Nyugdíj: az adategyeztetési eljárás nyári előnyei

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2018. június 27.
Rovat:

Bármilyen furcsa is, a nyári pihenés ideje nagyon hasznos lehet olyan hivatalos ügyek intézése szempontjából, amikor régebbi időszakokra vonatkozó adatok, iratok, információk felkutatása, megtalálása szükséges. Ilyenkor lehetőség nyílik a régi családi iratok közötti keresésre olyan dokumentumok  megtalálásához, amelyekre eddig csak emlékeztünk, de pontos hollétüket nem tudtuk biztosan. Ilyen lehet például egy régi munkaszerződés,  vagy az egyetemi leckekönyv, amit eddig helykímélés miatt nem vittünk haza a diploma mellé.


A nyugellátási terület szempontjából ezek a dokumentumok az adategyeztetési eljárás miatt lehetnek nagyon fontosak.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás továbbfolytatódik 2018-ban is.

Egyre többen kapják kézhez a nyugdíjbiztosítótól az adataikat tartalmazó értesítést. A hivatalbóli adategyeztetési eljáráson kívül sokan nyújtanak be kérelmet hatósági bizonyítvány kiadása iránt a nyilvántartásban szereplő szolgálati idő igazolásáról.

A hivatalból indult adategyeztetési eljárás  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 96/B-D  §-ainak rendelkezései szerint zajlik.

A Tny. 96/C §-ban foglalt időbeli ütemezés alapján először az 1955. és 1959. között született biztosítottak, volt biztosítottak számára történt az egyeztetés lefolytatása.

Ezt követően 2017. január 1-től ötéves korcsoportokkal folytatódott az egyeztetési eljárás. Egy-egy ötéves korcsoport kiértesítésére két éves időtartam áll rendelkezésre.

2017-ben az 1960-64 között születettek adategyeztetési eljárása indult meg.

Nem vesznek részt a hivatalbóli eljárásban azok,

  • akiknek szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal már megállapították, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • akik részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy más szolgálati idő alapján kiszámított ellátást megállapítottak, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • vagy akik részére az egyeztetési eljárást már korábban (pl. kérelem alapján) megindították.

Akiket nem érint a hivatalbóli adategyeztetési eljárás – 1955. előtt született személyek – vagy bármilyen oknál fogva az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük egyeztetett adataik ismeretére, kérelmet nyújthatnak be az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

A kérelem a Tny. 96/B § (2) bekezdése szerint csak elektronikus úton nyújtható be.

Az adategyeztetési eljárás során – akár kérelemre, akár hivatalból indul – a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv határozatban rögzíti az egyeztetett szolgálati időt, a nők negyven év kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időt, és a foglalkoztatói, valamint járulékfizetéssel kapcsolatos adatokat.

Hatósági bizonyítvány kiadása is  ugyanezekről az időszakokról, adatokról kérhető.

A Tny. 96/E §-a szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett szolgálati idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Az adategyeztetési eljárás ügyintési ideje meghatározott időtartamú mind a hivatal, mind az ügyfél számára.

A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követően jelzi a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv részére azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.

[htmlbox Tb_Kommentár]

 

Az adategyeztetési eljárás megindításakor a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv a társadalombiztosítási nyilvántartásba a foglalkoztatók által bejelentett biztosítási idő és nyugdíjjárulék köteles jövedelem adatokkal rendelkezik, mert ebbe az adatbázisba ezeket az adatokat kellett a jogszabályi előírás szerint bejelenteni.

A szolgálati időnek minősülő egyéb, nem járulékfizetéssel szerzett időszakok ekkor még nem szerepelnek a nyilvántartásban, mert azokat az érintett személy ismeri, az igazolásukhoz szükséges dokumentumokkal ő rendelkezik.

A nyugdíjjárulék-fizetéssel szerzett szolgálati idők mellett nyugdíjjárulék-fizetés nélkül is elismerhető szolgálati idők is léteznek a Tny. 4.§ (1) bekezdés h) pontja alapján.

Ilyenek a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött idő, az 1998. január 1. előtt felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok ideje, és az anya 1968. január 1. előtt született gyermekére tekintettel kapott gyermekenként 365, tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén 550 naptári nap szolgálati ideje.

Ezek a járulékfizetés nélkül szolgálati időnek minősülő időszakok az érintett személy nyilatkozata, és igazolásai alapján jutnak a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv tudomására, és ezt követően nyilvántartásába.

Az adategyeztetési eljárás akár hivatalból, akár kérelemre indul, határozat kibocsátásával zárul. A határozat megfellebbezhető.

Az adategyeztetési eljárás során a külföldi szolgálati idővel rendelkező személy tájékoztatást kap a külföldi biztosító által szolgálati időként közölt időszakokról.

 Ha az érintett személy az adategyeztetési eljárás során tájékoztató jelleggel közölt külföldi szolgálati idejével nem ért egyet, ezt a külföldi illetékes biztosító intézménnyel rendezheti, a magyar jogorvoslati út ezen a problémán nem tud segítni, nincs hozzá jogi eszköze.

Az adategyeztetési eljárásban közölt adatok – közöttük különösen a nők 40 év jogosultsággal történő kedvezményes nyugellátására jogosító időszakok pontos közlése – azért is nagyon fontos és hasznos információ, mert a jelenleg soron lévő korosztály, az 1960-64 között születettek hölgy tagjai egyre közelednek életkoruk folytán a „nők 40” kedvezményes nyugellátás lehetőségéhez, ahol napra pontosan fontos tudni, hogy a szükséges jogosultsági idő mikor éri el a 40 évet, mivel ehhez a nyugellátáshoz is meg kell szüntetni a biztosítási jogviszonyt.


Kapcsolódó cikkek:


A nagykorú gyermek tartásának korlátja
2018. december 19.

A továbbtanuló nagykorú gyermek a tartásra rászorultnak tekintendő, azonban teljesítőképesség hiányában a bíróság helyesen szüntetheti meg a felperes tartásdíjfizetési kötelezettségét – a Kúria eseti döntése.

Így emelkednek a nyugdíjak 2019-ben
2018. december 17.

A nyugdíjemelés a 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást érinti a nyugdíjemelés.

Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját
2018. december 15.

A jövő év elejétől egységes otthongondozási díjat vehetnek igénybe az önellátásra képtelen gyermeküket ellátó szülők – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család és ifjúságügyért felelős államtitkára.