Megállapodás szolgálati időre és a „nők 40” nyugellátás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Időről-időre sokan próbálnak meg megoldást találni arra a problémára, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjához még hiányzó jogosultsági időt hogyan lehetne megszerezni.  A megoldás nem könnyű még akkor sem, ha a jogosultsági időből csak egy kicsi hiányzik. Többen gondoltak arra, hogy szolgálati idő szerzésére vonatkozó megállapodás kötéssel lehetne rendezni a kérdést. 


A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34-35. §-ai alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél: 

  • szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén), 
  • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése, 
  • öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése, 
  • a gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése
  • céljából megállapodás köthető.

A megállapodás alapján az érintett személy olyan helyzetbe hozza magát, mintha biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony) fennállása során szerzett volna szolgálati időt.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

A megállapodás alapján fizetendő összeg nem nevezhető jelentéktelennek, az ugyanis a foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (27 %) és az egyén által fizetendő nyugdíjjárulék (10 %) együttes összegéből tevődik össze. 

Új szolgáltatásokkal bővült az Adó Online:
  • díjmentes cikk és szaklap értesítő
  • kérdés-válasz szolgáltatásunk kényelmesebb használata
  • egyedi szaklap ajánlatok

A 37 %-ot legalább a minimálbér alapulvételével kell megfizetni.

A megállapodást más személy is megkötheti az érintett, mint kedvezményezett javára.

Látszólag megtaláltuk a megoldást, valójában azonban nem. 

Ennek oka az, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulásához megkívánt jogosultsági idő fogalom nem azonos a szolgálati idő fogalmával.

A szolgálati időnek minősülő összes időszakból néhány szolgálati idő típus nem vehető figyelembe a 40 év jogosultsági időhöz. 

Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak, meg a harminc évet. 

A fokozott gondoskodást igénylő beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő anya tehát fokozott kedvezményben is részesül az ellátásnál.

A jogosultsági időnél tehát elsősorban keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső idővel kell rendelkezni, a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő azonban nem ilyen időszak.

Nem minősül jogosultsági időnek ugyanis a szakképző iskolai tanulóként, szakmunkás-tanulóként, az álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati idő, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folyatott tanulmányok ideje. 

Ezek a szolgálati idők azonban a nyugdíj összegénél már figyelembe vehetők.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál tehát sajnos szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással nem lehet jogosultsági időt szerezni. A hiányzó jogosultsági idő további keresőtevékenységgel érhető el, melyhez segíthet a nők 40 + programhoz való csatlakozás. Kapcsolódó cikkek