Áfa-Kalauz

Havonta megjelenő, 16 oldalas szaklap jól hasznosítható gyakorlati ismereteket és elengedhetetlen információkat nyújt a felmerülő áfaproblémák gyors megoldásához és a szakmai kérdések megválaszolásához. Összefüggéseiben, példákkal illusztrálva ismerteti a hatályos áfarendelkezéseket és azok változásait. Tanácsokat ad az áfa elszámolására, útmutatót a számlázási problémákhoz, valamint felkészít az esetleges áfaellenőrzésekre.

A szaklap havonta (évi 12 lapszám, ebből 1 dupla szám) jelenik meg.

Állandó rovatok:

 • Hónap témája, Fókusz, Aktuális: ebben a rovatban elemző cikkek olvashatók valamely, a szakmai érdeklődés középpontjában álló témáról.
 • Bevallás sorról sorra: rovatunkban az áfabevallás egyes soraival kapcsolatos tudnivalókat kívánjuk bemutatni. Az adóhatóság által közzétett kitöltési útmutató gyakran nem ad egyértelmű útmutatást, ezért rovatunk célja, hogy részletesen ismertessük, hogy mely ügyletek szerepeltetése szükséges az egyes sorokban.
 • Áfaszabályok szinkronizálva: az áfa és számlázás témakörhöz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket angolul és németül bemutató rovat.
 • Áfa a határokon túl: rovatunk célja az egyes közösségi tagállamok olyan speciális áfaszabályainak bemutatása, melyek ismerete mindazok számára hasznos lehet, akik nemzetközi ügyleteket bonyolítanak.
 • Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak: a rovatban ténylegesen felmerült áfakérdésekre felelnek a szakértők, amelyek sok szakembernek gondot okozhatnak.

A 2020-ban és 2019-ben megjelent lapszámok témái:

Hónap témája
 • Ruszthy-Horváth Flóra: A civil szervezeteket érintő áfaproblémák a gyakorlatban
Aktuális
 • dr. Farkas Petra: Számlaadat-szolgáltatással kapcsolatban gyakran ismételt kérdések
Bevallás sorról-sorra
 • Boda Péter: Az áfabevallás 77–80. sora

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Alanyi adómentesség a közösségi ítéletek tükrében
 • Boda Péter: Jogutódlással kapcsolatos problémák az áfában – I. rész

Fókusz

 • Rabb Andrea: A MOSS-rendszer jövője

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A humánegészségüggyel kapcsolatos áfamentességek

Áfa határokon túl

 • Palkovits Barbara: Áfa határokon túl – Írország II. rész

Áfaszabályok szinkronizálva

 • Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői IV. rész

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépésének áfavonzata

Fókusz

 • Antretter Erzsébet: A számlakorrekciók kezelése az áfabevallásban

A szakértők válaszolnak

 • Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Farkas Petra: A használt ingóság értékesítésére vonatkozó speciális szabályok, különös tekintettel a használt személygépkocsi értékesítésére

Áfaszabályok szinkronizálva

 • Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői III. rész

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: Az egyes pénzügyi szolgáltatások adómentességének kérdése az Európai Bíróság tükrében

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások

Aktuális

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Ingyenes ügyletek a bírósági gyakorlat tükrében

A szakértők válaszolnak

 • Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Boda Péter: Bérbeadás az áfában

Aktuális

 • Rákosa Melinda: Különös adó-visszatérítés az áfában

Áfa határokon túl

 • Kőmíves Krisztina – Palkovits Barbara: Áfa határokon túl – Írország I. rész

Aktuális

 • Farkas Petra: Számlaadat-szolgáltatással és számlázással kapcsolatos változások 2020. július 1-jétől

Áfaszabályok szinkronizálva

 • Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői II. rész

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A Közösségen belül szállított termékek értékesítésének adómentessége

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Az elektronikus kereskedelem áfaszabályainak változása 2021-től

Fókusz

 • Jancsa-Pék Judit: A behajthatatlan követelések áfájáról még egyszer

Fókusz

 • Rákosa Melinda: Bizományi értékesítés a forgalmi adózásban

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A járulékos költségek ismérvei az áfában

Hónap témája

 • Boda Péter: Az áfatörvény 2020. január 1-jétől hatályos változásai

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Passzív tevékenységek a forgalmi adózásban

Fókusz

 • Boda Péter: Technikai szerelési munkálatok fordított adózása az áfában

Áfa a határokon túl

 • Palkovits Barbara: Áfa a határokon túl – Észtország III. rész

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Magánszemély, mint áfaalany

Fókusz

 • Boda Péter: Időszakos elszámolású ügyletek járulékos költségei az áfában

Áfaszabályok szinkronizálva

 • Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői I. rész

Hónap témája

 • Váradi Adrienn: A vitatott teljesítésű számla áfakötelezettsége a Kúria döntése alapján

Aktuális

 • Farkas Petra: Alanyi adómentes adózók nemzetközi ügyletei

Fókusz

 • Magony Krisztina: Személygépkocsi bérbeadását, lízingelését terhelő áfa levonhatóságára vonatkozó szabályok

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Az üzletág-átruházás

Hónap témája

 • Boda Péter: Ingatlan az áfában II. rész

Aktuális

 • Verbai Tamás: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal áfaellenőrzési gyakorlata, avagy Mire lő az adóhatóság az áfa kapcsán 2019-ben?

Bevallás sorról sorra

 • Boda Péter: Az áfabevallás 74-76. sora

Áfa határokon túl

 • Kőmíves Krisztina: Változások áfa szabályok terén az EU-s joganyagban

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Dr. Boda Péter: Ingatlan az áfában I. rész

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A számla formai hibájának jelentősége az Európai Bíróság értelmezésében

Aktuális

 • Jancsa-Pék Judit: Gyorsintézkedések élesben

Bevallás sorról sorra

 • Boda Péter: Az áfabevallás 72. és 73. sora

Hónap témája

 • Váradi Adrienn: Az áfa neutralitása az Európai Bírósági ítéletek tükrében

Áfa határokon túl

 • Palkovits Barbara: Áfa a határokon túl – Észtország II. rész

Áfaproblémák

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Aktuális

 • Farkas Petra: A lakásáfa aktuális kérdései

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A zártvégű lízing, és a meg nem fizetett díjak áfakezelése

Hónap témája

 • Boda Péter: Személygépkocsi az áfában

Hónap témája

 • Ruszthy-Horváth Flóra: A munkaerő-kölcsönzés aktuális kérdései a bírósági gyakorlat tükrében

Áfa határokon túl

 • Kőmíves Krisztina – Palkovits Barbara: Áfa a határokon túl – Észtország I. rész

Bevallás sorról sorra

 • Boda Péter: Az áfabevallás 70. és 71. sora

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Dr. Horváth Dávid: A különbözeti adózás feltételei

Bevallás sorról sorra

 • Dr. Boda Péter: Az áfabevallás 69. sora

Ellenőrzés a gyakorlatban

 • Dr. Horváth Tibor: Iránymutatás a láncügyletek és a háromszögügyletek útvesztőihez

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Boda Péter: Bevallási határidők és bevallási gyakoriság az áfában

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: Az adózói tudattartalom jelentősége az adólevonási jog gyakorlása kapcsán

Aktuális

 • Jancsa-Pék Judit – Juhász Alexandra: Az utalványok áfakezelésére vonatkozó megváltozott szabályok

Szerkesztő–lektor:

 • Lenkei Zoltán
 • Sike Olga

 

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2020

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: Kézdi Katalin

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Gábor Zsolt

Felelős szerkesztő: dr. Antal Ildikó

ISSN 1785-7686