Júliustól új szabályok az adategyeztetési eljárásban


A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás tovább folytatódik 2021-ben is.

A hivatalból történő adategyeztetési eljáráson kívül továbbra is lehetőség van kérelem benyújtására hatósági bizonyítvány kiadása iránt a nyilvántartásban szereplő szolgálati idő igazolásáról.

2021. július 1-jétől új szabályokkal bővül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) adategyeztetési eljárással kapcsolatos szabályanyaga.

A módosítás a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi LIII. törvény 8. és 11.§-ával történt.

A hivatalból indult adategyeztetési eljárás a Tny. 96/B-D §-ainak rendelkezései szerint zajlik.

A szabályok közül a Tny. 96/C § 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezése a hivatalból történő adategyeztetési eljárás ütemtervét módosította.

2020. január 1-jétől a korábbi, születési évek szerinti adategyeztetési ütemezés helyébe lépve a jogszabály a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően három évvel történő hivatalból lefolytatásra kerülő adategyeztetési eljárás indítási kötelezettséget ír elő.

Továbbra is változatlanul lehetőség van arra, hogy ha bármilyen oknál fogva a fenti időpont előtt van szükség az adatok ismeretére, kérelem kerüljön benyújtásra az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

A kérelem a Tny. 96/B § (2) bekezdése szerint csak elektronikus úton nyújtható be.

Az adategyeztetési eljárás során – akár kérelemre, akár hivatalból indul – a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv határozatban rögzíti az egyeztetett szolgálati időt, a nők negyven év kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időt, ezen belül a keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági időt, és a foglalkoztatói, valamint járulékfizetéssel kapcsolatos adatokat.

A 2021. július 1-jétől hatályos jogszabály módosítás rendezi azt a helyzetet, amikor az egyeztetési eljárás során kiadott, véglegessé vált határozatban elismert szolgálati idő, jogosultsági idő utólagos módosítása válik indokolttá.

A Tny. 96/B§ új, (10) bekezdéssel egészül ki, mely szerint az igazgatási szerv újra megállapítja a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát, ha azt jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el, vagy az újra megállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok, bizonyítékok alapján indokolt.

Az újra megállapítás fordított esetben, szigorú korlátok szerint is megtörténhet.

A Tny. 96/B§ új, (11) bekezdése szerint az igazgatási szerv a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát a biztosított, volt biztosított számára kedvezőtlenebb módon újra megállapítja, ha a szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el.

Ez a kedvezőtlenebb újra megállapítás azonban csak egy ízben, a döntés véglegessé válásától számított öt éven belül lehetséges.

A Tny. 96/E §-a szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Meghatározott esetben (ha a biztosított, volt biztosított a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy 1955-től született és vele egyeztetési eljárást nem folytattak le), a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Július 1-jétől hatályon kívül helyezésre került a Tny. 96/E § (3) bekezdése, mely szerint nem kell egyeztetési eljárást lefolytatni, ha a mezőgazdasági őstermelő a biztosítás fennállásának vizsgálatához kéri a hatósági bizonyítvány kiadását.Kapcsolódó cikkek

2020. március 11.

2020. július 1-től hatályba lépő új tb-szabályok – I. rész

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul néhány fontos szabály, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is. Ebben a cikkben bemutatjuk az újonnan bevezetésre kerülő egykulcsos járulékot, továbbá a meghatározott járulékalapot egyéni vállalkozók, és társas vállalkozók tekintetében.
2020. március 17.

2020. július 1-től hatályba lépő új tb szabályok – II. rész

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul néhány fontos szabály, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is. Ebben a cikkben áttekintjük a munkavállalók járulékfizetését, a saját jogú nyugdíjasok munkavégzését, és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést érintő változásokat.