Nyugdíj: meddig kell az elhalasztott igazolásokat benyújtani?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az adategyeztetési eljárás eddigi szabályai 2020. július 1-jétől módosulnak. Az új eljárásban a jövőben is fontos érvényességi követelménye lesz az igazolásnak, hogy a jogosult saját kezű aláírását hitelesíttetni kell.

A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazott a jogszabály címében szereplő ellátások mellett a nyugellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket is arra az esetre, ha a veszélyhelyzet során lenne szükséges valamely dokumentum beszerzése, benyújtása a nyugellátás továbbfolyósításához, vagy ebben az időszakban kellene meghatározott igazolást visszaküldeni a nyugellátást folyósító szervhez a nyugdíj további kifizetéséhez.
A meghosszabbodó határidők a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatályvesztését követő, meghatározott időtartamban érvényesülnek.

Ezekkel az időtartamokkal kapcsolatban a Magyar Közlöny 2020. évi 145. számában kihirdetésre került a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról.

A Korm. rendelet 5. pontja a 8.§ (1) és (2) bekezdésében tartalmazza a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezéseket.

A Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése szerint, ha a megállapított nyugellátás további folyósítása jogszabályban előírt, rendszeres időközönként jelentkező feltétel igazolásán alapul, (például felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok folytatásának félévenként történő igazolása árvaellátás esetén), az igazolás elmulasztása miatt a nyugellátás folyósítása legkorábban 2020. szeptember 1-jétől függeszthető fel.

A Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése a külföldön élő, vagy tartózkodó, nyugellátásban részesülő személyek éves adategyeztetési kötelezettségével kapcsolatos eljárást rendezi.

Nyugdíjszabályaink szerint minden évben egy alkalommal kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendeletének 76.§-ában előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal.

A nyugellátást folyósító szerv, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az érintett nyugdíjasok részére adategyeztetési nyomtatványt küld, melyet kitöltve, aláírva kell visszaküldeni a folyósító szerv részére egy hónapon belül, A veszélyhelyzet alatt ez az igazolási határidő a külföldről történő igazolás esetleges nehézségeire tekintettel meghosszabbításra került, az adategyeztetés elmaradása miatt az ellátás folyósítása nem került megszüntetésre.

A Korm, rendelet 8.§ (2) bekezdése szerint, ha a külföldön élő vagy tartózkodó jogosult esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 76.§-a szerinti, 2020. évi adategyeztetés a Korm. rendelet hatálybalépéséig nem zárult le, a 2020, évi adategyeztetést ismételten le kell folytatni.

További változás, hogy az adategyeztetési eljárás eddigi szabályai 2020. július 1-jétől módosulnak, mert az eljárást szabályozó eddigi 76.§ helyébe 2020. július 1-jétől új 76.§ lépett az egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 6.§-a alapján.

Az új eljárásban a jövőben is fontos érvényességi követelménye lesz az igazolásnak, hogy a jogosult saját kezű aláírását hitelesíttetni kell. A hitelesítés módját bővíti a módosult jogszabályi rendelkezés, amely szerint a hitelesítés történhet bíróság, közjegyző, nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, más külföldi hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató, vagy Magyarország külképviseleti szerve által.

Ha a külföldön élő, vagy tartózkodó, nyugellátásban részesülő személy egészségi állapota, vagy szociális helyzete miatt egészségügyi intézményben, vagy szociális intézményben tartózkodik, vagy ilyen intézménytől ellátásban részesül, az intézmény vagy annak orvosa is igazolhatja az adatok valódiságát.

Az új jogszabályi rendelkezés tartalmazza azt a könnyítést is, amely szerint ha az adatcsere feltételei fennállnak, a nyugdíjfolyósító szerv EGT–állam, vagy Magyarországgal szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezményt kötött állam esetén az adott állam társadalombiztosítási szervének bevonásával végzi az adategyeztetést, mentesítve így az ellátásban részesülő személyt a közvetlen megkereséstől.

Amennyiben ennek az eljárásnak a feltételei nem állnak fenn, továbbra is az ellátásban részesülő személy közvetlen megkeresésével történik az adategyeztetés.Kapcsolódó cikkek

2020. március 11.

Kezdődik a külföldön élő  nyugdíjasok éves adategyeztetése

2020-ban is, mint minden év márciusában megkezdődik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  ( továbbiakban Tny.) végrehajtási rendeletének 76.§-ban előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatása a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal.
2019. szeptember 11.

Nyugdíj: kisokos az adategyeztetési eljárásról

Hivatalból és kérésre is indulhat adategyeztetési eljárás, amelynek a jövendő nyugdíj megállapításánál kulcsszerepe van. Most az eljárás összes szabályával megismerkedhet.