Nyugdíj: új csoportot hív be a nyugdíjbiztosító


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Jövőre az 1960-64 között születettekkel kezd egyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosító szolgálati idejük megállapítására. Érdemes „vitatkozni” a hatósággal, mert a nyilvántartások nem ismernek minden, a szolgálati időbe beszámító időszakot. Cikkünkből megismerheti az adategyeztetési eljárás összes részletét.


A nyugellátások szempontjából meghatározó jelentőségű jogosultsági feltétel a szolgálati idő, az az időszak, amelyet nyugdíjjárulék fizetéssel szerzünk keresőtevékenységünk alapján, valamint a járulékfizetés nélkül is szolgálati időnek elismerhető jogszabályban meghatározott időszakok.

A biztosítási jogviszonyon alapuló adatokat a foglalkoztatók jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve jelentik be az igazgatási szervekhez. 2010. előtt a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokhoz, ezt követően az adóhatósághoz történt a bejelentés, amely továbbítja az adatot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek személyre szólóan tartják nyilván a biztosítási időt és a nyugdíjjárulék-köteles keresetet, jövedelmet.

A nyugdíjigénylésnek, nyugdíj megállapításnak nem előfeltétele a szolgálati (biztosítási) idők előzetes igazoltatása, arra sor kerülhet a nyugdíjmegállapítási eljárás során is. A hazai és nemzetközi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy igen hasznos időben ellenőrizni, hogy a foglalkoztatói adatszolgáltatás rendben van-e.

2012. december 31-ig szolgálati idő elismerése iránti kérelmet nyújthatott be a biztosított, volt biztosított a nyugdíjmegállapító szervhez nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idejének megállapítása iránt. Az eljárásban az összes szolgálati idő közlése mellett a korkedvezményre jogosító időszak és a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátáshoz figyelembe vehető idő igazolása is megtörtént. A szolgálati idő elismerése iránti kérelem életkortól függetlenül benyújtható volt, indokolás, megokolás nélkül.

2013-tól nagy változáson ment keresztül a szolgálati idő elismerése, az érintett által kezdeményezendő eljárás helyébe a hatóság által indított egyeztetési eljárás lépett, közigazgatási szolgáltatásként biztosítva a jogosultsági időszak időben történő ellenőrzésének lehetőségét. A 2013. január 1-től bevezetett adategyeztetési eljárás a megszerzett nyugdíjjogosultsági időszakok egyeztetését, és ennek eredményeként azok véglegesítését tűzte ki célul. Az egyeztetési eljárás fokozatosan kerül bevezetésre, a különböző korosztályok számára a jogszabályban előírt ütemezés szerint zajlik.

Zárul az első szakasz

Elsőként az 1955-59. között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében kerül sor az eljárásra 2014. december 31-ig, meghatározott ütemterv alapján.

Az 1954. december 31-ét követően született biztosítottakkal a nyugdíjbiztosítási szervek folyamatosan kezdeményezik a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatainak egyeztetését.

A közelmúltban olvasóink közül is sokan kézhez kaphatták a nyugdíjbiztosítási igazgatóság kimutatását a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adataikról.

A 60-asok jönnek

2015. január 1-től ötéves korcsoportban az 1960-ban, és ezt követően születettek jogosultsági időszakainak egyeztetésére fog sor kerülni.

Az 1955. előtt születettek esetében fentiek szerint hivatalból már nem kerül sor ezen egyeztetési eljárás lefolytatására, az kérelemre végezhető el. Az 1955. előtt született azon személyek, akik részéről még nem került sor nyugellátás megállapítására, túlnyomó többségükben már rendelkeznek szolgálati elismerési határozattal, aki még nem, és igényli szolgálati idejének rendezését, az egyeztetési eljárásban erre kérelmére lehetőség lesz.

A kérelem – és ez újdonság a nyugellátási területen – csak elektronikus úton terjeszthető elő. Természetesen akinek bármilyen okból nehézséget jelent az elektronikus ügyintézés, segítséget kap az igazgatási szervektől.

Az áfa-kötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye

Áfa kiskönyvtárunk negyedik része két kucsfontosságú területet dolgoz fel: az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára vonatkozó szabályokat, illetve a teljesítési hely szabályrendszerét. A kiadvány a jogszabályi rendelkezések részletes, magyarázatokkal tűzdelt ismertetésén túl számos példával segíti a jogalkalmazókat.

További információ és megrendelés >>

Az egyeztetés folyamata

Az első adategyeztetést követően a jövőben az egyeztetési eljárás lefolytatása naptári évenként egyszer kérhető, azonosan a korábbi, évente egyszer kezdeményezhető szolgálati idő elismerési eljárással.

Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

  • biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idő, nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők,
  • a foglalkoztató adatai,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
  • azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő kilencven napon belül jelzi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.

Az egyeztetés során az érintett személy az általa közölt adatokat igazoló okiratokat is megküldi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

Tudnunk kell, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában a keresőtevékenységgel kapcsolatos biztosítási adatok szerepelnek a foglalkoztatói adatszolgáltatás alapján. Az adategyeztetési eljárás során azonban lehetőség van azoknak a biztosítási időn túli szolgálati idő adatoknak a bejelentésére is, amelyek nem járulékfizetéssel keletkeznek. Ilyen időszak például az 1998. január 1. előtti felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok ideje, vagy a katonai szolgálat időtartama. A bejelentés itt is a vonatkozó dokumentumok mellékletként való (pl. leckekönyv, katonakönyv) bemutatásával, megküldésével történik.

Az adategyeztetés során lehetőség van külföldön szerzett biztosítási idő jelzésére is, ekkor az adategyeztetési eljárás lefolytatására illetékes, lakóhely szerint fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága az ügyet a nemzetközi vonatkozású nyugdíjügyek elbírálását országos illetékességgel végző Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához továbbítja, ahol a magyar szolgálati idő adatok mellett a külföldi biztosítási időről is történik adatközlés, tájékoztatás.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az eltérés okait megvizsgálja, a vizsgálat keretében az érintett személyt nyilatkozattételre hívhatja fel.

A foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le.

Az adategyeztetési eljárás minél ügyfélbarátabb lebonyolítását korszerű ügyfélszolgálati lehetőségek segítik, így mód van online időpontfoglalásra is személyes ügyintézéshez, vagy call centeren keresztüli telefonos felvilágosítás igénybevételére. Természetesen továbbra is a legkedveltebb mód az ügyfélszolgálatokon történő ügyintézés, nem közömbös azonban, kell-e várnunk a hivatalban.

Számvitel és adózás a gyakorlatban 2014 – Két időpontban

1. nap: Számvitel a gyakorlatban 2014

Megtudhatja, hogyan kell elszámolni a behajtási költségátalányt, a pénztárgépek beszerzéséhez kapott állami támogatást vagy a transzferár-korrekciót. Értesülhet, hogyan módosultak a beszámolókészítés szabályai felszámolás és végelszámolás esetén.

2. nap: Adózás a gyakorlatban 2014

Fő adónemek szabályaiban bekövetkezett változások, KATA, KIVA, EVA, helyi adók, gépjárműadó változásai és a reklámadó, egyéb, az adóalanyokat érintő évközi változások.

A két napos képzés mérlegképes könyvelőknek vállalkozási szakon 16 kreditpontot ér!

További részletek és jelentkezés:

2014. szeptember 24-25. és 2014. november 11-12.

Az egyes napokra külön-külön is jelentkezhet!


Kapcsolódó cikkek

2023. november 27.

Minimálbér 2024: íme, minden részlet

Áttekintjük, hogy a december 1-től hatályos 2024-es minimálbér és garantált bérminimum milyen jövedelmeket, kedvezményeket és közterheket pontosan melyik időponttól és miként érint.