Nyugdíj: változnak-e a szabályok az új Tbj. miatt?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A legjelentősebb érdemi változások között találjuk a nyugdíj melletti keresőtevékenység, a nyugdíj-szüneteltetés és a nyugdíj-növelés új szabályait.

A 2020. július 1-jétől hatályba lépett új Tbj, a 2019. évi CXXII. törvény rendelkezéseihez kapcsolódva júliustól több mint húsz helyen változtak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, azaz a Tny. szabályai.

A jogszabályok közötti összhang megteremtése érdekében módosulnak a TnyR., azaz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet szabályai is.

A módosuló szabályok között vannak formai és érdemi változások is .A formai változások leginkább az új Tbj .fogalom rendszeréhez való igazodást szolgálják.

A legjelentősebb érdemi változások között találjuk a nyugdíj melletti keresőtevékenység, a nyugdíj-szüneteltetés és a nyugdíj-növelés új szabályait.

Az új Tbj. azon rendelkezésének, mely szerint a saját jogú nyugdíj mellett keresőtevékenységet folytató személyre nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, és így júliustól semmilyen jogviszonyból származó jövedelméből nem kell járulékot fizetnie, azaz nincs járulék alapot képező jövedelme, több hatása is van.

Egyik következménye az, hogy a saját jogú nyugdíjas nettó jövedelme megemelkedik, mert abból már csak személyi jövedelemadót kell fizetnie, járulékokat nem; másik eredménye, hogy nem lesz járulékalapul szolgáló (július előtt nyugdíjjárulék-alapul szolgáló) jövedelme.

A nyugdíj melletti keresőtevékenységgel július előtt sem lehetett további szolgálati időt szerezni, és a keresetet, jövedelmet a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem lehetett figyelembe venni, ez július után is így van. A mindezeket kimondó Tny. 22/A §-ban található szabályok a Tny.22/A§ július 1-jével történő hatályon kívül helyezése miatt átkerültek a Tny. 42.§ új (3) bekezdésébe, illetve a Tny. 22.§ új (3a) bekezdésébe.

A július előtti szabály szerinti nyugdíj járulék fizetéssel az ún. „fél százalékos nyugdíj növelés” volt elérhető, azaz a nyugellátást a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatás, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenység alapján a naptári évben elért, nyugdíj járulék alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kellett.

nyugdíj2020. július 1-jétől az új Tbj. rendelkezéseire tekintettel már szerezhető járulékköteles jövedelem a nyugdíj melletti keresőtevékenységnél, így a 0,5 százalékos mértékű nyugdíj növelésre vonatkozó szabály, a Tny. 22/A §-a kiüresedett, és hatályon kívül helyezésre került.

A már megszerzett jogosultságokhoz kapcsolódó, a 2019. évre 2020. szeptember 30-ig, illetve október 31-ig történő nyugdíj növelés megállapításának és kifizetésének rendjét a Tny. új 102/A §-a tartalmazza. Ugyan itt található a 2020. január 1-jétől június 30-ig fizetett nyugdíj járulékra tekintettel 2021. szeptember, illetve október végéig megállapítandó nyugdíj növelés szabálya is.

A saját jogú nyugdíj mellett folytatott, nyugdíj járulék alapul szolgáló keresethez kötődik a kereseti korlát túllépéséhez kapcsolódó nyugdíj szüneteltetési rendelkezés a Tny. 83/B §-ában. A szabály szerint az öregségi nyugdíj korhatárt be nem töltött személy nyugellátásának folyósítását, ha a tárgyévben biztosítási jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíj járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, a következő hónap első napjától december 31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíj korhatár betöltéséig szüneteltetni kell.

Mivel 2020. július 1-jétől az új Tbj. szerint nincs járulék köteles jövedelme a saját jogú nyugdíjasnak semmilyen jogviszonyban elért keresetnél, nincs a nyugdíj kereseti korlát túllépése miatti szüneteltetését okozó helyzet, ezért a Tny. 83/A § július 1-jétől hatályon kívül helyezésre került. (A nyugdíj kérelemre történő szüneteltetésével kapcsolatos Tny. 83/A §, illetve a közszférában öregségi nyugdíjasként folytatott keresőtevékenység miatti nyugdíj szüneteltetést kimondó Tny. 83/C § továbbra is változatlanul hatályban van.)

Mivel a hatályon kívül helyezett Tny. 83/B § tartalmazta a korhatár előtti ellátásban részesülők keresőtevékenységével kapcsolatos kereseti korlát túllépéséhez kötődő ellátás szüneteltetésére vonatkozó szabályt is, amely továbbra is élő rendelkezés, ezt a szabályt július 1-jétől át kellett helyezni a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénybe, annak módosuló 11. §-ába.

Fenti változásokkal kapcsolatos, a TnyR-ben található rendelkezések is hatályon kívül helyezésre kerültek az egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelettel.

Nem az új Tbj. miatt, hanem nyugdíj szempontból szükséges korszerűsítés miatt ugyanez a jogszabály jelentősen módosította a TnyR. 76.§-ában található, a külföldön élő vagy tartózkodó nyugellátásban részesülő személlyel a nyugdíjfolyósító szerv által évente lefolytatandó adategyeztetés szabályait.

Végül az új Tbj-vel összefüggő az a kedvező lehetőség is, amely a korábbi 24 százalék helyett 22 százalékos nyugdíjjárulék fizetésével teszi lehetővé megállapodás kötését szolgálati időre és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzésére.


Kapcsolódó cikkek

2020. szeptember 16.

A leggyakoribb hozzátartozói nyugellátás – özvegyi nyugdíj

A hozzátartozói nyugellátások között a legnagyobb nagyságrendet az özvegyi nyugdíj képviseli. Ebből adódóan ezzel a nyugellátással kapcsolatban érkezik a legtöbb kérdés is. Tekintsük át a legfőbb tudnivalókat az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.
2020. március 3.

A nyugdíj előtt állók munkajogi védelme

Az idősebb, pályájuk végén álló munkavállalók nehéz helyzetben állnak utolsó, munkával töltött éveik során: ha ekkor szűnne meg munkaviszonyuk, új munkahelyet embert próbáló feladat lenne szerezniük, hiszen életkorukból adódóan egy munkáltató sem számolna hosszú távon velük, egyértelműen hátrányban indulnának a munkaerőpiacon. Éppen ezért, munkaviszonyuk megtartása érdekében különleges felmondási védelem illeti meg őket.
2020. július 6.

A nyugdíj mellett munkát végzők járulékmentessége

Július 1-jétől minden munkát végző saját jogú nyugdíjas (például a megbízási jogviszonyban álló is), mentesül a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól – hívta fel a figyelmet a NAV a honlapján.
2020. augusztus 6.

A nők 40 nyugdíj változása

Miben változik a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása júliustól?