Ki szerezhet szolgálati időt gyermekei után?

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2018. május 7.
Rovat:

Anyák napja alkalmából tekintsük át, hogyan érinti a nyugdíjhoz jogosító szolgálati időt a gyermekszülés, gyermeknevelés.


A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) tartalmaz mind gyermekszüléshez, mind gyermekneveléshez kötődő szolgálati időt. A teljességhez azonban hozzátartozik, hogy a gyermek gondozással, neveléssel kapcsolatos szolgálati idők sok esetben az apát is, kivételes esetben a nagyszülőt is megillethetik.

1968. előtt született gyermekek – többlet szolgálati idő

Nyugdíjszabályaink szerint önmagában a gyermekszülés csak egy esetben van hatással a szolgálati időre, a Tny. végrehajtási rendelete, a 168/1997. (X.6.) kormányrendelet (továbbiakban TnyR.) 29.§ (10) bekezdése szerint az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 365 nappal (tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén 550 nappal) kell növelni, ahány gyermeke 1968. január 1. előtt született.

A szabály alkalmazásához a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a tartós betegség, fogyatékosság igazolásához a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezései szerinti orvosi igazolás szükséges.

[htmlbox Tb_Kommentár]

 

Gyermeknevelési idők

A Tny. 38.§ (1) bekezdés c) pontja szerint szolgálati időnek kell figyelembe venni a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, és a gyermekgondozási segély, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

Az e) pont szerint szolgálati idő a terhesség-gyermekágyi segély és a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartama. Szolgálati idő a gyermekgondozási díj 2000. január 1. előtti időtartama, és 2000. január 1. utáni ideje is, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

A csecsemőgondozási díj kivételes esetben állapítható meg az anya helyett az apa részére, ha az anya meghalt, vagy kórházi ápolás alatt áll, illetve szülői felügyeleti joga megszűnt.

Ezekben az esetekben az apa részére keletkeztet szolgálati időt az ellátás.

A gyermekgondozási díj a biztosított szülő által vehető igénybe, szolgálati időt az ellátásban részesülő szülő számára nyújt.

A gyermekgondozást segítő ellátás szintén a szülők által vehető igénybe, szolgálati időt a gyesen lévő szülő számára nyújtva.

Mivel a gyes a szülők helyett a nagyszülők által is igénybe vehető, szolgálati időt ad a még nem nyugdíjas nagyszülő számára. Sőt, a nagymama számára a nagyszülői gyes jogosultsági időt jelent a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához.

A gyermeknevelési támogatás szintén a szülők által vehető igénybe,szolgálati időt is adva.

Az ápolási díj a nagykorú hozzátartozó részére állapítható meg,szolgálati időt is jelentve. A beteg gyermek ápolására tekintettel megállapított ápolási díj időtartama jogosultsági idő a nők negyven év jogosultsággal igénybe vehető kedvezményes nyugellátásához.

Több gyermekellátás igénybevételének előfeltétele fizetés nélküli szabadság igénylése. A gyermekgondozási díj és gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételéhez kötelező a munkáltató részéről fizetés nélküli szabadság engedélyezése, a gyermeknevelési támogatáshoz adható ez a szabadság.

A fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama szolgálati időnek akkor számít, ha

  • a biztosítottat háromévesnél – tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén tizenkettő évesnél – fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén illeti meg.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő öregségi teljes nyugdíjának igénybevételéhez az összes szolgálati idő mellett az ellátásra jogosító keresőtevékenységgel, vagy gyermekneveléssel szerzett időszaknak nagy jelentősége van.

A negyven év jogosultsági időn belül, ha a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő kevesebb negyven évnél, de az a harminckét évet eléri, a hiányzó időszak a Tny-ben tételesen megnevezett gyermeknevelési idővel teljesíthető.

Ha a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban még nem szerepel minden gyermeknevelési időszak, az adategyezetési eljárás során ezt rendezhetjük.

[htmlbox art_tukor]

 

 


Kapcsolódó cikkek:


Nyugdíj: folytatódik az adategyeztetési eljárás
2018. december 6.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás folytatódik 2019-ben is.