Sokkal kényelmesebb lett a nyugdíjügyintézés

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2015. szeptember 1.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2015. júliusától jelentősen kibővül a kormányablakoknál intézhető ügyek, köztük a nyugdíjügyek köre. A nyugellátások megállapításával, folyósításával, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában szereplő adatokba való betekintéssel kapcsolatos ügyekben is fordulhatunk a kormányablakokhoz.


A korszerű, ügyfélbarát közigazgatás egyik közkedvelt szolgáltatása az integrált ügyfélszolgálatoknál, azaz a kormányablakoknál történő ügyintézés.

A kormányablakoknál történő ügyintézés előnye, hogy egy helyen, egy ügyfélszolgálatnál számos hivatalos ügy intézhető, megkímélve ezzel az ügyfeleket a különböző helyeken lévő hivatalok egyenként történő felkeresésétől.

A számvitel nagy kézikönyve 2015

Részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket; tippeket ad a jogszabályok kreatív alkalmazásához, egy-egy feladat alternatív megoldásához; számos ábrát, példát, összefoglaló táblázatot tartalmaz

A könyv áráért most megkapja az 57 számviteli eset megoldása c. kiadványt

Megrendelés >>

A hivatalos ügyek jellege, bonyolultsága, összetettsége szerint többféle módon, több fajta szinten történhet az ügyintézés a kormányablakoknál.

Meghatározott ügyek azonnal intézhetők itt, például új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) kiállítása iránti kérelem, vagy parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem.

Az ügyek másik csoportját a kormányablak által saját hatáskörben intézendő ügyek köre képezi. Ilyen például az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem, vagy a vezetői engedély kiállítása iránti kérelem intézése.

Az ügyek harmadik csoportját a kormányablaknál továbbítás céljából előterjeszthető beadványok köre alkotja. Ilyen például az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem, vagy a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem.

Végül vannak olyan ügyfajták is, melyeknél a kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt. Ilyen ügyfajta például a házassági szándék bejelentése és a házasságkötési eljárással kapcsolatos tájékoztatás, vagy a birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelemmel kapcsolatos tájékoztatás.

Kiskönyvtár az áfáról sorozat két új kötete + Vacsora-kódex

– Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban

– Különös adózási módok az áfa rendszerében és a

– Vacsora-kódex

Rendelje meg most >>

A kormányablaknál eddig is intézhető nyugdíjügyek

A nyugellátások megállapításával, folyósításával, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában szereplő adatokba való betekintéssel kapcsolatos ügyek a kormányablakoknál intézhető ügyek harmadik csoportjába, a továbbítás céljából előterjeszthető ügyekhez tartoznak.

Természetesen az ügyintézés során az ügyintézésbe bevont ügyfajtákkal kapcsolatos szükséges mértékű tájékoztatás is megtörténik, a kapcsolódó nyomtatványok kiadásával együtt.

Eddig a következő ügytípusok esetén volt lehetőség a kérelmek nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez történő továbbítás céljából való benyújtására a kormányablakoknál:

 • kivételes nyugellátás-emelés, egyszeri segély iránti kérelem

 • a „betekintési jog” iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,

 • nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló, végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása

 • a nyugdíjfolyósításhoz és egyéb nyugdíjszerű ellátások folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése (a bejelentendő adatokban – név, lakcím, számlaszám – történt változás, külföldi tartózkodás, szabadságvesztés, keresőtevékenység folytatása, a nyugdíjas elhalálozása).

Újabb ügyek

2015. júliusától jelentősen kibővül a kormányablakoknál intézhető ügyek, köztük a nyugdíjügyek köre.

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 156/2015.(VI.25.) Korm. rendelet további negyvenkét ügyfajtát emelt be a kormányablaknál továbbítás céljából előterjeszthető kérelmek, beadványok körébe.

Így a jövőben fenti kormányrendelet módosított 3. melléklete szerint

 • öregségi nyugdíj megállapítás iránti kérelem

 • nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

 • nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

 • saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

 • árvaellátás megállapítása iránti kérelem

 • szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

 • özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

 • baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

 • baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem

 • baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

 • rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem

 • baleseti járadék megállapítása iránti kérelem

 • állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem

 • baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem

 • korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem

 • korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem

 • öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem is

benyújtható a kormányablakoknál.

Számvitel A-tól Z-ig 2015

• hatályos számviteli törvény és a kapcsolódó jogszabályok
• még több és részletesebb magyarázat és példa
• jogszabályi hivatkozások
• két új témakör: – a bizalmi vagyonkezelés, mikrogazdálkodói számvitel

Rendelje meg most!

Még több új lehetőség

Bővült a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak, a rehabilitációs ellátás, illetve rokkantsági ellátás folyósításával kapcsolatos kérelmek benyújtásával összefüggő ügyintézési lehetőség a kormányablakoknál.

Júliustól:

 • rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés

 • rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem

 • rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem

 • rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem is

előterjeszthető az illetékes igazgatási szerv részére történő továbbítás céljából a kormányablakoknál.

Fenti lehetőségek még komfortosabbá teszik a hivatalos ügyek intézési lehetőségét, mivel kormányablak ügyfélszolgálatok ma már igen sok helyen, nagyon kedvező nyitvatartási idővel működnek.


Kapcsolódó cikkek:


Mikortól lehet nyugdíjas a közalkalmazott?
2019. június 19.

A kérdés aktualitását különösen a közelgő következő tanév megtervezésére tekintettel a közalkalmazotti jogviszonyból nyugdíjba vonulók sajátos helyzete adja.