Új lehetőség – mikor nem kell szüneteltetni a nyugdíj folyósítását közszférában végzett munkánál?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Mind a munkaadókat, mind a nyugdíj mellett munkát végzőket érinti, hogy szeptembertől változik a jogszabály.

A közfeladatok folyamatos ellátása érdekében egy meghatározott időtartamra, 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig az eddigiektől eltérően nem kerül szüneteltetésre azon személy öregségi nyugdíja, korhatár előtti ellátása, szolgálati járandósága, átmeneti bányászjáradéka, illetve táncművészeti életjáradéka  ( a továbbiakban együtt: ellátása),

  • aki szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
  • köznevelési vagy szakképző intézményben

folytat keresőtevékenységet az ellátás mellett.

A 268/2022.(VII. 29.) Korm. rendelet és a 269/2022.(VII.29.) Korm.rendeletben foglaltak szerinti mentesítés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C §-a alapján történő nyugellátás folyósításának szüneteltetési kötelezettsége alól ad felmentést, mely szüneteltetésre  a nyugdíjas személy ott megnevezett tizennégy féle jogviszonyban, közszférában történő foglalkoztatása alatt kerül sor. (Ugyanjgy rendelkezik a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11/A§-a is.)

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a mentesítés csak a fent meghatározott területeken, kizárólag a fenti feladatokat ellátó foglalkoztató esetében áll fenn, nem vonatkozik a közszféra többi, egyéb feladatot ellátó foglalkoztatójánál végzett  tevékenységre, ahol nincs változás az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó szabályoknál.

Az ellátás folyósításának szüneteltetése alóli tizenkét hónapos mentesítés megilleti azokat is, akiknél 2022. augusztus 31-ét követően jön létre a szociális, gyermekvédelmi, vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál a foglalkoztatás, vagy ellátásukat 2022. augusztus 31-ét követő naptól állapítják meg. Ezekben az esetekben az ellátás folyósítása nem szüneteltethető a jogviszony létesítésének, illetve az ellátás megállapításának időpontját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig.

Azokban az esetekben, amelyekben 2022. augusztus hónapban szünetel az ellátás folyósítása a korábbi szabályozás alapján, az érintett személynek kérelmeznie kell az ellátás újbóli folyósítását a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál a kérelemhez szükséges foglalkoztatói nyilatkozat mellékelésével együtt..

A foglalkoztatói nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt a tényt, hogy a foglalkoztató szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve köznevelési vagy szakképző intézménynek minősül-e, továbbá a jogviszony fennállására, keletkezésének időpontjára, és a foglalkoztatóra vonatkozó adatokat.

Az ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem elektronikus úton, postai úton, vagy személyesen nyújtható be.


Kapcsolódó cikkek

2020. augusztus 6.

A nők 40 nyugdíj változása

Miben változik a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása júliustól?