Osztrák vagy belga nyugdíjasnak jobb lenni?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról és az uniós nyugdíjbiztosításról szóló bevezető cikkhez kapcsolódva most a kiválasztott országok állami öregségi nyugdíjbiztosítási rendszereinek bemutatásával foglalkozunk abc sorrendben haladva, így legelőször Ausztriával és Belgiummal.


A leírások a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, azonban mivel a társadalombiztosítás egy igen gyorsan változó és összetett terület, konkrét jogosultsági kérdés esetén mindig az adott nemzeti nyugdíjbiztosítási szervhez érdemes fordulni – ezek nevét és elérhetőségét a leírásokban mindig közzétesszük.

„Az egyes országok nyugdíjbiztosítási szektorainak bemutatásánál vizsgáljuk: a korhatárt, a korhatár előtti ellátások lehetőségét,  a minimum jogosultsági időszak hosszát, a teljes nyugdíjra jogosultságot, az ellátást meghatározó elemeket, a nem járulékfizetéssel töltött időszakok figyelembe vételét (ún. egyenértékű idők), a minimum és maximum nyugdíjat, a nyugdíj melletti munkavégzés lehetőségét és a megállapított ellátásból történő adózás, járulékfizetés kérdését.” Cikkünk első részét itt olvashatja.

Ausztria

Alkalmazandó jogszabály(ok): Általános társadalombiztosítási törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG – 1955. szeptember 9.), és az általános nyugdíjtörvény (Allgemeines Pensionsgesetz, APG – 2004. november 18.).

Számviteli változások 2014
 • Először alkalmazzuk a mikrogazdálkodói beszámolót
 • A hibajavításokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
 • Milyen változásokat kell figyelembe vennünk a 2014-es üzleti évben?
 • Milyen hatása van  az új Ptk. hatályba lépésének  a számvitelre?

Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak dr. Andor Ágnesnek és Tomcsányi Erzsébetnek, jöjjön el 2014. február 25-én szakmai konferenciánkra!

A továbbképzésen való részvétel mérlegképes könyvelőknek, vállalkozási szakterületen, számviteli témakörben 8 kreditpontot ér.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

A nyugdíjrendszer a keresőtevékenységet végző személyekre, amennyiben legalább havi €395,31 juttatásban részesülnek, valamint a gyakornokokra terjed ki.

Speciális nyugdíjrendszer vonatkozik a bányászokra, köztisztviselőkre, közjegyzőkre. Itt most az általános nyugdíjbiztosítási rendszer szabályait vesszük sorra.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt ebben a tagállamban a férfiakra 65 év, a nőkre nézve 60 évben határozta meg a jogalkotó. A női korhatárt 2024 és 2033 között fokozatosan teszik a férfiakéval egyenlővé.

A jogosultsághoz szükséges minimum időszak azon személyeknek, akik 2005. január 1-jén még nem voltak 50 évesek, és azoknak, akik még egyáltalán nem szereztek biztosítási időt: 180 biztosítási hónap, amelyből minimum 84-nek kell foglalkoztatásból származnia.  (Ez a minimum időszak a korhatár mellett a nyugdíjba vonulás másik alapkövetelménye, amihez néha egyéb feltételeket is kötnek még a nyugdíjrendszerek, pl. a keresőtevékenység részleges/teljes befejezése, stb.)

Azon személyeknek, akik 2005. január 1. előtt betöltötték az 50. életévüket: 180 biztosítási hónap a követelmény az elmúlt 360 naptári hónapban; vagy 180 járulékfizetési hónap/300 biztosítási hónap időkeret nélkül.

(Megjegyzendő, hogy a biztosítási idő tágabb fogalom a járulékfizetési vagy foglalkoztatási időnél, hiszen – ahogy azt majd az egyenértékű időszakoknál később látni fogjuk – abba beletartoznak olyan periódusok is, amelyek során a járulékfizetést a munkáltató/állam a biztosítottól átvállalja, esetleg elengedi, például egyetemi tanulmányok vagy gyermeknevelés idejére.)

Azon személyeknek, akik 2005. január 1-jén még nem voltak 50 évesek, de már szereztek min. 1 biztosítási hónapot, a számukra kedvezőbb szabály alkalmazandó.

Korhatár előtti nyugdíjazásra férfiak esetében legkorábban 63 év 9 hónapos, nők részére 58 év 9 hónapos életkortól kerülhet sor (a pontos korhatár meghatározása a születési évhez igazodik). Az igénylőnek legalább 240 hónap járulékfizetési ideje van vagy ugyanennyi biztosítási idővel rendelkezik az elmúlt 360 naptári hónapban, és legfeljebb 395,31 euró havi jövedelmet ér el. Ehhez az ellátáshoz további járulékfizetési/biztosítási idő követelmény is társul annak függvényében, hogy melyik naptári évben vonul nyugdíjba az igénylő.

További lehetőség áll a rendelkezésére azon személyeknek, akik kifejezetten hosszú járulékfizetési idővel rendelkeznek a következők szerint. Az 1954. január 1. előtt született férfiak 60 évesen legalább 45 évi járulékfizetési időszakkal, ezután születettek 62 évesen vehetik igénybe ugyanezt. Nők 55 évesen, ha 1959 előtt születtek és 40 év járulékfizetést teljesítettek (ezután születettekre nézve fokozatosan növekszik a követelmény 62 éves korra és 45 évi követelményre).

Férfiak 62 éves kortól igénybe vehetik 462 havi biztosítási idő teljesítésével az úgynevezett „Folyosó” nyugdíjat (Korridorpension) maximum 395,31 euró havi jövedelem mellett. Nők számára ez a lehetőség 2028-tól lesz hatályban, hiszen addig számukra a sokkal kedvezőbb általános nyugdíjkorhatár az irányadó.

A szervezet nagy igénybevételével járó szakmák esetén a férfiak 60 éves korban legalább 540 hónap biztosítási idővel (amelyből 120 hónapnak az elmúlt 240 hónapos időkeretben ilyen tevékenységből kell származnia), és itt is követelmény a maximum 395,31 euró havi jövedelem. Nők esetén ez a szabályozás 2024-ben lép életbe, amikortól 60 évesen igényelhetik majd ezt az ellátást.

A nyugdíj korhatár előtti igénybevétele az összeg csökkentésével jár: 4,2 százalék (1,8 százalék nehéz fizikai munka esetén)/év, amennyivel a korhatár előtt igényelte, de a csökkentés nem haladhatja meg a 15 százalékot.

A teljes nyugdíjra jogosultsághoz 45 évnyi biztosítási időszakra van szükség. Azokra nézve, akik 2005. január 1-je előtt elérték az 50. életévüket, 40 év biztosítás az irányadó, amelyet 2009-től fokozatosan szintén 45 évre emelnek fel.

Munkaügyi és tb-nyilvántartás, adatszolgáltatás 2014

Bizonytalan az új szabályok alkalmazásában? Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak Farkasné Gondos Krisztina OEP osztályvezetőnek, dr. Kártyás Gábor munkajogásznak és dr. Kovács Ferenc adószakértőnek – jöjjön el 2014. március 20-án szakmai konferenciánkra

Ízelítő a tematikából:

 • A bejelentési szabályok módosulásai
 • A bevallások változásai, különös tekintettel a járulékbevallásokra
 • Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
 • A munkaidő-nyilvántartás törvényi követelményei
 • A szabadság és egyéb távollétek kezelése a nyilvántartásban

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

Az ellátást meghatározó elemek Ausztria esetén a megszerzett jövedelem összege, a biztosítási időszak hossza és a kérelem benyújtásakori életkor. Az ellátást 14 alkalommal fizetik egy évben, és az összegek évente kiigazításra kerülnek.

Minimum összeg: Ha a havi nyugdíj(ak) – beleértve más jövedelmeket (az egy háztartásban élő házastársét is) – az alábbi összegek alá esnek, kiegészítés jár a különbözet erejéig:

Egyedülálló nyugdíjas: €837,63/hó, házastársával egy háztartásban élő nyugdíjas: €1.255,89/hó

A kiegészítés növekszik 129,24 euróval gyermek esetén 18 éves vagy 27 éves korig, ha szakképzésben/egyetemi tanulmányokban vesz részt, vagy korhatár nélkül rokkantság esetén. 

Maximum összeg nincs.

Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok): Ezek a gyermeknevelési időszakok (Kindererziehungszeiten) (legfeljebb 4 év/gyermek vagy 5 év ikerterhesség esetén), a katonai vagy háborús szolgálat és ehhez hasonló időszakok (pl. polgári szolgálat), az anyasági ellátással fedezett időszak (Wochengeld), és a munkanélküli ellátással (Arbeitslosengeld) vagy betegségi ellátásokkal (Krankengeld) fedezett időszakok.

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett? Öregségi nyugdíj (Altersrente) esetén munkavégzés korlátlanul lehetséges, azonban korhatár előtti nyugdíj (Vorgezogene Rente) igénybe vétele mellett havi 395,31 euró jövedelem felett a nyugdíj folyósítását felfüggesztik.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás adózik, és 5,10% egészségbiztosítási járulék terheli.

További információk az osztrák társadalombiztosítás honlapján találhatók: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger 

Belgium

Alkalmazandó jogszabály(ok): alkalmazottakra nézve az 50. királyi rendelet (1967. október 24.) fontos módosításokkal 1996-ban, valamint az önálló vállalkozókra vonatkozóan a 72. királyi rendelet (1967. november 10.).

A nyugdíjrendszer az aktív munkavállalókra és önálló vállalkozókra terjed ki. Bizonyos különleges jogosultsági szabályokkal ez utóbbiakra és a köztisztviselőkre. Itt most az általános nyugdíjbiztosítási rendszer szabályait vesszük sorra.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt ebben a tagállamban mindkét nemre a 65. életévben határozta meg a jogalkotó. Jogosultsághoz szükséges minimum időszak nincs előírva.

Korhatár előtti nyugdíjazásra 60,5 éves korban kerülhet sor legkorábban mindkét nemre nézve 38 év biztosítási idő után, és 60 évesen 40 év biztosítási idő után. Nincs összeg-csökkentés a korhatár előtti nyugdíjba vonulás miatt.

A teljes nyugdíjra jogosultság 45 év biztosítási idővel szerezhető meg. Ha ennél többet teljesített az életpályája során az igénylő, a keresetileg kevésbé előnyös éveket nem veszik figyelembe az ellátás kiszámításakor. A nyugdíjreform részeként ez a határ fokozatosan kivezetésre fog kerülni.

Az ellátás összegét meghatározó elemek a megszerzett jövedelem összege, a biztosítási idő hossza és a családi állapot.

Minimum összeg: Garantált minimum nyugdíj teljes vagy 2/3 életpálya esetén:

 • Háztartásra nézve: €16.636,77/év • Egyedülállóra: €13.313,61/év

A maximum összeget az ellátás kiszámítása során alkalmazott éves jövedelmi felső határ adja:

 • Háztartásra: €2.633,13/hó • Egyedülálló személyre: €2.106,50/hó

Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok)? Az akaraton kívüli munkanélküliség időszaka, munkanélküliség céges kiegészítéssel (complément d’entreprise/bedrijfstoeslag), az anyasági időszak, éves szabadsági időszakok, katonai szolgálat, munkaképtelenség időszaka, elismert sztrájk, elismert tanulmányi időszakok, előzetes letartóztatás, stb. Ezen túlmenően, ha az igénylő ilyen időszakot szeretne elismertetni, a belga nemzeti nyugdíjhivataltól kell ezt kérnie (RVP – ONP).

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett? A munkavégzés bizonyos éves határösszegig lehetséges. A határt évente állapítják meg. Amennyiben a nyugdíjazás 2013-ban történt, az éves keresőtevékenység nem haladhatja meg a €7.570 vagy €21.865,23 (munkavállalók bruttó jövedelme) vagy €6.056,01 illetve €17.492,17 (önálló vállalkozók nettó jövedelme) összeget, attól függően, hogy a személy elérte (első összeg) vagy nem érte el (második összeg) az öregségi nyugdíjkorhatárt. Ha a nyugdíjasnak eltartott gyermeke van, a határösszegek magasabbak. Amennyiben a küszöb értéket a kereset 25 százalékkal meghaladja, a nyugdíjfolyósítást megszüntetik.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Adózik, 3,55 százalék levonás betegségi és rokkantsági biztosításra (ha a havi összeg így nem alacsonyabb €1.675,59 vagy eltartottak nélkül €1.413,84-nél). Szolidaritási hozzájárulás (cotisation de solidarité/solidariteitsbijdrage) a nyugdíjak esetén 0,5 és 2 százalék között változik.

További információk a belga nyugdíjbiztosítás honlapján találhatóak: Rijksdienst voor Pensioenen/Office National des Pensions (ONP)


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 18.

Mit jelent az egyetemi felvétel az árvaellátásnál?

Gyakori kérdés, hogy a felsőfokú tanulmányok folytatása milyen hatással van az árvaellátásra való jogosultságra. Írásunk mind a frissen felvett elsőéves egyetemi hallgatók, mind a már korábban felsőfokú tanulmányaikat megkezdők számára hasznos információkat mutat be.