Adó szaklap

Az Adó szaklap az adózás gyakorlati kérdéseire összpontosító, havi rendszerességgel megjelenő folyóirat, amelynek a szakmai hitelességét az adóigazgatás és a pénzügyi tárca neves szakembereiből álló szerkesztői és szerzői gárda garantálja. 

Rovatok

A szaklap adónemek és adóeljárás szerinti bontásban tartalmaz cikkeketSzinte mindegyik lapszámban jelennek meg személyi jövedelemadó, társasági adó, általános forgalmi adó támájú cikkek, de előfordulnak társadalombiztosításhoz, illetékhez, vámhoz és számvitelhez kapcsolódóak is. Továbbá állandó rovatok: 

 • Kérdések és válaszok  ebben a rovatban minden hónapban aktuális, sokakat érintő adózási, számviteli, illetve társadalombiztosítási kérdésekre adott szakértői válaszokból készítünk válogatást. 
 • Jogesetek – a Kúria adó- és illetékügyekben született, viszonylag széles jogalkalmazói kört érintő döntései olvashatók a rovatban. Az ítéletek iránymutatást adnak az adózási jogszabályok értelmezéséhez és segítséget nyújtanak gyakorlati alkalmazásukhoz. 
 • Munkaügy  dr. Horváth István tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; ügyvéd munkajogi témájú rovata.

XXXIV. évfolyamát éli a lap. Évente 14 lapszám jelenik meg, amelyből 3 lapszám összevont.

A 2020-ban és 2019-ben megjelent számok tartalomjegyzékei:

Személyi jövedelemadó

 • dr. Császárné dr. Balogh Dóra: A kata alternatívái egyéni vállalkozások esetén

Társasági adó

 • Rabné Barizs Gabriella Az ellenőrzött külföldi társaság a társasági adóban

Általános forgalmi adók

 • Farkas Petra A lakásértékesítést és -beszerzést érintő szabályok az áfában

Adóeljárás

 • Márkus Máté A törvényszéki végrehajtás
 • Bajusz Dániel Az adómegállapításhoz való jog elévülése – speciális helyzetek

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné Az új járulékszabályozás – 3. rész
 • dr. Sulcz Anna Mária Ügyvezetők társadalombiztosítási jogállása

Kérdések és válaszok

 • Fejlesztési tartalék feloldásának időpontja
 • Elektromos gépjármű beszerzése esetén érvényesíthető adókedvezmények
 • Elhunyt külföldi magánszeméllyel szemben fennálló követelés
 • Levonási jog igazolása
 • Óvadék megítélése
 • Levonási jog lakóingatlan átalakítása esetén
 • Számlaszámváltozás miatt rossz számra történt utalás
 • Adófolyószámla lekérdezése
 • Kiva-alany által nyújtott SZÉP-kártya juttatás
 • Kapcsolt vállalkozások fogalmának értelmezése katás egyéni vállalkozó vonatkozásában
 • Egyszeres kisadózói jogviszony
 • Szünetelő kisadózó egyéni vállalkozó
 • Jogviszonyrendezés külföldi munkaviszony esetén

Jogesetek

 • dr. Szabó Andrea: Iratátadási kötelezettség
 • dr. Szabó Andrea: Elévült kötelezettség rendezése

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Makrancos „Kata”

Személyi jövedelemadó

 • Kopányiné Mészáros Edda: Az ingó értékesítés speciális szabályai
 • Wirth-Welkei Mónika: Magánszemélyek közötti kölcsönök kamata

Általános forgalmi adók

 • Farkas Petra: Mikor minősül teljesítettnek egy szerződés az áfa szempontjából?

Adóeljárás

 • Voicsek Éva: Az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői kötelező szakmai továbbképzések teljesítésének változásai
 • dr. Bajusz Dániel: Szakértői bizonyítás adóeljárásokban és adóperekben – II. rész

Egyéb adók

 • Demeter Zsuzsa: Aktualitások a jövedéki adózásban
 • Horányi Márton: Kiskereskedelmi adó és hitelintézeti különadó – régi-új ismerősök
 • dr. Nagy Sándor: Életszerűbb szabályok a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben
 • dr. Farkas Petra: A turizmusfejlesztési hozzájárulás szabályainak kedvező változása

Számvitel

 • Botka Erika: Gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése és szétválása

Kérdések és válaszok

 • Fizetési kötelezettség COVID-19 alatt szálláshely-szolgáltatás esetén
 • Kedvezmény érvényesítése a szolgálati járandóságból
 • Kamatkedvezményből származó jövedelem
 • A fejlesztési tartalék maximumának változása a 2019-es adóév vonatkozásában
 • Állami támogatás jogcímének utólagos módosítása
 • Online számlaadat-szolgáltatás pénztárgép használata mellett
 • Egyesületi tagdíj bizonylatolása
 • Online számlaadat-szolgáltatás ingatlan bérbeadása esetén
 • Bizonylatolás járóbeteg-ellátásban
 • Fizetési könnyítés nem természetes személy adózó esetén
 • Kiskereskedelmiadó-előleg megfizetése
 • Családi járulékkedvezmény gyed esetén
 • Minimum járulékfizetési kötelezettség

Jogesetek

 • Szabó Andrea: A kisvállalati adóalanyiság megszüntetése
 • Szabó Andrea: Az EKÁER-bejelentés tartalma
 • Szabó Andrea: A meghatalmazás terjedelme

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A törvénymódosítások és az alkotmányossági kérdőjel

Személyi jövedelemadó

 • Asztalos Zsuzsa: Kártérítés és kártalanítás a személyi jövedelemadóban
 • Soltész Alexandra: A természetben adott juttatások adókötelezettsége, adómentessége
 • Soltész Alexandra: Költségtérítés távmunka és home office esetén

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: Támogatások, adományok a társasági adóban
 • Lipták Virág: Behajthatatlan követelés a társasági adó alapjában

Általános forgalmi adók

 • Szente Mónika: Az adomány az áfa rendszerében
 • Boda Péter: Árengedmény az áfában
 • Czöndör Szabolcs: Online számla 2.0
 • Farkas Petra: A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást érintő áfa és a turizmusfejlesztési hozzájárulás szabályai

Adóeljárás

 • Rákosa Melinda: Adózói minősítés
 • Dudás István: Mit érdemes tudni a NAV elektronikus árveréseiről?

Helyi adók

 • Kovács Attila: Kiskereskedelmi adó

Számvitel

 • Botka Erika: A koronavírus világjárvány hatásainak számviteli összefüggései

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: Az új járulékszabályozás – 2. rész
 • Gelencsér Zita: Az egészségügyi szolgáltatási járulék szabályai

Kérdések és válaszok

 • Visszaigénylés nyugdíjpénztári tagság megszűnése esetén
 • Fejlesztési tartalék feloldása a bevallásban
 • A 2019-es adófizetési kötelezettség teljesítésének meghosszabbított határideje
 • K+F költségek utáni adóalapkedvezmény érvényesítése
 • Előleg kezelése a számlaadatszolgáltatás során
 • Írásbeli nyilatkozat szerepe fordított adózásnál
 • Gazdasági célú letelepedés megítélése
 • Hibás bizonylatolás korrekciója
 • Csalók ígérnek adó-visszatérítést
 • Evásként kiszámlázott, kata alatt befolyt bevétel
 • Kiskereskedelmi adó előlegének bevallása a veszélyhelyzet alatt
 • A 2020. II. negyedévre vonatkozó kisvállalatiadó-előleg
 • Elmaradt előadások jegybevételének kezelése

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Pénztárgéphiány
 • Szabó Andrea: Megbízólevél átadása
 • Szabó Andrea: Iratátadási kötelezettség

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Visszatérés

Személyi jövedelemadó

 • Rosenfeld Anita: Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és a kapcsolódó adókötelezettségek
 • dr. Kiss Zoltán: A foglalkoztatókat, önfoglalkoztatókat érintő kedvezményszabályok a koronavírus-járvány kapcsán

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: Az adóelőleg mérséklése
 • Sánta Éva Johanna: A bevallás benyújtásának elmaradásához kapcsolódó szankciók
 • Lakatos Anett: Fizetési könnyítés, adómérséklés

Egyéb adók

 • Kádár Zsombor Csaba: A fémkereskedelmi tevékenység szabályozása és ellenőrzése

Helyi adók

 • Kovács Attila: A 2019. adóévi iparűzési adó bevallása

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: Az új járulékszabályozás – 1. rész
 • Sulcz Anna Mária: Az egyéni vállalkozók járulékfizetésének szabályai

Kérdések és válaszok

 • Szünetelés alatt keletkezett költségek elszámolása
 • 2006. augusztus 31. előtt szerzett részvények értékesítése
 • A társasági adóról szóló bevallás benyújtási határidejének elhalasztása
 • Adókedvezmény és adófelajánlás együttes érvényesítésének tilalma a csoportos társaságiadó-alanynál
 • Közlekedési eszköz bérbeadása
 • Használtautó értékesítése
 • Adatszolgáltatási kötelezettség
 • Személyszállítás
 • Az elengedett követelés hatása a kiva-alapra
 • Kata alóli mentesülés a COVID-19-re tekintettel
 • Kisadózó vállalkozások szünetelése
 • A kiskereskedelmi különadó megállapításának módja
 • Tényleges főtevékenység megállapítása a veszélyeztetett tevékenységet végző kiva-alanynál

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Becslési eljárás
 • Szabó Andrea: Más által kibocsátott számla

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Az idő pénz

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: Vadon gyűjtött termékek adózása
 • Asztalos Zsuzsa: A személyi kedvezmény

Társasági adó

 • Gaál Ágnes: Szokásos piaci ár a társasági adóban
 • Rabné dr. Barizs Gabriella: Energiahatékonysági beruházások, felújítások társaságiadó-kedvezménye
 • Császárné dr. Balogh Dóra: A nonprofit szervezetek a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: A behajthatatlan áfa miatti utólagos adóalap-korrekció
 • Boda Péter: Személygépkocsival kapcsolatos problémák az áfában

Adóeljárás

 • Bajusz Dániel: A szakértői bizonyítás adóeljárásokban és adóperekben – I.
 • Szabó Ildikó: Költségviselés az adóigazgatási eljárásban

Egyéb adók

 • Rosenfeld Anita: A kisadózó vállalkozások tételes adója – számok, gyakorlati tudnivalók, évközi változás
 • Külföldi által érvényesíthető családi adóalap-kedvezmény
 • De minimis értékhatár vizsgálata
 • Vitaminkészítmények ingyenes juttatása a munkavállalók részére
 • Ajándékutalvány
 • Belépőjegy értékesítése
 • Visszáru kezelése pénztárgép használata esetén
 • Mentesülés a kata alól a vészhelyzetre tekintettel
 • Kata újrakezdése
 • Doktori fokozatot szerző egyetemista kata-fizetési kötelezettsége
 • A koronavírus okozta válsághelyzet hatása a kisvállalati adó alapjára
 • A csoportos társaságiadó-alany tagját terhelő 2019-es innovációs járulék bevallása
 • Tőzsdén forgalmazott értékpapír osztaléka
 • Már megfizetett szocho feltüntetése a bevallásban

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Rendeltetésszerű joggyakorlás
 • Szabó Andrea: Nem történt meg a gazdasági esemény

Munkaügy

 • Horváth István-dr. Szladovnyik Krisztina: Lehetőségek és kényszerek

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: A mezőgazdasági őstermelők és a személyi jövedelemadó
 • Soltész Alexandra: A munkavállalók egészségmegőrzésének munkáltatói támogatási lehetőségei az szja-törvény alapján

Társasági adó

 • Ambrus Ádám, dr. Rabné dr. Barizs Gabriella: A 1929 számú társaságiadó-bevallás legfontosabb újdonságai
 • Németh Nóra: Soron kívüli bevallási kötelezettség a társasági adó rendszerében

Általános forgalmi adó

 • Boda Péter: Devizában kifejezett ellenérték és értékhatár az áfában

Adóeljárás

 • Gergelyné Verebes Regina: Adózó feladatai jogutód nélküli megszűnés esetén
 • Horváth Péter János: Mögöttes felelősség

Egyéb adók

 • Szántay Anikó: A népegészségügyi termékadó szabályainak áttekintése és jövője
 • Családi kedvezmény jogosultalan igénybevétele
 • Nétak érvényesítése a gyermek adóazonosítójának hiányában
 • Vételi jog juttatása
 • A kutatás-fejlesztési adóalap-kedvezmény megosztásának lehetősége
 • Sportegyesület szponzori szerződésből származó bevétele
 • Az összeolvadás kedvezményezett átalakulásként történő minősítése
 • Láncértékesítés
 • Őstermelő értékesítései
 • Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozás
 • A 2019. adóévi reklámadó-kötelezettség meghatározása könyvviteli zárlat alapján
 • Kisadózó vállalkozó önkéntes katonai szolgálat mellett
 • A 01-es bevallás gyakorisága

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Közhasznú, nonprofit vállalkozás adózásának megítélése

Munkaügy

 • Horváth István: A végkielégítés munkajogi szabályai

 

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: Az egyéni vállalkozásokat érintő új rendelkezések 2020-ban

Társasági adó

 • Rabné dr. Barizs Gabriella: A kisvállalati adó 2020-ban hatályos szabályai
 • Császárné dr. Balogh Dóra: A fejlesztési adókedvezmény

Általános forgalmi adó

 • Nagy Viktória – Magony Krisztina: Quick fixes – Közösségen belüli ügyleteket érintő változások 2020-tól
 • Czöndör Szabolcs: Online számla adatszolgáltatás 2020-2021

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: A feltételes adómegállapítás

Illeték

 • Sőrés Zsuzsa: A nonprofit szervezetek illetékmentessége

Kérdések és válaszok

 • Egyéni vállalkozó ELÁBÉ-költsége
 • Vállalkozásból kivont jövedelem
 • Fejlesztési tartalék feloldása külföldi ingatlan beszerzése esetén
 • Fejlesztési adókedvezmény érvényesítésének tilalma
 • A csoportos társaságiadó-alany egyik tagjának kilépése
 • Adóelőleg-felajánlás maximális összegének figyelembevétele eltérő üzleti éves adózónál
 • Étkeztetés nyári táborban
 • Figyelési idő alkalmazása
 • Bejelentett tevékenység
 • Bejelentkezés a kisvállalati adó hatálya alá
 • Turizmusfejlesztési hozzájárulás
 • A kisvállalati adóalap megállapítása
 • Osztalék utáni szocho 2019-ben
 • Katás egyéni vállalkozó táppénzen

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Becslés forgalomszámlálási adatok alapján
 • Szabó Andrea: Átalakított jármű elkobzása
 • Szabó Andrea: A fordított adózás és a végrehajtási eljárás viszonya

Munkaügy

 • Horváth István: Újév – munkaügyi változásokkal – II. rész

Adóváltozások

 • Dr. Kiss Zoltán, Dr. Nagy Viktória, Dr. Borók Tímea, Dr. Muri József, Dr. Szabó Ildikó, Mészáros László: Adótörvény-változások 2020

Személyi jövedelemadó

 • Asztalos Zsuzsanna: A kifizetők, munkáltatók 2019. évi szja-bevallással kapcsolatos feladatai és év eleji teendői

Társasági adó

 • Forgács Emese: A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályozás

Általános forgalmi adó

 • Illés-Hajdu Emese, Bácsi Krisztián Zsolt: Az áfatörvény változásai az import- és exportügyletekhez kapcsolódóan a 2019. év során
 • Váradi Adrienn: A vevői készlet szabályai

Adóeljárás

 • Lakatos Anett: A jogkövetési vizsgálat, különös tekintettel a helyszíni vizsgálatokra
 • Rákosa Melinda: Adóhatósági „szégyenlisták”

Egyéb adók

 • Andó Erzsébet: A beszámolókra vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése miatti szankciók

Társadalombiztosítás

 • Bogdán Zsuzsanna: Tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelők részére járó ellátások, kedvezmények

Kérdések és válaszok

 • Nyugdíjbiztosítási nyilatkozat módosítása
 • Négy vagy több gyereket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)
 • NÉTAK-ra való jogosultság igazolása
 • Tőkekivonást terhelő adó
 • Funkcióváltáson átesett ingatlan értékesítése
 • Ingatlanon végzett munka megítélése
 • Előlegszámla kiállítása fordított adózású ügylet esetén
 • Különbözeti adózást választó adóalany személygépkocsi-értékesítése
 • Tulajdonosi szerkezet megváltozása kiva-alany esetén
 • Mulasztási bírság önkéntes feltöltés nem megfelelő teljesítése esetén
 • Román állampolgár távmunkát végez magyar cégnek

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Illetékkiszabásra bejelentett érték
 • Szabó Andrea: Iskolaszövetkezet fordított adózása

Munkaügy

 • Horváth István: Újév – munkaügyi változásokkal – I. rész

Személyi jövedelemadó

 • Wirth-Velkei Mónika: A céges rendezvények és ajándékok adójogi vetületei

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: A látványcsapatsport támogatása
 • Lipták Virág: A társasági adózási jövedelem-(nyereség-)minimum

Általános forgalmi adó

 • Boda Péter: Láncügyletek és háromszögügyletek az áfában
 • Farkas Petra: Döntések az áfában – különös tekintettel az év végére
 • Farkas Petra: A szerződéses mellékkötelezettségek áfája

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: Bevallási gyakoriság, bevallásgyakorítás
 • Kun László Bertalan: Üzletlezárás a gyakorlatban
 • Szabó Ildikó: Az automataberendezések adatszolgáltatása
 • Bajusz Dániel: Adóregisztrációs eljárás a bíróságok előtt – A jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai

Számvitel

 • Botka Erika: Az osztalék és az osztalékelőleg elszámolásának szabályai

Illeték

 • Szabó Ágota: Ingatlanvásárlások esetén igénybe vehető illetékkedvezmények

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: Többes jogviszony a járulékfizetésben
 • Kérdések és válaszok
 • Egyéni vállalkozó által adott adomány
 • Online szerencsejáték adókötelezettsége
 • Csoportos társaságiadó-alanyiság választása
 • Az adóelőleg-felajánlás maximuma
 • Önkéntes feltöltés lehetősége csoportos társaságiadó-alany esetén
 • Egyéni vállalkozó által alapított kft. jövedelem-(nyereség-)minimum nyilatkozata
 • Számla kiállítása óvodai étkeztetés esetén
 • Fuvardíj megítélése vetőmag-értékesítés esetén
 • Számlázó program bejelentése
 • Utólagos árengedmény szerepeltetése az ‘A60-as nyilatkozaton
 • Elektronikus aláírás számlán
 • Háztartási alkalmazott foglalkoztatása
 • Eva-alany ügyvédi iroda áttérése a kata hatálya alá
 • Áttérés katáról kivára
 • Adófizetés bankkártyával
 • Felmentési időre fizetett bér
 • A munkaerőpiacra lépő utáni szocho-kedvezmény

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Behajthatatlan követelés leírása
 • Szabó Andrea: Adóbírság kiszabhatósága
 • Munkaügy Horváth István: Eltérve a törvénytől

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: A társasházak adózásának szabályai 2019-ben
 • Soltész Alexandra: Jövedelem önkéntes pénztárakból
 • Tamásné Varga Melinda: A 2018. évi szja-bevallások átfogó értékelése

Társasági adó

 • Rabné dr. Barizs Gabriella: A csoportos társaságiadó-alanyiság
 • Forgács Emese: A tőkekivonásra vonatkozó új rendelkezések a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: A számlakiállítási kötelezettség

Adóeljárás

 • Lakatos Anett: Kézbesítés az adóügyi eljárásokban

Helyi adók

 • Kovács Attila: Előleg-kiegészítési kötelezettség a helyi iparűzési adóban
 • Kovács Attila: Építmény- és telekadó gyakorlati jogalkalmazásban

Kérdések és válaszok

 • Lízing útján megszerzett lakás értékesítése
 • Adókedvezmény érvényesítése önellenőrzés útján
 • Külföldi utast megillető mentesség
 • Eva-alany kft. változásbejelentési kötelezettsége
 • Adóalapot növelő tétel az energiaellátók jövedelemadójában

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Az adófizetési kötelezettség esedékessége

Munkaügy

 • Horváth István: Munkavállalói felelősség a leltárhiányért

Társasági adó

 • Császárné dr. Balogh Dóra: Kapcsolt vállalkozások a társasági adóban

Kérdések és válaszok

 • Betéti társaság beltagjának halálát követő változások

Személyi jövedelemadó

 • Kopányiné Mészáros Edda: A hivatali, üzleti utazás adózása
 • Lepsényi Mária: Az ingóértékesítésből származó jövedelem megállapítása a személyi jövedelemadóban
 • Asztalos Zsuzsa: A magánszemély egyes tőkejövedelmeinek adózása


Társasági adó

 • Lipták Virág: A vagyonkezelő alapítvány társasági adózása

Általános forgalmi adó

 • Illés-Hajdu Emese – Nagy Viktória – Palotai Kinga: Az általános forgalmi adó alapjának utólagos csökkentése behajthatatlan követelés címén
 • Boda Péter: Az adólevonás tárgyi feltételei az áfában
 • Farkas Petra: A háromszögügylet

Adóeljárás

 • Rákosa Melinda: Az észrevétel szerepe az adóeljárásban
 • Szabó Ildikó: Tartozásátvállalás
 • Bajusz Dániel: A fiktív közösségi termékértékesítés és fuvarozásos láncértékesítés összefüggései
 • Jakó Endre: Pénzkövetelések végrehajtása megkeresés alapján

Egyéb adók

 • Wirth-Velkei Mónika: A versenybírák közterhei

Illeték

 • Sőrés Zsuzsa: A haszonélvezeti jog és az illeték

Társadalombiztosítás

 • Gelencsér Zita: A szellemi alkotásokból származó jövedelmek megítélése a társadalombiztosítás és a jövedelemadózás rendszerében

Kérdések és válaszok

 • Futóverseny nevezési díja
 • Áruként beszerzett gép átminősítése tárgyi eszközzé
 • A csoportos társaságiadó-alany, illetve a tagok veszteségleírása
 • A csoportos társaságiadó-alany tagjainak nyilatkozata az egyedi adóalapról
 • Adófelajánlás teljesítése iránti kérelem benyújtása késve megfizetett adóelőleg esetén
 • A letéti számlára fizetett összeg megítélése
 • Téves adómérték alkalmazása pénztárgép esetén
 • Cukrászda által alkalmazandó adómérték
 • Zsetonnal működő biliárdasztal bejelentése
 • Ügyvédi társulás adózása
 • A kisvállalati adóalanyiság választása az egyéni vállalkozó tevékenységét továbbfolytató kft. esetén
 • Feltöltési kötelezettség megszüntetése az innovációs járulék tekintetében
 • A kata újbóli választhatósága
 • Nyugdíjas ügyvezető részére fizetett életbiztosítás

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Feltételes illetékmegállapítás
 • Szabó Andrea: Vámfelügyelet alóli jogellenes elvonás

Munkaügy

 • Horváth István1 – Szladovnyik Krisztina2: Legfőbb kincsünk… – 2. rész – A Kúria Kollégiumának véleménye a munkáltatónak a munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett károkért fennálló felelősségéről

Társasági adó

 • Rabné dr. Barizs Gabriella: Külföldi illetőségű adózók a társasági adóban

Egyéb adók

 • Asztalos Zsuzsa: A közérdekű nyugdíjas szövetkezetben történő foglalkoztatás

Személyi jövedelemadó

 • Petricskóné Kelemen Éva: A családok és a gazdaság védelmében – új intézkedések az adószabályozásban

Társasági adó

 • Forgács Emese: Az új kamatlevonás-korlátozási szabály a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: A teljesítési időpont és az adófizetési kötelezettség keletkezése

Adóeljárás

 • Nagy Sándor Ádám: Az adótitok mint adóhatósági kötelezettség
 • Kékes Réka Zita: Az állami garancia beváltásához kapcsolódó eljárások
 • Szabó Ildikó: Az adózás rendjéről szóló törvény 2019. évközi változásai
 • Höflinger Hajnalka: Az EKÁER elmúlt négy éve számokban
 • Számvitel Botka Erika: A tőketartalékkal és az eredménytartalékkal kapcsolatos elszámolások

Kérdések és válaszok

 • Felszámolt egészségpénztárból felvett összeg adókötelezettsége
 • Adófelajánlás „önkéntes feltöltés” terhére
 • Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetése
 • Külföldi utast megillető mentesség
 • Utazásszervezés
 • Automataberendezés bejelentése
 • Hulladékszállítás bejelentése
 • A reklámadó-kötelezettség meghatározása
 • Az egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetése
 • Őstermelő járulékalapja tört hónapra számítva

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Termék vállalkozásból történő végleges kivonása
 • Szabó Andrea: Egyházi belső jogi személynek juttatott adomány utáni adókedvezmény feltétele

Munkaügy

 • Horváth István: Legfőbb kincsünk… – 1. rész

Társadalombiztosítás

 • Horváthné Szabó Beáta: Külföldi munkavállalók adó- és társadalombiztosítási kötelezettsége

Kérdések és válaszok

 • A zártkörűen működő részvénytársaság vezérigazgatójának biztosítotti jogviszonya

Társasági adó

 • Császárné dr. Balogh Dóra: Az ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó korrekciók a társasági adóban
 • Czapkó Tiborné: Jogdíjhoz kapcsolódó kedvezmények

Általános forgalmi adó

 • Boda Péter: Használt ingóságok értékesítése az áfában

Adóeljárás

 • Vizi Hajnalka: A halasztó hatály elrendelésének lehetséges következményei az adóigazgatási eljárásokban

Társadalombiztosítás

 • Bagolyné Hampó Anita: A gyermekgondozási díj – I. rész

Kérdések és válaszok

 • Németországból származó közszolgálati nyugdíj
 • Az iskolarendszerű képzés költségének munkáltató általi átvállalása
 • Örökölt követelés fejében kapott ingatlan értékesítése
 • Energiahatékonysági adókedvezmény érvényesítése lízingelt eszközre tekintettel
 • Transzferár-nyilvántartási kötelezettség teljesítése
 • A versenydíj megítélése
 • Közhatalmi tevékenység bizonylatolása
 • Elhunyt egyéni vállalkozó ki nem állított számlájának kezelése
 • Egyéni cég nem jogutódja az egyéni vállalkozásnak
 • Automata készülék bejelentése
 • Veszteségleírás önellenőrzés útján történő figyelembevétele a kiva-alapnál
 • A megrendelő adókötelezettsége a reklámadóban
 • Szocho-kedvezmény fizetés nélküli szabadság letelte után

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Az adóellenőrzés eredményétől független döntési kötelezettség
 • Szabó Andrea: Egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

Munkaügy

 • Horváth István: Korlátozott közeljövő

Adóváltozások

 • Kiss Zoltán / Borók Tímea / Lipták Virág / Bárdos Zoltán / Nagyné Dr. Farkas Anikó / Magony Krisztina / Muri József / Mészáros László / Csabai Róbert: Az adótörvények változásai 2019-2020

Jövedéki adó

 • Bogdány Viktor, Gyüre Péter, dr. Muri József: Jövedéki adó 2019

Számvitel

 • Botka Erika: Az ellenőrzés, önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Helyi adók

 • Kovács Attila: Az IFRS-eket alkalmazó vállalkozók iparűzési adója, adókötelezettsége

Társadalombiztosítás

 • Szőke Krisztina: Adófizetési korlát a szociális hozzájárulási adóban
 • Bagoly Anita: A csecsemőgondozási díj

Kérdések és válaszok

 • A szolgálati járandóságban részesülő családi kedvezménye
 • Nyugdíj-előtakarékossági számla átalakítása tartós befektetési számlává
 • Lízingelt eszközre elszámolt értékcsökkenési leírás az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál
 • Adófelajánlás elmulasztása
 • Halászati tevékenységhez vásárolt termelőberendezés
 • Színházjegy értékesítésének teljesítési időpontja
 • A csoportos társaságiadó-alany csoportazonosítójának feltüntetése a számlákon, egyéb iratokon
 • Más uniós tagállamból hazánkba költöző magánszemély járulékkötelezettsége
 • A1-es igazolással rendelkező ügyvezető

Jogesetek

 • Behajthatatlan követelés

Munkaügy

 • Horváth István: A GDPR a magyar munkajogban – 2. rész és a „támogatott” tanulmányok

Adóeljárás

 • Höflinger Hajnalka: Az EKÁER-hez kapcsolódó kényszercselekményekkel összefüggő kérdések

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: A nyugdíjasok foglalkoztatásához kapcsolódó gyakorlati kérdések

Személyi jövedelemadó

 • Petricskóné Kelemen Éva: Az adóelőleg megállapításának, bevallásának és megfizetésének szabályai 2019-ben

Társasági adó

 • Császárné dr. Balogh Dóra: A behajthatatlan követelés a társasági adóban

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: Az áfatörvény szerinti adóraktározás szabályai
 • Rákosa Melinda: Továbbszámlázás az áfában
 • Farkas Petra: A lakásértékesítést érintő szabályok az áfában

Adóeljárás

 • Király Patrícia: A szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárás

Kérdések és válaszok

 • Elektromos személygépkocsi beszerzése
 • Idegenforgalmi adó pénztárgépi rögzítése, illetve számlán való szerepeltetése
 • Közösségi adómentes értékesítés megítélése
 • Utólag kifizetett munkabér figyelembevétele a kiva-alapnál

Jogesetek

 • Közösségen belüli beszerzés
 • A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnésének időpontja

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: Az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó áfaszabályok

Adóeljárás

 • Czinege Attila: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019-es ellenőrzési irányai

Kérdések és válaszok

 • Meg nem szerzett jövedelem a tervezetben
 • Nemleges nyilatkozattétel közös őstermelés esetén
 • Önrevízió során módosuló önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozat
 • Igénybe vett beruházásiadóalap-kedvezmény tárgyi eszköz selejtezésekor
 • Követelésre elszámolt értékvesztéshez kapcsolódó korrekciós tételek
 • Mentesülés a kamatlevonás-korlátozási szabály alkalmazása alól

Adólevonási jog

 • A pénzforgalmi elszámolást választó társaság áfalevonási joga

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A GDPR a magyar munkajogban – 1. rész
 • Személyi jövedelemadó
 • Fogarasi Magdolna: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése

Kérdések és válaszok

 • Tárgyi eszköz értékesítése
 • Adóeljárás
 • Holló Anita: Székhely, telephely a cégeljárás és az adóeljárás rendszerében
 • Kérdések és válaszok
 • Evás vállalkozó nyugdíjassá válik
 • Személyi jövedelemadó
 • Lepsényi Mária: A munkáltató, kifizető által adható adómentes juttatások
 • Wirth-Velkei Mónika: Diákok nyári munkavégzése
 • Általános forgalmi adó
 • Boda Péter: Harmadik országokat érintő szolgáltatásnyújtások az áfában
 • Farkas Petra: Az import áfa szabályai – 2. rész
 • Egyéb adók
 • Höflinger Hajnalka: Az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségszegési eljárás főbb kérdései

Kérdések és válaszok

 • Pénztárgéphasználat
 • EKÁER-bejelentési kötelezettség
 • Tőketartalékba helyezett összeg figyelembevétele a kisvállalati adó alapjánál
 • Áttérés a kisvállalati adó hatálya alá
 • Méret szerinti besorolás az innovációsjárulék-fizetési kötelezettség megítéléséhez
 • A 2018. évi reprezentáció után fizetendő szocho
 • Jogesetek Szabó Andrea: A felszámolási díj áfatartalmának levonhatósága

Személyi jövedelemadó

 • Wirth-Velkei Mónika: Biztosítási juttatások 2019-ben

Társasági adó

 • Forgács Emese: Az IFRS-ek szabályai a társasági adóban

Társadalombiztosítás

 • Gáti Tamás: Több mint járulékbevallás

Kérdések és válaszok

 • Ingatlanértékesítésből származó jövedelem hozzáadása a tervezethez
 • Önkéntes pénztári hozzájárulás nyugdíjas munkavállaló részére
 • Személyi kedvezmény visszamenőleges érvényesítése
 • Sportolási lehetőség munkáltató általi biztosítása
 • Csoportos társaságiadó-alany által tehető adófelajánlás
 • Közösségi ügylet számlázása
 • Bevallás pótlása
 • A könyvvezetés pénzneme

Jogesetek

 • Megbízólevél kézbesítése az állandó meghatalmazott részére
 • Haszonélvezeti jog átruházása
 • Ki nem fizetett számla érvénytelenítése

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A munkáltatói kártérítési felelősség – az összegszerűség kérdései – 2. rész

Egyéb adók

 • Kovács Attila: A 2018. adóévi iparűzési adó bevallása

Személyi jövedelemadó

 • Horváthné Szabó Beáta: A külföldről származó munkajövedelmek adózása

Társasági adó

 • Lipták Virág: Nem adomány céljából adott alapítványi juttatások
 • Ácsné Molnár Judit: Adózás előtti eredményt módosító tételek 2018
 • Általános forgalmi adó
 • Magony Krisztina: A távolról is nyújtható szolgáltatások áfabeli kezelése

Adóeljárás

 • Horányi Márton: Az adóhatóság előtti képviselet és annak bejelentése
 • Társadalombiztosítás
 • Bogdán Zsuzsanna: Az egészségbiztosítási és szociális ellátások változásai 2019. január 1-jétől

Kérdések és válaszok

 • Veszteségleírás csoportos társasági adóalanyiság esetén
 • Beruházási adóalap-kedvezmény érvényesítése
 • Munkásszálló biztosításának adómértéke
 • Közhasznú nonprofit gazdasági társaság áttérése a kisvállalati adó hatálya alá
 • Kiva-alany innovációs járulékának alapja
 • Járulékfizetési alsó határ számítása gyes esetén

Társasági adó

 • Ambrus Ádám: A 1829 számú társaságiadó-bevallás változásai és kitöltése

Kérdések és válaszok

 • Bölcsődei térítés adómentessége
 • Vállalati üdülőben történő üdültetés
 • Helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan felújításának kedvezménye
 • Állateledel áfájának levonhatósága
 • Ekho alkalmazhatósága gyed, gyes alatt
 • A kisvállalati adóalap csökkentése az új beruházásra tekintettel

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Kiadmányozási jog átengedése

Munkaügy

 • Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: A munkáltatói kártérítési felelősség – az összegszerűség kérdései – 1. rész

Személyi jövedelemadó

 • Lepsényi Mária: Családi gazdaságok adózása

Társasági adó

 • Lipták Virág: Ingatlanokkal rendelkező személyek társaságiadó-kötelezettsége

Egyéb adók

 • Szőke Krisztina: Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdések és válaszok

 • Külföldi munkáltató által alkalmazott nyugdíjas foglalkoztatott járulékkötelezettsége

Társasági adó

 • Lipták Virág: Az IFRS-ek szerinti társasági adózás 2018-as aktualitásai

Általános forgalmi adó

 • Farkas Petra: Az import áfa szabályai – 1. rész
 • Boda Péter: Bizomány az áfában

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: A túlfizetés elévülése

Számvitel

 • Botka Erika: A számviteli törvény változásai és az üzleti év zárásának teendői

Kérdések és válaszok

 • Fejlesztési tartalék felhasználása üzemkörön kívüli ingatlanra
 • Beolvadó társaság online számla adatszolgáltatási kötelezettsége
 • Közvetlenség követelménye export és import esetén
 • Külföldről származó katás bevétel
 • Osztalékot terhelő szociális hozzájárulási adó a kiva-alanyiság időszaka alatt
 • A társasházi közös költség elszámolása

Személyi jövedelemadó

 • Kiss Zoltán: Az árfolyamnyereségből származó jövedelem személyijövedelemadó-kötelezettsége
 • Mérey Ágnes Judit: A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos változások
 • Rosenfeld Anita: A kamatkedvezményből származó jövedelem
 • Kopányiné Mészáros Edda: Lakhatással kapcsolatos kedvező szabályok az szja-törvényben

Adóeljárás

 • Novotni Attila: Az adóvégrehajtók feladatainak bővülése
 • Szabó Ildikó: Eljárási bírság

Egyéb adók

 • Tánczos Zoltán: A logisztikai szolgáltatói tevékenységhez és az újrahasználható csomagolószerekhez kapcsolódó termékdíj-kötelezettség

Kérdések és válaszok

 • Belépőjegy a Sziget Fesztiválra
 • Utalványok kezelése
 • Építési engedély módosítása
 • Saját jogú nyugdíjas munkavállaló bérének figyelembevétele a kisvállalati adóalapnál
 • Napelemes kiserőmű értékcsökkenése
 • Munkaviszonyban álló – 40 éves szolgálati időre tekintettel nyugdíjba vonult – nők járulékterhei
 • Változásbejelentés öregségi nyugdíjas alkalmazása esetén
 • Nyugdíjas munkavállaló osztalék utáni szocho-fizetési kötelezettsége
 • Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Az „adócsalás” fogalma

Kérdések és válaszok

 • Nyugdíjas egyéni vállalkozó
 • Általános forgalmi adó
 • Kotánczi Zsófia, dr. Nagy Viktória, Palotai Kinga: Utalványok az általános forgalmi adó rendszerében

Illetékek

 • Börzsönyi Zsuzsanna: Az eljárási illetékek legfontosabb szabályai – különös tekintettel a 2018-2019. évi illetékváltozásokra

Társadalombiztosítás

 • Asztalos Zsuzsa: A társadalombiztosítás szervezetrendszere

Kérdések és válaszok

 • Adóelőleg-levonási kötelezettség
 • Előadó-művészeti szervezetek adókedvezményének megszüntetése
 • Sportcélú ingatlan üzemeltetése, mint új jogcím a látványcsapatsportok támogatása esetén
 • Induló beruházás fogalma a fejlesztési adókedvezmény vonatkozásában
 • Bérbeadás során áthárított cégautóadó

Számla adatszolgáltatás

 • Béren kívüli juttatások a kiva alapjánál

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A munkaviszonyra vonatkozó 2019-es jogszabályváltozások – 2. rész

Adóeljárás

 • Rákosa Melinda: A biztosítási intézkedések és ideiglenes biztosítási intézkedések szabályai

Kérdések és válaszok

 • Kockázati biztosítás munkáltató által fizetett díja
 • Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás
 • Nem jelentős összegű hiba hatása a társasági adó alapjára
 • Foglaló kezelése
 • Tévesen kiállított számla

Jogesetek

 • Szabó Andrea: A tanúvallomás bizonyító ereje
 • Szabó Andrea: A számlabefogadó ellenőrzési kötelezettségei

Munkaügy

 • Horváth István – Szladovnyik Krisztina: A munkaviszonyra vonatkozó 2019-es jogszabályváltozások – 1. rész

Személyi jövedelemadó

 • Kovács Kinga Dóra: A külföldről származó osztalék és kamat adókötelezettsége
 • Petricskóné Kelemen Éva: Béren kívül adható juttatások 2019

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: A jövedelem-(nyereség-)minimum szabálya

Általános forgalmi adó

 • Szente Mónika: Közlekedési eszközök az áfa rendszerében

Adóeljárás

 • Szabó Ildikó: Az adóhatósági adószámtörlés és a cégbírósági kényszermegszüntetési eljárások kapcsolata

Egyéb adók

 • Császárné Balogh Dóra: Az innovációs járulék 2019. január elsejétől hatályos szabályai

Helyi adók

 • Kovács Attila: Egyablakos bejelentkezés, változásbejelentés a helyi adóban

Kérdések és válaszok

 • Szabad vállalkozási zónában üzembe helyezett tehergépkocsi értékcsökkenése
 • Közhasznú besorolással nem rendelkező egyesületnek adott ingyenes juttatás
 • Leányvállalatban fennálló részesedésre elszámolt értékvesztés

Járulékos költség

 • NAV által fejlesztett számlázóprogram használata
 • Az innovációs járulék fizetésére kötelezettek köre 2019-től
 • Nem kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz értékesítése
 • Tőzsdei ügyletek figyelembevétele az eva-alapnál

Általános forgalmi adó

 • Váradi Adrienn: Az alanyi adómentesség 2019-re vonatkozó szabályai

Adóeljárás

 • Nagy Judit: A kizárás jogintézménye az adóigazgatásban

Nemzetközi adózás

 • Csabai Róbert – Őry Tamás: A határokon átnyúló adóügyi konstrukciókkal kapcsolatos új uniós szabályozás

Társadalombiztosítás

 • Horváthné Szabó Beáta: A magánszemélyek jövedelmének speciális önellenőrzése – az AJK és az önellenőrzés kapcsolata

Kérdések és válaszok

 • Választott tisztviselő jövedelme
 • Munkáltatói lakáscélú támogatás
 • Oktatási szolgáltatás
 • Tartozás elengedése
 • Kedvezményes áfa alkalmazása előleg fizetésekor
 • Újonnan létrejött, eltérő üzleti éves adózó innovációsjárulék-kötelezettsége
 • Külföldön levont adó figyelembevétele az egyszerűsített vállalkozói adó alanyánál
 • A minimálbér értelmezése az adófizetési felső határ esetén

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Bizományosi szerződés
 • Szabó Andrea: Személygépkocsi továbbértékesítési célú beszerzése

Munkaügy

 • Horváth István – dr. Szladovnyik Krisztina: Az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazása a munkaviszony tekintetében – 5. rész

Társasági adó

 • Forgács Emese: A kedvezményezett átalakulás, eszközátruházás és részesedéscsere kezelése a társasági adóban

Személyi jövedelemadó

 • Lantos Andrea: A 2018-2019. évi kontroll-adatszolgáltatások
 • Rosenfeld Anita: A nyugdíjasok jövedelmei utáni közterhek 2018-ban és 2019-ben
 • Lepsényi Mária: Az üzemanyag-megtakarítás és a személyi jövedelemadó
 • Asztalos Zsuzsa: Kamatjövedelem a személyi jövedelemadóban
 • Gelencsér Zita: Az 1 + 1 százalékos felajánlások kiutalása és felhasználása
 • Kopányiné Mészáros Edda: A dolgozók képzésének szja-vonzata

Általános forgalmi adó

 • Magony Krisztina: Összesítő nyilatkozatok az áfaszabályozásban
 • Boda Péter: A fordított adózást érintő változások az áfában

Egyéb adók

 • Kovács Attila: Adóelőleg-kiegészítés az iparűzési adóban, a bevallásbenyújtás csatornái

Számvitel

 • Tóthné Rákosa Erika: Számviteli változások 2019

Társadalombiztosítás

 • Matlné Kisari Erika: A szociális hozzájárulási adó, mint „régi-új” kifizetői kötelezettség

Kérdések és válaszok

 • Feltöltési kötelezettség a kisvállalati adó hatálya alól év közben áttért adózók vonatkozásában
 • Határon átnyúló egyesülés
 • Tejautomata
 • Cégkapu-használati kötelezettség
 • Katás bt. ügyvezetője
 • A kata és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2020

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: Kézdi Katalin

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Gábor Zsolt

Felelős szerkesztő: dr. Belényesi Julianna Tünde

ISSN 0238-3950

Főszerkesztő:

 • dr. Kovács Ferenc

A szerkesztőbizottság elnöke: 

 • dr. Vámosi-Nagy Szabolcs

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • Besesek Botond
 • dr. Kovács Ferenc