Nyugdíj: megállapodás-kötéssel szerzett szolgálati idő 2020-ban

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2020. április 28.
Címkék: , ,
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Sokan igyekeznek megoldást találni arra a problémára, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjához még hiányzó jogosultsági időt hogyan lehetne megszerezni, ha a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony befejeződött.

A megoldás nem könnyű még akkor sem, ha a jogosultsági időből csak egy kicsi hiányzik.

Többen gondoltak arra, hogy a nyugellátásoknál lehetséges szolgálati idő szerzésére vonatkozó megállapodás kötéssel lehetne rendezni a kérdést.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)

34-35. §-ai alapján a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál
• szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
• felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerése,
• öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése,
• az 1998. évre gyermekgondozási segély (GYES) idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése

céljából megállapodás köthető.

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy esetében a megállapodás megkötésére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes.

A megállapodás alapján az érintett személy olyan helyzetbe hozza magát, mintha biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony) fennállása során szerzett volna szolgálati időt.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 24%. 2020. július 1-jétől a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22% lesz az „új Tbj.”, a 2019. évi CXXII. törvény 48.§ (1) bekezdése szerint.

Ezt az összeget legalább a minimálbér alapulvételével kell megfizetni, vállalható azonban magasabb összeg után is a járulék fizetés.

A megállapodást más személy is megkötheti az érintett, mint kedvezményezett javára.

A bevezetőben jelzett problémához úgy tűnhet, hogy megtaláltuk a megoldást, valójában azonban nem.

Ennek oka az, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugdíjba vonulásához megkívánt jogosultsági idő fogalom nem azonos a szolgálati idő fogalmával.

A szolgálati időnek minősülő összes időszakból néhány szolgálati idő típus nem vehető figyelembe a negyven év jogosultsági időhöz.

Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

2020-tól a jogosultsági idők köre bővült az örökbefogadói díj, és a nagymama által igénybe vett , unoka gondozása miatti gyermekgondozási díj időtartamával.

A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíja nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak, meg a harminc évet.

A fokozott gondoskodást igénylő beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő anya fokozott kedvezményben is részesül az ellátásnál.

A jogosultsági időnél tehát elsősorban keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső idővel kell rendelkezni, a megállapodás kötéssel szerzett szolgálati idő azonban nem ilyen időszak.

Ez a szolgálati idő azonban a nyugdíj összegénél már természetesen figyelembe vehető, nem vész kárba a megállapodás alapján kifizetett nyugdíjjárulék.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál tehát sajnos szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással nem lehet jogosultsági időt szerezni. A hiányzó jogosultsági idő további keresőtevékenységgel érhető el.


Kapcsolódó cikkek:


Szolgálati idő gyermekek után
2021. június 16.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) tartalmaz mind gyermekszüléshez, mind gyermekneveléshez kötődő szolgálati időt. Cikkünkben ezeket részletezzük.

Beleszámít-e a biztosításba a próbaidő?
2021. június 15.

A próbaidő, mint járulékfizetéssel szerzett biztosítási idő természetesen szolgálati időnek minősül a nyugdíj-jogosultságnál, az erre az időre kifizetett munkabér beszámít a nyugdíj összegébe.

Különleges tudnivalók az özvegyi nyugdíjról
2021. június 9.

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság szabályai közül néhányat különlegessel foglalkozunk most annak érdekében, hogy segítsünk eligazodni a kevésbé ismert szabályok útvesztőjében.