Így emelkednek a nyugdíjak 2019-ben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugdíjemelés a 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást érinti a nyugdíjemelés.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 62. § (1) bekezdése szerint a tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított nyugellátásokat, egyéb jogszabályban meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot a megállapítás naptári évét követő minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói ár növekedésének megfelelő mértékben kell emelni.

A nyugdíjemelés mértéke 2019-ben 2,7 % lesz.

A nyugdíjemelés részletes szabályairól és az érintett ellátásokról minden évben kormányrendelet rendelkezik, az erről szóló 240/2018. (XII.12.) Korm. rendelet a Magyar közlöny 2018. évi 198. számában jelent meg.

A rendelkezések alapján a 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást érinti a nyugdíjemelés.

Ugyancsak 2,7 %-kal emelkedik 2019. január 1-től a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka is.

Az éves emelés kiterjed a korhatár előtti ellátásra, a szolgálati járandóságra, az átmeneti bányászjáradékra, táncművészeti életjáradékra is.

2,7 %-kal megemelkednek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, azaz a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás.

Kiterjed az emelés a baleseti járadékra, bányászok egészségkárosodási járadékára is.

A nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik több más ellátás is, így a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is.

Emelkedik továbbá néhány speciális ellátás is, így a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, a polgármesterek közszolgálati járadéka, a honvédek kiegészítő rokkantsági és hozzátartozói támogatása és a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás is, valamint az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések is.

Megszavazta a parlament a munka törvénykönyvének módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett a munkaidőbeosztás önkéntes megváltoztatásának és az önként vállalt túlmunkának a lehetőségét.

Számos hír, félreértés kérdés kering ezzel kapcsolatosan a jogalkalmazók körében. Pontosan mit is jelent ez a gyakorlatban?

Dr. Pál Lajos, előadónk, összefoglalja a tudnivalókat, s válaszol a munkaidő-szervezéssel kapcsolatos kérdésekre rendezvényünkön, február 13-án.

Már most nagy az érdeklődés és fogynak a helyek, jelentkezzen mielőbb, itt!

Előfordulnak olyan esetek is, amikor egy személy egyidejűleg több olyan nyugellátásban, egyéb ellátásban részesül, amelyre a nyugdíjak és egyéb ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya kiterjed, ebben az esetben az érintett ellátásokat külön-külön kell emelni.

Ahhoz a szabályhoz kapcsolódóan, hogy több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat, illetve a szülői nyugdíjat a jogosultak között meg kell osztani, rendelkezik az ellátások emelési szabálya is, mely szerint ilyen megosztás esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

Nemzetközi vonatkozású nyugdíjak esetén a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított ellátásnál a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt illetve ellátást kell emelni.

További fontos szabály, hogy 2019. január 1-jétől a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj havonta 93.540 forint összeghatárig folyósítható együtt.

A rokkantsági járadék összege a  37.350 forintra emelkedik.

Az ellátások jogszabály szerinti emelése hivatalból történik, azt külön kérelmezni nem kell.

A 2019. január hónapjában esedékes nyugdíjak, ellátások már a megemelt összegben kerülnek kifizetésre.

Az ellátásokat kifizető Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 2019. januárjában minden érintett személyt levélben értesít a 2019. évi emelésről ellátás típusonkénti bontásban. A levél tartalmazza az előző évben folyósított ellátások összegét is, valamint tájékoztatást arról, ha a folyósított ellátás összegéből levonás történik a levonás jogcímének (pl. tartozás) megjelölésével.

A levelet célszerű megőrizni, többféle hivatali eljárásban szükség lehet rá.


Kapcsolódó cikkek

2018. december 6.

Nyugdíj: folytatódik az adategyeztetési eljárás

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás folytatódik 2019-ben is.
2018. november 30.

Hogy alakul a nyugdíjszüneteltetés 2019-ben?

A nyugdíj melletti keresőtevékenység lehetőségei, szabályai nagyon jelentős mértékben módosultak már ebben az évben, és módosulnak 2019. január 1-től is.
2018. november 22.

Így fizetik a nyugdíjakat

Áttekintjük a nyugellátások folyósításának szabályait; külön szólunk arról az esetről, hogy kit illet meg az elhunyt nyugdíjas utolsó havi ellátása, és milyen bejelentési kötelezettség vonatkozik a halálesetre.
2018. november 29.

Gyermeknevelési idők a nyugellátásoknál

A nyugdíjra jogosító szolgálati idő illetve a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása kapcsán sokszor előforduló kérdés, mely gyermeknevelési idők kerülhetnek ezekben az esetekben figyelembevételre.