Május végéig használhatók fel a rezsiutalványok

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2020. február 26.
Címkék: ,
Rovat:
A Magyar Közlöny 2020. évi 24. számában kihirdetésre került a 17/2020. (II.18.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. A jogszabály a kihirdetését követő napon lépett hatályba. A módosítás a rezsiutalványok felhasználhatóságának határidejét hosszabbítja meg az eredeti 2020. március 31-i határidőt május 31-re változtatva. Az új határidőhöz kötődően meghosszabbították a kapcsolódó adminisztrációs elszámolási határidők is.

A rezsiutalvány juttatás célja annak biztosítása, hogy az évtizedeken át tartó és az ország gyarapodását szolgáló munkájuk elismeréseként a nyugdíjasok is részesülhessenek a magyar állampolgárok közös erőfeszítésének köszönhetően erősödő magyar gazdaság eredményeiből.

A rezsiutalványban széles személyi kör részesülhet, mert a nyugdíjasok mellett számos egyéb ellátásban részesülő személy is jogosult a juttatásra.

A vonatkozó jogszabály szerint a rezsiutalványra az a személy jogosult, akinek 2019. májusában öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, táncművészeti életjáradékot, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, rokkantsági járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, polgármesterek közszolgálati járadékát, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 62.§-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást, kormányrendelet alapján a Tny.62.§-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, vagy házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.

Az utalvány jogosultsági előfeltétele, hogy 2019. május hónapban az utalványra jogosító nyugellátás, nyugdíjszerű, vagy egyéb ellátás folyósításra is kerüljön, ezért akinek az ellátása májusban szünetelt, azaz nem került folyósításra, kifizetésre, nem részesülhet a juttatásban.

Előfordulhat, hogy egy személy a jogosultságot adó, fentiekben felsorolt ellátásokból egyidejűleg több ellátásban is részesül, például öregségi nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban. A rezsiutalvány ez esetben is egyszer illeti meg a jogosultat.

Ettől eltérő az az eset, amikor egy személy saját maga jogosult egy nyugellátásra, de törvényes képviselőként részére folyósítanak egy másik jogosultat megillető ellátást is. Például az özvegy szülő özvegyi nyugdíjban részesül, és kiskorú gyermeke árvaellátását részére, mint törvényes képviselő részére utalják. Az árvaellátásra ugyanis nem az özvegy szülő, hanem a kiskorú árva jogosult, életkora miatt azonban azt nem lehet közvetlenül részére kifizetni.

Az utalványt a nyugdíjakat és egyéb meghatározott ellátásokat is folyósító Magyar Államkincstár küldi meg a jogosultak részére postai kézbesítés útján.

A Posta a jogszabályban foglaltak szerint egyszer kísérli meg kézbesítést. Amennyiben a kézbesítés sikertelen lenne, az ismételt kiküldést kérelmezni kell a Magyar Államkincstárnál.

Természetesen ha a kézbesítés sikertelen, mert sem a címzett, sem a küldemény átvételére a postai kézbesítési szabályok szerint jogosult más személy (például a címzettel egy háztartásban lakó házastárs) nem tartózkodik otthon, a postás értesítőt hagy hátra, amellyel a küldemény átvehető a megjelölt időpontig a megjelölt posta hivatalban.
Fontos tudni, hogy az ismételt kiküldés iránti kérelem 2019. november 30-ig volt benyújtható, ez a határidő jogvesztő.

A személyenként 9000 forint értékű rezsiutalvány három, egyenként 3000 forintos címletből áll. A rezsiutalvány áram és földgáz ellátás szolgáltatásért fizetendő, természetes személy fogyasztót terhelő számla kiegyenlítésére használható fel.

A rezsiutalvány felhasználhatóságáról a Posta, és a szolgáltató részletes tájékoztatást tett közzé, amely tartalmazza például azt is, hogy ha a rezsi számla összege magasabb, mint a megfizetéséhez felhasználni kívánt rezsiutalvány értéke, a különbözet hogyan rendezhető.


Kapcsolódó cikkek:


Így számítják idén a nyugdíjakat
2020. március 23.

A nyugdíjszámítás folyamatában évről-évre változik az ún. valorizációs szorzószám, amely szintre hozza a nyugdíjazást megelőző évek kereseteit a nyugdíjazáskori jövedelemmel. Az erről szóló kormányrendelet jelent most meg.

2020. július 1-től hatályba lépő új tb szabályok – II. rész
2020. március 17.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul néhány fontos szabály, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is. Ebben a cikkben áttekintjük a munkavállalók járulékfizetését, a saját jogú nyugdíjasok munkavégzését, és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést érintő változásokat.