Megbízási szerződés és nyugdíj

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2018. november 14.
Címkék: , ,
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugellátások területén sokszor előforduló kérdés, hogy a megbízási szerződés alapján végzett tevékenység hogyan jelentkezik a nyugdíjnál, keletkeztet-e szolgálati időt, és figyelembe vehető-e a nyugdíj összegénél.

A kérdésekre az előzetes válasz az, hogy igen, bizonyos feltételekkel. A feltételek vonatkozásában az a meghatározó szempont, hogy a megbízásos jogviszony biztosítási jogviszonynak minősül-e, vagy sem.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) 5.§ (1) bekezdés g) pontja alapján biztosított a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -, amennyiben az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30-%-át, illetőleg naptári napokra annak 30-ad részét. Ez az összeg 2018-ban 41.400 Ft/hó, illetve 1380 Ft/nap

A szabály 2019. január 1-jétől sem változik.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 37.§ (1) bekezdése szerint a Tbj-ben biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták.

A Tny. 37.§ (4) bekezdése szerint a biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

A rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként munkában töltött időt legkorábban 1963. június 1-től lehet – egykori okirati bizonyíték alapján – szolgálati időként figyelembe venni.

A megbízásos jogviszony időtartama tehát, ha a megbízott fentiek szerint biztosítottnak minősül, szolgálati időnek tekintendő.

Nem számít természetesen szolgálati időnek az ingyenes megbízási szerződés alapján végzett tevékenység időtartama. (Ptk. 6.280.§)

Igen gyakori, hogy a megbízásos jogviszonyban lévő személy egyidejűleg más biztosítási jogviszonyban (pl. munkaviszonyban) is áll, ez alatt az időszak alatt a szolgálati idő természetesen csak egyszeresen kerülhet figyelembe vételre, ilyen esetben ugyanerre az időszakra a megbízási jogviszony alapján szolgálati idő szerzése már nem történik, de a megbízási díj összege a nyugellátás összegénél figyelembe vételre kerül. (Ez a szabály különösen a nyugdíjjárulék fizetési felső határ megszűnése óta lényeges.)

A megbízási jogviszony a Tny.96/B§ (1) bekezdése szerinti adategyeztetési eljárásban is egyeztetésre kerül, a szolgálati időről szóló kimutatásban külön rovatban szerepelnek ezek az adatok.

Megbízási szerződés és a nyugdíj megállapítása

  1. július 26-tól kezdődő időponttól megállapított öregségi nyugdíjak esetében már nem kell megszüntetni a biztosítási jogviszonyt a nyugdíj megállapításához, így a megbízási szerződést sem.

A július 26. előtti kezdő időpontú nyugellátásnál azonban igen, így a hat hónapos visszamenőleges igényérvényesítés esetén ez a követelmény még fennáll.

Az öregségi nyugdíj megállapításának fontos feltétele volt ebben az időszakban, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a nyugdíjra jogosult személy ne álljon a Tbj. 5.§ (1) bekezdés a)-b), és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban. (Tny.18.§ (2) bekezdés)

A megbízási jogviszony fenti rendelkezés g) pontja alapján minősül biztosítási jogviszonynak, így megszüntetendő volt a nyugdíj megállapítás érdekében.

Megszüntetendő a megbízási jogviszony a 2018. július 26. előtti kezdő időpontú a „nők 40” kedvezményes nyugellátás megállapításához is. (Tny. 18.§ (2a) bekezdés)

A megbízási jogviszony, szerződés megszüntetése a Ptk. szabályai szerint történhet.

Megbízási díj és a nyugdíj összege

Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-től a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni. (Tny. 22.§ (1) bekezdés).

Keresetként figyelembe kell venni a Tbj-ben meghatározott biztosítással járó jogviszonyból származó, nyugdíjjárulék alapot képező keresetet, jövedelmet.

A nyugdíjjárulék alapul szolgáló megbízási díj a nyugdíj összegénél tehát figyelembe vételre kerül, beszámít a nyugdíjba.

Nyugdíj melletti keresőtevékenység megbízási szerződés alapján

Igen gyakori, hogy a nyugdíjba vonult személy nyugdíja mellett ismét dolgozik, sokszor megbízási szerződés alapján.

A megbízási díj nyugdíjjárulék alapul szolgáló jövedelem marad 2019-ben is, ezért a nyugdíj melletti keresőtevékenységnél azt figyelembe kell venni akár a 0,5 0-os nyugdíjnövelésnél, akár a korhatár alatti kereseti korlátozásnál.

A nyugdíj melletti kereső tevékenységnél a „nők 40” kedvezménye nyugdíja mellett a nyugdíj korhatár betöltéséig évente csak a minimálbér tizennyolcszoros összegéig lehet keresőtevékenységet folytatni, ebbe az összegbe, mint nyugdíjjárulék alapul szolgáló kereset a megbízási díj is beszámít.

Mivel a megbízási díj után 2019-ben is fizetünk nyugdíjjárulékot, természetesen a 0,5 %-os mértékű nyugdíjnövelés is megilleti továbbra is a nyugdíj mellett megbízási szerződés alapján foglalkoztatottat.


Kapcsolódó cikkek:


Mikor menjünk nyugdíjba?
2018. november 7.

A nyugdíjba vonulás időpontjának megválasztása a nyugdíjkorhatár betöltésétől, mint legkorábbi lehetőségtől kezdve több dologtól is függhet. Ezek között egy fontos dolog lehet a nyugdíj összegének nagyságrendje, amely eltérést mutathat abból a szempontból,hogy melyik évben történik a nyugdíjba vonulás.

Átírja a nyugdíjtörvényt a kormány
2018. november 6.

Könnyebbé és gyorsabbá válik a nyugdíjas adósoktól a pénzbehajtás, a végrehajtás, pontosítják a szülőtartás kötelezettségét.

Gyakran előforduló kérdés – mit kell tudni az özvegyi nyugdíjról?
2018. október 16.

Sajnos a gyakori kérdések között szerepelnek az ideiglenes özvegyi nyugdíjjal, özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos kérdések, mert nem ritka a hozzátartozó elhalálozása. Összegyűjtöttük a legfontosabb, leggyakrabban kérdezett tudnivalókat ezzel a nyugellátással kapcsolatban.

Lehetőségek a nyugdíjkorhatár betöltésekor egyes ellátások esetén
2018. október 2.

Ahogy telik az idő, egyre többen kerülnek abba az élethelyzetbe, hogy különböző társadalombiztosítási ellátásaik mellett betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Gyakran feltett kérdés sokszor már jóval a korhatár elérése előtt, hogy van-e jelentősége ennek a ténynek az ellátásuk szempontjából, illetve lehet-e változtatni az ellátás összegén.