Idén szeptemberben is érkezik a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés

A nyugdíjas foglalkoztatás, nyugdíj melletti munkavégzés kapcsán 2020-ban is sokakat foglalkoztat, vajon jár-e a nyugdíj melletti kereset után a „fél százalék”, vagyis a 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelés.

A válasz megadásához először is foglaljuk össze, amit a nyugdíjnövelésről tudni kell.

Általános esetben a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak szolgálati időnek minősül, a nyugdíjasként elért kereset után fizetett nyugdíjjárulék azonban nem keletkeztetett szolgálati időt. A járulékfizetés fejében nem további szolgálati idő kerül elismerésre, hanem egy speciális juttatás a nyugdíj összegének 0,5 százalékkal történő megnövelése.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.)  2020. június 30-ig hatályban volt 22/A §-a szerint a saját jogú nyugellátásban részesülő személy- ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel – nyugellátását saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egy tizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.

2017.január 1-től a korábbi kérelemre történő nyugdíjnövelés helyébe hivatalból történő növelés megállapítás lépett. Ekkortól kezdve a nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő év szeptember 30-ig illetve meghatározott esetben október 31-ig.

Szeptember 30-ig történik a nyugdíjnövelés megállapítása, ha kizárólag munkaviszonyból, illetve azzal egy tekintet alá eső alkalmazotti jogviszonyból (pl. közalkalmazotti jogviszonyból) származik a kereset, jövedelem. Minden más esetben (pl. egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszony) a növelés megállapítása október 31-ig történik meg.

Nincs tehát teendő az idén sem a nyugdíjnövelés megállapításával kapcsolatban, az kérés nélkül, hivatalból fog kiszámításra és folyósításra kerülni a jogosultak számára.

2020-ban a 2019-ben nyugdíjasként folytatott, nyugdíjjárulék köteles keresőtevékenységgel szerzett nyugdíj növelés megállapítása történik meg.

Ennek keretében a 2019-es járulék kedvezmény bevezetése hatásaként már csak azok a nyugdíj mellett keresőtevékenységet folytató nyugdíjasok fognak a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésben részesülni 2019-ben elért keresetük után, akik nyugdíjjárulék alapjául szolgáló, azaz nyugdíj járulék köteles keresettel rendelkeznek, például megbízási szerződés keretében tevékenykedtek.

Akik a járulék kedvezménnyel érintett, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban dolgoztak, mivel nem fizettek nyugdíjjárulékot, azaz a kereset nem nyugdíjjárulék alapjául szolgál, a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre nem szereznek jogot ezután a jövedelem után, nettó keresetük  magasabb a járulékmentesség miatt megmaradó összeggel..

2020. július 1-jétől a nyugdíj melletti keresőtevékenység minden fajtája járulékmentessé vált, így nincs nyugdíj járulék alapul szolgáló jövedelem, a nettó jövedelem emelkedik meg a járulék mértékével. Természetesen ez azt is jelenti, hogy nyugdíj járulék alapul szolgáló jövedelem hiányában nem lesz 0,5 százalékos mértékű nyugdíj növelésre jogosító nyugdíj melletti kereset sem.

2021-ben majd a 2020. január 1-június 30. közötti nyugdíjasként folytatott nyugdíj járulék köteles keresetek (például megbízási díj) utáni nyugdíjnövelés fog megállapításra kerülni.

A 2020. 2021. évi növelés megállapítás és kifizetés szabályát a Tny. 2020. július 1-jétől hatályos 102/A§-a tartalmazza.


Kapcsolódó cikkek:


A nyugdíj előtt állók munkajogi védelme
2020. március 3.

A nyugdíj előtt állók munkajogi védelme

Az idősebb, pályájuk végén álló munkavállalók nehéz helyzetben állnak utolsó, munkával töltött éveik során: ha ekkor szűnne meg munkaviszonyuk, új munkahelyet embert próbáló feladat lenne szerezniük.