Még utoljára: szeptemberben érkezik a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés


Idén szeptember, illetve október végéig a 2020. január 1-június 30. közötti nyugdíjasként folytatott nyugdíjjárulék-köteles keresetek utáni nyugdíjnövelést állapítják meg. Ezzel lezárul a nyugdíj melletti keresőtevékenységre tekintettel történő nyugdíjnövelés.

A nyugdíjas foglalkoztatás, nyugdíj melletti munkavégzés kapcsán 2021-ben is sokakat foglalkoztat, vajon jár-e a nyugdíj melletti kereset után a „fél százalék”, vagyis a 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelés.

A válasz megadásához foglaljuk össze, amit a nyugdíjnövelésről tudni kell.

Általános esetben a nyugdíjjárulék-fizetéssel fedezett időszak szolgálati időnek minősül, a nyugdíjasként elért kereset után fizetett nyugdíjjárulék azonban nem keletkeztetett szolgálati időt. A járulékfizetés fejében nem további szolgálati idő kerül elismerésre, hanem egy speciális juttatás a nyugdíj összegének 0,5 százalékkal történő megnövelése.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 2020. június 30-ig hatályban volt 22/A §-a szerint a saját jogú nyugellátásban részesülő személy- ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel – nyugellátását saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egy tizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.

2017. január 1-től a korábbi, kérelemre történő nyugdíjnövelés helyébe hivatalból történő növelés megállapítás lépett. Ekkortól kezdve a nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő év szeptember 30-ig illetve meghatározott esetben október 31-ig.

Szeptember 30-ig történik a nyugdíjnövelés megállapítása, ha kizárólag munkaviszonyból, illetve azzal egy tekintet alá eső alkalmazotti jogviszonyból származik a kereset, jövedelem. Minden más esetben (pl. egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszony) a növelés megállapítása október 31-ig történik meg.

Nincs tehát teendő az idén sem a nyugdíjnövelés megállapításával kapcsolatban, az kérés nélkül, hivatalból fog kiszámításra és folyósításra kerülni a jogosultak számára.

2021-ben a 2020-ban nyugdíjasként folytatott, nyugdíjjárulék köteles keresőtevékenységgel szerzett nyugdíj növelés megállapítása történik meg.

Ennek keretében a 2019-es, a munkaviszonyban folytatott keresőtevékenységre vonatkozó járulék kedvezmény bevezetése hatásaként már csak azok a nyugdíj mellett keresőtevékenységet folytató nyugdíjasok fognak a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésben részesülni 2020-ban elért keresetük után, akik nyugdíjjárulék alapjául szolgáló, azaz nyugdíj járulék köteles keresettel rendelkeznek, például megbízási szerződés keretében tevékenykedtek.

Akik a járulék kedvezménnyel érintett, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban dolgoztak, mivel nem fizettek nyugdíjjárulékot, azaz a kereset nem nyugdíjjárulék alapjául szolgál, a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre nem szereznek jogot ezután a jövedelem után, nettó keresetük magasabb a járulékmentesség miatt megmaradó összeggel.

2020. július 1-jétől a nyugdíj melletti keresőtevékenység minden fajtája járulékmentessé vált, így nincs nyugdíj járulék alapul szolgáló jövedelem, a nettó jövedelem emelkedik meg a járulék mértékével.

Természetesen ez azt is jelenti, hogy nyugdíj járulék alapul szolgáló jövedelem hiányában nincs 0,5 százalékos mértékű nyugdíj növelésre jogosító nyugdíj melletti kereset sem.

2021-ben szeptember, illetve október végéig a 2020. január 1-június 30. közötti nyugdíjasként folytatott nyugdíj járulék köteles keresetek (például megbízási díj) utáni nyugdíjnövelés fog megállapításra kerülni. Ezzel lezárul a nyugdíj melletti keresőtevékenységre tekintettel történő nyugdíjnövelés.

A 2020. 2021. évi növelés megállapítás és kifizetés szabályát a Tny. 2020. július 1-jétől hatályos 102/A §-a tartalmazza.Kapcsolódó cikkek

2021. október 19.

A csecsemőgondozási díjról röviden

Szakmai videósorozatunk következő részében a csecsemőgondozási díj legfontosabb szabályait ismerteti dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász. Elmondja, kinek és mikor jár a csed, miként változott idén a szabályozás, és milyen tevékenységeket lehet végezni a csed folyósítása mellett.

2021. október 18.

Nyugdíjprémiumot fizetnek novemberben – íme a részletek

A friss kormányrendelettel 2021-ben is megvalósul a nyugellátásban és egyes más ellátásokban részesülők részére a nyugdíjprémium, illetve a meghatározott más ellátások esetében az egyszeri juttatás kifizetése.