Áfa-Kalauz


Havonta megjelenő, 16 oldalas szaklap jól hasznosítható gyakorlati ismereteket és elengedhetetlen információkat nyújt a felmerülő áfaproblémák gyors megoldásához és a szakmai kérdések megválaszolásához. Összefüggéseiben, példákkal illusztrálva ismerteti a hatályos áfarendelkezéseket és azok változásait. Tanácsokat ad az áfa elszámolására, útmutatót a számlázási problémákhoz, valamint felkészít az esetleges áfaellenőrzésekre. A lap korábbi évfolyamai elérhetőek az Adó Jogtár Prémiumon is.

A szaklap havonta (évi 12 lapszám, ebből 1 dupla szám) jelenik meg.

Állandó rovatok:

 • Hónap témája, Fókusz, Aktuális: ebben a rovatban elemző cikkek olvashatók valamely, a szakmai érdeklődés középpontjában álló témáról.
 • Bevallás sorról sorra: rovatunkban az áfabevallás egyes soraival kapcsolatos tudnivalókat kívánjuk bemutatni. Az adóhatóság által közzétett kitöltési útmutató gyakran nem ad egyértelmű útmutatást, ezért rovatunk célja, hogy részletesen ismertessük, hogy mely ügyletek szerepeltetése szükséges az egyes sorokban.
 • Áfa a határokon túl: rovatunk célja az egyes közösségi tagállamok olyan speciális áfaszabályainak bemutatása, melyek ismerete mindazok számára hasznos lehet, akik nemzetközi ügyleteket bonyolítanak.
 • Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak: a rovatban ténylegesen felmerült áfakérdésekre felelnek a szakértők, amelyek sok szakembernek gondot okozhatnak.

A 2019 és 2024 között megjelent lapszámok témái:

Hónap témája

 • dr. Ruszthy-Horváth Flóra: A rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének gyakorlati megjelenése áfa adónemben

Aktuális

 • dr. Szente Mónika: Fémek az áfa rendszerében

Bevallás sorról-sorra

 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 109. sora

Kérdés-válasz

 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolna

Hónap témája

 • Jancsa-Pék Judit: Ingatlan áfa újratöltve

Aktuális

 • Váradi Adrienn: A vagyonvédelmi szolgáltatások áfájának levonhatósága a Kúria új döntése tükrében

Kérdés-válasz

 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • dr. Farkas Petra: Mezőgazdasági tevékenység az áfában

Aktuális

 • dr. Boda Péter: Okiratok megőrzése és adónyilvántartások vezetése az áfában – I. rész

Kérdés-válasz

 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolna

Hónap témája

 • dr. Horváth Dávid: Magyar vonatkozású ügyek a közösségi esetjogban III.

Közösségi áfa

 • dr. Váradi Adrienn: A belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatérítésének aktualitása

Kérdés-válasz

 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • dr. Rákosa Melinda: Új korszak hajnalán az adózásban: élesítve az eÁFA!

Aktuális

 • dr. Szente Mónika: A C–537/22. ügyben hozott EUB ítélet

Fókusz

 • dr. Sándorné Új Éva: Az alanyi mentesség jelenlegi szabályai és 2025-től várható változásai

Hónap témája

 • dr. Horváth Dávid: Az adólevonási jog megtagadásának esetei

Áfa a határokon túl

 • dr. Vörös Barbara: Áfa a határokon túl – Finnország II. rész

Sorról sorra

 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 105–108. sora

Áfaproblémák – A szakértők válaszolnak

 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – A szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Az általános forgalmi adózás területét érintő 2024 évközi és azt követő változások

Fókusz

 • dr. Boda Péter: Automata üzletek működtetésével kapcsolatos problémák az áfában

Közösségi áfa

 • dr. Váradi Adrienn: Az áru mozgatásához használt göngyölegek kezelése az általános forgalmi adó szempontjából

Hónap témája

 • dr. Rákosa Melinda: A biztosítási szolgáltatások adómentessége az áfában

Aktuális

 • dr. Farkas Petra: Személygépkocsi lízingje és a lízingszerződés idő előtti megszűnésének következményei

Fókusz

 • Jancsa-Pék Judit: “VAT in the digital age”, avagy általános forgalmi adózás a digitális korban

Hónap témája

 • dr. Horváth Dávid: A turizmusfejlesztési hozzájárulás

Aktuális

 • dr. Szente Mónika: Egészséges áfa(mentesség) – A humánegészségügyi ügyletek áfabeli megítélése

Bevallás sorról sorra

 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 99–101. sora

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Az NFT-k áfakezelésével kapcsolatos kérdések

Aktuális

 • Ruszthy-Horváth Flóra: A behajthatatlan követelések után járó késedelmi kamat szabályai

Fókusz

 • dr. Váradi Adrienn: A bérelt ingatlanon végzett beruházás áfabeli megítélése
Hónap témája
 • dr. Farkas Petra: Az alkalmi rendezvényekhez kapcsolódó egyes áfakötelezettséget érintő kérdésekről
Aktuális
 • dr. Boda Péter: Az építőipari fordított adózás 2023. január 1-jétől hatályos változásaival kapcsolatos problémák az áfában – II. rész
Fókusz
 • Czöndör Szabolcs: Számlázás és áfabevallás a digitális korban
Aktuális
 • Antretter Erzsébet: A közösségen belüli ügyletek dokumentálása – II. rész
Áfaproblémák
 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • dr. Horváth Dávid: Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei

Fókusz

 • dr. Váradi Adrienn: Az alanyi adómentesség 2023. évi szabályai – II. rész

Sorról sorra

 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 97–98. sora

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Az utalványok és az egyéb fizetőeszközök áfa szempontú elhatárolása, különös tekintettel a városkártyákra

Aktuális

 • dr. Váradi Adrienn: Az alanyi adómentesség 2023. évi szabályai – I. rész

Kérdés válasz

 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • dr. Farkas Petra: A sorozatjellegű ingatlanértékesítés szabályai

Aktuális

 • dr. Boda Péter: Az építőipari fordított adózás 2023. január 1-jétől hatályos változásaival kapcsolatos problémák az áfában – I. rész

Fókusz

 • Jancsa-Pék Judit: Újra közeleg az e-áfa

Hónap témája

 • dr. Horváth Dávid: Az ingatlan-bérbeadás szabályai II. rész

Aktuális

 • Antretter Erzsébet: A közösségen belüli ügyletek dokumentálása I. rész

Közösségi áfa

 • dr. Váradi Adrienn: Az ellenérték és a kártérítésnek minősülő összeg elhatárolása az áfában

Hónap témája

 • dr. Rákosa Melinda: Áfa a digitális korban – az Európai Bizottság új adócsomagja

Aktuális

 • dr. Szente Mónika: A jogalap nélkül megfizetett áfa visszatérítése a beszerző részére

Fókusz

 • Sztankó Dániel: Ingatlan szektort érintő belföldi fordított adózás szabályai 2023-ban, döntési fák és adózási kérdések tükrében

Hónap témája

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Eljárási szabályok az áfa adónemet érintő adóellenőrzésekben és perekben

Fókusz

 • dr. Boda Péter: Előleg fizetésével kapcsolatos problémák az áfában – II. rész

Áfa a határokon túl

 • dr. Vörös Barbara: Áfa a határokon túl – Finnország I. rész

Hónap témája

 • dr. Farkas Petra: Az Áfa törvény 2023-as változásai

Aktuális

 • Magony Krisztina: Az alanyi adómentességre vonatkozó uniós szintű szabályok változása

Fókusz

 • dr. Váradi Adrienn: Ingyenes termékátadások az áfában – az Európai Bíróság új esetjoga tükrében

Hónap témája

 • dr. Horváth Dávid: Az ingatlan-bérbeadás szabályai – I. rész

Aktuális

 • dr. Szente Mónika: Áfa-vadászat

Fókusz

 • dr. Boda Péter: Előlegfizetéssel kapcsolatos problémák az áfában – I. rész

Hónap témája

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Az onlineszámla-adatszolgáltatás jelentősége az áfa rendszerében

Aktuális

 • Jancsa-Pék Judit: Rendezvények áfakezelése

Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Egyes pénzforgalmi szolgáltatások áfakezelése

Aktuális

 • dr. Farkas Petra: Építőipar az áfában III.: Generálkivitelező általi ingatlanértékesítés

Fókusz

 • dr. Váradi Adrienn: Utalványok az áfában II.

Hónap témája

 • dr. Horváth Dávid: A szolgáltatások teljesítési helye
 • dr. Boda Péter: Szállásadással és vendéglátással kapcsolatos problémák az áfában – II. rész

Aktuális

 • Antretter Erzsébet: Tárgyi eszközök áfa specialitásai

Áfa a határokon túl

 • dr. Vörös Barbara: Áfa a határokon túl – Dánia III. rész
Hónap témája
 • dr. Farkas Petra: Építőipar az áfában II.: Építőipari szolgáltatások fordított adózása
Aktuális
 • dr. Váradi Adrienn: Utalványok az áfában I.
Bevallás sorról sorra
 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 94–95. sora

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Követelésengedményezés, követelésvásárlás megítélése áfa szempontból

Aktuális

 • dr. Szente Mónika: Kötelmi jogi jogintézmények az áfában

Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

 • dr. Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Aktuális

 • dr. Horváth Dávid: Magyar vonatkozású ügyek a közösségi esetjogban II.

Közösségi áfa

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Közösségen belüli termékbeszerzés a bíróság gyakorlat tükrében

Fókusz

 • dr. Farkas Petra: Építőipar az áfában I.: Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helye

Hónap témája

 • dr. Boda Péter: Szállásadással és vendéglátással kapcsolatos problémák az áfában – I. rész

Aktuális

 • Jancsa-Pék Judit: Mikor kellő a körültekintés?

Hónap témája

 • dr. Boda Péter: Ingatlanok beszerzését és átalakítását terhelő adó levonása az áfában

Fókusz

 • Antretter Erzsébet: A holdingok és az áfa

Hónap témája

 • dr. Szente Mónika: Az ellenérték és az ellenérték megtérítésének speciális esetei

Fókusz

 • dr. Boda Péter: Nyugtakibocsátással kapcsolatos aktuális problémák az áfában

Áfa a határokon túl

 • dr. Vörös Barbara: Áfa a határokon túl – Dánia II. rész
Hónap témája
 • dr. Farkas Petra: Előleg az áfa rendszerében
Fókusz
 • Magony Krisztina: Az áfacsoport alakításának következményei határon átnyúló ügyletek tekintetében
Aktuális
 • dr. Váradi Adrienn: A rozsdaövezeti lakások értékesítésének áfakezelése
Hónap témája
 • dr. Horváth Dávid: Kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás
Bevallás sorról sorra
 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 90–93. sora – II. rész
Áfaszabályok szinkronizálva
 • dr. Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői VII. rész

Hónap témája

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Alanyi adómentesség a bírósági gyakorlat tükrében

Aktuális

 • Czöndör Szabolcs: Elektronikus számlázás lehetőségei 2021-ben

Fókusz

 • dr. Váradi Adrienn: A tartozásátvállalások megítélése az áfában

Hónap témája

 • dr. Rákosa Melinda: A behajthatatlan követelések áfájának ítélkezési gyakorlata

Fókusz

 • dr. Farkas Petra: A lízingügyletek kezelése az Áfa tv. rendszerében

Bevallás sorról sorra

 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 90–93. sora – I. rész

Hónap témája

 • dr. Boda Péter: Az áfaalanyok egyes adatszolgáltatási kötelezettségeit érintő aktuális problémák
 • dr. Horváth Dávid: Éttermi szolgáltatások

Aktuális

 • dr. Fischer Ádám: Könnyítések a behajthatatlan követelésekre eső áfa visszaigényléséhez

Fókusz

 • dr. Váradi Adrienn: Az engedményezés áfabeli konklúziói
 • dr. Szarvák Jenő – dr. Verbai Tamás: Oktatási tevékenység megítélése az áfában, kiemelt figyelemmel a felnőttképzésre

Kérdések-válaszok

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – A szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Kisértékű import küldemények áfakezelésének változása 2021. július 1-jétől

Fókusz

 • dr. Farkas Petra: A családi gazdaságokról szóló törvény és az áfa

Bevallás sorról sorra

 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 88-89. sora

Hónap témája

 • dr. Rákosa Melinda: Üzletág-átruházás a forgalmi adózásban

Áfa a határokon túl

 • dr. Palkovits Barbara: Áfa a határokon túl – Dánia I. rész

Áfaszabályok szinkronizálva

 • dr. Szente Mónika Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői VI. rész

Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Külföldi utasok felé teljesített exportértékesítések adómentessége

Fókusz

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Lízing ügyletek és áfa a bírósági gyakorlat tükrében

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A beszerzés és a gazdasági tevékenység közvetlen és azonnali kapcsolata

Hónap témája

 • dr. Boda Péter: Bérelt ingatlanon végzett beruházások az áfában
 • Antretter Erzsébet: Levonási korlátozások az áfa rendszerében II. rész

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus felületek áfa kötelezettsége

Fókusz

 • Antretter Erzsébet: Levonási korlátozások az áfa rendszerében I. rész

Áfa a határokon túl

 • Palkovits Barbara – Kőmíves Krisztina: Írország III. rész

Hónap témája

 • dr. Szente Mónika: Az adó-visszatéríttetési jog

Aktuális

 • dr. Farkas Petra: Számlaadat-szolgáltatás 2021-es szabályai, valamint az ahhoz kapcsolódó gyakran ismételt kérdések

Bevallás sorról sorra

 • dr. Boda Péter: Az áfabevallás 82–86. sora

Hónap témája

 • dr. Farkas Petra: A 2021-es évet érintő áfaváltozások

Aktuális

 • Magony Krisztina: A pénzforgalmi szolgáltatóknak az e-kereskedelmi áfaszabályokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A vegyes tevékenységű holding adólevonási joga az Uniós joggyakorlat alapján

Hónap témája

 • Jancsa-Pék Judit: Az online számlaadat-szolgáltatás teljeskörű hazai kiterjesztése és a tranzakciós szintű áfa adatszolgáltatás Európai Uniós bevezetése

Aktuális

 • dr. Horváth Dávid: Magyar vonatkozású ügyek a közösségi esetjogban

Áfaszabályok szinkronizálva

 • dr. Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői – V. rész

Hónap témája

 • dr. Boda Péter: Jogutódlással kapcsolatos problémák az áfában – II. rész

Fókusz

 • dr. Rákosa Melinda: Az adólevonási jog korlátai: az adóköteles gazdasági tevékenységgel való közvetlen és azonnali kapcsolat követelménye az ítélkezési gyakorlatban

Közösségi áfa

 • dr. Váradi Adrienn Az áfaalanyiság kritériumai az Európai Bíróság döntésein keresztül
Hónap témája
 • Ruszthy-Horváth Flóra: A civil szervezeteket érintő áfaproblémák a gyakorlatban
Aktuális
 • dr. Farkas Petra: Számlaadat-szolgáltatással kapcsolatban gyakran ismételt kérdések
Bevallás sorról-sorra
 • Boda Péter: Az áfabevallás 77–80. sora

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Alanyi adómentesség a közösségi ítéletek tükrében
 • Boda Péter: Jogutódlással kapcsolatos problémák az áfában – I. rész

Fókusz

 • Rabb Andrea: A MOSS-rendszer jövője

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A humánegészségüggyel kapcsolatos áfamentességek

Áfa határokon túl

 • Palkovits Barbara: Áfa határokon túl – Írország II. rész

Áfaszabályok szinkronizálva

 • Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői IV. rész

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépésének áfavonzata

Fókusz

 • Antretter Erzsébet: A számlakorrekciók kezelése az áfabevallásban

A szakértők válaszolnak

 • Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Farkas Petra: A használt ingóság értékesítésére vonatkozó speciális szabályok, különös tekintettel a használt személygépkocsi értékesítésére

Áfaszabályok szinkronizálva

 • Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői III. rész

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: Az egyes pénzügyi szolgáltatások adómentességének kérdése az Európai Bíróság tükrében

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások

Aktuális

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Ingyenes ügyletek a bírósági gyakorlat tükrében

A szakértők válaszolnak

 • Boda Péter: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Boda Péter: Bérbeadás az áfában

Aktuális

 • Rákosa Melinda: Különös adó-visszatérítés az áfában

Áfa határokon túl

 • Kőmíves Krisztina – Palkovits Barbara: Áfa határokon túl – Írország I. rész

Aktuális

 • Farkas Petra: Számlaadat-szolgáltatással és számlázással kapcsolatos változások 2020. július 1-jétől

Áfaszabályok szinkronizálva

 • Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői II. rész

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A Közösségen belül szállított termékek értékesítésének adómentessége

Hónap témája

 • Magony Krisztina: Az elektronikus kereskedelem áfaszabályainak változása 2021-től

Fókusz

 • Jancsa-Pék Judit: A behajthatatlan követelések áfájáról még egyszer

Fókusz

 • Rákosa Melinda: Bizományi értékesítés a forgalmi adózásban

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A járulékos költségek ismérvei az áfában

Hónap témája

 • Boda Péter: Az áfatörvény 2020. január 1-jétől hatályos változásai

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Passzív tevékenységek a forgalmi adózásban

Fókusz

 • Boda Péter: Technikai szerelési munkálatok fordított adózása az áfában

Áfa a határokon túl

 • Palkovits Barbara: Áfa a határokon túl – Észtország III. rész

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Ruszthy-Horváth Flóra: Magánszemély, mint áfaalany

Fókusz

 • Boda Péter: Időszakos elszámolású ügyletek járulékos költségei az áfában

Áfaszabályok szinkronizálva

 • Szente Mónika: Adózással, általános forgalmi adóval kapcsolatos alapvető adójogi szakkifejezések magyarázatai és angol nyelvű megfelelői I. rész

Hónap témája

 • Váradi Adrienn: A vitatott teljesítésű számla áfakötelezettsége a Kúria döntése alapján

Aktuális

 • Farkas Petra: Alanyi adómentes adózók nemzetközi ügyletei

Fókusz

 • Magony Krisztina: Személygépkocsi bérbeadását, lízingelését terhelő áfa levonhatóságára vonatkozó szabályok

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Horváth Dávid: Az üzletág-átruházás

Hónap témája

 • Boda Péter: Ingatlan az áfában II. rész

Aktuális

 • Verbai Tamás: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal áfaellenőrzési gyakorlata, avagy Mire lő az adóhatóság az áfa kapcsán 2019-ben?

Bevallás sorról sorra

 • Boda Péter: Az áfabevallás 74-76. sora

Áfa határokon túl

 • Kőmíves Krisztina: Változások áfa szabályok terén az EU-s joganyagban

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Dr. Boda Péter: Ingatlan az áfában I. rész

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A számla formai hibájának jelentősége az Európai Bíróság értelmezésében

Aktuális

 • Jancsa-Pék Judit: Gyorsintézkedések élesben

Bevallás sorról sorra

 • Boda Péter: Az áfabevallás 72. és 73. sora

Hónap témája

 • Váradi Adrienn: Az áfa neutralitása az Európai Bírósági ítéletek tükrében

Áfa határokon túl

 • Palkovits Barbara: Áfa a határokon túl – Észtország II. rész

Áfaproblémák

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Aktuális

 • Farkas Petra: A lakásáfa aktuális kérdései

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: A zártvégű lízing, és a meg nem fizetett díjak áfakezelése

Hónap témája

 • Boda Péter: Személygépkocsi az áfában

Hónap témája

 • Ruszthy-Horváth Flóra: A munkaerő-kölcsönzés aktuális kérdései a bírósági gyakorlat tükrében

Áfa határokon túl

 • Kőmíves Krisztina – Palkovits Barbara: Áfa a határokon túl – Észtország I. rész

Bevallás sorról sorra

 • Boda Péter: Az áfabevallás 70. és 71. sora

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Dr. Horváth Dávid: A különbözeti adózás feltételei

Bevallás sorról sorra

 • Dr. Boda Péter: Az áfabevallás 69. sora

Ellenőrzés a gyakorlatban

 • Dr. Horváth Tibor: Iránymutatás a láncügyletek és a háromszögügyletek útvesztőihez

A szakértők válaszolnak

 • Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – a szakértők válaszolnak

Hónap témája

 • Boda Péter: Bevallási határidők és bevallási gyakoriság az áfában

Közösségi áfa

 • Váradi Adrienn: Az adózói tudattartalom jelentősége az adólevonási jog gyakorlása kapcsán

Aktuális

 • Jancsa-Pék Judit – Juhász Alexandra: Az utalványok áfakezelésére vonatkozó megváltozott szabályok

Szerkesztő–lektor:

 • Lenkei Zoltán

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2024

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: Kézdi Katalin

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: dr. Antal Ildikó

ISSN 1785-7686