Nyugdíj: megállapodás-kötéssel szerzett szolgálati idő 2020-ban


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Sokan igyekeznek megoldást találni arra a problémára, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjához még hiányzó jogosultsági időt hogyan lehetne megszerezni, ha a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony befejeződött.

A megoldás nem könnyű még akkor sem, ha a jogosultsági időből csak egy kicsi hiányzik.

Többen gondoltak arra, hogy a nyugellátásoknál lehetséges szolgálati idő szerzésére vonatkozó megállapodás kötéssel lehetne rendezni a kérdést.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)

34-35. §-ai alapján a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál
• szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
• felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerése,
• öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése,
• az 1998. évre gyermekgondozási segély (GYES) idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése

céljából megállapodás köthető.

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy esetében a megállapodás megkötésére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes.

A megállapodás alapján az érintett személy olyan helyzetbe hozza magát, mintha biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony) fennállása során szerzett volna szolgálati időt.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 24%. 2020. július 1-jétől a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22% lesz az „új Tbj.”, a 2019. évi CXXII. törvény 48.§ (1) bekezdése szerint.

Ezt az összeget legalább a minimálbér alapulvételével kell megfizetni, vállalható azonban magasabb összeg után is a járulék fizetés.

A megállapodást más személy is megkötheti az érintett, mint kedvezményezett javára.

A bevezetőben jelzett problémához úgy tűnhet, hogy megtaláltuk a megoldást, valójában azonban nem.

Ennek oka az, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugdíjba vonulásához megkívánt jogosultsági idő fogalom nem azonos a szolgálati idő fogalmával.

A szolgálati időnek minősülő összes időszakból néhány szolgálati idő típus nem vehető figyelembe a negyven év jogosultsági időhöz.

Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

2020-tól a jogosultsági idők köre bővült az örökbefogadói díj, és a nagymama által igénybe vett , unoka gondozása miatti gyermekgondozási díj időtartamával.

A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíja nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak, meg a harminc évet.

A fokozott gondoskodást igénylő beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő anya fokozott kedvezményben is részesül az ellátásnál.

A jogosultsági időnél tehát elsősorban keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső idővel kell rendelkezni, a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő azonban nem ilyen időszak.

Ez a szolgálati idő azonban a nyugdíj összegénél már természetesen figyelembe vehető, nem vész kárba a megállapodás alapján kifizetett nyugdíjjárulék.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál tehát sajnos szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással nem lehet jogosultsági időt szerezni. A hiányzó jogosultsági idő további keresőtevékenységgel érhető el.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 28.

Nyugdíjemelésről döntött a kormány

A kormány a nyugdíjemeléssel a nagyrabecsülését fejezi ki a nyugdíjasok felé, és abban bízik, hogy ez segítség egy olyan évben, amikor ugyan sikerült féken tartani a rezsiköltségeket a családok számára, de az élelmiszerárak emelkedése jelentős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

2023. szeptember 26.

Mikor jár özvegyi nyugdíj elvált házastársnak?

Bizonyos esetben az elvált házastárs is jogosult lehet elhunyt volt házastársa után özvegyi nyugdíjra. Ugyanilyen helyzetben lehet az egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs is.