Hogyan igényelhető a nyelvvizsga díj és a KRESZ vizsga díja?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az érettségi vizsgához közeledve sokan kísérelnek meg nyelvvizsgát tenni, és szerencsére sok fiatalnak ez sikerül is. Az eredményes nyelvvizsgához kedvezmény is társul, a vizsgadíj visszaigénylésének lehetősége. Ugyancsak tél végi aktualitás a gépjárművezetői engedély megszerzésének első lépése, a KRESZ vizsga teljesítése, hogy a tavasz beköszöntével a szabadtéri második lépés, a gyakorlati oktatás is megkezdődhessen. Itt is találunk visszaigénylési kedvezményt.

Nyelvvizsga díj támogatás

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) hatálybalépésétől, 2018. január 1-től lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjához, valamint a térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, továbbá honosított nyelvvizsga honosítási díjához nyújtott támogatás igénylésére.

A támogatás a 2018. január 1-ét követően letett vizsgákhoz vehető igénybe.

A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganap.

A támogatásra való jogosultság megítéléséhez első sikeres nyelvvizsgának minősülő nyelvvizsga típusokat, és a támogatott nyelvek körét részletesen meghatározza a Kormányrendelet.

Ki jogosult a támogatásra?

A támogatásra az a harmincöt év alatti magyar állampolgár, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott személy lehet jogosult, aki a sikeres nyelvvizsgáról kiállított nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganapon, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga honosítási határozat kiállításának napján a harmincötödik életévét még nem töltötte be.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, legfeljebb azonban a díjfizetés időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér huszonöt százalékának megfelelő összeg.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatás iránti kérelmet elektronikus úton, vagy formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani.

Mellékelni kell a kérelemhez a vizsgadíj befizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

A támogatás iránti kérelem a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának, közlésének időpontjától számított egy éven belül nyújtható be.

Vigyázat! A határidő jogvesztő.

A támogatás iránti eljárás költségmentes.

A támogatás iránti kérelem elbírálási határideje harminc nap. Az elbírálást követő tizenhárom napon belül kerül a támogatás kifizetésre a kérelmező által megjelölt belföldi pénzforgalmi folyószámlára.

KRESZ vizsgadíj támogatás

Az 55/2018.(III.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás szabályait tartalmazza.

Ki igényelheti a támogatást?

A támogatásra az a magyar állampolgár,és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy jogosult, aki a Kormányrendelet hatálybalépése, azaz 2018. július 1-ét követően tett sikeres közlekedési alapvizsga napján a huszadik életévét még nem töltötte be.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, legfeljebb azonban huszonötezer forint.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatás megállapítása iránti kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához nyújtandó be elektronikus úton, vagy formanyomtatványon.

Az eljárás költségmentes.

A kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga letételét követő egy éven belül nyújtható be.

Vigyázat! Ez a határidő is jogvesztő.

A kérelemhez feltétlenül őrizzük meg a vizsgadíj és igazgatási szolgáltatási díj összegét és befizetését igazoló bizonylatot, mert azt a kérelemhez mellékelni kell.

2019 – rövidebb ügyintézési idő

A kérelem elbírálási határideje 2019. januártól a korábbi harminc napról húsz napra módosult.  A támogatás a kérelmező által megjelölt belföldi pénzforgalmi folyószámlára utalással a támogatást megállapító határozat kiadását követő tizenhárom napon belül kerül kifizetésre.Kapcsolódó cikkek

2019. február 26.

Lakáscélú munkáltatói támogatás: fontos határidő jön

Az Szja-törvény 2018-ig biztosította, hogy a munkáltató akár 5 millió forint összegű adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást nyújtson munkavállalóinak. Ez a közkedvelt adómentes juttatási forma 2019-től már nem adható, viszont a korábban adott támogatásokra vonatkozó igazolások leadása, begyűjtése mind a dolgozó mind a cég érdeke.