Megváltozott munkaképességűek: módosult néhány szabály

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2014. február 18.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A leglényegesebb változások az ellátáshoz való jogosultsági feltételeket, az ellátás melletti keresőtevékenység szabályait érintik, van azonban változás a felelősségi szabályok területén, és kiegészül a törvény a rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából a rehabilitációs hatóság által vezetett nyilvántartás bevezetésével.


Emlékeztetőül tekintsünk vissza arra, hogy 2012. január 1-től a rokkantsági nyugdíjrendszer reformjának során a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjak és az egészségkárosodott személyek szociális járadékai helyébe új ellátási formaként a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai léptek.

Ettől az időponttól a jelentős mértékű, tartós egészségromlással küzdő személyek részére már nem nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás, hanem táppénzszerű pénzbeli juttatást állapíthatnak meg. Az ellátásra való jogosultsághoz a korábbi, életkorhoz kötött mértékű szolgálati idő követelmény helyett az egészségromlás miatt igényelt ellátás iránti kérelem benyújtását megelőző öt éven belül szerzett legalább három év biztosítási idő jogosultsági feltétel lépett.

Ez a szabályozás egyébként nem különleges az egészségromlási ellátások területén, van hasonlóan működő rokkantsági nyugdíjrendszer az Európai Unióban, ahol a megrokkanáskor kell biztosítási jogviszonyban állnia az érintett személynek az ellátásra való jogosultsághoz, ha ez a feltétel nem teljesül, a korábbi, esetleg hosszú szolgálati idő nem alapozhatja meg a jogosultságot.

2014. január 1-vel a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvényt (továbbiakban Mmtv.) néhány helyen módosította a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXV. törvény.

A jogszabályváltozásra az Mmtv. hatálybalépését követő két év tapasztalatai alapján és más kapcsolódó jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében került sor.

A leglényegesebb változások az ellátáshoz való jogosultsági feltételeket, az ellátás melletti keresőtevékenység szabályait érintik, van azonban változás a felelősségi szabályok területén, és kiegészül a törvény a rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából a rehabilitációs hatóság által vezetett nyilvántartás bevezetésével.

Ez az írás a jogosultsági feltételek és a rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység új szabályait mutatja be, és kitár a rehabilitációs hatóság által gyűjtött adatok körére.

Számviteli változások 2014
 • Először alkalmazzuk a mikrogazdálkodói beszámolót
 • A hibajavításokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
 • Milyen változásokat kell figyelembe vennünk a 2014-es üzleti évben?
 • Milyen hatása van  az új Ptk. hatályba lépésének  a számvitelre?

Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak dr. Andor Ágnesnek és Tomcsányi Erzsébetnek, jöjjön el 2014. február 25-én szakmai konferenciánkra!

A továbbképzésen való részvétel mérlegképes könyvelőknek, vállalkozási szakterületen, számviteli témakörben 8 kreditpontot ér.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

Új jogosultsági feltételek

2014. előtt megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) az szerzett jogosultságot, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján hatvan százalékos, vagy kisebb mértékű (megváltozott munkaképességű személy), és aki a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül legalább 1095 napon át (három év) biztosított volt, keresőtevékenységet nem végzett, és rendszeres pénzellátásában nem részesült.

2014-től fenti jogosultsági feltételek közül módosultak az előzetes biztosítási idővel kapcsolatos előírások segítséget nyújtva azokra az esetekre, amikor valaki az életpálya folyamán hosszú időn át, esetleg több évtizeden keresztül megszakítás nélkül biztosítási idővel rendelkezett, azaz végig dolgozott, de egészségromlás miatt az utóbbi időben, években nem tudott munkát végezni, így a kérelem benyújtását megelőző öt éven belüli három év biztosítási idő követelményt nem tudta teljesíteni.

Az új szabályozás hosszabb időszakot biztosít fenti jogosultsági feltétel teljesítésére.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira ezentúl az szerez jogosultságot, aki a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül legalább 1095 napon (három év) át, tíz éven belül legalább 2555 napon (hét év) át, vagy tizenöt éven belül legalább 3650  napon (tíz év) át biztosított volt.

Ez a megoldás sok személy részére teszi lehetővé az ellátás megállapíthatóságát.

A rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység új szabálya

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett meghatározott feltételekkel folytatható keresőtevékenység.

Rehabilitációs ellátás mellett a munkaidő korlátozott, itt legfeljebb heti húsz órás időtartamban lehet dolgozni, ezt meghaladó időtartamú munkavégzés esetén az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül.

Rokkantsági ellátás mellett 2014. előtt meghatározott összeghatárig lehetett keresőtevékenységet folytatni.

                Munkaügyi és tb-nyilvántartás, adatszolgáltatás 2014
               

                    Bizonytalan az új szabályok alkalmazásában? Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak Farkasné Gondos Krisztina OEP osztályvezetőnek, dr. Kártyás Gábor munkajogásznak és dr. Kovács Ferenc adószakértőnek – jöjjön el 2014. március 20-án szakmai konferenciánkra

               

                    Ízelítő a tematikából:

               

 •                    
 •                         A bejelentési szabályok módosulásai
 •                    
 •                         A bevallások változásai, különös tekintettel a járulékbevallásokra
 •                    
 •                         Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
 •                    
 •                         A munkaidő-nyilvántartás törvényi követelményei
 •                    
 •                         A szabadság és egyéb távollétek kezelése a nyilvántartásban
 •                

               

                    Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

               

                    Bővebb információk és jelentkezés itt

           

Megszűnt a rokkantsági ellátásra való jogosultság, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytatott, és jövedelme három egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladta a minimálbér 150 százalékát.

2014-től módosul a szabály, megszűnik a rokkantsági ellátásra való jogosultság, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. (Egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a részükre szóló szabályban meghatározott minimálbért, illetve garantált bérminimumot kell érteni).

Fenti kétféle szabályozás között az a különbség, hogy 2014-ig átlagösszeget kellett figyelembe venni, három egymást követő hónap jövedelméből képzett havi átlagot kellett a minimálbér 150 százalékához viszonyítani.

2014-től (hasonlóan a korábbi rokkantsági nyugdíj melletti keresőtevékenység szabályaihoz) már nem havi átlag, hanem három egymást követő hónapban a minimálbér 150 százalékát meghaladó jövedelem esetén szüntetendő meg az ellátás.

Ha a három hónapon belül megszakad ez a nagyságrendű keresőtevékenység, elölről kezdődik a vizsgálandó időtartam, azaz a három egymást követő hónap.

Rehabilitációs nyilvántartás

Az Mmtv. kibővül a megváltozott munkaképességű személyek számára történő rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából a rehabilitációs hatóság által vezetendő nyilvántartás adattartamának szabályaival.

Nem változtak az igényérvényesítési, eljárási szabályok, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) iránti igény elbírálása a lakóhely szerinti megyei, fővárosi kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervei által történik, ezen ügyek intézése ezekben a hivatalokban lehetséges.


Kapcsolódó cikkek:


Haladékot adott a NAV a járuléktartozóknak
2021. február 22.

Március 10-ig még rendezhető az elmaradás, így több mint három hét haladékot nyernek járulékügyük intézésére azok, akiknek a törvény alapján érvénytelenné válna a taj-száma.

Így számíthat a nyugdíjnál a megbízási szerződés
2021. február 22.

Elmondjuk, mikor és hogyan számít bele a megbízási díj a nyugdíj összegébe, mi történhet a megbízási jogviszonnyal a nyugdíj megállapításakor, és miként lehet nyugdíj melletti keresőtevékenységet végezni megbízási jogviszony keretében.