Nyugdíjtranszfer: a különleges lehetőség

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2014. február 4.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A külföldön történő munkavégzés különleges esetének tekinthető a nyugdíjtranszfer, amelyet sem uniós, sem pedig kétoldalú egyezmények nem szabályoznak. Az EU intézményeiben dolgozók eltérhetnek a az uniós főszabálytól.


A külföldön történő munkavégzés különleges esetének tekinthető az ún. nyugdíjtranszfer. Általános esetben, ha külföldön végez munkát egy személy, a munkavégzés helyétől függően vagy az Európai Uniós szociális biztonsági koordinációs rendeletek (883/2004/EK és a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendeletek, melyek az EGT országokra és Svájcra is vonatkoznak) szabályozzák társadalombiztosítási helyzetét, vagy kétoldalú szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmények.

Eltérő a helyzet azonban akkor, ha az Európai Unió intézményeiben történik a munkavégzés.

Ezt az esetet az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény, valamint a végrehajtási szabályokat tartalmazó 219/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet szabályozza.

A szabálycsoport az uniós koordinációs rendeletekben rögzített főszabálytól a (munkavégzés helyén biztosított a munkavállaló, és itt is szerez nyugdíjjogosultságot erre az időszakra, kivéve a kiküldetést) eltérő lehetőséget biztosít, amely szerint az Európai Unió meghatározott intézményeiben dolgozó személy dönthet úgy, hogy a lakóhelye szerinti tagállamban, például Magyarországon megszerzett nyugdíj-jogosultságát nem itt kéri figyelembe venni a nyugdíj megállapításakor, hanem kéri az adott tagállamban megszerzett nyugdíjjogosultság tőkeértékének átutalását az Európai Unióhoz, melynek nyugdíjrendszerében kerül majd figyelembevételre az átutalt jogosultság.

Számviteli változások 2014
  • Először alkalmazzuk a mikrogazdálkodói beszámolót
  • A hibajavításokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
  • Milyen változásokat kell figyelembe vennünk a 2014-es üzleti évben?
  • Milyen hatása van  az új Ptk. hatályba lépésének  a számvitelre?

Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak dr. Andor Ágnesnek és Tomcsányi Erzsébetnek, jöjjön el 2014. február 25-én szakmai konferenciánkra!

A továbbképzésen való részvétel mérlegképes könyvelőknek, vállalkozási szakterületen, számviteli témakörben 8 kreditpontot ér.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

Az átutalás az adott időszakra vonatkozó szolgálati időre és nyugdíjjárulék köteles jövedelemre vonatkozik.

Nézzük meg közelebbről a nyugdíjtranszfernek nevezett lehetőség szabályait arra is tekintettel, hogy egyre több személyt érint Magyarországon is ez az élethelyzet, valamint módosult a jogszabály a nyugdíjjárulék fizetési felső határ megszüntetésével kapcsolatban. További aktualitást ad a témának, hogy a márciusban megjelenő valorizációs szorzószámok erre a területre is kihatnak.

A nyugdíjtranszfer kétirányú lehetőséget foglal magában. Átutalást a tagállami nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságra nézve az Európai Unióhoz, és visszautalást az Európai Unióban szerzett nyugdíjjogosultságból a tagállami nyugdíjrendszerbe.

Átutalás az Európai Unióhoz

Az Európai Unió intézményeinél munkát vállaló tisztviselő vagy más alkalmazott dönthet a tagállami nyugdíjrendszerben, cikkünk szempontjából Magyarországon, a magyar nyugdíjrendszerben az átutalásig megszerzett összes szolgálati idejének és nyugdíjjárulék köteles jövedelmének az unió saját nyugdíjrendszerébe történő átutalásáról.

Döntése kiterjed a hozzátartozói ellátásokra is, ez a nyugdíjjogosultság a hozzátartozói ellátásoknál sem lesz figyelembe vehető.

Határidő

A nyugdíjtranszfer lehetősége csak meghatározott időpontig áll fenn.

Nem kérhető az átutalás akkor, ha az Uniós tisztviselő már öregségi nyugdíjban, korhatár előbbi ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, balettművészeti életjáradékban, illetve magánnyugdíjpénztári szolgáltatásban részesült, vagy részesül.

Hozzátartozói nyugellátásnál átutalás nem kérhető akkor, ha az elhunyt európai uniós tisztviselő után megállapítottak hozzátartozói nyugellátást, vagy a magánnyugdíj-pénztári rendszerben már sor került szolgáltatás nyújtására a hozzátartozó részére.

Az átutalás összege

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás összegének meghatározásához előbb ki kell számolni a figyelembe vehető szolgálati időt és a valorizált keresetet, jövedelmet, majd – az öregségi, hozzátartozói kockázatra vonatkozó nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék, számított szociális hozzájárulási adó mértéke alapján rendeleti szinten meghatározott – járulékmértékek segítségével kiszámított összegeket kell összeadni.

A valorizációs szorzószámok évenkénti aktuális mértékét kell alkalmazni a számításnál.

Az átutalás Magyarországról forintban történik, az uniós szabályok alapján az illetékes közösségi intézménynek az összeget a Bizottság által a költségvetés végrehajtása érdekében havonta meghatározott átváltási árfolyam alapján, az átutalás regisztrálásának havában érvényes árfolyamon kell euróra váltania.

Ha a tisztviselő már szerzett az Európai Unió intézményeinél nyugdíjjogosultságot, és korábban ennek visszautalását kérte, a nyugdíjbiztosítási átutalásnál erre az időszakra vonatkozóan azt az összeget kell figyelembe venni, amelyet annak idején a Nyugdíjbiztosítási Alapba utaltak.

Amennyiben a jogosult magánnyugdíjpénztár tagja, magánnyugdíjpénztári számlájának egyenlegét is át kell utalni az uniós intézménynek.

Visszautalás az Európai Unióból

Fentiektől eltérő, fordított helyzet is előfordulhat az európai uniós tisztviselő életében.

Ha az uniós tisztviselő munkája befejeződik az Európai Uniónál és biztosítási jogviszonyt létesít más európai uniós országban így esetleg Magyarországon, kérheti az Európai Uniónál fennálló nyugdíjjogosultság átutalását az új biztosítási jogviszonynak megfelelő országba.

A visszautalásnál az új biztosítási jogviszony szerinti tagállamnak van meghatározó jelentősége, az európai uniós állást megelőző munkavégzés helye nem befolyásolja a visszautalhatóságot.
Visszautalást akkor célszerű kérni, ha az uniós tisztviselő nem szerzett nyugdíjjogosultságot a közösségi nyugdíjrendszerben.

Ebben a nyugdíjrendszerben az a tisztviselő szerez nyugdíjjogosultságot, aki itt legalább tíz év szolgálati idővel rendelkezik, vagy betöltötte a hatvanharmadik életévét, vagy nyugdíjazására a szolgálat érdekében került sor.

A visszautalás az uniós tisztviselő hozzátartozóját is megillető lehetőség a tisztviselő halála esetén.

A visszautalás összege

A visszautalás során a közösségi nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság számítása az átutalásnál meghatározottakhoz hasonlóan történik.

Eltérés azonban, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető visszautalt összeget maghaladóan maradt összeg a Magyarországon jogviszonyt létesítő volt európai uniós tisztviselőt, illetve a visszautalást kérő hozzátartozóját illeti meg, a járandóság azonban csak meghatározott nyugdíjcélú pénzügyi lehetőségekre utalható.

Ilyen lehet az önkéntes nyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, illetve nyugdíj-előtakarékossági számla.

A visszautalás összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a 2012. december 31-ig hatályban volt nyugdíjjárulék fizetési felső határra is.

A nyugdíjbiztosítási át- és visszautalás határozat alapján történik, az eljáró igazgatási szerv Magyarországon a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A nyugdíjbiztosítási visszautalás során a Nyugdíjbiztosítási Alapba, vagy kiegészítő nyugdíjintézménybe átutalt összeg személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségtől mentes.


Kapcsolódó cikkek:


Haladékot adott a NAV a járuléktartozóknak
2021. február 22.

Március 10-ig még rendezhető az elmaradás, így több mint három hét haladékot nyernek járulékügyük intézésére azok, akiknek a törvény alapján érvénytelenné válna a taj-száma.

Így számíthat a nyugdíjnál a megbízási szerződés
2021. február 22.

Elmondjuk, mikor és hogyan számít bele a megbízási díj a nyugdíj összegébe, mi történhet a megbízási jogviszonnyal a nyugdíj megállapításakor, és miként lehet nyugdíj melletti keresőtevékenységet végezni megbízási jogviszony keretében.