Nincs új minimálbér – így alakulnak a tb-ellátások

Azoknál az ellátásoknál, amelyeket érint a minimálbér aktuális összege, igen nagy jelentősége van annak, hogy milyen időpontban érvényes minimálbért kell figyelembe venni. Ez az időpont egyes esetekben a naptári év első napján érvényes minimálbér, máskor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér.

A társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiztosítási ellátásoknál, akár a nyugellátásoknál az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez.

Ilyen általános mérőszám a minimálbér (például a gyermekgondozási díj, illetve a táppénz maximális összegével kapcsolatban), illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege (például az öregségi teljes nyugdíj összegénél, illetve a nyugdíjjal kapcsolatos méltányossági lehetőségeknél).

Bizonyos ellátások fentiektől függetlenül ún. fix összegűek, azaz szintén nem az egyéni keresetektől függenek, hanem mindenki számára azonosan kerülnek meghatározásra (például a rokkantsági járadék összege).

Jelentősége van a minimálbér aktuális összegének egyes ellátások melletti keresőtevékenységnél is, a kereseti korlátozás esetén (például a korhatár előtti ellátás melletti munkavégzésnél.)

Azoknál az ellátásoknál, amelyeket érint a minimálbér aktuális összege, igen nagy jelentősége van annak, hogy milyen időpontban érvényes minimálbért kell figyelembe venni az ellátás szempontjából. Ez az időpont a vonatkozó jogi szabályozások alapján egyes esetekben a naptári év első napján érvényes minimálbér, más esetekben a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér lehet.

2021-ben a minimálbér jelenleg még a 2020. évi összeggel azonos, azaz 161.000 forint havonta.

A következőkben tekintsük át a teljesség igénye nélkül a minimálbér összegének hatását a leggyakrabban érintett ellátásoknál.

Gyermekgondozási díj

A GYED összege 2021-ben is az ellátás alapjául szolgáló napi átlagkereset 70 %-a, legfeljebb azonban a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a mely összeg 161.000 forintos minimálbér esetén havonta 225.400 forint.

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-ig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembe vételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

A minimálbér, illetve a garantált bérminimum a jogosultság kezdő napján érvényes összegének jelentősége van a diplomás gyermekgondozás díj összegének meghatározásánál is, mivel ez esetben ezek a bérösszegek képezik az ellátás összegének alapját.

Táppénz

A táppénz napi összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét, havi 161.000 forintos minimálbér esetén annak napi összege alapján a 10.733,33 forintot.

Nyugellátások

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2021-ben 28.500 Ft/hó.

Az öregségi résznyugdíjnak nincs ún. minimum összege.

Az árvaellátás legkisebb összege 2021-ben 24.250 Ft.

A nyugellátásoknál a minimálbér általános összegének nincs jelentősége, mert a nyugdíj melletti keresőtevékenység 2020. július 1-je óta már teljes mértékben járulékmentes, melynek következtében megszűnt a kereseti korlátozás.

A korhatár előtti ellátásban részesülők ellátásuk mellett 2021-ben is évente a naptári év első napján érvényes minimálbér tizennyolcszorosáig folytathatnak keresőtevékenységet, ez az összeg a 161.00 forintos minimálbér alapján 2. 898.000 forint.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás mellett folytatott keresőtevékenységnél 2021-ben már nincs jelentősége az érvényes minimálbér összegének, mert 2021. január 1-jétől megszűnt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett folytatott keresőtevékenységre vonatkozó összegbeli korlátozás. (2021. előtt meg kellett szüntetni az ellátást, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytatott, és keresete három egymást követő hónapban meghaladta a minimálbér 150 százalékát.)

További hatások

A minimálbér érvényes összege kihatással van a társadalombiztosítás területén az ellátások mellett más kérdésekre is, például a biztosítási kötelezettség megállapítására megbízási jogviszony esetén, vagy a megállapodáskötés társadalombiztosítási ellátásra, ahol szintén a minimálbér az alapja a megállapodás szerinti díj fizetésének.

A foglalkoztató által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér összegének kilencszerese, mely akkor fizetendő, ha a huszonöt főnél több személyt foglalkoztató munkáltató a kötelező foglalkoztatási szintnél (5 %) kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglakoztat.

Családtámogatási és szociális ellátások

A családtámogatási ellátásoknál a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), és a gyermeknevelési támogatás (gyet., közismert nevén a ”főállású anyaság”) összege nem függ a minimálbér változásától, mert ezek az ellátások az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodnak, csakúgy, mint az anyasági ellátás.

A szociális ellátásokra való jogosultság, illetve az ellátások összege szintén az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kapcsolódnak.


Kapcsolódó cikkek:


Változások a TB-kifizetőhelyeknél
2021. március 29.

A 100 fős munkavállalói létszám feletti cégeknél a pénzkifizetéssel járó TB szolgáltatásokat a munkáltatónak kell elbírálnia, kifizetnie. A nagy munkáltatókat érintő táppénz, CSED, GYED, GYES, GYET ellátásokban változások jönnek.

Ennyi lesz idén a nyugdíj
2021. március 29.

Kihirdették az idei valorizációs szorzószámokat, amely egy szintre hozzák a nyugdíjazást megelőző évek kereseteit a nyugdíjazáskori jövedelemmel. Most áttekintjük e szám helyét és jelentőségét a nyugdíjszámítás folyamatában.

Kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése
2021. március 26.

2021-től ez az adategyeztetés az eddigiektől eltérően már kétféle módon is történhet: postai úton nyomtatvánnyal, vagy két ország vonatkozásában nyomtatvány nélkül, a külföldi nyugdíjbiztosítási szerv közreműködésével.