Május végéig használhatók fel a rezsiutalványok

A Magyar Közlöny 2020. évi 24. számában kihirdetésre került a 17/2020. (II.18.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. A jogszabály a kihirdetését követő napon lépett hatályba. A módosítás a rezsiutalványok felhasználhatóságának határidejét hosszabbítja meg az eredeti 2020. március 31-i határidőt május 31-re változtatva. Az új határidőhöz kötődően meghosszabbították a kapcsolódó adminisztrációs elszámolási határidők is.

A rezsiutalvány juttatás célja annak biztosítása, hogy az évtizedeken át tartó és az ország gyarapodását szolgáló munkájuk elismeréseként a nyugdíjasok is részesülhessenek a magyar állampolgárok közös erőfeszítésének köszönhetően erősödő magyar gazdaság eredményeiből.

A rezsiutalványban széles személyi kör részesülhet, mert a nyugdíjasok mellett számos egyéb ellátásban részesülő személy is jogosult a juttatásra.

A vonatkozó jogszabály szerint a rezsiutalványra az a személy jogosult, akinek 2019. májusában öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, táncművészeti életjáradékot, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, rokkantsági járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, polgármesterek közszolgálati járadékát, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 62.§-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást, kormányrendelet alapján a Tny.62.§-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, vagy házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.

Az utalvány jogosultsági előfeltétele, hogy 2019. május hónapban az utalványra jogosító nyugellátás, nyugdíjszerű, vagy egyéb ellátás folyósításra is kerüljön, ezért akinek az ellátása májusban szünetelt, azaz nem került folyósításra, kifizetésre, nem részesülhet a juttatásban.

Előfordulhat, hogy egy személy a jogosultságot adó, fentiekben felsorolt ellátásokból egyidejűleg több ellátásban is részesül, például öregségi nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban. A rezsiutalvány ez esetben is egyszer illeti meg a jogosultat.

Ettől eltérő az az eset, amikor egy személy saját maga jogosult egy nyugellátásra, de törvényes képviselőként részére folyósítanak egy másik jogosultat megillető ellátást is. Például az özvegy szülő özvegyi nyugdíjban részesül, és kiskorú gyermeke árvaellátását részére, mint törvényes képviselő részére utalják. Az árvaellátásra ugyanis nem az özvegy szülő, hanem a kiskorú árva jogosult, életkora miatt azonban azt nem lehet közvetlenül részére kifizetni.

Az utalványt a nyugdíjakat és egyéb meghatározott ellátásokat is folyósító Magyar Államkincstár küldi meg a jogosultak részére postai kézbesítés útján.

A Posta a jogszabályban foglaltak szerint egyszer kísérli meg kézbesítést. Amennyiben a kézbesítés sikertelen lenne, az ismételt kiküldést kérelmezni kell a Magyar Államkincstárnál.

Természetesen ha a kézbesítés sikertelen, mert sem a címzett, sem a küldemény átvételére a postai kézbesítési szabályok szerint jogosult más személy (például a címzettel egy háztartásban lakó házastárs) nem tartózkodik otthon, a postás értesítőt hagy hátra, amellyel a küldemény átvehető a megjelölt időpontig a megjelölt posta hivatalban.
Fontos tudni, hogy az ismételt kiküldés iránti kérelem 2019. november 30-ig volt benyújtható, ez a határidő jogvesztő.

A személyenként 9000 forint értékű rezsiutalvány három, egyenként 3000 forintos címletből áll. A rezsiutalvány áram és földgáz ellátás szolgáltatásért fizetendő, természetes személy fogyasztót terhelő számla kiegyenlítésére használható fel.

A rezsiutalvány felhasználhatóságáról a Posta, és a szolgáltató részletes tájékoztatást tett közzé, amely tartalmazza például azt is, hogy ha a rezsi számla összege magasabb, mint a megfizetéséhez felhasználni kívánt rezsiutalvány értéke, a különbözet hogyan rendezhető.


Kapcsolódó cikkek:


Az állami nyugdíj a magyarok mentsvára
2020. október 29.

A jelenleg még aktív, 30-59 éves magyarok 82 százaléka fontosnak tartja az öngondoskodást, mégis főleg az állami nyugdíjra számítanak.

Novemberben jön a kiegészítő nyugdíjemelés
2020. október 26.

A már hatályos kormányrenddelet szerint novemberben – januárig visszamenőlegesen – 1,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Más ellátások is ehhez hasonló mértékben emelkednek, és nő a rokkantsági járadék havi összege is.

Novemberben érkezik az emelt nyugdíj
2020. október 22.

November 1-jétől − január 1-jei visszamenőleges hatállyal − 1,2 százalékkal nőnek a nyugdíjak és a hozzájuk kapcsolódó ellátások – vette észre a friss Magyar Közlönyben a Napi.hu.

Hogyan szerepel az egyetemi idő az adategyeztetési eljárásban ?
2020. október 16.

Szolgálati időként kell figyelembe venni öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-je előtt, hozzátartozói nyugellátás esetén időpontra tekintet nélkül a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok idejét.