Növekedett az alkalmi munka díja


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló 2021-ben sem minősül biztosítottnak, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.

Rövid, pár napig tartó munkák esetén, gyakran alkalmazzák az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségét. Ez a megoldás azért jó, mert az egyszerűsített foglalkoztatási forma jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint ez a foglalkoztatási mód mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára alkalmazható, meghatározott időtartamban.

A mezőgazdasági és turisztikai idénymunka végzésére szóló határozott idejű munkaviszony egy naptári éven belül nem haladhatja meg a százhúsz napot.

Alkalmi munkának az számít, ha a határozott időre szóló munkaviszony összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, illetve egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig tart.

Az Efo.tv. a munkáltató napi alkalmi munkavállalói létszám keretét is meghatározza (például hat főtől húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén naponta legfeljebb négy fő).

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létrejövő munkaviszony igen egyszerű módon, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre.

A bejelentés elektronikus úton, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tehető meg a NAV-hoz. ( Ha a munkáltató nem elektronikus úton bevallásra kötelezett, használhatja a bejelentési kötelezettség mellett az Efo.tv-hez mellékelt minta munkaszerződést is.)

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén legalább a minimálbér 85%-a, szakképzettséget igénylő munkakörnél legalább a garantált bérminimum 87%-a fizetendő alapbérként, illetve teljesítménybérként.

Órabéres foglalkoztatásnál 2021. február 1-jétől a minimálbér összege 963 forint/óra, a garantált bérminimum 1.259 forint/óra. (A 2020. évi összeg 926 forint/óra, illetve 1.211 forint/óra volt.)

Ha a munkához bérpótlék is kapcsolódik, például éjszakai pótlék, vagy túlóra, ezeket is meg kell fizetni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkáltatói közteher fizetés nagyon egyszerűen történik. A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállaló esetében mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál munkavállalónként napi 500 forint, alkalmi munkánál napi 1000 forint közterhet fizet.

A befizetési kötelezettséget a tárgyhót követő hó 12-éig kell teljesíteni a NAV-hoz. Ez a befizetés minden munkáltatói közteher teljesítéssel kapcsolatos feladatot magában foglal, és az általános munkáltatói közteher fizetésnél (szociális hozzájárulási adó 15,5%, szakképzési hozzájárulás 1,5%, rehabilitációs hozzájárulás), jóval kedvezőbb összegű.

Az egyszerűsített foglakoztatás szerinti közteher fizetés akkor alkalmazható, ha a munkáltató betartja az ezzel kapcsolatos létszám- és foglalkoztatási idő korlátokat is.

A munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kapott munkabére után nem fizet társadalombiztosítási járulékot és meghatározott összeg alatt személyi jövedelemadót sem. Ez az összeghatár, az úgynevezett mentesített keretösszeg. (A filmipari statiszta alkalmi munkára külön

összegszabályok is vonatkoznak.)

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló ez alapján a foglalkoztatása alapján 2021-ben sem minősül biztosítottnak, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, a társadalombiztosítás többi ellátására (például táppénzre) nem.

Az egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűbb munkajogi helyzetet is eredményez, például a munkáltató a munkaviszony megszűnésekor nem köteles kiadni a munkaviszony megszűnésekor előírt igazolásokat.

A munkabérről olyan igazolást kell kiadni a kifizetéskor, amelyből kitűnik a bevétel teljes összege, és jogcíme.

A nyugellátásnál az egyszerűsített foglalkoztatásban való munkavégzés ideje szolgálati időnek számít.

A nyugdíj összegénél 2021-ben is napi 500 forint munkáltatói közteher fizetés esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint, vagy azt meghaladó munkáltatói közteher fizetés esetén 2740 forint/nap a nyugellátás számításának alapja. (Az 1000 forint feletti közteher fizetés a filmipari statiszta foglalkoztatása esetén történik, 2021. január 22-től 4000 forint összegben. A filmipari statiszta napi nettó jövedelme ebben a foglalkoztatási formában legfeljebb 18.000 forint lehet.)Kapcsolódó cikkek

2022. szeptember 28.

Sokba kerülhet a munkáltatónak a szerződés el nem olvasása

Két friss és precedensképes bírósági döntést mutat be az act Bán & Karika Ügyvédi Társulás szakértője, melyekben a jogvita elkerülhető lett volna, ha a munkáltató kellő körültekintéssel jár el, és elolvassa a munkavállalója munkaviszonyának megszüntetéséhez kapcsolódó dokumentumokat.