Adó szaklap


Az Adó szaklap az adózás gyakorlati kérdéseire összpontosító, havi rendszerességgel megjelenő folyóirat, amelynek a szakmai hitelességét az adóigazgatás és a pénzügyi tárca neves szakembereiből álló szerkesztői és szerzői gárda garantálja. 

Rovatok

A szaklap adónemek és adóeljárás szerinti bontásban tartalmaz cikkeketSzinte mindegyik lapszámban jelennek meg személyi jövedelemadó, társasági adó, általános forgalmi adó támájú cikkek, de előfordulnak társadalombiztosításhoz, illetékhez, vámhoz és számvitelhez kapcsolódóak is. Továbbá állandó rovatok: 

 • Kérdések és válaszok  ebben a rovatban minden hónapban aktuális, sokakat érintő adózási, számviteli, illetve társadalombiztosítási kérdésekre adott szakértői válaszokból készítünk válogatást. 
 • Jogesetek – a Kúria adó- és illetékügyekben született, viszonylag széles jogalkalmazói kört érintő döntései olvashatók a rovatban. Az ítéletek iránymutatást adnak az adózási jogszabályok értelmezéséhez és segítséget nyújtanak gyakorlati alkalmazásukhoz. 
 • Munkaügy  dr. Horváth István tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; ügyvéd munkajogi témájú rovata.

XXXVI. évfolyamát éli a lap. Évente 14 lapszám jelenik meg, amelyből 3 lapszám összevont.

A 2019-2024. években megjelent számok tartalomjegyzékei:

Személyi jövedelemadó

 • Zakar Beáta: Az ingatlanértékesítés jövedelme

Társasági adó

 • dr. Forgács Emese: Áttérés a társasági adó alól a kisvállalati adózásra
 • dr. Rabné dr. Barizs Gabriella: Év végi záráshoz, év eleji nyitáshoz kapcsolódó teendők a társasági adóban
 • Csabai Róbert – Béres-Molnár Brigitta – dr. Horváth Imre: A transzferár-adatszolgáltatás első tapasztalatai a Pénzügyminisztérium szemével

Általános forgalmi adó

 • dr. Ujvári Katalin Mikor: termékértékesítés és mikor bérlet a gépjárműlízing?
 • dr. Szente Mónika: Közvetített szolgáltatás az általános forgalmi adóban

Adóeljárás

 • dr. Görög Demeter: Az ellenőrzési határidő
 • dr. Lakatos Anett – Kisdiné dr. Kállay Márta: Szégyenlisták az állami és helyi adóhatóságnál

Egyéb adók

 • dr. Németh Nóra: Aktualitások az energiaellátók jövedelemadójában
 • Villányiné dr. Bárány Anikó: A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályok

Vám, jövedék

 • dr. Bogdány Viktor – Gyüre Péter: Jövedéki változások
 • Tolnainé dr. Tóth Veronika: Az EU Vámügyi Reform áttekintése

Kérdések és válaszok

 • Külföldi fizetőeszköz értékesítéséből származó jövedelem adózása
 • Csoportos társaságiadó-alany tagjainak nyilatkozata a jövedelem-(nyereség-)minimumról
 • A jogutódlás hatása a fejlesztési tartalékra
 • Kávézóban használható hűségkártya értékesítése kapcsán felmerülő áfakötelezettség
 • A kettős adóztatás elkerülése a kisvállalati adó alanyánál
 • Gépjárműadó-mentesség pótkocsi esetében
 • Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni adókedvezmény két párhuzamos munkaviszony esetén

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Bizonyítás a megismételt eljárásban

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Hatóságok és bírságok: a munkavédelem és a foglalkoztatás-felügyelet egyes szabályainak változásai
Személyi jövedelemadó
 • Kopányiné Mészáros Edda: Tudnivalók a 2023. évi szja-bevallásról és a bevallási tervezetről
 • dr. Kiss Mariann: Tartási, életjáradéki, öröklési szerződésből származó jövedelem
Társasági adó
 • dr. Gaál Ágnes: Bejelentett részesedés
 • dr. Forgács Emese: Újdonságok a tao-bevallásokban
Általános forgalmi adó
 • dr. Farkas Petra: Rendezvények teljesítési helye
 • dr. Boda Péter: A belföldi fordított adózás szabályozásának változásával kapcsolatos problémák az áfában
 • dr. Ujvári Katalin: Egészségügyi ellátások és termékértékesítések az áfában
Adóeljárás
 • dr. Sánta Éva Johanna: Az adókötelezettségek teljesítésére és az ellenőrzésre vonatkozó speciális adóeljárási szabályok a jogutód nélküli megszűnés során
 • dr. Andó Erzsébet: Az ellenőrzés szabályai a gyakorlatban – I. rész
Helyi adók
 • Tillmann-Borók Andrea: A helyi adók 2023. évi évközi és 2024-től hatályos változásai
Kérdések és válaszok
 • Otthonfelújítási támogatásból megvalósuló felújítás összegének költségként való elszámolása
 • Részesedés utólagos bejelentése
 • Elszámolható költség a kutatás-fejlesztési adókedvezménynél
 • Válságközlemény alapú kedvezményérvényesítés
 • Tűzvédelmi tesztmodell szerelése kapcsán felmerülő áfakötelezettség
 • Áfaköteles bérbeadás érdekében használt ingatlan ingyenes átadása
 • Jóváhagyott osztalék elengedése kisvállalatiadó-alanynál
 • Illetékkedvezmények utólagos érvényesítése CSOK visszafizetése esetén
 • Előleg visszautalása magánszemély vásárlónak
 • A heti munkaidő összeszámítása saját munkavállalók képzése esetén
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: A felülvizsgálati kérelem befogadhatósága
 • dr. Szabó Andrea: A láncolatos ügylet bizonyítása, a felülellenőrzés jogintézménye
 • dr. Szabó Andrea: Adóvégrehajtás
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A bírságtól a továbbképzésekig: a már hatályba lépett új munkavédelmi szabályokról
Személyi jövedelemadó
 • Petricskóné Kelemen Éva: A cafeteria szabályai 2024-be
Társasági adó
 • dr. Tormáné dr. Boris Szilvia: A globális minimumadó hazai szabályozása
 • dr. Forgács Emese: A vállalkozás érdekében felmerülő költségek kezelése a társasági adóban
 • dr. Gaál Ágnes: Fejlesztési adókedvezmény
Általános forgalmi adó
 • dr. Boda Péter: Italcsomagolások visszaváltási díjának kezelése az áfában
Adóeljárás
 • Keresztesi Zoltán: Ellenőrzésre történő kiválasztás és kockázatelemzés mesterséges intelligencia segítségével
Egyéb adók
 • Szabó Gábor: A népegészségügyi termékadó
Számvitel
 • Botka Erika: A 2023-as üzleti év zárása
Társadalombiztosítás
 • dr. Gergely Katalin: A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának társadalombiztosítási szabályai
Kérdések és válaszok
 • Kamatkedvezményből származó jövedelem munkáltatói kamatmentes hitel esetén
 • A csoportos társaságiadó-alany létrehozásának feltételei
 • Kazánfelújítás megítélése az energiahatékonysági adókedvezmény szempontjából
 • Számla kiállítása önkiszolgáló autómosó által nyújtott szolgáltatásról
 • Alanyi adómentesség választása tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó esetében
 • Pénzérmék és papírpénzek értékesítése kapcsán felmerülő áfakötelezettség
 • Belföldi ingatlan harmadik országbeli vevő részére történő értékesítéséhez kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás
 • Adóköteles kiskereskedelmi tevékenység
 • Egyszerűsített foglalkoztatás közterhei a kisvállalati adóalanynál
 • Előleg visszautalása magánszemély vásárlónak
 • Szlovák nyugdíjas alkalmazása
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Közösségi jogba ütköző nemzeti rendelkezés
 • dr. Szabó Andrea: Adómérséklési eljárás
 • dr. Szabó Andrea: Adóalap-csökkentés nemfizetés esetén
 • Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Harmadik országból jöttek – II. rész. Munkavállalási lehetőségek és kötelezettségek Magyarországon

Személyi jövedelemadó

 • dr. Székely Zsuzsanna: Adóalap-kedvezmények a személyi jövedelemadóban
 • dr. Kecsmárik Viktor: A nyereményből származó jövedelem

Társasági adó

 • dr. Veress Júlia: A határon átnyúló átalakulás – III. rész

Általános forgalmi adó

 • dr. Farkas Petra: Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás az áfa rendszerében
 • dr. Boda Péter: A pénzforgalmi elszámolásra vonatkozó speciális szabályok az áfában
 • dr. Szente Mónika: Az exportügyletek adómentessége

Adóeljárás

 • dr. Görög Demeter: A legnagyobb adóteljesítményű adózókra vonatkozó speciális szabályok

Illeték

 • dr. Szabó Ágota: Az eljárási illetékről és az igazgatási, bírósági szolgáltatási díjról általánosságban

Társadalombiztosítás

 • dr. Gergely Katalin: Munkajogi védelem, társadalombiztosítási ellátások és foglalkoztatói kötelezettségek keresőképtelenség esetén
 • dr. Székely Zsuzsanna: Családi járulékkedvezmény

Kérdések és válaszok

 • Tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő kamatjövedelme
 • A szoba fogalmának meghatározása
 • Kedvezményezett átalakulás megítélése szétválás esetén
 • Több magánszemély vevő adatainak feltüntetése a számlán
 • Elhunyt egyéni vállalkozó által kibocsátott számla helyesbítése
 • Termékbemutató során felhasznált élelmiszereket terhelő áfa levonása
 • Lakóautó után fizetendő cégautóadó

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: A bizonyítékok értékelése
 • dr. Szabó Andrea: A könyvelési nyilvántartás hiánya

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Harmadik országból jöttek – I. rész. Munkavállalási lehetőségek és kötelezettségek Magyarországon
Adóváltozások
 
 • dr. Bogdány Viktor – dr. Horváth Imre – dr. Karakai Zsófia – dr. Kelemenné dr. Görög Andrea Erzsébet – dr. Kenderfi Gergely – Kiss Máté – dr. Kiss Zoltán – Lipták Virág – Mészáros László – dr. Nagy Viktória – dr. Őry Tamás – Zelina Erika: A 2023. évi őszi adóváltozások
Személyi jövedelemadó
 
 • Lepsényi Mária: A termőföld haszonbérbeadásának jövedelme
 • dr. Asztalos Zsuzsa: A kifizetők, munkáltatók 2023. évi személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatos feladatai
Általános forgalmi adó
 
 • dr. Boda Péter: Fémek értékesítése és beszerzése az áfában
 • Horváth Dávid: Az áfaalanyok év végi választási lehetőségei
Társadalombiztosítás
 
 • dr. Gergely Katalin: Kivételek a minimum járulékalap alkalmazása alól
Kérdések és válaszok
 
 • Bor, borászati termék adómentes juttatása
 • Fizetett kamat mint adóalap-növelő tétel
 • K+F adókedvezmény érvényesítése
 • Számla kibocsátása alanyi áfamentességet megelőző időszakról
 • Taxisofőrök által kibocsátott készpénzfizetési számlák adattartalma
 • A kedvtelési célú hajó fogalmának értelmezése
 • Tagi jogviszony és ekhózás
 • A kiskereskedelmi adó mértéke 2024-ben
 • A járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályok alkalmazása egy napra folyósított ellátás esetében
Jogesetek
 
 • dr. Szabó Andrea: Kizárási kérelem
 • dr. Szabó Andrea: Beruházás továbbszámlázása
Munkaügy
 
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Évforduló. A jogszabályváltozásokból eredő munkaügyi teendők 2024 elején

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: A borravaló és a felszolgálási díj adózása
 • dr. Kiss Zoltán: A vállalati részvényopciók utáni személyijövedelemadó-kötelezettség
 • dr. Kiss Zoltán: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak a személyi jövedelemadózás rendszerében
 • dr. Asztalos Zsuzsa: Az adókiegyenlítés lehetőségei egyes jövedelmek esetén

Társasági adó

 • Lipták Virág: A csoportos társaságiadó-alanyiság 2023-as aktualitásai
 • Czapkó Tiborné: Ingyenes juttatások az adóalapban

Általános forgalmi adó

 • dr. Kelemenné dr. Görög Andrea Erzsébet: Mikor nem járhat el alanyi adómentes minőségében az adóalany?
 • dr. Szente Mónika: Árrésadózás
 • dr. Boda Péter: A közösségi média használatával összefüggő adókötelezettség az áfában
 • dr. Major Bernadett: Az online pénztárgép használata és elmulasztásának jogkövetkezményei

Adóeljárás

 • dr. Kristó Melinda Ágnes: Feltételes adómegállapítás

Egyéb adók

 • dr. Forgács Emese: A kisvállalati adó alapjának meghatározása

Számvitel

 • Erdős Gabriella – Kácser Olivér – Lukács János: A kriptoeszközök számviteli és adózási kérdései
 • Botka Erika: A leltár és a leltározási feladatok

Társadalombiztosítás

 • dr. Radics Zsuzsanna Gabriella: Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség
 • Kovács Kinga Dóra: A családi gazdaság tagjai és az általuk foglalkoztatottak járulékfizetése

Kérdések és válaszok

 • Csoportos biztosítás kötése egyesületi tagok javára
 • A leválás adójogi megítélése
 • A csoportos társaságiadó-alanyiság időszakát megelőzően tett adófelajánlás
 • Útként nyilvántartott ingatlan értékesítése kapcsán felmerülő áfakötelezettség
 • Jogszabálysértő módon és hiányos adattartalommal kibocsátott bizonylatok befogadása
 • Kedvezményezett foglalkoztatott utáni kedvezmény érvényesítése a kiva-alanynál
 • Munkaerőpiacra lépők szociális hozzájárulási adójának kedvezménye ukrán állampolgárok esetében
 • Szakképzési munkaszerződéssé alakított munkaszerződés esetén igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Ismételt ellenőrzés új tény alapján
 • dr. Szabó Andrea: Feltételes illetékmentesség

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Munka nélkül. A pihenésre szolgáló egyes időszakok szabályai

Személyi jövedelemadó

 • dr. Kiss Zoltán: A vállalkozásból kivont jövedelem adókötelezettsége
 • dr. Gelencsér Zita: A személyi jövedelemadó 1 + 1 százalékos felajánlásának kiutalására és felhasználására vonatkozó szabályok
 • Horváthné Szabó Beáta: Szja-előleg – kinek, mikor, hogyan?

Társasági adó

 • dr. Veress Júlia: Határon átnyúló átalakulások – II. rész
 • dr. Tormáné dr. Boris Szilvia: A globális minimumadó átmeneti szabályai és a mentességek – II. rész
 • Czapkó Tiborné: Értékcsökkenés a társaságiadó-alapban

Általános forgalmi adó

 • dr. Boda Péter: Adó-visszatérítés a közösségi egyablakos e-kereskedelmi rendszer alkalmazása esetén az áfában
 • dr. Szente Mónika: A közös tulajdonra vonatkozó ügyletek áfabeli megítélése

Adóeljárás

 • dr. Kristó Melinda Ágnes: Mögöttes felelősség
 • dr. Árki Szilvia – Hollósi Judit: A székhely szerepe az adóztatásban, a székhelyszolgáltatás

Kérdések és válaszok

 • A sérelemdíj adókötelezettsége
 • Bejelentett részesedéshez kapcsolódó korrekciós tételek
 • Használatbavételi engedéllyel már rendelkező ingatlan értékesítése kapcsán felmerülő áfakötelezettség
 • Saját tőke elemeit érintő tőkeműveletek a kiva-alanynál
 • A kiva és az ekho kapcsolata
 • Hagyatéki hitelező által megszerzett ingó- és ingatlanvagyon megszerzésének illetékkötelezettsége
 • Rehabilitációs mentori tevékenység több munkáltatónál

Jogesetek 

 • dr. Szabó Andrea: A társaságnál becsléssel megállapított eltitkolt bevétel figyelembevétele az ügyvezető adóellenőrzése során
 • dr. Szabó Andrea: Ellenőrzési határidő, emelt összegű adóbírság

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Időzünk. A munkarend és a munkaidő-beosztás szabályai
Személyi jövedelemadó
 • dr. Kiss Zoltán: A kamatjövedelem a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó rendszerében
 • dr. Székely Zsuzsanna: Előadóművészek adózása
 • Kopányiné Mészáros Edda: Adómentes promóciós juttatások
 • dr. Kiss Zoltán: A Széchenyi Pihenő Kártyát érintő változások
Társasági adó dr. Veress Júlia: Határon átnyúló átalakulások – I. rész Czapkó Tiborné: Ellenőrzött külföldi társaságok Lipták Virág: Az energiahatékonysági beruházások kedvezménye dr. Forgács Emese: A kis-, közép- és mikrovállalkozások besorolása és a kapcsolódó gyakorlati tudnivalók Általános forgalmi adó
 • dr. Boda Péter: Üzletág-átruházás az áfában
 • dr. Farkas Petra: A teljesítés időpontja a gyakorlatban
 • Jancsó Zsuzsanna – dr. Szőke Ákos: Az online számlaadat-szolgáltatás aktualitásai
Adóeljárás
 • dr. Zombori Petra Ágota: Szankciós adószámtörlés és -visszaállítás
 • dr. Lakatos Anett – Kisdiné dr. Kállay Márta: Adófizetés forintban és devizában
 • Kincses-Aigner Márta: Az adótanácsadói és okleveles adószakértői képzések jövője
Egyéb adók
 • dr. Bogdány Viktor – Gyüre Péter – dr. Karakai Zsófia: A jövedéki adózás változásai 2023–2024
Társadalombiztosítás
 • dr. Pánczél Áron: Az árvaellátás és a szülői nyugdíj
 • dr. Gergely Katalin: A jogi személyek ügyvezetése és a személyes közreműködés társadalombiztosítási megítélése, a kapcsolódó közterhek
Kérdések és válaszok
 • Harmadik országbeli munkavállalók belföldre utaztatásának adókötelezettsége
 • Átlépés vállalkozói személyi jövedelemadóból átalányadózásba
 • Gyármentő Program keretében kapott támogatás
 • Automata üzletekben teljesített ügyletek bizonylatolása
 • Társasházi jegyzőkönyvek és határozatok fénymásolása kapcsán felmerülő költségek bizonylatolása
 • Arcfestési tevékenység bizonylatolása
 • A négyéves feltételes illetékmentesség
 • Egyszerűsített foglalkoztatás keretében fizetett munkabér a kisvállalati adó alapjánál
 • Osztalékelőleg jóváhagyása kiva-alanynál
 • Cserepótló vétel ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos esetén
 • Szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanuló igazolatlan hiányzásának társadalombiztosítási vonatkozásai
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Alkoholtartalmú étrendkiegészítő adózása
 • dr. Szabó Andrea: Tárgyi eszközök selejtezése
 • dr. Szabó Andrea: Készpénzellenőrzési bírság
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Egy új csatorna – III. rész A belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása és működtetése

Személyi jövedelemadó

 • Zakar Beáta: Emelt összegű családi kedvezmény

Társasági adó

 • dr. Tormáné dr. Boris Szilvia: A Globális minimumadó-irányelv – I. rész
 • Czapkó Tiborné: Alultőkésítés és kamatlevonás-korlátozás
 • dr. Rabné dr. Barizs Gabriella: A társaságiadó-bevallás különös szabályai, esetei

Általános forgalmi adó

 • dr. Farkas Petra: A vevői készlet szabályai a gyakorlatban
 • dr. Ujvári Katalin: Gépjárművekhez kapcsolódó adólevonási tilalmak és lehetőségek

Adóeljárás

 • dr. Tóth Sándor Adómérséklés

Egyéb adók

 • dr. Boda Péter – dr. Tillmann-Borók Andrea: A turizmus-vendéglátás áfakérdései és a turizmusfejlesztési hozzájárulás

Nemzetközi adó

 • Siklósiné Antal Gyöngyi: Az amerikai–magyar adóegyezmény megszűnésének hatása az adózásra 2024-től

Helyi adók

 • dr. Tillmann-Borók Andrea: A települési adó változásai

Kérdések és válaszok

 • Véglegesen átvett pénzeszköz a társasági adó alapjánál
 • Kapcsolt vállalkozások közötti ingatlan-bérbeadás
 • Az 5 százalékos adómérték alkalmazása meglévő ingatlan elbontására és új ingatlan építésére irányuló ügylet esetében
 • Fordított adózás alkalmazása több ingatlanból álló ipari park felújítása esetén
 • Az innovációs járulék alapjának meghatározása a kiva-alanyoknál
 • Harmadik állambeli foglalkoztatottak után igényelhető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény változása
 • Letartóztatásba, illetve bűnügyi felügyelet alá helyezett főfoglalkozású társas vállalkozó járulékfizetése

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Túlterjeszkedés a kereseti kérelmen

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Egy új csatorna – II. rész. A belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása és működtetése

Adóváltozások

 • Bogdány Viktor – Gyüre Péter – dr. Karakai Zsófia – dr. Kiss Zoltán – Kotánczi Zsófia – dr. Lakatos Anett – Mészáros László – dr. Tillmann-Borók Andrea – Tormáné dr. Boris Szilvia: A 2023. évi évközi adóváltozások

Személyi jövedelemadó

 • Zakar Beáta:Munkáltatói, kifizetői adómentes juttatások

Általános forgalmi adó

 • dr. Boda Péter: Az automatákat érintő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség
 • dr. Szente Mónika: Közhatalmi tevékenység az áfában

Adóeljárás

 • dr. Sánta Éva Johanna: A becslésre vonatkozó eljárásjogi szabályozás
 • dr. Kenderfi Gergely: Az adó soron kívüli megállapításának esetkörei
 • dr. Kristó Melinda Ágnes: Nyilatkozattétel az adóeljárásban

Illeték

 • dr. Nagy Zoltán Árpád: Ingatlanok forgalmi értékének megállapítása az illetékeljárásban

Kérdések és válaszok

 • Munkaruha juttatásának adókötelezettsége
 • Az 5 százalékos kedvezményes áfamérték alkalmazása családi ház beépített bútorokkal történő átadása esetén
 • Arany termékek értékesítése a Magyar Nemzeti Bank részére
 • Adóalap-kedvezmény műemléki beruházás esetén
 • Gépjárműadó forgalomból kivont jármű esetén
 • Terheli-e transzferár-nyilvántartási kötelezettség a kiva-alanyt?
 • A kisvállalati adóalany által kifizetett osztalék
 • Saját munkavállaló szakirányú képzése

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Kimentési lehetőség adószámkiadás megtagadása esetén
 • dr. Szabó Andrea: Igazságügyi szakértő szakvéleményének aggályossága
 • dr. Szabó Andrea: Vámáru tarifális besorolása

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Egy új csatorna – I. rész: A belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása és működtetése

Személyi jövedelemadó

 • Kurucz Attila: Üzleti biztosítások a személyi jövedelemadó rendszerében – IV. rész
 • Lepsényi Mária: Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és újraindítása
 • dr. Székely Zsuzsanna: Nyári diákmunka
 • dr. Kiss Zoltán: A munkavállalók képzésének közteherviselési kötelezettsége
 • dr. Kecsmárik Viktor: Ingó vagyontárgyak értékesítésének adózása és aktuális kérdései

Társasági adó

 • dr. Forgács Emese: A társaságiadó-előlegre és annak módosítására vonatkozó szabályok

Általános forgalmi adó

 • dr. Boda Péter: Saját vagyon áthelyezése az áfában – II. rész
 • Kelemenné dr. Görög Andrea Erzsébet: Nemzetközi személyszállítás az áfa rendszerében
 • dr. Ujvári Katalin: Az árufuvarozás megítélése a hozzáadottérték-adóztatásban
 • dr. Váradi Adrienn: A számlákat érintő korrekciók az áfában – I. rész

Adóeljárás

 • Kenderfi Gergely: Szakértői bizonyítás az adóellenőrzések során
 • dr. Tóth Sándor: Bizonylatmegőrzési kötelezettség a gyakorlatban, elmulasztásának szankciói

Egyéb adók

 • dr. Győry Anna: A légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakítása
 • dr. Szabó Csilla: A környezetvédelmi termékdíjas rendszer átalakítása és az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer

Vám, jövedék

 • Erőss Károly: A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályrendszer és annak jövője

Illeték

 • dr. Szabó Ágota: Lakástulajdonok adásvételének illetékvonzata a cserepótló vétel illetékkedvezményének érvényesítése mellett

Helyi adók

 • dr. Kovács Attila: Az egyéni vállalkozói tevékenység (szolgálat) szünetelésének konzekvenciái az iparűzési adóban
 • Tillmann-Borók Andrea: A közvetített szolgáltatás és az alvállalkozói teljesítés a helyi iparűzési adóban, gyakorlati esetekkel

Társadalombiztosítás

 • dr. Bogdán Zsuzsanna: Kedvezmények a szociális hozzájárulási adóban

Kérdések és válaszok

 • A foglalkoztató által szervezett színházi előadás adózása
 • Külföldön kötött házasság megítélése az első házasok kedvezménye érvényesítésénél
 • Bejelentett részesedés értékének növekedése
 • Műszerészi igazolvány kiállítása más szerviz alkalmazásában álló személy részére
 • Megbízható adózókat terhelő biztosítéknyújtási kötelezettség érzékeny termékekre vonatkozó EKÁER-bejelentés esetén
 • A fordított adózás alkalmazása végrehajtási eljárás alatt álló adóalany esetében
 • Transzferár-adatszolgáltatás
 • Ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése esetén keletkező illetékkötelezettség
 • Kapcsolt munkakör társadalombiztosítási szempontból

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: A közigazgatási per tárgya
 • dr. Szabó Andrea: A kedvezőbb adózás iránti kérelem elkésettsége

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A határozott idejű munkaviszony

Személyi jövedelemadó

 • Kurucz Attila: Üzleti biztosítások a személyi jövedelemadó rendszerében – III. rész
 • dr. Gelencsér Zita: A kártérítés, kártalanítás a személyi jövedelemadó rendszerében

Társasági adó

 • dr. Forgács Emese: A kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás és kedvezményezett részesedéscsere kezelése a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • dr. Boda Péter: A saját vagyon áthelyezése az áfában – I. rész
 • dr. Farkas Petra: Az egészségügyi termékek és szolgáltatások áfakezelésének kérdései
 • dr. Ujvári Katalin: Lízingkérdések és aktualitások az áfában

Adóeljárás

 • dr. Lakatos Anett – Kisdiné dr. Kállay Márta: Adóhatósági igazolások kiadása
 • Szikráné dr. Gyenes Edina: Adóbírság

Egyéb adók

 • dr. Horváth Orsolya – dr. Borók Tímea: Az álláskeresőkre vonatkozó kedvezmények

Társadalombiztosítás

 • Tariné Deák Edit: Az átalányadózó egyéni vállalkozók 2358 jelű adó- és járulékbevallását segítő webalkalmazás
 • dr. Radics Zsuzsanna Gabriella: Az átalányadózó egyéni vállalkozó járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségei

Kérdések és válaszok

 • Családi gazdaság csecsemőgondozási díjban részesülő tagjának bevétele
 • Kkv-k beruházásihitel-kamatának adókedvezménye
 • Az EKÁER-bejelentési kötelezettség utólagos teljesítése
 • Az építőipari fordított adózás szabályainak alkalmazása 2023. január 1-jétől
 • A társaságiadó-alanyiság időszakában keletkezett veszteség figyelembevétele a kiva-alanynál
 • A négyéves feltételes visszterhes vagyonátruházásiilleték-mentesség az ingatlan értékesítése esetén
 • Adófizetési kötelezettség teljesítése külföldi fintech számlákról

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Vámhatósági hiba
 • dr. Szabó Andrea: Idő előtti kérdés a perben

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Hogyan változtak a munkavédelmi törvény szabályai? – II. rész
Személyi jövedelemadó
 • Horváthné Szabó Beáta: A kiküldetésről dióhéjban
 • Lepsényi Mária: Őstermelők, családi gazdaságok adózása
Társasági adó
 • dr. Császárné dr. Balogh Dóra: Civil szervezetek támogatása
 • Czapkó Tiborné: Az elhatárolt veszteség
 • dr. Gaál Ágnes: A jövedelem-(nyereség-)minimum
Általános forgalmi adó
 • dr. Boda Péter: Időszakos elszámolású ügyletekkel kapcsolatos problémák az áfában – II. rész
 • dr. Szente Mónika: Fordított adózás
 • Magony Krisztina: Devizás ügyletek kezelése az áfában
Adóeljárás
 • dr. Kővágó Zoltán: A támogató eljárás
 • dr. Tóth Sándor: Az adóregisztrációs eljárás
 • dr. Zombori Petra Ágota: Az adóhatósági ellenőrzések fókuszpontjai 2023-ban
Egyéb adók
 • dr. Pánczél Áron: A nyugdíjakkal kapcsolatos aktualitások
 • Gyüre Péter – Lipták Virág – dr. Tillmann-Borók Andrea: Az extraprofit adók módosításai, új extraprofit adók
Kérdések és válaszok
 • Külföldi ügyvezető hivatali, üzleti utazása
 • Az 5 százalékos áfamérték alkalmazása családi ház kivitelezéséhez kapcsolódó előleg és részteljesítés esetén
 • Nyugta nélküli visszáruzás bizonylatolása
 • Transzferár-nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesülés
 • Egészségpénztári kártyával történő fizetés kisadózó szolgáltatónál
 • A veszteségleírás önellenőrzése a kisvállalati adó alapjánál
 • A gyógyszergyártók különadójának alanyai
 • Ágazati képzőközpont szakirányú oktatásra igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Anyanyelvhasználat a vámigazgatási eljárásban
 • dr. Szabó Andrea: Láncügylet
 • dr. Szabó Andrea: Adóbírság mérséklése
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Hogyan változtak a munkavédelmi törvény szabályai? – I. részSzemélyi jövedelemadó
 • Kurucz Attila: Üzleti biztosítások a személyi jövedelemadó rendszerében – II. rész
 • Kopányiné Mészáros Edda: A 2022. évi szja-bevallás
Társasági adó
 • dr. Tormáné dr. Boris Szilvia: Év végi zárás/év eleji nyitás – a társasági adó szempontjából
Általános forgalmi adó
 • dr. Farkas Petra: Új építésű ingatlanok az áfában
 • dr. Boda Péter: Az időszakos elszámolású ügyletekkel kapcsolatos problémák az áfában – I. rész
 • dr. Ujvári Katalin: Háromszögügyletek az áfában
Adóeljárás
 • dr. Nagy Szilvia Anna: Végrehajtási igényper a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellen
 • dr. Szép Orsolya Katalin: A képviselet és annak új bejelentési szabályai
Egyéb adók
 • dr. Márkus Máté: Az adószámla-kivonat és a késedelmipótlék-értesítő
Számvitel
 • Botka Erika: A 2022-es üzleti év számviteli zárlati feladatai
Helyi adók
 • dr. Tillmann-Borók Andrea: Egyszerűsített (tételes) helyi iparűzésiadóalap-megállapítási szabályok 2023-tól
Kérdések és válaszok
 • Autópálya-matrica költségeinek megtérítése a munkavállaló felé
 • Kkv-k beruházásihitel-kamatának adókedvezménye
 • Fordított adózás alkalmazása zálogjogosult által kijelölt személy részére történő ingatlanértékesítés esetén
 • Bejelentés és szerviz igénybevétele pénztárgép üzemeltetésének szüneteltetése és használatból történő végleges kivonása esetén
 • Egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége munkáltatói adótartozás esetén
 • Áttérési különbözet meghatározása a kisvállalati adóalanyiság megszűnése esetén
 • Külföldi hagyaték megszerzésére vonatkozó bejelentés
 • Foglalkoztatónak minősülő átalányadózó járulékbevallása
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Gyógyszeradó
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Az Mt. 2023. január 1-jétől hatályba lépett módosítása – II. rész
Személyi jövedelemadó
 • Lepsényi Mária: A vadászat és a személyi jövedelemadó
 • Kurucz Attila: Üzleti biztosítások a személyi jövedelemadó rendszerében – I. rész
 • Petricskóné Kelemen Éva: Változások a SZÉP Kártya felhasználását és adózását érintő szabályokban
 • dr. Kiss Zoltán: A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adózása
Társasági adó
 • Lipták Virág: Az IFRS-ekre történő áttérés társaságiadó-szabályai
 • Pomáziné Riczkó Anikó – Sebestyén Balázs: Adófizetés idegen pénznemben
Általános forgalmi adó
 • dr. Szente Mónika: A mezőgazdasági tevékenység az áfában
 • dr. Boda Péter: A befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok az áfában
Adóeljárás
 • dr. Lakatos Anett – Kisdiné dr. Kállay Márta: Az adókivetési eljárás
 • dr. Peresztegi-Nagy Orsolya – Szikráné dr. Gyenes Edina: Felülellenőrzés
Egyéb adók
 • dr. Gaál Ágnes: Az innovációs járulék
Kérdések és válaszok
 • Átalányadózó fogorvos bevételeinek megítélése
 • Munkába járás vasúti kedvezménykártyával
 • A csoportos társaságiadó-alany tagjának beolvadása a csoportképviselőbe
 • Transzferár-adatszolgáltatás a társaságiadó-bevallásokban
 • Az adóalap és a fizetendő adó csökkenésének elszámolása futárszolgálat igénybevételével történő termékértékesítések esetén
 • Egyéni vállalkozó által teljesített sorozat jellegű ingatlanértékesítés
 • Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép útján kibocsátott nyugta sztornírozása
 • Külföldi vállalkozó belföldi fióktelepének innovációsjárulék-kötelezettsége
 • Adómérték-változás az energiaellátók jövedelemadója tekintetében
 • Családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését követő utólagos illetékkiszabás
 • Ajándék visszakövetelése
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Adóhatósági nyomtatvány kitöltési útmutatójának tartalma
 • dr. Szabó Andrea: Az ingatlanértékesítés adókötelezettsége
 • dr. Szabó Andrea: Adótartozás
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Az Mt. 2023. január 1-jétől hatályba lépett módosítása – I. rész
Adóváltozások
 • Gyüre Péter – dr. Kiss Zoltán – Kotánczi Zsófia – dr. Lakatos Anett – Lipták Virág – Mayer Zsófia – Mészáros László – dr. Őry Tamás – dr. Tilmann-Borók Andrea – dr. Varga Erzsébet: A 2022. évi őszi adóváltozások
Személyi jövedelemadó
 • dr. Asztalos Zsuzsa: A kifizetők, munkáltatók személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatos feladatai
Társasági adó
 • Czapkó Tiborné: Értékvesztés a társasági adóba
Általános forgalmi adó
 • dr. Boda Péter: Csoportos adóalanyisággal kapcsolatos problémák az áfában – II. rész
Adóeljárás
 • dr. Sánta Éva Johanna: Az adóbevallás, valamint az éves adóbevallás eljárásjogi szabályai
Egyéb adók
 • Tolnainé dr. Tóth Veronika – Skrám Katalin: Vámuniós kihívások sűrűjében
Kérdések és válaszok
 • Egyéni vállalkozónak önkéntes tartalékos katonai szolgálati jogviszonyára tekintettel juttatott kompenzáció
 • Csoportos társaságiadó-alany tagjainak beolvadása a csoportképviselőbe
 • Bejelentett részesedés árfolyamnyereségének kedvezménye
 • Végelszámolással megszűnő cég tulajdonát képező ingatlan értékesítése
 • Az 5 százalékos kedvezményes áfamérték alkalmazása lakások, parkolók értékesítése és használati jogának átengedése esetén
 • Cégautóadó alóli mentesség plug-in hibrid gépjármű után
 • Az öröklési illeték alapjának meghatározása
 • Külföldi vállalkozások megítélése az új kata-szabályok alapján
 • A kisbenzinkutak kedvezményét 2022 decemberében érvényesítő kiva-alany
 • Mezőgazdasági őstermelők szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Azonnali jogvédelem
 • dr. Szabó Andrea: Ítélt dolog, bizonyítási szükséghelyzet
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Munkaügyi teendőink 2023 elején
Személyi jövedelemadó
 • dr. Kiss Mariann: Tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatások
 • Petricskóné Kelemen Éva: Elektromos és hibrid járművek használatával összefüggő költségek elszámolása
 • Zakar Beáta: A magánszemélyek ingatlanértékesítésének adózási szabályai
 • dr. Székely Zsuzsanna: Az év végi rendezvények és ajándékozások adókötelezettsége
 • Horváthné Szabó Beáta: A távmunkavégzés szabályai határon innen és határon túl
Társasági adó
 • dr. Tormáné dr. Boris Szilvia: Csekély összegű (de minimis) támogatások a társasági adóban
 • Csabai Róbert – dr. Horváth Imre: Transzferár-változások 2022 második félévében és a szokásos piaci ár-megállapítási eljárás módosításai
 • dr. Gaál Ágnes: Az egyszerűsített végelszámolás kapcsolódásai a társasági adóval
Általános forgalmi adó
 • dr. Illés-Hajdu Emese: Adózói választási lehetőségek és korlátok az általános forgalmi adózás rendszerében
 • Kelemenné Görög Andrea Erzsébet: A pénzvisszatérítési konstrukciók kezelése az általános forgalmi adó rendszerében
 • dr. Boda Péter: A csoportos adóalanyisággal kapcsolatos problémák az áfában – I. rész
Adóeljárás
 • Gergelyné Verebes Regina: Adófizetési módok
 • dr. Kereszturi-Farkas Adrián: Az adóhatóság kamatfizetési kötelezettsége
 • dr. Boda Péter: Az adóbevallási kötelezettség teljesítésének gyakorisága az áfában
Egyéb adók
 • dr. Forgács Emese: A kisvállalati adó alapjának meghatározása
Illeték
 • dr. Tillmann-Borók Andrea: A gépjármű és az illeték
Társadalombiztosítás
 • dr. Kiss Zoltán: Az egyéni és társas vállalkozók társadalombiztosításijárulék és szociálishozzájárulásiadó-kötelezettsége
Kérdések és válaszok
 • Az őstermelők családi gazdaságához év végén csatlakozó tag bevételei
 • Átalányadózó egyéni vállalkozó ingatlanának értékesítése
 • Fejlesztési adókedvezmény érvényesítése saját energiaszükségletet előállító napelemes rendszer megvalósítása kapcsán
 • Fejlesztési adókedvezmény érvényesítése bérbeadott ingatlan vonatkozásában
 • A társasági adó devizában történő megfizetése
 • Magánszemély saját használati tárgyainak alkalmi árusítása kapcsán felmerülő áfakötelezettség
 • Számlakibocsátás más nevében történő jegyértékesítés esetén
 • Több vevő feltüntetése közös tulajdonba kerülő ingatlan értékesítéséről szóló számlán
 • A viszonteladóra vonatkozó szabályok alkalmazása magáncélra használt gépjárművek értékesítése esetén
 • Számlakibocsátás elmulasztása számlaigény előzetes jelzése ellenére
 • SZÉP-kártya elfogadása új katás egyéni vállalkozóként
 • Üzemanyag-töltőállomások kiskereskedelmiadó-alapjának meghatározása
 • Külföldi társaság üzletrészének ingyenes megszerzését terhelő illeték
 • Mostohagyermek illetékmentessége
 • Szünetelő egyéni vállalkozó adatszolgáltatási és bevallási kötelezettsége
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Gazdasági esemény hiánya a számlán szereplő felek között
 • dr. Szabó Andrea: Vállalkozásból kivont jövedelem
 • dr. Szabó Andrea: Tulajdonjog-fenntartással történő eladás
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A felmondási tilalmak és korlátozások
Személyi jövedelemadó
 • Lepsényi Mária: A társasházak adózásának szabályai
 • Lepsényi Mária: Nyilvántartások a személyi jövedelemadóban
Általános forgalmi adó
 • dr. Nagy Sándor: A pénztárgép használatával kapcsolatos kötelezettségek
 • Kelemenné Görög Andrea Erzsébet: Adóköteles ingatlan-bérbeadás az általános forgalmi adó rendszerében
 • dr. Szente Mónika: Árrésadózás
 • dr. Boda Péter: A közösségi ügyletek teljesítési időpontja az áfában
Adóeljárás
 • dr. Lakatos Anett – Kisdiné dr. Kállay Márta: Biztosítási intézkedés és ideiglenes biztosítási intézkedés
 • Szikráné dr. Gyenes Edina: Az adóelőleg és mérséklésének lehetőségei
 • dr. Márkus Máté: A késedelmi pótlék
 • dr. Kucsora Csaba: A jogkövetési vizsgálat szerepe az adóztatásban
Egyéb adók
 • Voicsek Éva: A könyvviteli szolgáltatók és az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzési rendszere
Társadalombiztosítás
 • dr. Bogdán Zsuzsanna: „Piros lámpa” az orvosnál – mikor fordulhat elő, mi a teendő?
Kérdések és válaszok
 • Szakmai konferencián ingyenesen résztvevők vendéglátása
 • Kedvezmények együttes alkalmazhatósága beruházás esetén
 • Helyben fogyasztott tölcséres fagylalt értékesítésének adómértéke
 • Viszonteladókra vonatkozó szabályok alkalmazása zálogfiók által teljesített termékértékesítés esetén
 • Utcabálon nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás adómértéke
 • Biztosítási pótadó- és pótadóelőleg kötelezettség
 • Átalányadózó egyéni vállalkozó kifizetővel kötött vállalkozási szerződésének ekho szerinti adózása
 • Külföldről származó jogdíj utáni adó beszámítása a kiva-alanynál
 • Kriptovalutával szerzett jövedelemhez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség
 • Más munkáltatónál történő foglalkoztatás költségeinek átterhelése
 • Gyeden lévő egyéni vállalkozó járulékfizetése
 • Rehabilitációs hozzájárulás alanya
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: A büntetőeljárásban beszerzett bizonyítékok felhasználása
 • dr. Szabó Andrea: Kölcsönzött munkaerő utáni járulékfizetés
 • dr. Szabó Andrea: Anyanyelvhasználati és áfalevonási jog gyakorolhatósága
 • dr. Szabó Andrea: Új eljárásra utasító döntés
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A távolléti díj szabályaiSzemélyi jövedelemadó
 • dr. Varga Erzsébet: A határon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatás (DAC6) gyakorlati kérdései és tapasztalatai
 • Zakar Beáta: Az ingatlan-bérbeadás fontosabb szabályai
 • dr. Gelencsér Zita: Az előadóművészek adózása
 • Kovács Kinga Dóra: A választott tisztségviselők adózása és társadalombiztosítása
 • dr. Kiss Zoltán: Kamatjövedelem a személyi jövedelemadó rendszerében
 • dr. Gelencsér Zita: A kedvezményezettek jogosultsága a személyi jövedelemadó 1+1 százalékos felajánlására
Társasági adó
 • dr. Forgács Emese: A kis-, közép- és mikrovállalkozások besorolása és a kapcsolódó gyakorlati tudnivalók
 • Lipták Virág: Csoportos társaságiadó-alanyiság
 • dr. Tormáné dr. Boris Szilvia: Fejlesztési adókedvezmény, mi lesz veled?
 • Lipták Virág: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok társasági adózása
Általános forgalmi adó
 • Czöndör Szabolcs: Az Online Számla rendszer aktualitásai
 • dr. Boda Péter: Közösségi hozzáadottérték-adó visszatérítése belföldön letelepedett adóalanyok részére
Adóeljárás
 • dr. Márkus Máté: Közreműködők az adóvégrehajtásban
 • Gergelyné Verebes Regina: A végrehajtás felfüggesztése és szünetelése
 • dr. Sánta Éva Johanna: Fizetési kedvezmények és automatikus fizetési könnyítés
 • dr. Zombor László: Szankciók a bevallás elmaradása, hibás teljesítése esetére
Vám, Jövedék
 • dr. Bogdány Viktor: Jövedéki aktualitások
Számvitel
 • Botka Erika: Az ázsiós jegyzett tőke emelésének számviteli kérdései
Illeték
 • dr. Tillmann-Borók Andrea: A termőföld és az illeték
Társadalombiztosítás
 • dr. Gergely Katalin: Külföldi munkavállalók és cégvezetők a társadalombiztosítás rendszerében, különös tekintettel a harmadik országbeliekre – II. rész
Kérdések és válaszok
 • Házi kertgondozást folytató átalányadózó egyéni vállalkozó költségelszámolása
 • Értékcsökkenési leírás elszámolása a kata hatálya alól áttért adózónál
 • Elektromos töltőállomás létesítéséhez kapcsolódó adóalap-kedvezmény érvényesítése
 • Teljesítés hiányában történő számlakibocsátás miatt felmerülő áfakötelezettség elévülése
 • „Fordított adózás” alkalmazása építési telek értékesítése esetén
 • Áfakötelezettség keletkezése háztartási méretű kiserőmű üzemeltetése estén
 • A társasági adó euróban történő megfizetése
 • A kifizető ekho alól való mentesülése
 • A kiskereskedelmi adó alapja webshopon keresztül történő értékesítéskor
 • Betéti társaság által kifizetett képzési költségek járulékterhei
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Fiktív gazdasági esemény elszámolása a társasági adóban
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A kötetlen munkarend szabályai
Adóváltozások
 • Petricskó Éva – dr. Bogdány Viktor – dr. Borók Tímea – dr. Nagy Viktória – dr. Tillmann-Borók Andrea – dr. Sári Szilvia – dr. Keresztesi Anikó: 2022. évi évközi és 2023. évi adóváltozások
Társasági adó
 • Petricskó Judit: Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások adókedvezményének szabályozása a társasági adóban
Általános forgalmi adó
 • dr. Boda Péter: Az utazásszervezési szolgáltatással kapcsolatos problémák az áfában
 • dr. Szente Mónika: Az adólevonási tilalmak és az azok alóli kivételek
 • dr. Farkas Petra: Új katás és ex katás vállalkozók lehetséges áfakérdései, problémái

Egyéb adók

 • Sütő Zsuzsanna: Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályrendszere
 • dr. Kiss Zoltán: A kisadózó vállalkozók tételes adójának szabályai
 • Kovács Kinga Dóra: Élet a kata átalakítása után

Helyi adók

 • dr. Kovács Attila: A régi kata-alanyiság megszűnésének és az új kata-alanyiság keletkezésének helyi iparűzési adóval kapcsolatos összefüggései

Kérdések és válaszok

 • Erdőbirtokossági társulat tagjainak jövedelme
 • Adóelőleg-minimum szabályok alkalmazása az IFRS-ekre áttért csoportos társaságiadó-alany tagjánál
 • Visszafizetett állami támogatás kamata
 • Ingatlan felújítását terhelő áfa levonása adómentes bérbeadás esetén
 • Pénz visszatérítése és új utalvány kiállítása vásárlási utalvány beváltása esetén
 • Adó-visszatérítés külföldi utasnak számla másolata alapján
 • Áruk eladására szánt berendezés bejelentése automataberendezésként
 • Kata hatálya alól áttérő betéti társaság számviteli kötelezettségei
 • Cégautóadó-mentesség
 • Feldolgozó-ipari gyártó mint az energiaellátók jövedelemadójának alanya
 • Kata korhatár előtti ellátás mellett
 • Kiskereskedelmi pótadó-kötelezettség fennállása
 • Eltérő üzleti éves külföldi vállalkozás magyarországi telephelyének innovációsjárulék-kötelezettsége
 • Munkavállaló halála után kifizetett jövedelem-  

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya
 • dr. Szabó Andrea: Emelt összegű adóbírság
 • dr. Szabó Andrea: Tanú adatainak zárt kezelése

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A munkaszerződés teljesítése
Személyi jövedelemadó
 • Siklósiné Antal Gyöngyi: A kettős adóztatás elkerülése – II. rész
 • Lepsényi Mária: Egyéni vállalkozás szüneteltetése és újraindítása
Társasági adó  
 • dr. Gaál Ágnes: Az értékcsökkenés hatása a társasági adó alapjára
Általános forgalmi adó  
 • dr. Boda Péter: Adó-visszatérítés belföldön nem letelepedett adóalanyok részére az áfában – II. rész    
 • dr. Ujvári Katalin: Az utólagos adóalap-csökkentés rendszere az áfában
Adóeljárás  
 • dr. Lakatos Anett – Kisdiné dr. Kállay Márta: A székhelyszolgáltatókra és a székhelyszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok
Egyéb adók  
 • dr. Rabné dr. Barizs Gabriella: A kiskereskedelmi adó
 • dr. Bogdány Viktor – dr. Borók Tímea – Gyüre Péter – dr. Kiss Zoltán – dr. Tillmann-Borók Andrea: Extraprofit adók
Társadalombiztosítás    
 • dr. Gergely Katalin: Külföldi munkavállalók és cégvezetők a társadalombiztosítás rendszerében, különös tekintettel a harmadik országbeliekre – I. rész

Kérdések és válaszok    

 • Egyesületi adománygyűjtés adóvonzata
 • Átalányadózó egyéni vállalkozó több tevékenységgel
 • Átalányadózó egyéni vállalkozó adómentes értékhatára évközi kezdés esetén
 • Fejlesztési tartalék feloldása tárgyi eszköz átsorolása esetén
 • Számla keltezésének módosítása megrendelő kérése alapján
 • Bizományi értékesítés tárgyát képező termék értékesítése kapcsán felmerülő EKÁER-kötelezettség
 • Ingatlan és benne lévő ingóságok együttes értékesítése
 • EKÁER-biztosíték nyújtása csoportos áfaalany esetében
 • A tesztautó után fizetendő cégautóadó
 • Értékpapírügyletekre tekintettel keletkező tranzakciós illetékkötelezettség
 • Külföldi székhelyű biztosítótársaságok biztosítási pótadó-kötelezettsége
 • Kata-alanyiságát elveszítő betéti társaság áttérése a társasági adó hatálya alá
 • Családi gazdaság tagja hozzátartozójának közreműködése  
Jogesetek  
 • dr. Szabó Andrea: Igazolási kérelem
 • dr. Szabó Andrea: Passzív adókijátszás
Munkaügy    
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A munkaerő-kölcsönzés meghatározó szabályai – a kölcsönvevő szempontjából
Személyi jövedelemadó      
 • dr. Kiss Zoltán: Az ingó vagyontárgyak értékesítésének adózása
 • Kopányiné Mészáros Edda: Kuponok és pontgyűjtő akciók adózása
 • Siklósiné Antal Gyöngyi: A kettős adóztatás elkerülése – I. rész
 • dr. Kiss Mariann: Nyári diákmunka
Társasági adó  
 • dr. Gaál Ágnes: Soron kívüli bevallási kötelezettség a társasági adó rendszerében
 • dr. Németh Nóra: Külföldi vállalkozók a társasági adó rendszerében
Általános forgalmi adó  
 • dr. Farkas Petra: Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás az áfa rendszerében
 • Kelemenné Görög Andrea Erzsébet: A vevői készlet gyakorlati alkalmazása
 • Magony Krisztina: A Közösségen belüli távértékesítés szabályai
 • dr. Boda Péter: Adó-visszatérítés belföldön nem letelepedett adóalanyok részére az áfában – I. rész
Adóeljárás  
 • dr. Lakatos Anett – Kisdiné dr. Kállay Márta: Azonosítási módok az adóztatásban
 • dr. Görög Demeter: Az eljárási bírság
 • Szikráné dr. Gyenes Edina: Eljárási költségek, költségmentesség
 • dr. Tóth Sándor: Üzletlezárás
 • Sebestyén Balázs: Adókötelezettségek és befizetések nyilvántartása az adószámlán
Helyi adók  
 • dr. Kovács Attila: Az idegenforgalmi adó aktualitásai
Társadalombiztosítás    
 • dr. Pánczél Áron: Az özvegyi nyugdíj szabályai
Kérdések és válaszok    
 • Felújítás lakhatásért cserébe
 • TBSZ-számla újrakötése
 • Külföldi pókerjátszmából származó jövedelem
 • Őstermelő szociálishozzájárulásiadófizetési kötelezettsége
 • Részesedés bejelentése a jogutódnál
 • A jogutód által leírható veszteség kiszámításához szükséges árfolyam
 • Adatszolgáltatás határon átnyúló „fordított adózás” alá tartozó ügyletek kapcsán kibocsátott számlákról
 • Raklaphulladék értékesítése kapcsán felmerülő EKÁER-kötelezettség
 • Új személygépkocsi beszerzését terhelő áfa visszaigénylése
 • Az energiaellátók jövedelemadó-alapját módosító tételek
 • Kisbenzinkút által a kisvállalati adóalap terhére érvényesíthető kedvezmény
 • Adóalanyiság fennállása az energiaellátók jövedelemadójában
 • Kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanapport illetékmentessége

Jogesetek  

 • dr. Szabó Andrea: Áfalevonás előlegszámla alapján
 • dr. Szabó Andrea: Fellebbezéshez előírt űrlap használata
 • dr. Szabó Andrea: Változásbejegyzés a cégnyilvántartásban

Munkaügy    

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Szabadság – a jogosultság és a kiadás kérdései
Személyi jövedelemadó      
 • Petricskóné Kelemen Éva: Utazás és adózás
 • dr. Kiss Zoltán: Béren kívüli juttatások 2022-ben
 • dr. Kiss Zoltán: Külföldi magánszemély osztalékjövedelmének adókötelezettsége
Társasági adó  
 • Czapkó Tiborné: Osztalékműveletek
Általános forgalmi adó  
 • dr. Boda Péter: Az OSS alkalmazásának belföldi tapasztalatai
 • Magony Krisztina: Közösségen belüli ügyletek áfakezelésével kapcsolatos egyes kérdések
Adóeljárás  
 • dr. Sári Szilvia: A kényszertörlés hatása az adózó működésére, adókötelezettségek
 • dr. Tóth Sándor: Iratőrzési kötelezettség a könyvelőknél
 • Kisdiné dr. Kállay Márta – dr. Lakatos Anett: Fedezetcsere a végrehajtásban
 • Csikós-Bouzoraa Katalin  – Vargáné dr. Horváth Fanni: Változások a szokásos piaci ár megállapításában
Helyi adók  
 • dr. Kovács Attila: A helyi iparűzési adó aktualitásai
Kérdések és válaszok    
 • Örökölt jogdíj és a NÉTAK
 • Transzferár-dokumentációhoz szükséges összehasonlító tanulmány frissítése
 • „Kifutó” kedvezmény érvényesítése tanulószerződés alapján
 • Pénztárgép használata változó üzemeltetési helyen
 • Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó részére fizetett előleg kapcsán felmerülő áfakötelezettség
 • Online pénztárgépek átszemélyesítése  beolvadás esetén
 • „Ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan” értelmezése az Áfa tv. 10. § d) pontja alkalmazásában
 • Adóalanyiság az energiaellátók jövedelemadójában
 • Illetékfizetés bank által elárverezett lakás után
 • Egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetés hallgatói jogviszony után  
Jogesetek  
 • dr. Szabó Andrea: Fiktív ügyletről kibocsátott számla érvénytelenítése
 • dr. Szabó Andrea: Visszterhes vagyonátruházási illeték
Munkaügy    
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Szabadságra jogosultság és a kiadás kérdései
Személyi jövedelemadó      
 • Kopányiné Mészáros Edda: Adó-visszatérítés a bevallási tervezetben és egyéb tudnivalók
 • Petricskóné Kelemen Éva: A COVID-járvánnyal összefüggésben biztosított
 • egyes juttatások adójogi megítélése a személyi jövedelemadó szempontjából
 • Lepsényi Mária: A kiegészítő tevékenységből származó őstermelői bevétel megítélése és a termelési tényezők
Társasági adó  
 • dr. Forgács Emese: Adóalap-korrekciós tételek a társasági adóban
Általános forgalmi adó  
 • dr. Ujvári Katalin: Apport szabályok az áfában
 • dr. Farkas Petra: A termékexportra és a külföldi utasra vonatkozó áfaszabályok
Adóeljárás  
 • dr. Lakatos Anett – Kisdiné dr. Kállay Márta: Az önellenőrzés dr. Tóth Sándor Képviselet az adóeljárásban
 • Gergelyné Verebes Regina: A követelésfoglalás mint végrehajtási cselekmény
Számvitel  
 • Botka Erika: A 2021-es üzleti év kiemelt zárási feladatai

TB  

 • dr. Gergely Katalin: A párhuzamosan fennálló jogviszonyok társadalombiztosítási szabályai
Kérdések és válaszok    
 • Önkéntes pénztári rendelkezés
 • Bevallási tervezet módosítása családi kedvezmény miatt
 • Csoportos társaságiadó-alany „azonnali” veszteségleírása
 • Ukrán munkavállalók elszállásolását terhelő áfa levonása
 • Öt százalékos áfamérték alkalmazása több generálkivitelező megbízása esetén
 • Online pénztárgépek és készletgazdálkodási rendszer párhuzamos üzemeltetése
 • Alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók adatbázisa
 • A K79-es adatszolgáltatás
 • Mentor Program
 • Illetékkötelezettség alakulása CSOK másik lakásra történő „átvitele” esetén
 • Kiva-alany kisbenzinkutak mentesítése a személyi jellegű kifizetések összege alól
 • Háziorvosi bértámogatás elszámolása
Jogesetek  
 • dr. Szabó Andrea: Az áfalevonási jog feltétele
 • dr. Szabó Andrea: Vámigazgatási bírság
Munkaügy    
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Egy atipikus munkaviszony – előnyök és buktatók II. rész: Az egyszerűsített foglalkoztatás és az alkalmi munka
Személyi jövedelemadó
 • dr. Székely Zsuzsanna: Széchenyi Pihenőkártya
 • Lepsényi Mária: A mezőgazdasági őstermelők és az szja
 • Kovács Kinga Dóra: Kata és átalányadó – kinek, melyik éri meg?
Társasági adó  
 • dr. Rabné dr. Barizs Gabriella: A társasági adó és a kisvállalati adó közötti áttérés szabályai
 • Gombás Miklós Ádám: A 2129 számú társaságiadó-bevallás újdonságai
 • dr. Horváth Imre – Vargáné dr. Horváth Fanni – Regösné Lukács Márta: Transzferár-feladatok az év első felében
Általános forgalmi adó  
 • dr. Illés-Hajdu Emese – dr. Nagy Viktória – Palotai Kinga: A behajthatatlan követelésekre vonatkozó, hatályos általános forgalmi adózási előírások
 • dr. Szente Mónika: Adomány és áfa
Adóeljárás  
 • dr. Márkus Máté: Az értékesítés módjai az adóvégrehajtásban
Kérdések és válaszok    
 • Ekho és a 25 év alattiak szja-kedvezménye
 • Átalányadózás újraválasztása
 • Műemlékkedvezmény érvényesítése negatív adózás előtti eredmény esetén
 • Fel nem oldott fejlesztési tartalék után fizetendő késedelmi pótlék
 • Belföldön nem letelepedett adóalanyokra áthárított áfa visszatérítése
 • Szünetelés beszámítása az EKÁER-biztosíték nyújtása alóli mentesülés feltételeként szabott kétéves működési időtartamba
 • Bankkártyával történő fizetés pénztárgép útján történő bizonylatolása és rögzítése
 • A pénztárgép AEE-jén tárolt adatok hiánya a NAV nyilvántartásában
 • A bolt és üzlet címének feltüntetése a nyugtán
 • Adóazonosító szám hiánya az utalásnál
 • Cégtábla kihelyezése
 • Gépjárműadó-kötelezettség 2022-ben eladott autó után
 • Átmeneti támogatás érvényesítése a helyi iparűzési adóban
 •  Társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztviselő járulékbevallása
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Becslés
 • dr. Szabó Andrea: Ideiglenes biztosítási intézkedés
 • dr. Szabó Andrea: Meghatározott cselekmény végrehajtásának költsége
Munkaügy    
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Egy atipikus munkaviszony – előnyök és buktatók, I. rész: Az egyszerűsített foglalkoztatás és az alkalmi munka
Személyi jövedelemadó
 • dr. Székely Zsuzsanna: Önkéntes pénztári jövedelmek
 • dr. Wirth-Velkei Mónika: Termőföld haszonbérbe adása és termőfölddel kapcsolatos ügyletek adózása az szja rendszerében
Társasági adó  
 • dr. Forgács Emese: A kamatlevonás-korlátozási szabály a társasági adóban
Általános forgalmi adó  
 • dr. Váradi Adrienn: Az adólevonási jog az áfában
 • dr. Boda Péter: A külföldi adományból finanszírozott beszerzések áfájának visszatéríttetése
 • dr. Szente Mónika: A pénzforgalmi elszámolás
Adóeljárás
 • Szikráné dr. Gyenes Edina: Az ellenőrzési határidő számítása és meghosszabbítása
 • dr. Tóth Eszter: Az évülés mint objektíve bekövetkező jogi tény hatása az adóigazgatási eljárás egyes szakaszaiban
Társadalombiztosítás
 • Széll Zoltánné: Az egészségügyi szolgáltatási járulék jogintézménye
Kérdések és válaszok    
 • Az szja-visszatérítés és a családi kedvezmény kapcsolata
 • 25 év alattiak kedvezménye és a személyi kedvezmény
 • Kompenzációként átadott vetőmag megítélése a társaságiadó-alap szempontjából
 • Társasház részére végzett munka kapcsán kibocsátott számla adattartalma
 • Építési vállalkozók működő adóalanyi státuszára vonatkozó adóhatósági igazolás
 • Lakóingatlan fogalmának értelmezése kedvezményes 5 százalékos áfamérték alkalmazása esetén
 • Alanyi áfamentesség értékhatárának átlépése „technikai okokból” teljesített ügylet miatt
 • Katás vállalkozó külföldről származó jövedelme
 • Illetékkötelezettség betéti társaság egyszerűsített végelszámolása esetén
 • Kiskereskedelmi adó mértékének változása
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Bizonyítási kötelezettség átfordulása a perben
 • dr. Szabó Andrea: Közösségen belüli használtcikk-beszerzés adózása
 • dr. Szabó Andrea: Nem rendeltetésszerű joggyakorlás
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Távolodva a teleworkingtől: A távmunka törvényi szabályai a veszélyhelyzet után
Adóváltozások
 • Bogdány Viktor – dr. Borók Tímea – Gyüre Péter – Kisdiné dr. Kállay Márta – dr. Kiss Zoltán – Kiss Máté István – Lakatos Anett – Mészáros László – dr. Muri József – Nagyné dr. Farkas Anikó – Siklósiné Antal Gyöngyi: Adóváltozások 2021. év közben és 2022. évben
Személyi jövedelemadó      
 • Patlókné Murguly Éva: Munkáltatói, kifizetői feladatok a magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási kötelezettségével összefüggésben
Általános forgalmi adó  
 • dr. Boda Péter  Az adóraktárhoz kapcsolódó adómentesség és az adóraktározási eljárás az áfában
Adóeljárás
 • Barthné dr. Molnár Mónika   Adókötelezettségek a végelszámolás során
 • dr. Sári Szilvia    A mögöttes felelősség érvényesülése az adóigazgatási eljárásban
Számvitel  
 • Csongrádi Gyöngyi – Dobos Piroska – Keveházi Katalin– Tóth Katalin – Tóth Gábor Civil szervezetek számvitele
Kérdések és válaszok    
 • Kriptovalutából szerzett jövedelem utáni szja-visszatérítés
 • Szja-visszatérítés és családi kedvezmény optimalizálása
 • Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak harmadik személy által adott juttatás
 • Immateriális jószág bejelentése kisvállalati adóalanyiságot követően
 • Önellenőrzés stornóbizonylat hiányában
 • Az M30-as igazolás elektronikus úton történő átadása
 • Több mentesülési ok fennállása adott hónapon belül
 • Alapítvány, egyesület által kifizetett 3 millió forint feletti összeg
 • Áttérési különbözet levezetése a kisvállalati adóalanyiság megszűnése esetén
 • Kisvállalati adóalanyiság fennmaradása átalakulás esetén    
Jogesetek  
 • dr. Szabó Andrea: Az adóbírság mérséklésének feltételei
 • dr. Szabó Andrea: Kimentési kérelem regisztrációs eljárásban
 • dr. Szabó Andrea: Végrehajtható okirat
Munkaügy    
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Újévi béremelések
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A minimálbér és a garantált bérminimum változása és munkajogi következményei
Személyi jövedelemadó  
 • Kopányiné Mészáros Edda: Év végi céges rendezvények adózása
 • Garamvölgyi Alexandra: Gyermeket nevelők adó-visszatérítése
 • Lepsényi Mária: Az ingatlanértékesítés szabályai 2021-ben
Társasági adó      
 • dr. Forgács Emese: Tényleges tulajdonosok az ügyfél-átvilágítás során, szerepük az adózásban
 • Czapkó Tiborné: Kapcsolt vállalkozások
 • dr. Gaál Ágnes: Kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett részesedéscsere és kedvezményezett eszközátruházás a társasági adóban
 • dr. Császárné dr. Balogh Dóra: A látvány-csapatsportok támogatása a társasági adóban
Általános forgalmi adó  
 • dr. Boda Péter: Az építőipar és az áfa – II. rész
 • dr. Farkas Petra: Gépjárművek az áfa rendszerében
Adóeljárás  
 • Sárvári János: A becslés
 • dr. Németh Zoltán: Az adó soron kívüli megállapítása
 • dr. Gyurcsik Petronella: A járműfoglalás gyakorlati kérdései az adóhatóság előtti végrehajtási eljárásokban
Vám, jövedék    
 • Csöndesné Krepsz Andrea – Torda Csaba: Ügyfélazonosítás a NAV vámszakmai területén
Társadalombiztosítás        
 • dr. Gelencsér Zita: Az ügyvezetők jogviszonyai
Kérdések és válaszok
 • VISSZADO nyomtatvány helyesbítése
 • Elajándékozott ingatlan visszakövetelést követő értékesítése
 • Árukészlet értékesítése magánszemélyként
 • Veszteségleírás cégfelvásárlást követően
 • Év végi adótartozás hatása a közhasznú besorolással nem rendelkező egyesület adóalapjára
 • Ügyvezetés egyezőségén alapuló kapcsolt vállalkozási viszony
 • Szálláshely kiegészítő szolgáltatása
 • Pénztárgépek üzemeltetési helyének megváltoztatása
 • Katásként folytatható tevékenység
 • Kapcsolt vállalkozási viszony figyelembevétele kiva választásakor  
Jogesetek  
 • dr. Szabó Andrea: Becslési eljárás
 • dr. Szabó Andrea: A jogosulatlanul felszámított adó helyesbítése
Munkaügy    
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Oltás és kötés – Munkaadói lehetőségek és kötelezettségek a koronavírus elleni védelemben
Társasági adó
 • Lipták Virág: Elhatárolt veszteség a társasági adóalapban
Általános forgalmi adó
 • dr. Boda Péter: Az építőipar és az áfa – I. rész
 • dr. Ujvári Katalin: Választási lehetőségek és értékhatárok átlépése az áfában
Adóeljárás      
 • dr. Andó Erzsébet: A rendeltetésszerű joggyakorlás tartalma
Egyéb adók
 • dr. Szántay Anikó Katinka: A műanyagokhoz kapcsolódó termékdíjszabályok
 • dr. Bajusz Dániel: Az alvállalkozási teljesítés elszámolhatósága a helyi iparűzési adó alapjában
Helyi adók
 • dr. Kovács Attila: Az adómérték konfiskáló jellege az építmény- és telekadóban
Társadalombiztosítás        
 • dr. Bogdán Zsuzsanna: Családtámogatás a társadalombiztosítás rendszerében
Kérdések és válaszok
 • Gyermeket nevelők szja-visszatérítése
 • Adó-visszatérítés elhunyt magzatra tekintettel
 • Bérleti díj továbbszámlázása
 • Csoportos társaságiadó-alanyiság létrejötte átalakulást követően
 • Képzési költségek megtérítése
 • Számla javítása
 • Tesztautó értékesítése
 • Kedvezményezett foglalkoztatotti minőség megítélése a kivában
 • Külföldi egyéni vállalkozótól származó bevétel
 • Az áttérési különbözet képzésének elmulasztása a kivában
 • Környezetkímélő gépkocsi gépjárműadó-mentessége
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: Csoportos áfa-alany megszűnése                          
 • dr. Szabó Andrea: Jegyzőkönyvi másolat terjedelme      
 • dr. Szabó Andrea: Személyes kézbesítés
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Közlési kényszer
 • Miként juthat el a címzetthez a munkaviszonnyal  
 • kapcsolatos jognyilatkozat?
Személyi jövedelemadó      
 • dr. Rosenfeld Anita: Tanulmányi szerződés és adózása
 • Lepsényi Mária: Az egyéni vállalkozók és az átalányadózás
 • dr. Gelencsér Zita: A személyi jövedelemadó 1+1 százalékos felajánlása és felhasználása
Társasági adó      
 • dr. Császárné dr. Balogh Dóra: Az ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó adóalap-korrekciók a társasági adóban
Általános forgalmi adó
 • dr. Farkas Petra: A számlakibocsátás szabályai
 • Kelemenné Görög Andrea Erzsébet: Folytassa, Online Számla 3.0!
 • dr. Boros Anikó Emese: Az árfolyam jelentősége az általános forgalmi adózásban
Adóeljárás
 • dr. Bajusz Dániel: Bizonyítási eszközök az adóellenőrzési eljárásokban
 • Szente Mónika: A bevallások gyakorisága
 • dr. Faits Brigitta: Próbavásárlás a gyakorlatban
 • dr. Sulcz Anna Mária: A rendezett munkaügyi kapcsolatok kikényszerítése
Egyéb adók
 • Martonosi Ágnes: Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
 • Kovács Kinga Dóra: A mezőgazdasági őstermelők szociálishozzájárulásiadó-kötelezettsége
Vám, jövedék
 • dr. Bogdány Viktor – Gyüre Péter – dr. Muri József: Aktualitások a jövedéki adózásban
Társadalombiztosítás
 • Széll Zoltánné: Kedvezmények a szociális hozzájárulási adóban
Kérdések és válaszok
 • Termék ingyenes rendelkezésre bocsátása
 • Az adomány fogalmának értelmezése
 • Elengedett kötelezettség kezelése a társaságiadó-alapnál
 • Belföldön az OSS-rendszerbe bejelentkezett adóalany számlájának kiállítása
 • Magánszemélyként felmerülő szabályok internetes rendelés esetén
 • Az önellenőrzés tilalma bizonyos típusú ellenőrzéseknél
 • Kiva-alany által meghirdetett promóció hatása a kiva-alapra
 • Duális képzést folytató kiva-alany által érvényesíthető szakképzési hozzájárulási kedvezmény
 • Szakképzési hozzájárulási kedvezmény
 • Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: A készpénzkiviteli korlát megsértése              
 • dr. Szabó Andrea: Az ajándékozási illeték alapja  
 • dr. Szabó Andrea: Vám elé állítás  
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Körön belül vagy kívül? A munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének egyik esélyeSzemélyi jövedelemadó      
 • dr. Kiss Zoltán: A Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szabályai
 • dr. Wirth-Velkei Mónika: A kriptovaluták adózása 2021–2022-ben
Társasági adó      
 • dr. Gaál Ágnes: Kis- és középvállalkozások kedvezményei a társasági adóban
 • dr. Németh Nóra: A jövedelem-(nyereség-)minimum jogintézménye a társasági adóban
 • Czapkó Tiborné: A bizalmi vagyonkezelés
 • dr. Forgács Emese: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány adókedvezménye
Általános forgalmi adó
 • Kiss Máté – Kotánczi Zsófia – Palotai Kinga: Az üzletág-átruházás az általános forgalmi adózás rendszerében
 • dr. Szente Mónika: Adólevonási jog tárgyi eszközök esetén
Egyéb adók      
 • dr. Kiss Zoltán: A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
Számvitel
 • Botka Erika: Élőállatok a számvitelben
Társadalombiztosítás        
 • dr. Bogdán Zsuzsanna: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok a társadalombiztosításban
Kérdések és válaszok
 • Kamatkedvezményből származó jövedelem
 • Kapcsolt vállalkozási viszony megítélése
 • Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak adott ingyenes juttatás
 • Raklap bejelentése (EKÁER)
 • Számlaadat-szolgáltatás az OSS/IOSS-rendszer alkalmazása esetén
 • Bevallási kötelezettség OSS-rendszeralkalmazása esetén
 • „Pénzforgalmi elszámolás” kifejezés feltüntetése a számlán
 • Kifizetői kötelezettség 3 millió forint felett
 • Ázsiós tőkeemelés kiva-alanynál
 • Fejlesztési tartalék feloldása a kisvállalati adóalanyiság időszakában
 • Vevőktől kapott előleg kezelése egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft.-nél
 • Külföldi ügyvezető biztosítási jogviszonya
 • Megváltozott munkaképességű személy
 • Szocho-kedvezmény továbbérvényesítése jogviszony átalakulása esetén
Jogesetek
 • dr. Szabó Andrea: A mögöttes felelősséget megállapító határozat melléklete
 • dr. Szabó Andrea: Áfa-visszatérítés
 • dr. Szabó Andrea: Egyéni vállalkozó adószámának visszaállítása
Munkaügy
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Fegyelmi – Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért

Adóváltozások

 • Gyüre Péter, dr. Kiss Zoltán, Kisdiné dr. Kállay Márta, dr. Lakatos Anett, Lipták Virág, Mészáros László, dr. Muri József, dr. Nagy Viktória: Adóváltozások 2021

Személyi jövedelemadó

 • Kopányiné Mészáros Edda: A szálláshely-szolgáltatás szja szerinti adózása
 • dr. Székely Zsuzsanna: Széchenyi Pihenő Kártya
 • dr. Rosenfeld Anita: Az adóelőleg-szabályok

Társasági adó

 • Csabai Róbert: A kettős adóztatás elkerülése a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • dr. Boda Péter: A brexit és az áfa
 • dr. Váradi Adrienn: A közhatalmi tevékenység az áfában

Adóeljárás

 • dr. Höflinger Hajnalka: Tények és tévhitek az ideiglenes biztosítási intézkedéssel kapcsolatban

Társadalombiztosítás

 • Molnárné dr. Balogh Márta: A nyugdíjfolyósítás felfüggesztése

Kérdések és válaszok

 • Részvényopció lehívása, részvények értékesítése
 • Kkv-k beruházásihitel-kamatának adókedvezménye
 • Transzferár-dokumentáció elkészítése csoportos társaságiadó-alanyiság megszűnése esetén
 • Augusztus 1-jétől megszűnik a kedvezményes adómérték az elviteles és házhoz szállított ételekre
 • Építési telek értékesítése alanyi adómentes adóalanyként
 • Promóciós célú jövedéki termék ingyenes átadása műszaki cikkek értékesítése során
 • Jövedéki termékek bejelentési kötelezettsége közterületi értékesítés esetén
 • Veszteségleírás az energiaellátók jövedelemadójában
 • Alkalmi foglalkoztatás fagylaltozóban
 • Haszonélvezeti jog illetéke
 • Egyes meghatározott juttatás utáni adókötelezettség

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Adószámla-helyesbítési kérelem
 • dr. Szabó Andrea: Fémkereskedelmi bírság
 • dr. Szabó Andrea: Közigazgatási bírság

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Munkaügyeink – nyári változások
 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A távmunka és a munkaidőkeret új szabályai

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és újraindítása
 • dr. Kiss Mariann: A magánszemélyek előadóművészi tevékenységének adózása

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: A követelések társaságiadó-vonzata
 • dr. Forgács Emese: Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye
 • Lipták Virág: A nonprofit szervezetek társasági adózása

Általános forgalmi adó

 • dr. Szente Mónika: Ingatlanhoz kapcsolódó termékértékesítések és szolgáltatások teljesítési helye – I. rész
 • dr. Boda Péter: Az alanyi adómentességre vonatkozó különös szabályok az áfában
 • dr. Farkas Petra: Ingyenes ügyletek az áfa rendszerében
 • dr. Ujvári Katalin: A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok különös áfaszabályai

Adóeljárás

 • Szikráné dr. Gyenes Edina: Vegyük komolyan! Az adószám törlésének szabályai
 • Molnár Mónika: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2021. évre szóló ellenőrzési terve

Vám, jövedék

 • Gróf Andrea: Kisértékű áruk importja 2021. július 1-jétől a vám- és adóeljárások szemszögéből

Számvitel

 • Botka Erika: A követelések számvitele

Nemzetközi adózás

 • dr. Csukás Enikő: A nemzetközi adóügyi vitarendezési eljárások

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: A járulékfizetés határai

Kérdések és válaszok

 • A nétak és a családi járulékkedvezmény
 • A 2020-as éves adó felajánlása látványcsapatsport-szervezet részére
 • Kamatlevonás-korlátozási szabály alkalmazása
 • Lakóingatlannal egybeépült garázs bérbeadása
 • Étel kiszállításának adómértéke
 • Saját árumozgáshoz kapcsolódó számlakiállítási és adatszolgáltatási kötelezettség
 • Igazolási kérelem benyújtása a COVID19 pandémiára hivatkozással
 • Őstermelő által kifizetett bevétel utáni kata-kötelezettség
 • A céltartalék feloldásának hatása a kisvállalati adó alapjára
 • A közművezetékek adójának alapja
 • Efós jövedelem meghatározása
 • A házi őrizet hatása a társas vállalkozó járulékfizetésére

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Adóztatandó ügylet
 • dr. Szabó Andrea: Rendeltetésszerű tőkeemelés

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Szigorúan ellenőrzött viszonyok – III. rész Munkaügyi ellenőrzés helyett foglalkoztatás-felügyelet

Személyi jövedelemadó

 • dr. Gelencsér Zita Az ingatlan-bérbeadás szabályai az szja-ban
 • dr. Kiss Mariann A nyári diákmunka személyijövedelemadó-szabályai

Társasági adó

 • dr. Boros Anikó Emese A szokásos piaci ár a különféle adónemekben

Általános forgalmi adó

 • dr. Magony Krisztina Az elektronikus kereskedelem áfakezelésének megújult szabályai – II. rész
 • dr. Szente Mónika Ingatlanhoz kapcsolódó termékértékesítések és szolgáltatások teljesítési helye – I. rész

Adóeljárás

 • dr. Rákosa Melinda A felügyeleti intézkedés
 • Gergelyné Verebes Regina Ideiglenesen eredménytelen végrehajtás
 • dr. Márkus Máté Az adóhatósági igazolások

Számvitel

 • Botka Erika A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Társadalombiztosítás

 • Táborossyné dr. Morvai Zsuzsanna Nyugdíjhatározat előtt és után

Kérdések és válaszok

 • Álláskeresési segély nyugdíj előtt
 • Első házasok kedvezménye
 • Értesítés egyházi 1 százalék felajánlásáról
 • Egyszerűsített foglalkoztatás és a kiskorú bevallási tervezete
 • Elektromos gépjármű költségelszámolása
 • A 2020. adóévi társaságiadó-bevallás benyújtásának határideje
 • Külföldről származó osztalékot terhelő adó feltüntetése a társaságiadó-bevallásban
 • Szálláshely-szolgáltatás
 • Hibás adószám a számlán
 • Tőkekivonással kapcsolatos korrekciós tétel alkalmazása a kisvállalati adó alapjánál
 • A 20KIVA jelű bevallás kitöltése a személyi jellegű kifizetések mentesítése esetén
 • Hitelfizetési moratórium
 • Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó járulékbevallása

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea Az illeték mértékének meghatározása ingatlanalap ingatlanszerzése esetén
 • dr. Szabó Andrea Jegyzőkönyv kézbesítése

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina Szigorúan ellenőrzött viszonyok – II. rész

Személyi jövedelemadó

 • Horváthné Szabó Beáta: A katás vállalkozók dilemmája a 3 millió forint feletti megrendeléseknél
 • dr. Kiss Mariann: A munkavállalóknak nyújtott egészségvédelmi juttatások adókötelezettsége
 • dr. Rosenfeld Anita A minimálbér 2021. évi specialitásai

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: Osztalék

Általános forgalmi adó

 • dr. Magony Krisztina: Az elektronikus kereskedelem áfakezelésének megújult szabályai – I. rész
 • dr. Boda Péter: Az adó alapjának utólagos csökkentése az áfában
  Adóeljárás
 • dr. Szabó Andrea: A felülellenőrzés elmélete és gyakorlata
  Illetékek
 • dr. Sőrés Zsuzsa: A családtagok közötti öröklés és ajándékozás illetékszabályai

Helyi adók

 • dr. Kovács Attila Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai, civil szervezetek feltételes helyiadó-mentessége

Kérdések és válaszok

 • A bevallási tervezetben szereplő adatok
 • Szünetelő egyéni vállalkozó bevétele
 • A transzferár-nyilvántartás fődokumentuma
 • Kifutó adóalap-kedvezmény a jogdíjbevétel után
 • Szankciómentes időszak
 • Adószám megadása vásárláskor
 • Részletfizetés igénylése a bevallásban
 • EKÁER-bejelentés
 • Őstermelő mentesülése a szakképzési hozzájárulás alól
 • Személyi jellegű kifizetések mentesítése a kiva-alapnál
 • Innovációs járulék alóli mentesség
 • Többes jogviszony

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea Tárgyaláshalasztási kérelem
 • dr. Szabó Andrea Munkaerő-kölcsönzés

Munkaügy

 • dr. Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina Szigorúan ellenőrzött viszonyok – I. rész

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: A gépjárművek üzemanyagköltsége az szja-ban
 • Pető-Diós Judit: NAV A magánszemély 2020. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
 • Wirth-Velkei Mónika: Cafeteria-rendszer 2021

Társasági adó

 • Gombás Miklós Ádám: A 2029 számú társaságiadó-bevallás változásai, kitöltési sajátosságai

Általános forgalmi adó

 • Rákosa Melinda: Apport és áfa
  Farkas Petra: A lakásértékesítés 2021-es áfaszabályai

Adóeljárás

 • Szikráné dr. Gyenes Edina: Búcsú a tartós feltételes adómegállapítástól

Egyéb adók

 • Pásztor Tamás: A belföldi gépjárművek adója 2021-től
 • dr. Szabó Ágota: Az illetékfizetési kötelezettséggel összefüggő változások 2021. január 1-jétől
 • dr. Bogdány Viktor, dr. Muri József, Gyüre Péter: A jövedéki adózás 2021. évi változásai

Társadalombiztosítás

 • Bogdán Zsuzsanna: 2021. évi változások az egészségbiztosítási és szociális ellátásokban

Kérdések és válaszok

 • Utólag csökkentett végkielégítés
 • Csoportos társaságiadó-alany tagjának végelszámolása
 • De minimis támogatás érvényesítése a 2021-es adóévben
 • Számla módosítása
 • Összesítő jelentés
 • Személygépkocsi értékesítése
 • Vízipipa használata vendéglátóhelyen
 • Kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e az alábbi esetek?
 • Engedmények kezelése a kiskereskedelmi adó alapjánál
 • Innovációs járulék alapjának önellenőrzése
 • Igazolás kiadása egyszerűsített foglalkoztatás esetén
 • Járulékfizetési kötelezettség alsó határa

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Természetbeni juttatás
 • dr. Szabó Andrea: Üzletrész öröklése

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Ítéletek tükrében – II. rész – Aktuális kúriai döntések a munkaviszony megszűnéséről és megszüntetéséről

Személyi jövedelemadó                  

 • Horváthné Szabó Beáta: Távmunka vagy home-office – itthon vagy külföldön
 • Székely Zsuzsanna: Őstermelők, családi gazdálkodók adó- és járulékkötelezettsége 2021-ben
 • Soltész Alexandra: Céges rendezvények és ajándékok adózása

Társasági adó                    

 • Császárné dr. Balogh Dóra: Az ingatlannal rendelkező társaságok a társasági adóban

Adóeljárás                          

 • Nagy Sándor: Az automataberendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes adókötelezettségek
 • Németh Zoltán: PM Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre vonatkozó jogszabályi változások
 • Kisvárdai Ágnes: EFER – Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer

Egyéb adók                        

 • Szabó Gábor: Vadgazdálkodás az általános forgalmi adóban és a társasági adóban
 • Székely Zsuzsanna A koronavírus miatt életbe lépett speciális adózási szabályok

Kérdések és válaszok

 • Üzletrész értékesítése
 • NÉTAK érvényesítése
 • Veszteségleírás a kiva-alanyiság megszűnését követően
 • Fejlesztési tartalék feloldása külföldi beruházásra
 • Lakóingatlanok ötszázalékos adómértéke
 • Adatszolgáltatás természetes személyek részére kiállított számla esetén
 • PTGSZLAH adatszolgáltatás megszűnése
 • Visszavásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása a tagoknak a kiva-alany adózónál
 • Kutatás-fejlesztési tevékenység értelmezése a gyógyszeradó szempontjából
 • Minimális építőipari rezsióradíj (kata)
 • Árfolyam meghatározása katás bevétel esetén
 • Többes jogviszony őstermelő és kisadózó esetén
 • Járulékfizetési alsó határ csed-en lévő munkavállalónál

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Jövedéki bírság
 • dr. Szabó Andrea: A regisztrációs adó alanya
 • dr. Szabó Andrea: Felülvizsgálati kérelem befogadása

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Ítéletek tükrében (1. rész) – Aktuális kúriai döntések a munkaviszony meghatározó kérdéseiről

Társasági adó                    

 • Forgács Emese: A társaságiadó-előlegre és annak módosítására vonatkozó szabályok
 • Czapkó Tiborné: A sportszervezetek tao-előnyei

Általános forgalmi adó                  

 • Szente Mónika: Az árrésadózás szabályai
 • Farkas Petra: Termékexport

Adóeljárás                          

 • Kardosné dr. Molnár Beáta: Mindent a késedelmi pótlékról: szabályok, határidők, gyakorlatok
 • Szente Mónika: A 2021. február 25-éig benyújtandó éves bevallások

Számvitel                            

 • Botka Erika: A számviteli törvény 2020. év végi módosításai, a 2020-as üzleti év zárásának kiemelt feladatai

TB                        

 • Bogdán Zsuzsanna: Megállapodások a társadalombiztosításban

Kérdések és válaszok

 • A munkáltató által biztosított koronavírusteszt adóvonzata
 • Egyházi egyszázalékos rendelkezés visszavonása
 • Energiahatékonysági adókedvezmény érvényesítése személygépkocsi után
 • Szolgáltatásnyújtásra tekintettel keletkező telephely
 • Bizonylatolás átutalással való fizetés esetén
 • Figyelési időszak nyílt végű lízing esetén
 • Bútor összeszerelésének bizonylatolása
 • A 40 százalékos különadó-fizetési kötelezettség
 • Katás vagy átalányadós bevétel
 • Kiva-alany foglalkoztató által nyújtott távmunka-költségtérítés
 • A személyi jellegű kifizetések újabb mentesítése a kisvállalati adó alapjánál
 • Kifizető fogalmának értelmezése a 40 százalékos kata „többletadó” vonatkozásában
 • Minimum járulékalap alkalmazása

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Becslés
 • dr. Szabó Andrea: A bizalomvédelem elve és a súlyosítási tilalom

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Önálló jogcímen – A bérpótlékra való jogosultság

Adóváltozások

 • Pénzügy Minisztérium: Adóváltozások az őszi adócsomagban

Személyi jövedelemadó

 • Rosenfeld Anita: sporthoz kapcsolódó juttatások a személyi jövedelemadóban
 • Csabai Róbert: A kettős adóztatás elkerülése a személyi jövedelemadóban
 • Lepsényi Mária: A vadászat és a személyi jövedelemadó
 • Asztalos Zsuzsa: A kifizetők, munkáltatók 2020. évi személyi jövedelemadó-bevallással kapcsolatos feladatai és év eleji teendői

Általános forgalmi adó

 • dr. Váradi Adrienn: Különös áfa-visszatérítési lehetőségek az európai bíróság ítéletei alapján
 • dr. Újvári Katalin: Az utazásszervezés áfajogi kérdései
 • dr. Boda Péter: A közösségi ügyletekről benyújtandó összesítő nyilatkozat az áfában

Adóeljárás

 • Kardosné dr. Molnár Beáta: Külföldi cégek magyarországi képviselete: az elvárt minimumszabályok
 • Szikráné dr. Gyenes Edina: Az iratőrzési kötelezettség
 • dr. Sánta Éva Johanna: Az adófizetési biztosítékra vonatkozó rendelkezések bemutatása

Számvitel

 • Bartók Zsuzsanna: Selejtezések számvitele

Kérdések és válaszok

 • Veszélyhelyzet ideje alatt adott költségtérítés távmunkavégzéshez
 • Temetési segély
 • Energiahatékonysági adókedvezmény érvényesítése alól kizárt költségek
 • A kifizetőt terhelő 40 százalékos katás „többletadó” elszámolása, figyelembevétele a társasági adó alapjánál
 • Elengedett osztalék kezelése
 • Pénzforgalmi elszámolással érintett számla szerepeltetése a bevallásban
 • Adószám feltüntetése a számlán
 • Termék ingyenes átadása
 • A „pro forma számla” megítélése
 • Kata után átalányadó választása
 • Bejelentkezés a kisvállalati adó hatálya alá
 • November havi személyi jellegű kifizetések mentesítése a kiva-alapnál
 • A kiskereskedelmi adó alapja az első adóévben
 • Új építésű lakás kedvezménye
 • Kedvezmény a veszélyhelyzet alatt

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Adószám törlése
 • dr. Szabó Andrea: Kézbesítési kifogás
 • dr. Szabó Andrea: Az adóügyi illetőség meghatározása

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Elvek gyakorlata – 3. rész – Az általános magatartási követelmények, a személyiségi jogvédelem és az egyenlő bánásmód szerepe a munkaviszony megszüntetésekor

Személyi jövedelemadó

 • Gelencsér Zita: A nyereményjátékok adózása a személyi jövedelemadó rendszerében

Társasági adó

 • dr. Gaál Ágnes: Csoportos társaságiadó-alanyiság
 • Forgács Emese: Külföldről származó jövedelmek kezelése a társasági adóban

Általános forgalmi adók

 • dr. Újvári Katalin: A lízing áfajogi kérdései
 • Boda Péter: Hatósági eljáráshoz kötött építési munkálatok fordított adózása az áfában

Adóeljárás

 • Kardosné dr. Molnár Beáta: A támogató eljárás mint az ügyfélbarát adóhatósági koncepció megjelenési formája

Számvitel

 • Dr. Füredi-Fülöp Judit – Prof. Dr. Pál Tibor – Várkonyiné Dr. Juhász Mária: A könyvvizsgálók szerepe és feladatai a vállalkozások működése során

Társadalombiztosítás

 • dr. Bogdán Zsuzsa: Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szabályai

Kérdések és válaszok

 • Belépő online kulturális eseményre
 • Elbirtokolással és ajándékozással szerzett ingatlan értékesítése
 • K+F kedvezmény érvényesítése
 • Más államban végzett építkezés átmeneti szünetelése a COVID-19 járvány miatt
 • Az adóalap szempontjából elismert képzési költségek változása
 • Szálláshely-szolgáltatás számlázása
 • Táboroztatás számlázása
 • Az adó alapja termékimport esetén
 • Adatszolgáltatás meghatalmazotti számlázás esetén
 • Áttérés a kata hatálya alól a társasági adó hatálya alá
 • Svájci nyugdíjas egészségügyi ellátása

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea
  • A bizonyítékok előterjesztésének ideje
  • Jogszerű földhasználat igazolása
  • Szabványtól eltérő jövedéki termék birtoklása

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Elvek gyakorlata – 2. rész

Személyi jövedelemadó

 • dr. Császárné dr. Balogh Dóra: A kata alternatívái egyéni vállalkozások esetén

Társasági adó

 • Rabné Barizs Gabriella Az ellenőrzött külföldi társaság a társasági adóban

Általános forgalmi adók

 • Farkas Petra A lakásértékesítést és -beszerzést érintő szabályok az áfában

Adóeljárás

 • Márkus Máté A törvényszéki végrehajtás
 • Bajusz Dániel Az adómegállapításhoz való jog elévülése – speciális helyzetek

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné Az új járulékszabályozás – 3. rész
 • dr. Sulcz Anna Mária Ügyvezetők társadalombiztosítási jogállása

Kérdések és válaszok

 • Fejlesztési tartalék feloldásának időpontja
 • Elektromos gépjármű beszerzése esetén érvényesíthető adókedvezmények
 • Elhunyt külföldi magánszeméllyel szemben fennálló követelés
 • Levonási jog igazolása
 • Óvadék megítélése
 • Levonási jog lakóingatlan átalakítása esetén
 • Számlaszámváltozás miatt rossz számra történt utalás
 • Adófolyószámla lekérdezése
 • Kiva-alany által nyújtott SZÉP-kártya juttatás
 • Kapcsolt vállalkozások fogalmának értelmezése katás egyéni vállalkozó vonatkozásában
 • Egyszeres kisadózói jogviszony
 • Szünetelő kisadózó egyéni vállalkozó
 • Jogviszonyrendezés külföldi munkaviszony esetén

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Iratátadási kötelezettség
 • dr. Szabó Andrea: Elévült kötelezettség rendezése

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Makrancos „Kata”

Személyi jövedelemadó

 • Kopányiné Mészáros Edda: Az ingó értékesítés speciális szabályai
 • Wirth-Welkei Mónika: Magánszemélyek közötti kölcsönök kamata

Általános forgalmi adók

 • Farkas Petra: Mikor minősül teljesítettnek egy szerződés az áfa szempontjából?

Adóeljárás

 • Voicsek Éva: Az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői kötelező szakmai továbbképzések teljesítésének változásai
 • dr. Bajusz Dániel: Szakértői bizonyítás adóeljárásokban és adóperekben – II. rész

Egyéb adók

 • Demeter Zsuzsa: Aktualitások a jövedéki adózásban
 • Horányi Márton: Kiskereskedelmi adó és hitelintézeti különadó – régi-új ismerősök
 • dr. Nagy Sándor: Életszerűbb szabályok a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben
 • dr. Farkas Petra: A turizmusfejlesztési hozzájárulás szabályainak kedvező változása

Számvitel

 • Botka Erika: Gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése és szétválása

Kérdések és válaszok

 • Fizetési kötelezettség COVID-19 alatt szálláshely-szolgáltatás esetén
 • Kedvezmény érvényesítése a szolgálati járandóságból
 • Kamatkedvezményből származó jövedelem
 • A fejlesztési tartalék maximumának változása a 2019-es adóév vonatkozásában
 • Állami támogatás jogcímének utólagos módosítása
 • Online számlaadat-szolgáltatás pénztárgép használata mellett
 • Egyesületi tagdíj bizonylatolása
 • Online számlaadat-szolgáltatás ingatlan bérbeadása esetén
 • Bizonylatolás járóbeteg-ellátásban
 • Fizetési könnyítés nem természetes személy adózó esetén
 • Kiskereskedelmiadó-előleg megfizetése
 • Családi járulékkedvezmény gyed esetén
 • Minimum járulékfizetési kötelezettség

Jogesetek

 • Szabó Andrea: A kisvállalati adóalanyiság megszüntetése
 • Szabó Andrea: Az EKÁER-bejelentés tartalma
 • Szabó Andrea: A meghatalmazás terjedelme

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A törvénymódosítások és az alkotmányossági kérdőjel

Személyi jövedelemadó

 • Asztalos Zsuzsa: Kártérítés és kártalanítás a személyi jövedelemadóban
 • Soltész Alexandra: A természetben adott juttatások adókötelezettsége, adómentessége
 • Soltész Alexandra: Költségtérítés távmunka és home office esetén

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: Támogatások, adományok a társasági adóban
 • Lipták Virág: Behajthatatlan követelés a társasági adó alapjában

Általános forgalmi adók

 • Szente Mónika: Az adomány az áfa rendszerében
 • Boda Péter: Árengedmény az áfában
 • Czöndör Szabolcs: Online számla 2.0
 • Farkas Petra: A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást érintő áfa és a turizmusfejlesztési hozzájárulás szabályai

Adóeljárás

 • Rákosa Melinda: Adózói minősítés
 • Dudás István: Mit érdemes tudni a NAV elektronikus árveréseiről?

Helyi adók

 • Kovács Attila: Kiskereskedelmi adó

Számvitel

 • Botka Erika: A koronavírus világjárvány hatásainak számviteli összefüggései

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: Az új járulékszabályozás – 2. rész
 • Gelencsér Zita: Az egészségügyi szolgáltatási járulék szabályai

Kérdések és válaszok

 • Visszaigénylés nyugdíjpénztári tagság megszűnése esetén
 • Fejlesztési tartalék feloldása a bevallásban
 • A 2019-es adófizetési kötelezettség teljesítésének meghosszabbított határideje
 • K+F költségek utáni adóalapkedvezmény érvényesítése
 • Előleg kezelése a számlaadatszolgáltatás során
 • Írásbeli nyilatkozat szerepe fordított adózásnál
 • Gazdasági célú letelepedés megítélése
 • Hibás bizonylatolás korrekciója
 • Csalók ígérnek adó-visszatérítést
 • Evásként kiszámlázott, kata alatt befolyt bevétel
 • Kiskereskedelmi adó előlegének bevallása a veszélyhelyzet alatt
 • A 2020. II. negyedévre vonatkozó kisvállalatiadó-előleg
 • Elmaradt előadások jegybevételének kezelése

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Pénztárgéphiány
 • Szabó Andrea: Megbízólevél átadása
 • Szabó Andrea: Iratátadási kötelezettség

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Visszatérés

Személyi jövedelemadó

 • Rosenfeld Anita: Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és a kapcsolódó adókötelezettségek
 • dr. Kiss Zoltán: A foglalkoztatókat, önfoglalkoztatókat érintő kedvezményszabályok a koronavírus-járvány kapcsán

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: Az adóelőleg mérséklése
 • Sánta Éva Johanna: A bevallás benyújtásának elmaradásához kapcsolódó szankciók
 • Lakatos Anett: Fizetési könnyítés, adómérséklés

Egyéb adók

 • Kádár Zsombor Csaba: A fémkereskedelmi tevékenység szabályozása és ellenőrzése

Helyi adók

 • Kovács Attila: A 2019. adóévi iparűzési adó bevallása

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: Az új járulékszabályozás – 1. rész
 • Sulcz Anna Mária: Az egyéni vállalkozók járulékfizetésének szabályai

Kérdések és válaszok

 • Szünetelés alatt keletkezett költségek elszámolása
 • 2006. augusztus 31. előtt szerzett részvények értékesítése
 • A társasági adóról szóló bevallás benyújtási határidejének elhalasztása
 • Adókedvezmény és adófelajánlás együttes érvényesítésének tilalma a csoportos társaságiadó-alanynál
 • Közlekedési eszköz bérbeadása
 • Használtautó értékesítése
 • Adatszolgáltatási kötelezettség
 • Személyszállítás
 • Az elengedett követelés hatása a kiva-alapra
 • Kata alóli mentesülés a COVID-19-re tekintettel
 • Kisadózó vállalkozások szünetelése
 • A kiskereskedelmi különadó megállapításának módja
 • Tényleges főtevékenység megállapítása a veszélyeztetett tevékenységet végző kiva-alanynál

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Becslési eljárás
 • Szabó Andrea: Más által kibocsátott számla

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Az idő pénz

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: Vadon gyűjtött termékek adózása
 • Asztalos Zsuzsa: A személyi kedvezmény

Társasági adó

 • Gaál Ágnes: Szokásos piaci ár a társasági adóban
 • Rabné dr. Barizs Gabriella: Energiahatékonysági beruházások, felújítások társaságiadó-kedvezménye
 • Császárné dr. Balogh Dóra: A nonprofit szervezetek a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: A behajthatatlan áfa miatti utólagos adóalap-korrekció
 • Boda Péter: Személygépkocsival kapcsolatos problémák az áfában

Adóeljárás

 • Bajusz Dániel: A szakértői bizonyítás adóeljárásokban és adóperekben – I.
 • Szabó Ildikó: Költségviselés az adóigazgatási eljárásban

Egyéb adók

 • Rosenfeld Anita: A kisadózó vállalkozások tételes adója – számok, gyakorlati tudnivalók, évközi változás
 • Külföldi által érvényesíthető családi adóalap-kedvezmény
 • De minimis értékhatár vizsgálata
 • Vitaminkészítmények ingyenes juttatása a munkavállalók részére
 • Ajándékutalvány
 • Belépőjegy értékesítése
 • Visszáru kezelése pénztárgép használata esetén
 • Mentesülés a kata alól a vészhelyzetre tekintettel
 • Kata újrakezdése
 • Doktori fokozatot szerző egyetemista kata-fizetési kötelezettsége
 • A koronavírus okozta válsághelyzet hatása a kisvállalati adó alapjára
 • A csoportos társaságiadó-alany tagját terhelő 2019-es innovációs járulék bevallása
 • Tőzsdén forgalmazott értékpapír osztaléka
 • Már megfizetett szocho feltüntetése a bevallásban

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Rendeltetésszerű joggyakorlás
 • Szabó Andrea: Nem történt meg a gazdasági esemény

Munkaügy

 • Horváth István-dr. Szladovnyik Krisztina: Lehetőségek és kényszerek

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: A mezőgazdasági őstermelők és a személyi jövedelemadó
 • Soltész Alexandra: A munkavállalók egészségmegőrzésének munkáltatói támogatási lehetőségei az szja-törvény alapján

Társasági adó

 • Ambrus Ádám, dr. Rabné dr. Barizs Gabriella: A 1929 számú társaságiadó-bevallás legfontosabb újdonságai
 • Németh Nóra: Soron kívüli bevallási kötelezettség a társasági adó rendszerében

Általános forgalmi adó

 • Boda Péter: Devizában kifejezett ellenérték és értékhatár az áfában

Adóeljárás

 • Gergelyné Verebes Regina: Adózó feladatai jogutód nélküli megszűnés esetén
 • Horváth Péter János: Mögöttes felelősség

Egyéb adók

 • Szántay Anikó: A népegészségügyi termékadó szabályainak áttekintése és jövője
 • Családi kedvezmény jogosultalan igénybevétele
 • Nétak érvényesítése a gyermek adóazonosítójának hiányában
 • Vételi jog juttatása
 • A kutatás-fejlesztési adóalap-kedvezmény megosztásának lehetősége
 • Sportegyesület szponzori szerződésből származó bevétele
 • Az összeolvadás kedvezményezett átalakulásként történő minősítése
 • Láncértékesítés
 • Őstermelő értékesítései
 • Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozás
 • A 2019. adóévi reklámadó-kötelezettség meghatározása könyvviteli zárlat alapján
 • Kisadózó vállalkozó önkéntes katonai szolgálat mellett
 • A 01-es bevallás gyakorisága

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Közhasznú, nonprofit vállalkozás adózásának megítélése

Munkaügy

 • Horváth István: A végkielégítés munkajogi szabályai

 

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: Az egyéni vállalkozásokat érintő új rendelkezések 2020-ban

Társasági adó

 • Rabné dr. Barizs Gabriella: A kisvállalati adó 2020-ban hatályos szabályai
 • Császárné dr. Balogh Dóra: A fejlesztési adókedvezmény

Általános forgalmi adó

 • Nagy Viktória – Magony Krisztina: Quick fixes – Közösségen belüli ügyleteket érintő változások 2020-tól
 • Czöndör Szabolcs: Online számla adatszolgáltatás 2020-2021

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: A feltételes adómegállapítás

Illeték

 • Sőrés Zsuzsa: A nonprofit szervezetek illetékmentessége

Kérdések és válaszok

 • Egyéni vállalkozó ELÁBÉ-költsége
 • Vállalkozásból kivont jövedelem
 • Fejlesztési tartalék feloldása külföldi ingatlan beszerzése esetén
 • Fejlesztési adókedvezmény érvényesítésének tilalma
 • A csoportos társaságiadó-alany egyik tagjának kilépése
 • Adóelőleg-felajánlás maximális összegének figyelembevétele eltérő üzleti éves adózónál
 • Étkeztetés nyári táborban
 • Figyelési idő alkalmazása
 • Bejelentett tevékenység
 • Bejelentkezés a kisvállalati adó hatálya alá
 • Turizmusfejlesztési hozzájárulás
 • A kisvállalati adóalap megállapítása
 • Osztalék utáni szocho 2019-ben
 • Katás egyéni vállalkozó táppénzen

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Becslés forgalomszámlálási adatok alapján
 • Szabó Andrea: Átalakított jármű elkobzása
 • Szabó Andrea: A fordított adózás és a végrehajtási eljárás viszonya

Munkaügy

 • Horváth István: Újév – munkaügyi változásokkal – II. rész

Adóváltozások

 • Dr. Kiss Zoltán, Dr. Nagy Viktória, Dr. Borók Tímea, Dr. Muri József, Dr. Szabó Ildikó, Mészáros László: Adótörvény-változások 2020

Személyi jövedelemadó

 • Asztalos Zsuzsanna: A kifizetők, munkáltatók 2019. évi szja-bevallással kapcsolatos feladatai és év eleji teendői

Társasági adó

 • Forgács Emese: A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályozás

Általános forgalmi adó

 • Illés-Hajdu Emese, Bácsi Krisztián Zsolt: Az áfatörvény változásai az import- és exportügyletekhez kapcsolódóan a 2019. év során
 • Váradi Adrienn: A vevői készlet szabályai

Adóeljárás

 • Lakatos Anett: A jogkövetési vizsgálat, különös tekintettel a helyszíni vizsgálatokra
 • Rákosa Melinda: Adóhatósági „szégyenlisták”

Egyéb adók

 • Andó Erzsébet: A beszámolókra vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése miatti szankciók

Társadalombiztosítás

 • Bogdán Zsuzsanna: Tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelők részére járó ellátások, kedvezmények

Kérdések és válaszok

 • Nyugdíjbiztosítási nyilatkozat módosítása
 • Négy vagy több gyereket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)
 • NÉTAK-ra való jogosultság igazolása
 • Tőkekivonást terhelő adó
 • Funkcióváltáson átesett ingatlan értékesítése
 • Ingatlanon végzett munka megítélése
 • Előlegszámla kiállítása fordított adózású ügylet esetén
 • Különbözeti adózást választó adóalany személygépkocsi-értékesítése
 • Tulajdonosi szerkezet megváltozása kiva-alany esetén
 • Mulasztási bírság önkéntes feltöltés nem megfelelő teljesítése esetén
 • Román állampolgár távmunkát végez magyar cégnek

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Illetékkiszabásra bejelentett érték
 • Szabó Andrea: Iskolaszövetkezet fordított adózása

Munkaügy

 • Horváth István: Újév – munkaügyi változásokkal – I. rész

Személyi jövedelemadó

 • Wirth-Velkei Mónika: A céges rendezvények és ajándékok adójogi vetületei

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: A látványcsapatsport támogatása
 • Lipták Virág: A társasági adózási jövedelem-(nyereség-)minimum

Általános forgalmi adó

 • Boda Péter: Láncügyletek és háromszögügyletek az áfában
 • Farkas Petra: Döntések az áfában – különös tekintettel az év végére
 • Farkas Petra: A szerződéses mellékkötelezettségek áfája

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: Bevallási gyakoriság, bevallásgyakorítás
 • Kun László Bertalan: Üzletlezárás a gyakorlatban
 • Szabó Ildikó: Az automataberendezések adatszolgáltatása
 • Bajusz Dániel: Adóregisztrációs eljárás a bíróságok előtt – A jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai

Számvitel

 • Botka Erika: Az osztalék és az osztalékelőleg elszámolásának szabályai

Illeték

 • Szabó Ágota: Ingatlanvásárlások esetén igénybe vehető illetékkedvezmények

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: Többes jogviszony a járulékfizetésben
 • Kérdések és válaszok
 • Egyéni vállalkozó által adott adomány
 • Online szerencsejáték adókötelezettsége
 • Csoportos társaságiadó-alanyiság választása
 • Az adóelőleg-felajánlás maximuma
 • Önkéntes feltöltés lehetősége csoportos társaságiadó-alany esetén
 • Egyéni vállalkozó által alapított kft. jövedelem-(nyereség-)minimum nyilatkozata
 • Számla kiállítása óvodai étkeztetés esetén
 • Fuvardíj megítélése vetőmag-értékesítés esetén
 • Számlázó program bejelentése
 • Utólagos árengedmény szerepeltetése az ‘A60-as nyilatkozaton
 • Elektronikus aláírás számlán
 • Háztartási alkalmazott foglalkoztatása
 • Eva-alany ügyvédi iroda áttérése a kata hatálya alá
 • Áttérés katáról kivára
 • Adófizetés bankkártyával
 • Felmentési időre fizetett bér
 • A munkaerőpiacra lépő utáni szocho-kedvezmény

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Behajthatatlan követelés leírása
 • Szabó Andrea: Adóbírság kiszabhatósága
 • Munkaügy Horváth István: Eltérve a törvénytől

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: A társasházak adózásának szabályai 2019-ben
 • Soltész Alexandra: Jövedelem önkéntes pénztárakból
 • Tamásné Varga Melinda: A 2018. évi szja-bevallások átfogó értékelése

Társasági adó

 • Rabné dr. Barizs Gabriella: A csoportos társaságiadó-alanyiság
 • Forgács Emese: A tőkekivonásra vonatkozó új rendelkezések a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: A számlakiállítási kötelezettség

Adóeljárás

 • Lakatos Anett: Kézbesítés az adóügyi eljárásokban

Helyi adók

 • Kovács Attila: Előleg-kiegészítési kötelezettség a helyi iparűzési adóban
 • Kovács Attila: Építmény- és telekadó gyakorlati jogalkalmazásban

Kérdések és válaszok

 • Lízing útján megszerzett lakás értékesítése
 • Adókedvezmény érvényesítése önellenőrzés útján
 • Külföldi utast megillető mentesség
 • Eva-alany kft. változásbejelentési kötelezettsége
 • Adóalapot növelő tétel az energiaellátók jövedelemadójában

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Az adófizetési kötelezettség esedékessége

Munkaügy

 • Horváth István: Munkavállalói felelősség a leltárhiányért

Társasági adó

 • Császárné dr. Balogh Dóra: Kapcsolt vállalkozások a társasági adóban

Kérdések és válaszok

 • Betéti társaság beltagjának halálát követő változások

Személyi jövedelemadó

 • Kopányiné Mészáros Edda: A hivatali, üzleti utazás adózása
 • Lepsényi Mária: Az ingóértékesítésből származó jövedelem megállapítása a személyi jövedelemadóban
 • Asztalos Zsuzsa: A magánszemély egyes tőkejövedelmeinek adózása


Társasági adó

 • Lipták Virág: A vagyonkezelő alapítvány társasági adózása

Általános forgalmi adó

 • Illés-Hajdu Emese – Nagy Viktória – Palotai Kinga: Az általános forgalmi adó alapjának utólagos csökkentése behajthatatlan követelés címén
 • Boda Péter: Az adólevonás tárgyi feltételei az áfában
 • Farkas Petra: A háromszögügylet

Adóeljárás

 • Rákosa Melinda: Az észrevétel szerepe az adóeljárásban
 • Szabó Ildikó: Tartozásátvállalás
 • Bajusz Dániel: A fiktív közösségi termékértékesítés és fuvarozásos láncértékesítés összefüggései
 • Jakó Endre: Pénzkövetelések végrehajtása megkeresés alapján

Egyéb adók

 • Wirth-Velkei Mónika: A versenybírák közterhei

Illeték

 • Sőrés Zsuzsa: A haszonélvezeti jog és az illeték

Társadalombiztosítás

 • Gelencsér Zita: A szellemi alkotásokból származó jövedelmek megítélése a társadalombiztosítás és a jövedelemadózás rendszerében

Kérdések és válaszok

 • Futóverseny nevezési díja
 • Áruként beszerzett gép átminősítése tárgyi eszközzé
 • A csoportos társaságiadó-alany, illetve a tagok veszteségleírása
 • A csoportos társaságiadó-alany tagjainak nyilatkozata az egyedi adóalapról
 • Adófelajánlás teljesítése iránti kérelem benyújtása késve megfizetett adóelőleg esetén
 • A letéti számlára fizetett összeg megítélése
 • Téves adómérték alkalmazása pénztárgép esetén
 • Cukrászda által alkalmazandó adómérték
 • Zsetonnal működő biliárdasztal bejelentése
 • Ügyvédi társulás adózása
 • A kisvállalati adóalanyiság választása az egyéni vállalkozó tevékenységét továbbfolytató kft. esetén
 • Feltöltési kötelezettség megszüntetése az innovációs járulék tekintetében
 • A kata újbóli választhatósága
 • Nyugdíjas ügyvezető részére fizetett életbiztosítás

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Feltételes illetékmegállapítás
 • Szabó Andrea: Vámfelügyelet alóli jogellenes elvonás

Munkaügy

 • Horváth István1 – Szladovnyik Krisztina2: Legfőbb kincsünk… – 2. rész – A Kúria Kollégiumának véleménye a munkáltatónak a munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett károkért fennálló felelősségéről

Társasági adó

 • Rabné dr. Barizs Gabriella: Külföldi illetőségű adózók a társasági adóban

Egyéb adók

 • Asztalos Zsuzsa: A közérdekű nyugdíjas szövetkezetben történő foglalkoztatás

Személyi jövedelemadó

 • Petricskóné Kelemen Éva: A családok és a gazdaság védelmében – új intézkedések az adószabályozásban

Társasági adó

 • Forgács Emese: Az új kamatlevonás-korlátozási szabály a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: A teljesítési időpont és az adófizetési kötelezettség keletkezése

Adóeljárás

 • Nagy Sándor Ádám: Az adótitok mint adóhatósági kötelezettség
 • Kékes Réka Zita: Az állami garancia beváltásához kapcsolódó eljárások
 • Szabó Ildikó: Az adózás rendjéről szóló törvény 2019. évközi változásai
 • Höflinger Hajnalka: Az EKÁER elmúlt négy éve számokban
 • Számvitel Botka Erika: A tőketartalékkal és az eredménytartalékkal kapcsolatos elszámolások

Kérdések és válaszok

 • Felszámolt egészségpénztárból felvett összeg adókötelezettsége
 • Adófelajánlás „önkéntes feltöltés” terhére
 • Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetése
 • Külföldi utast megillető mentesség
 • Utazásszervezés
 • Automataberendezés bejelentése
 • Hulladékszállítás bejelentése
 • A reklámadó-kötelezettség meghatározása
 • Az egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetése
 • Őstermelő járulékalapja tört hónapra számítva

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Termék vállalkozásból történő végleges kivonása
 • Szabó Andrea: Egyházi belső jogi személynek juttatott adomány utáni adókedvezmény feltétele

Munkaügy

 • Horváth István: Legfőbb kincsünk… – 1. rész

Társadalombiztosítás

 • Horváthné Szabó Beáta: Külföldi munkavállalók adó- és társadalombiztosítási kötelezettsége

Kérdések és válaszok

 • A zártkörűen működő részvénytársaság vezérigazgatójának biztosítotti jogviszonya

Társasági adó

 • Császárné dr. Balogh Dóra: Az ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó korrekciók a társasági adóban
 • Czapkó Tiborné: Jogdíjhoz kapcsolódó kedvezmények

Általános forgalmi adó

 • Boda Péter: Használt ingóságok értékesítése az áfában

Adóeljárás

 • Vizi Hajnalka: A halasztó hatály elrendelésének lehetséges következményei az adóigazgatási eljárásokban

Társadalombiztosítás

 • Bagolyné Hampó Anita: A gyermekgondozási díj – I. rész

Kérdések és válaszok

 • Németországból származó közszolgálati nyugdíj
 • Az iskolarendszerű képzés költségének munkáltató általi átvállalása
 • Örökölt követelés fejében kapott ingatlan értékesítése
 • Energiahatékonysági adókedvezmény érvényesítése lízingelt eszközre tekintettel
 • Transzferár-nyilvántartási kötelezettség teljesítése
 • A versenydíj megítélése
 • Közhatalmi tevékenység bizonylatolása
 • Elhunyt egyéni vállalkozó ki nem állított számlájának kezelése
 • Egyéni cég nem jogutódja az egyéni vállalkozásnak
 • Automata készülék bejelentése
 • Veszteségleírás önellenőrzés útján történő figyelembevétele a kiva-alapnál
 • A megrendelő adókötelezettsége a reklámadóban
 • Szocho-kedvezmény fizetés nélküli szabadság letelte után

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Az adóellenőrzés eredményétől független döntési kötelezettség
 • Szabó Andrea: Egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

Munkaügy

 • Horváth István: Korlátozott közeljövő

Adóváltozások

 • Kiss Zoltán / Borók Tímea / Lipták Virág / Bárdos Zoltán / Nagyné Dr. Farkas Anikó / Magony Krisztina / Muri József / Mészáros László / Csabai Róbert: Az adótörvények változásai 2019-2020

Jövedéki adó

 • Bogdány Viktor, Gyüre Péter, dr. Muri József: Jövedéki adó 2019

Számvitel

 • Botka Erika: Az ellenőrzés, önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Helyi adók

 • Kovács Attila: Az IFRS-eket alkalmazó vállalkozók iparűzési adója, adókötelezettsége

Társadalombiztosítás

 • Szőke Krisztina: Adófizetési korlát a szociális hozzájárulási adóban
 • Bagoly Anita: A csecsemőgondozási díj

Kérdések és válaszok

 • A szolgálati járandóságban részesülő családi kedvezménye
 • Nyugdíj-előtakarékossági számla átalakítása tartós befektetési számlává
 • Lízingelt eszközre elszámolt értékcsökkenési leírás az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál
 • Adófelajánlás elmulasztása
 • Halászati tevékenységhez vásárolt termelőberendezés
 • Színházjegy értékesítésének teljesítési időpontja
 • A csoportos társaságiadó-alany csoportazonosítójának feltüntetése a számlákon, egyéb iratokon
 • Más uniós tagállamból hazánkba költöző magánszemély járulékkötelezettsége
 • A1-es igazolással rendelkező ügyvezető

Jogesetek

 • Behajthatatlan követelés

Munkaügy

 • Horváth István: A GDPR a magyar munkajogban – 2. rész és a „támogatott” tanulmányok

Adóeljárás

 • Höflinger Hajnalka: Az EKÁER-hez kapcsolódó kényszercselekményekkel összefüggő kérdések

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: A nyugdíjasok foglalkoztatásához kapcsolódó gyakorlati kérdések

Személyi jövedelemadó

 • Petricskóné Kelemen Éva: Az adóelőleg megállapításának, bevallásának és megfizetésének szabályai 2019-ben

Társasági adó

 • Császárné dr. Balogh Dóra: A behajthatatlan követelés a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: Az áfatörvény szerinti adóraktározás szabályai
 • Rákosa Melinda: Továbbszámlázás az áfában
 • Farkas Petra: A lakásértékesítést érintő szabályok az áfában

Adóeljárás

 • Király Patrícia: A szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárás

Kérdések és válaszok

 • Elektromos személygépkocsi beszerzése
 • Idegenforgalmi adó pénztárgépi rögzítése, illetve számlán való szerepeltetése
 • Közösségi adómentes értékesítés megítélése
 • Utólag kifizetett munkabér figyelembevétele a kiva-alapnál

Jogesetek

 • Közösségen belüli beszerzés
 • A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnésének időpontja

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: Az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó áfaszabályok

Adóeljárás

 • Czinege Attila: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019-es ellenőrzési irányai

Kérdések és válaszok

 • Meg nem szerzett jövedelem a tervezetben
 • Nemleges nyilatkozattétel közös őstermelés esetén
 • Önrevízió során módosuló önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozat
 • Igénybe vett beruházásiadóalap-kedvezmény tárgyi eszköz selejtezésekor
 • Követelésre elszámolt értékvesztéshez kapcsolódó korrekciós tételek
 • Mentesülés a kamatlevonás-korlátozási szabály alkalmazása alól

Adólevonási jog

 • A pénzforgalmi elszámolást választó társaság áfalevonási joga

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A GDPR a magyar munkajogban – 1. rész
 • Személyi jövedelemadó
 • Fogarasi Magdolna: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése

Kérdések és válaszok

 • Tárgyi eszköz értékesítése
 • Adóeljárás
 • Holló Anita: Székhely, telephely a cégeljárás és az adóeljárás rendszerében
 • Kérdések és válaszok
 • Evás vállalkozó nyugdíjassá válik
 • Személyi jövedelemadó
 • Lepsényi Mária: A munkáltató, kifizető által adható adómentes juttatások
 • Wirth-Velkei Mónika: Diákok nyári munkavégzése
 • Általános forgalmi adó
 • Boda Péter: Harmadik országokat érintő szolgáltatásnyújtások az áfában
 • Farkas Petra: Az import áfa szabályai – 2. rész
 • Egyéb adók
 • Höflinger Hajnalka: Az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségszegési eljárás főbb kérdései

Kérdések és válaszok

 • Pénztárgéphasználat
 • EKÁER-bejelentési kötelezettség
 • Tőketartalékba helyezett összeg figyelembevétele a kisvállalati adó alapjánál
 • Áttérés a kisvállalati adó hatálya alá
 • Méret szerinti besorolás az innovációsjárulék-fizetési kötelezettség megítéléséhez
 • A 2018. évi reprezentáció után fizetendő szocho
 • Jogesetek Szabó Andrea: A felszámolási díj áfatartalmának levonhatósága

Személyi jövedelemadó

 • Wirth-Velkei Mónika: Biztosítási juttatások 2019-ben

Társasági adó

 • Forgács Emese: Az IFRS-ek szabályai a társasági adóban

Társadalombiztosítás

 • Gáti Tamás: Több mint járulékbevallás

Kérdések és válaszok

 • Ingatlanértékesítésből származó jövedelem hozzáadása a tervezethez
 • Önkéntes pénztári hozzájárulás nyugdíjas munkavállaló részére
 • Személyi kedvezmény visszamenőleges érvényesítése
 • Sportolási lehetőség munkáltató általi biztosítása
 • Csoportos társaságiadó-alany által tehető adófelajánlás
 • Közösségi ügylet számlázása
 • Bevallás pótlása
 • A könyvvezetés pénzneme

Jogesetek

 • Megbízólevél kézbesítése az állandó meghatalmazott részére
 • Haszonélvezeti jog átruházása
 • Ki nem fizetett számla érvénytelenítése

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A munkáltatói kártérítési felelősség – az összegszerűség kérdései – 2. rész

Egyéb adók

 • Kovács Attila: A 2018. adóévi iparűzési adó bevallása

Személyi jövedelemadó

 • Horváthné Szabó Beáta: A külföldről származó munkajövedelmek adózása

Társasági adó

 • Lipták Virág: Nem adomány céljából adott alapítványi juttatások
 • Ácsné Molnár Judit: Adózás előtti eredményt módosító tételek 2018
 • Általános forgalmi adó
 • Magony Krisztina: A távolról is nyújtható szolgáltatások áfabeli kezelése

Adóeljárás

 • Horányi Márton: Az adóhatóság előtti képviselet és annak bejelentése
 • Társadalombiztosítás
 • Bogdán Zsuzsanna: Az egészségbiztosítási és szociális ellátások változásai 2019. január 1-jétől

Kérdések és válaszok

 • Veszteségleírás csoportos társasági adóalanyiság esetén
 • Beruházási adóalap-kedvezmény érvényesítése
 • Munkásszálló biztosításának adómértéke
 • Közhasznú nonprofit gazdasági társaság áttérése a kisvállalati adó hatálya alá
 • Kiva-alany innovációs járulékának alapja
 • Járulékfizetési alsó határ számítása gyes esetén

Társasági adó

 • Ambrus Ádám: A 1829 számú társaságiadó-bevallás változásai és kitöltése

Kérdések és válaszok

 • Bölcsődei térítés adómentessége
 • Vállalati üdülőben történő üdültetés
 • Helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan felújításának kedvezménye
 • Állateledel áfájának levonhatósága
 • Ekho alkalmazhatósága gyed, gyes alatt
 • A kisvállalati adóalap csökkentése az új beruházásra tekintettel

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Kiadmányozási jog átengedése

Munkaügy

 • Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A munkáltatói kártérítési felelősség – az összegszerűség kérdései – 1. rész

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: Családi gazdaságok adózása

Társasági adó

 • Lipták Virág: Ingatlanokkal rendelkező személyek társaságiadó-kötelezettsége

Egyéb adók

 • Szőke Krisztina: Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdések és válaszok

 • Külföldi munkáltató által alkalmazott nyugdíjas foglalkoztatott járulékkötelezettsége

Társasági adó

 • Lipták Virág: Az IFRS-ek szerinti társasági adózás 2018-as aktualitásai

Általános forgalmi adó

 • Farkas Petra: Az import áfa szabályai – 1. rész
 • Boda Péter: Bizomány az áfában

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: A túlfizetés elévülése

Számvitel

 • Botka Erika: A számviteli törvény változásai és az üzleti év zárásának teendői

Kérdések és válaszok

 • Fejlesztési tartalék felhasználása üzemkörön kívüli ingatlanra
 • Beolvadó társaság online számla adatszolgáltatási kötelezettsége
 • Közvetlenség követelménye export és import esetén
 • Külföldről származó katás bevétel
 • Osztalékot terhelő szociális hozzájárulási adó a kiva-alanyiság időszaka alatt
 • A társasházi közös költség elszámolása

Személyi jövedelemadó

 • Kiss Zoltán: Az árfolyamnyereségből származó jövedelem személyijövedelemadó-kötelezettsége
 • Mérey Ágnes Judit: A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos változások
 • Rosenfeld Anita: A kamatkedvezményből származó jövedelem
 • Kopányiné Mészáros Edda: Lakhatással kapcsolatos kedvező szabályok az szja-törvényben

Adóeljárás

 • Novotni Attila: Az adóvégrehajtók feladatainak bővülése
 • Szabó Ildikó: Eljárási bírság

Egyéb adók

 • Tánczos Zoltán: A logisztikai szolgáltatói tevékenységhez és az újrahasználható csomagolószerekhez kapcsolódó termékdíj-kötelezettség

Kérdések és válaszok

 • Belépőjegy a Sziget Fesztiválra
 • Utalványok kezelése
 • Építési engedély módosítása
 • Saját jogú nyugdíjas munkavállaló bérének figyelembevétele a kisvállalati adóalapnál
 • Napelemes kiserőmű értékcsökkenése
 • Munkaviszonyban álló – 40 éves szolgálati időre tekintettel nyugdíjba vonult – nők járulékterhei
 • Változásbejelentés öregségi nyugdíjas alkalmazása esetén
 • Nyugdíjas munkavállaló osztalék utáni szocho-fizetési kötelezettsége
 • Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Az „adócsalás” fogalma

Kérdések és válaszok

 • Nyugdíjas egyéni vállalkozó
 • Általános forgalmi adó
 • Kotánczi Zsófia, dr. Nagy Viktória, Palotai Kinga: Utalványok az általános forgalmi adó rendszerében

Illetékek

 • Börzsönyi Zsuzsanna: Az eljárási illetékek legfontosabb szabályai – különös tekintettel a 2018-2019. évi illetékváltozásokra

Társadalombiztosítás

 • Asztalos Zsuzsa: A társadalombiztosítás szervezetrendszere

Kérdések és válaszok

 • Adóelőleg-levonási kötelezettség
 • Előadó-művészeti szervezetek adókedvezményének megszüntetése
 • Sportcélú ingatlan üzemeltetése, mint új jogcím a látványcsapatsportok támogatása esetén
 • Induló beruházás fogalma a fejlesztési adókedvezmény vonatkozásában
 • Bérbeadás során áthárított cégautóadó

Számla adatszolgáltatás

 • Béren kívüli juttatások a kiva alapjánál

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A munkaviszonyra vonatkozó 2019-es jogszabályváltozások – 2. rész

Adóeljárás

 • Rákosa Melinda: A biztosítási intézkedések és ideiglenes biztosítási intézkedések szabályai

Kérdések és válaszok

 • Kockázati biztosítás munkáltató által fizetett díja
 • Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás
 • Nem jelentős összegű hiba hatása a társasági adó alapjára
 • Foglaló kezelése
 • Tévesen kiállított számla

Jogesetek

 • Szabó Andrea: A tanúvallomás bizonyító ereje
 • Szabó Andrea: A számlabefogadó ellenőrzési kötelezettségei

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A munkaviszonyra vonatkozó 2019-es jogszabályváltozások – 1. rész

Személyi jövedelemadó

 • Kovács Kinga Dóra: A külföldről származó osztalék és kamat adókötelezettsége
 • Petricskóné Kelemen Éva: Béren kívül adható juttatások 2019

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: A jövedelem-(nyereség-)minimum szabálya

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: Közlekedési eszközök az áfa rendszerében

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: Az adóhatósági adószámtörlés és a cégbírósági kényszermegszüntetési eljárások kapcsolata

Egyéb adók

 • Császárné Balogh Dóra: Az innovációs járulék 2019. január elsejétől hatályos szabályai

Helyi adók

 • Kovács Attila: Egyablakos bejelentkezés, változásbejelentés a helyi adóban

Kérdések és válaszok

 • Szabad vállalkozási zónában üzembe helyezett tehergépkocsi értékcsökkenése
 • Közhasznú besorolással nem rendelkező egyesületnek adott ingyenes juttatás
 • Leányvállalatban fennálló részesedésre elszámolt értékvesztés

Járulékos költség

 • NAV által fejlesztett számlázóprogram használata
 • Az innovációs járulék fizetésére kötelezettek köre 2019-től
 • Nem kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz értékesítése
 • Tőzsdei ügyletek figyelembevétele az eva-alapnál

Általános forgalmi adó

 • Váradi Adrienn: Az alanyi adómentesség 2019-re vonatkozó szabályai

Adóeljárás

 • Nagy Judit: A kizárás jogintézménye az adóigazgatásban

Nemzetközi adózás

 • Csabai Róbert – Őry Tamás: A határokon átnyúló adóügyi konstrukciókkal kapcsolatos új uniós szabályozás

Társadalombiztosítás

 • Horváthné Szabó Beáta: A magánszemélyek jövedelmének speciális önellenőrzése – az AJK és az önellenőrzés kapcsolata

Kérdések és válaszok

 • Választott tisztviselő jövedelme
 • Munkáltatói lakáscélú támogatás
 • Oktatási szolgáltatás
 • Tartozás elengedése
 • Kedvezményes áfa alkalmazása előleg fizetésekor
 • Újonnan létrejött, eltérő üzleti éves adózó innovációsjárulék-kötelezettsége
 • Külföldön levont adó figyelembevétele az egyszerűsített vállalkozói adó alanyánál
 • A minimálbér értelmezése az adófizetési felső határ esetén

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Bizományosi szerződés
 • Szabó Andrea: Személygépkocsi továbbértékesítési célú beszerzése

Munkaügy

 • Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazása a munkaviszony tekintetében – 5. rész

Társasági adó

 • Forgács Emese: A kedvezményezett átalakulás, eszközátruházás és részesedéscsere kezelése a társasági adóban

Személyi jövedelemadó

 • Lantos Andrea: A 2018-2019. évi kontroll-adatszolgáltatások
 • Rosenfeld Anita: A nyugdíjasok jövedelmei utáni közterhek 2018-ban és 2019-ben
 • Lepsényi Mária: Az üzemanyag-megtakarítás és a személyi jövedelemadó
 • Asztalos Zsuzsa: Kamatjövedelem a személyi jövedelemadóban
 • Gelencsér Zita: Az 1 + 1 százalékos felajánlások kiutalása és felhasználása
 • Kopányiné Mészáros Edda: A dolgozók képzésének szja-vonzata

Általános forgalmi adó

 • Magony Krisztina: Összesítő nyilatkozatok az áfaszabályozásban
 • Boda Péter: A fordított adózást érintő változások az áfában

Egyéb adók

 • Kovács Attila: Adóelőleg-kiegészítés az iparűzési adóban, a bevallásbenyújtás csatornái

Számvitel

 • Tóthné Rákosa Erika: Számviteli változások 2019

Társadalombiztosítás

 • Matlné Kisari Erika: A szociális hozzájárulási adó, mint „régi-új” kifizetői kötelezettség

Kérdések és válaszok

 • Feltöltési kötelezettség a kisvállalati adó hatálya alól év közben áttért adózók vonatkozásában
 • Határon átnyúló egyesülés
 • Tejautomata
 • Cégkapu-használati kötelezettség
 • Katás bt. ügyvezetője
 • A kata és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2024

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: Kézdi Katalin

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: dr. Gácsi Anett

Olvasószerkesztő: Somlai Beáta

ISSN 0238-3950

Főszerkesztő:

 • dr. Kovács Ferenc

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • Besesek Botond
 • dr. Kovács Ferenc
 • Szabó Tímea Cecília