Számviteli tanácsadó


A Számviteli tanácsadó laparchívumaiban jól hasznosítható gyakorlati ismereteket és hasznos információkat olvashat a könyvelői, könyvvizsgálói munka során felmerülő problémák és kérdések gyors megoldásához. Minden lapszámban megjelent egy-egy nagyobb terjedelmű, egy adott témát részletesen körüljáró cikk (A hónap témája), továbbá több tömör, 4–5 oldalas összefoglaló írás. A cikkek mellett számviteli példák kidolgozásával, technikai információkkal támogatja az olvasók munkáját. 2022-től a lap korábbi évfolyamai továbbra is elérhetőek az Adó Jogtár Prémiumon.

A szaklap rovatai és rovatvezetői:

 • Hónap témája – szerkesztőbizottság tervezi meg és javasol témát, szerzőt a rovatba
 • Könyvvizsgálat, ellenőrzés – dr. Simon Szilvia: főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar; könyvvizsgáló partner
 • Nemzetközi számvitel – Biróné Zeller Judit könyvvizsgáló
 • Jogi kitekintő – dr. Andor Ágnes: adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
 • Példák, esettanulmányok – Tomcsányi Erzsébet: könyvvizsgáló, a Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője
 • Havi bürokrata – Zatykó Zsuzsanna: mestertanár, Budapesti Gazdasági Egyetem, Számvitel Tanszék
 • Álláspont – szerkesztőbizottság tervezi meg és javasol témát, szerzőt a rovatba
 • Kontrolling – Dr. Szekeres Bernadett: főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar

Az Adó Jogtár Prémiumon továbbra is elérhetők a 2014-2021 között megjelent lapszámok írásai.

A 2021-ben, 2020-ban és 2019-ben megjelent számok tartalomjegyzékei:

A hónap témája

 • Egri-Retezi Katalin: Kényszertörlési és felszámolási eljárások aktuális kérdései

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Fridrich Péter–Dr. Simon Szilvia: Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálatára vonatkozó módszertan főbb változásai – II. rész

Nemzetközi számvitel

 • Dr. Kovács Dániel Máté–Dr. Mohl Gergely: Változások az IFRS-ekben 2021-ben

Jogi kitekintő

 • Dr. Kovács Dániel Máté: Új eljárás a fizetésképtelenség megelőzésére

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra való áttérés miatti feladatok

Havi bürokrata

 • Dr. Zatykó Zsuzsanna: A job costing és process costing alkalmazása és problémái

Álláspont

 • Tóth Mihály: Kihívások a könyvelői, számviteli munkában
In memoriam Dr. habil Varsányi Judit CSc (1942-2021)

A hónap témája
 • Papp Tamás A könyvelés digitalizációja, jövője
Könyvvizsgálat, ellenőrzés
 • Fridrich Péter–Dr. Simon Szilvia Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálatára vonatkozó módszertan főbb változásai – I. rész
Nemzetközi számvitel
 • Biróné Zeller Judit A részvényalapú kifizetések elszámolásának buktatói és kérdőjelei
Jogi kitekintő
 • Dr. Andor Ágnes Márta Felelősség és eltiltás a kényszertörlési eljárás során
Példák, esettanulmányok
 • Tomcsányi Erzsébet Ingatlannal rendelkező társaság és ingatlannal rendelkező társaság tagja
Havi bürokrata
 • Dr. Zatykó Zsuzsanna Az önköltség megállapításának folyamata és lehetséges módszerei
Álláspont
 • Császárné Balogh Dóra Adómentes bevétel KATA hatálya alól a társasági adó alá áttérő gazdasági társaságnál

A hónap témája

 • Tomcsányi Erzsébet Bevételek, árbevételek, egyéb bevételek

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Kilik László Leltározás a számviteli törvény szellemében egy könyvvizsgáló nézőpontjából

Nemzetközi számvitel

 • Biróné Zeller Judit Pénzügyi eszközök értékvesztése: „általános” vagy „egyszerűsített” megközelítés?

Jogi kitekintő

 • Dr. Andor Ágnes Márta Újragondolt kényszertörlési eljárás

Havi bürokrata

 • Dr. Zatykó Zsuzsanna A költségek szerepe és kezelése a vállalkozás tervezési gyakorlatában

Kontrolling

 • Jankai László – Szekeres Bernadett Erőforrásigény- és költségkezelés a szolgáltató központoknál
A hónap témája
 • Bartók Zsuzsa: A COVID hatása a cégek belső kimutatásaira
Könyvvizsgálat, ellenőrzés
 • Török Martina: A könyvvizsgálati tevékenység és az audit rotáció
Nemzetközi számvitel
 • Biróné Zeller Judit: A digitális átállás: Software-as-a-Service típusú szolgáltatások költségeinek elszámolása az IFRS-ek szerint
Jogi kitekintő
 • dr. Császárné dr. Balogh Dóra: Az egyéb ráfordítások elszámolhatósága a társasági adóban
Példák, esettanulmányok
 • Tomcsányi Erzsébet: Hibásan igénybe vett támogatás önellenőrzése, bónusz hibás és helyes könyvelése
Havi bürokrata
 • Dr. Zatykó Zsuzsanna: Képzési költségek átvállalásának és adózásának kérdései
Álláspont
 • Tóth Mihály: Az értékhelyesbítés egyes kérdéseiről
Kontrolling
 • Laáb Ágnes Sági Enikő Seby Dániel István: Japán értékteremtő módszerek az irányításban és a kontrollingban – 2. rész: Segítheti- a kisvállalkozások talpra állítását a Toyota módszer?
A hónap témája
 • dr. Sallai Csilla: A számviteli alapelvek helye, szerepe, jelentősége, alkalmazás módja
Könyvvizsgálat, ellenőrzés
 • Salamon Péter: Az uniós költségvetés védelmének új szabályai
Nemzetközi számvitel
 • Biróné Zeller Judit: Milyen témák vannak jelenleg az IFRS standardalkotó testületek napirendjén?
Jogi kitekintő
 • dr. Kovács Dániel Máté: Új törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Példák, esettanulmányok
 • Tomcsányi Erzsébet  Beruházási támogatások várható, még el nem számolt összegének egyéb bevételkénti elhatárolhatósága 2022. január 1-jétől
Havi bürokrata
 • Dr. Zatykó Zsuzsanna: Kiskereskedelmi adó – Új vagy régi az adórendszerben?
Álláspont 
 • Biróné Zeller Judit: A munkavállalók ösztönzésének egyik eszköze: a munkavállalói részvénytulajdonosi program
Kontrolling
 • Laáb Ágnes – Sági Enikő – Seby Dániel István: Japán értékteremtő módszerek az irányításban és a kontrollingban 1.rész: a Toyota versenyképességének titkai
A hónap témája
 • Biróné Zeller Judit: A projektek elszámolása a magyar számviteli szabályozás szerint
Könyvvizsgálat, ellenőrzés
 • Salamon Péter: Az Európai Helyreállítási Eszköz
Nemzetközi számvitel
 • Kovács Dániel – Mohl Gergely: Az IFRS 15 hatása a mérlegre
Jogi kitekintő
 • dr. Császárné dr. Balogh Dóra: A kriptovaluta-kereskedelem számviteli és adójogi vonatkozásai
Példák, esettanulmányok
 • Tomcsányi Erzsébet: Példa jelentős összegű hiba javításáról 
Havi bürokrata
 • Dr. Zatykó Zsuzsanna: Céltartalék a beszámoló összeállítás folyamatában 
Álláspont 
 • Kardos Péter: Utólagos módosító tétel transzferárazás kapcsán
Kontrolling
 • Tóth Dávid József: Hatékony kontrolling rendszer bevezetése logisztikai vállalatoknál
A hónap témája
 • dr. Sallai Csilla: Lehet-e szabály(zat)ok nélkül működni?
Könyvvizsgálat, ellenőrzés
 • Novák Miklós: A COVID 19 könyvvizsgálatra gyakorolt hatása
Nemzetközi számvitel
 • Bíróné Zeller Judit: A fenntarthatóság kérdéseinek bemutatása az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokban
Jogi kitekintő
 • dr. Andor Ágnes: Európai uniós támogatás a vállalkozások szellemi tulajdon védelmére
Példák, esettanulmányok
 • Tomcsányi Erzsébet: Példák céltartalék képzésének kötelezettségeire és feloldásokra
Havi bürokrata
 • Dr. Zatykó Zsuzsanna: Társasházak az adózás rendszerében
Kontrolling
 • Szekeres Bernadett – Szikszai Dominika: Költségallokációs módszertan érettségének értékelése egy hazai SSC-nél 2. rész

A hónap témája

 • dr. Borzán Anita – Molnárné Orosz Edit: A mikro- és kisvállalkozók könyvelőinek megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Kovács Ferenc: Az adóhatósági ellenőrzés befejezése, az észrevétel és a kiegészítő ellenőrzés

Nemzetközi számvitel

 • Bíróné Zeller Judit: A digitalizáció kezdeti lépései a beszámolásban: az egységes elektronikus beszámolási

Jogi kitekintő

 • dr. Kovács Dániel Máté: Jogegységesítés az építményadóban

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Ingyenes eszközátadások és szolgáltatásnyújtások veszélyhelyzetben 2021. március 8-ától

Havi bürokrata

 • Dr. Zatykó Zsuzsanna: Magáncsődeljárás- Az egyes eljárásokról – III. rész

Álláspont

 • Dr. Császárné dr. Balogh Dóra: Egyes környezetkímélő beruházások minősítése a számviteli törvényben

Kontrolling

 • Szekeres Bernadett – Szikszai Dominika: Költségallokációs módszertan érettségének értékelése egy hazai SSC-nél 1. rész

A hónap témája

 • Dr. Zatykó Zsuzsanna: Szállodák és utazási irodák sajátos jogi helyzetei

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Czöndör Szabolcs: SAF-T_HU pilot projekt

Nemzetközi számvitel

 • Bíróné Zeller Judit: Az IFRS 17 Biztosítási szerződések standard alkalmazásának érdekességei

Jogi kitekintő

 • Dr. Császárné dr. Balogh Dóra: A bejelentett részesedés

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Kifizetőt terhelő 40 százalékos adó kötelezettség kisadózónak juttatott bevétel után

Havi bürokrata

 • Dr. Zatykó Zsuzsanna: Magáncsődeljárás- Az egyes eljárásokról – 2.rész

Álláspont

 • Tomcsányi Erzsébet: Mikrogazdálkodói beszámolót készítők számlatükrének változtatása és következményei

Kontrolling

 • Csóti Annamária: Pénzügyi kontrolling folyamatok fejlesztésének eszközei – 2. rész

A hónap témája

 • Kovács Ferenc: A számlákról történő adatszolgáltatás 2021. évi szabályai

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Almási Bálint Zsolt: Makrogazdasági növekedés hatása a vállalati értékben – 2. rész

Nemzetközi számvitel

 • Bíróné Zeller Judit: A törlesztési moratórium hatásai a banki szektorra

Jogi kitekintő

 • dr. Kovács Dániel Máté: Adminisztrációs tehercsökkentések 2021-től

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Katás Bt. visszatérése a számviteli törvény hatálya alá
 • Tomcsányi Erzsébet: Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítéséről szóló változások 2021. január 1-től

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Magáncsődeljárás- Gát vagy megoldás? – 1.rész

Álláspont

 • Dr. Szekeres Bernadett: Fizetési moratórium. Volt. Van. Lesz?

Kontrolling

 • Csóti Annamária: Pénzügyi kontrolling folyamatok fejlesztésének eszközei – 1. rész

 

 

A hónap témája

 • Takács Attila A Bükk gazdálkodás technológiáinak elemzése

Nemzetközi számvitel

 • Bíróné Zeller Judit Az IBOR reform hatása az IFRS-ekre

Jogi kitekintő

 • Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Külföldi vállalkozások magyarországi gazdasági jelenlétének jogi vonatkozásai

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet Elengedett osztalék könyvelése 2020. november 27-étől

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna Mezőgazdasági számvitel – 2. rész – A növénytermelés számviteli specialitásai

Álláspont

 • Dr. Andor Ágnes Milyen szempontokat mérlegeljünk a 2020. évi beszámolók összeállítása során?

Kontrolling

 • Dr. Laáb Ágnes Hogyan kontrollálható a stratégia az üzleti modellek segítségével?

A hónap témája

 • Botka Erika: Kapott támogatások számviteli elszámolása

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Almási Bálint Zsolt: Makrogazdasági növekedés hatása a vállalati értékben – 1. rész

Nemzetközi számvitel

 • Bíróné Zeller Judit: Az IFRS 16 Lízing standard módosítása

Jogi kitekintő

 • dr. Ábrók Annamária: Cégadatok és változásuk a gyakorlatban

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Térítés nélküli eszközátadások veszélyhelyzetben

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Mezőgazdasági számvitel – 1.rész – Az állattenyésztés, mint számviteli kérdés

Álláspont

 • Botka Erika: Üzletág értékesítés számviteli és adózási összefüggései

Kontrolling

 • Markó Ervin István: Humán kontrolling fejlesztés a gyakorlatban

A hónap témája

 • Tomcsányi Erzsébet: Lekötött tartalék az éves beszámolót és az egyszerűsített éves beszámolót készítőknél

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Szalai Edit: Változó környezet – változó könyvvizsgálat

Nemzetközi számvitel

 • Bíróné Zeller Judit: A koronavírus járvány negatív hatásainak tükröztetése a pénzügyi kimutatásokban: leértékelések az IFRS-ek szerint

Jogi kitekintő

 • dr. Kovács Dániel Máté: A szerződések teljesítése és a számviteli megjelenítés

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Projektelszámolások a gyakorlatban

Álláspont

 • Kántor Béla: A könyvelés új korszaka

Kontrolling

 • Serák Péter Martin: Az állami szerepvállalás megjelenésének hatása a hulladékgazdálkodásban

 

A hónap témája

 • Kancsal Tamás, dr. Kéri Ádám: Home Office hosszútávú megoldás vagy átmeneti probléma?

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Szalai Edit: Kamarai aktualitások

Nemzetközi számvitel

 • Dr. Kovács Dániel Máté, Dr. Mohl Gergely: Változások az IFRS-ekben 2020-ban

Jogi kitekintő

 • dr. Andor Ágnes:Változó jótállási szabályok

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Példa devizaszámla könyvelésére FIFO módszer választása mellett

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Vállalkozásindítási támogatás

Álláspont

 • Tóth Mihály: Kontírozás a bizonylaton?

Kontrolling

 • Szabó Cintia: Nagyvállalati marketing-controlling rendszerek közötti eltérések a B2B és B2C szintjén

 

A hónap témája

 • Mészáros Ildikó, Jakab Tekla: A koronavírus hatása a pénzügyi kockázatkezelésre

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • dr. Kéri Ádám: Jelentős kockázatot jelentenek az adatvédelmi incidensek

Nemzetközi számvitel

 • Madarasiné dr. Szirmai Andrea: Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnő tevékenységek – IFRS 5 standard

Jogi kitekintő

 • dr. Kovács Dániel Máté: Az elismert vállalatcsoport

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Példa külföldi pénzértékre szóló részesedések értékesítésének a könyvelésére

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: A pénzmosási törvény változásának háttere

Álláspont

 • Zatykó Zsuzsanna: KATA? Igen vagy nem?

Kontrolling

 • Nemes-Lehoczky Eszter Judit, Dr. Ilyés Csaba: A HR controlling létszámtervezésének kihívásai egy vállaltnál

A hónap témája

 • Botka Erika: Felkészülés a 2019-es üzleti év zárására

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Salamon Péter: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – II. rész

Nemzetközi számvitel

 • Mente Kristóf: Pénzügyi kimutatások prezentálása a mikro- és makroszámvitelben

Jogi kitekintő

 • Andor Ágnes: A társaságok működését érintő, újabb veszélyhelyzeti jogalkotás
 • dr. Kovács Dániel Máté: A vállalatcsoport határai az egyes jogágakban

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Beruházást ösztönző fejlesztési tartalék képzés visszamenőlegesen is a 2019-es üzleti évre

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Értékpapírügyletek vállalati szemmel

Álláspont

 • Tomcsányi Erzsébet: Fejlesztési tartalék képzés a beruházás ösztönzés érdekében megváltozott feltételekkel

Kontrolling

 • Miklósy Miklós, Szekeres Bernadett: A valódiság elvének érvényesülése különös tekintettel a saját termelésű készletek önköltségszámítására a mezőgazdasági szektorban

A hónap témája

 • Zemkó Boglárka: Behajthatatlan követelések

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Salamon Péter: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – I. rész

Nemzetközi számvitel

 • Madarasiné dr. Szirmai Andrea: Nemzetközi kitekintés – hogyan változik a pénzügyi beszámolás és számvitel a koronavírus következményeként – elvárások és szabályozások

Jogi kitekintő

 • Andor Ágnes: Jogi személyek működése a veszélyhelyzet idején

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Példa a veszélyhelyzet idején 2 órára csökkentett munkaidős foglalkoztatásnál nyújtható támogatásról

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: MFB hitelek a COVID-19 árnyékában – II. rész

Álláspont

 • Kardos Péter: Le nem vonható áfa számviteli kezelés

Kontrolling

 • Pátrovics-Egri Éva: STANDARD COSTING másképp – A díjbeszedési költségek optimalizálása II. rész

A hónap témája

 • Dr. Kántor Béla: Válság Alatt – Lehetőségek, Alapfeltételek, Módszerek, Itthon

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Galambosi Fanni: A COVID-19 hatása a könyvvizsgálati munkára

Nemzetközi számvitel

 • Bíróné Zeller Judit: Milyen módosítások történtek 2019. és 2020. évi hatályosulással az IFRS-ekben?

Jogi kitekintő

 • Kovács Dániel Máté: Egyfokú hatósági eljárások és korlátozott precedensrendszer

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnál nyújtható támogatás

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: MFB hitelek a COVID-19 árnyékában – I. rész

Álláspont

 • Sallai Csilla: A könyvelő szerepe a megváltozott helyzetben

Kontrolling

 • Pátrovics-Egri Éva: STANDARD COSTING másképp – A díjbeszedési költségek optimalizálása I. rész

A hónap témája

 • Tóth Mihály: A kapcsolt vállalkozási viszony besorolási kérdései számvitelben, társasági adóban és a kkv-törvényben

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Szegfű László Péter: A könyvvizsgáló szerepe az MNB engedélyezési eljárásokban informatikai szempontból

Nemzetközi számvitel

 • Kovács Dániel Máté – Mohl Gergely: Változások az IFRS-ekben 2019-ben

Jogi kitekintő

 • Andor Ágnes: Tulajdonosi döntéshozatal a járvány ideje alatt

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: A tulajdonosok pótbefizetésről való lemondása

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Mikrogazdálkodói beszámoló mint választási lehetőség II. rész – Speciális szabályok

Álláspont

 • Szekeres Bernadett: A készpénz nélküli készpénz – Elindult az Azonnali Fizetési Rendszer
 • Andor Ágnes: A járvány hatása a 2019. üzleti évi számviteli beszámolókra

Kontrolling

 • Mink Bernadett: A tervezés szerepe napjainkban a kkv-szektorban

A hónap témája

 • Egri-Retezi Katalin: Végelszámolás gyakorlati kérdései

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Biró Gabriella: A könyvvizsgálói, felügyeleti és tanúsítói IT audit összehasonlítása

Nemzetközi számvitel

 • Dr. Borzán Anita – Petró-Kocsis Andrea: Különbségek és hasonlóságok a spanyol és a hazai kiegészítő mellékletben és üzleti jelentésben

Jogi kitekintő

 • Andor Ágnes: Új feladatok elé néznek a köztulajdonban álló társaságok

Példák, esettanulmányok

 • Simon Szilvia: Teljes körű konszolidáció egyéb feladatainak értelmezése – II. rész

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Mikrogazdálkodói beszámoló mint választási lehetőség – I. rész

Álláspont

 • Kardos Péter: A behajthatatlan követelés áfájának számviteli elszámolása

Kontrolling

 • Németh Áron: A vállalatok által alkalmazott tervezési módszerek és az általuk elért növekedés közötti összefüggések vizsgálata

A hónap témája

 • Sallai Csilla: Meghatározható-e a könyvelői munka minősége?

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Urbán Zsolt: Jogosultságkezelés kialakítása és vizsgálata az informatikai rendszerekben

Nemzetközi számvitel

 • Dr. Borzán Anita – Petró-Kocsis Andrea: Különbségek és hasonlóságok a spanyol és a hazai számviteli mérlegben és eredménykimutatásban

Jogi kitekintő

 • Kovács Dániel Máté: Változó hatósági eljárások

Példák, esettanulmányok

 • Simon Szilvia: Teljes körű konszolidáció egyéb feladatainak értelmezése – I. rész

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Fizetési kedvezmények a vállalati gyakorlatban

Álláspont

 • Mamira Zoltán: Blokklánc-technológia a gyakorlatban

Kontrolling

 • Csiszár Ilona – Szekeres Bernadett: Digitalizációs kihívások és válaszok a bankszektorban – II. rész

A hónap témája

 • Valter Krisztián: Digitalizáció és digitális transzformáció – Alapozó érdeklődőknek, gondolatébresztő vezetőknek

Könyvvizsgált, ellenőrzés

 • Kancsal Tamás: A digitális transzformáció hatása a könyvvizsgálatra

Nemzetközi számvitel

 • Mente Kristóf: Alapelvek mentén: az IFRS, a számviteli törvény és az ESA2010 összehasonlítása

Jogi kitekintő

 • Andor Ágnes: Középpontban a tulajdonosi és ügyvezető i felelősség

Példák, esettanulmányok

 • Simon Szilvia PhD: Tőkekonszolidáció végrehajtása könyv szerinti módszerrel – tulajdoni hányad változása esetén – II. rész

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: A gazdasági társaságok sajátos céghelyzeteinek szabályozási háttere, gyakorlati megvalósulásai – Átalakulás folyamatának befejező lépései

Álláspont

 • Kovács Dániel Máté: Kinek a vagyona? – A beolvadás és a kiválás számviteli elszámolása során felmerülő kérdések és jogalkotói válaszok

Kontrolling

 • Csiszár Ilona – Szekeres Bernadett: Digitalizációs kihívások és válaszok a bankszektorban – I. rész

A hónap témája

 • Boros Judit, Turzó Péter: Csendes forradalom – módosul a projektelszámolás

A hónap témája

 • Tóth Mariann – Kardos Péter: A projektelszámolás új számviteli szabályainak áttekintése példákon keresztül

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Tóth Gábor: A könyvvizsgálat hazai szabályozásának illeszkedése a könyvvizsgálat kétkomponensű Minőségértelmezéséhez

Nemzetközi számvitel

 • Mente Kristóf: Az IFRS beszámolás elterjedésének nemzetgazdasági aspektusai

Jogi kitekintő

 • Kovács Dániel Máté: Az üzletág fogalma az adó- és számviteli jogszabályokban

Példák, esettanulmányok

 • Simon Szilvia PhD: Tőkekonszolidáció végrehajtása könyv szerinti módszerrel – tulajdoni hányad változása esetén – I. rész

Álláspont

 • Marmira Zoltán: PSD2 a gyakorlatban

Kontrolling

 • Kocsis Zsuzsa: Éves és középtávú beruházási terv készítésének folyamata egy projekttársaságnál

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: A gazdasági társaságok sajátos céghelyzeteinek szabályozási háttere, gyakorlati megvalósulásai

A hónap témája

 • Fridrich Péter – Dr. Simon Szilvia PhD: Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálatának főbb szabályai

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Tóth Gábor: A támogatásban részesülő gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának egyes kérdései

Nemzetközi számvitel

 • Szalkai-Szabó Máté – Madarasiné dr. Szirmai Andrea: IAS 19 – Munkaviszony megszűnése utáni juttatások

Jogi kitekintő

 • Szegfű László Péter: A pénzintézetek informatikai szabályozási környezete

Példák, esettanulmányok

 • Dr. Simon Szilvia PhD: Tőkekonszolidáció végrehajtása könyv szerinti módszerrel – II. rész

Havi bürokrata

 • Dr. Kántor Béla: A garanciális visszatartások számviteli feladatai

Álláspont

 • Botka Erika: Eva adónem megszűnéséhez kapcsolódó számviteli feladatok

Kontrolling

 • Kolarovszki Zita: Az onlinemarketing-rendszer vizsgálata a szállodaiparban

A hónap témája

 • Borsos Tibor: A kriptovaluták világa és értelmezése

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Tikos Anita: NIS-irányelv átültetéséből adódó jogszabályi és szervezeti változások Magyarországon

Nemzetközi számvitel

 • Mente Kristóf: IFRS 17 Biztosítási szerződések – II. rész

Jogi kitekintő

 • Dr. Andor Ágnes: Újabb nyári törvénymódosítások

Példák, esettanulmányok

 • Dr. Simon Szilvia PhD: Tőkekonszolidáció végrehajtása könyv szerinti módszerrel – I. rész

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: A gazdasági társaságok sajátos céghelyzeteinek szabályozási háttere, gyakorlati megvalósulásai

Álláspont

 • Andor Ágnes: A tárgyi eszközök értékelésének nehézségei

Kontrolling

 • Hodosán László – Dr. Ilyés Csaba: A vállalati információs rendszerekre ható trendek a 21. században

A hónap témája

 • Gulyás Éva – Wickert Irén: A pénzügyi lízing eltérő számviteli és áfabeli kezelésének következményei

Nemzetközi számvitel

 • Farkas Petra – Madarasiné dr. Szirmai Andrea:Az olajiparág számvitele az IFRS-ben

Jogi kitekintő

 • Kovács Dániel Máté: Változó átalakulási (egyesülési, szétválási) szabályok

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: A számviteli törvény 2020. január 1-jétől hatályos új rendelkezése

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: A gazdasági társaságok sajátos céghelyzeteinek szabályozási háttere, gyakorlati megvalósulásai

Álláspont

 • Kántor Béla: Az engedményezés és a tartozásátvállalás számvitele

Kontrolling

 • Brantmüller Judit – Szekeres Bernadett: Balanced ScoreCard kialakítása a gyakorlatban

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Tikos Anita: Magyarország kiberbiztonsági szabályozása és szervezetrendszere

A hónap témája

 • Tikos Anita: A kibertérben megjelenő kihívásokra megfogalmazott nemzetközi intézkedések

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Volterné Csák Bernadett: A hitelintézeti belső ellenőrzés sajátosságai

Nemzetközi számvitel

 • Mente Kristóf: IFRS 17 Biztosítási szerződések – I. rész

Jogi kitekintő

 • Andor Ágnes: ESEF: megszületett az egységes uniós elektronikus beszámolási formátum

Jogi kitekintő

 • Kovács Dániel Máté: A jóváhagyott osztalék (nem) véglegessége

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: A 2019-ben induló üzleti évről készített beszámolók új cash flow-kimutatása

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: A cash flow és amit róla tudni érdemes

Álláspont

 • Tóth Mihály: Átsorolásokkal kapcsolatos kérdések

Kontrolling

 • Hámori Orsolya: Nonprofit szervezetek döntéseinek megalapozása Balanced ScoreCard segítségével

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: A leltár és a leltározás kérdései

Álláspont

 • Kardos Péter: A közvetített szolgáltatás helytelen elnevezése

Kontrolling

 • Laáb Ágnes – Nagy Ágnes: Portfólió-technika hasznosítása a stratégiai munkakörökre

A hónap témája

 • Oldal Anna: Kitekintés a magyar mezőgazdaság aktuális helyzetére és termelési sajátosságaira

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Salamon Péter: A korszerű kockázatelemzés elemei, kérdései, sajátos formái

Nemzetközi számvitel

 • Dr. Kovács Dániel Máté és Dr. Mohl Gergely: Változások az IFRS-ekben 2018-ban – II. rész

Jogi kitekintő

 • Dr. Andor Ágnes: Mire figyeljünk készpénzes fizetéskor?

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: A Pmt. szerinti azonosítási kötelezettségek

Nemzetközi számvitel

 • Kovács Dániel Máté – Mohl Gergely: Változások az IFRS-ekben 2018-ban – I. rész

Álláspont

 • Madarasiné Dr. Szirmai Andrea – Szekeres Bernadett: A lényegesség megítélésének aspektusai

A hónap témája

 • Gyenge Magdolna – Veit József: A számviteli törvény cash flow módosítására vonatkozó előírásainak magyarázata

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Berényi Mariann: Transzferárról könyvvizsgálói szemmel – III. rész

Jogi kitekintő

 • Kovács Dániel Máté: Vezető tisztségviselővé választhatja-e meg saját magát a társaság tagja?

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Saját üzletrész visszavásárlása, értékesítése és bevonása

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Bankkártyás fizetések gyakorlata

Kontrolling

 • Laáb Ágnes: Minőségköltségek megjelenése az SAP ERP-ban

A hónap témája

 • Fridrich Péter – Dr. Simon Szilvia: Időbeli elhatárolások a gyakorlatban – II. rész

Nemzetközi számvitel

 • Tóth Zoltán – Madarasiné dr. Szirmai Andrea: Az IFRS 16 Lízing standard értelmezése és kihívásai – gyakorlati megközelítés – II. rész

Jogi kitekintő

 • Dr. Andor Ágnes: Kölcsönözzön munkavállalót!

Példák, esettanumányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Nem számlázott szállítások, elkésett számlák könyvelése

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Berényi Mariann: Transzferárról könyvvizsgálói szemmel – II. rész

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Utalványok számviteli elszámolása és adózásának főbb változásai

Álláspont

 • Badak Zsuzsanna – Badak Béla: Közösen végzett kutatás-fejlesztés gyakorlati kérdései

Kontrolling

 • Krénusz Lilla: A hazai felsőoktatás és a digitális generáció

A hónap témája

 • Fridrich Péter – Dr. Simon Szilvia PhD: Időbeli elhatárolások a gyakorlatban – I. rész

Nemzetközi számvitel

 • Tóth Zoltán – Gábor Gabriella – Madarasiné dr. Szirmai Andrea: Az IFRS 16 Lízing standard értelmezése és kihívásai – gyakorlati megközelítés

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Amortizációs kérdések a vállalkozások gyakorlatában

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Berényi Mariann: Transzferárról könyvvizsgálói szemmel – I. rész

Jogi kitekintő

 • dr. Kovács Dániel Máté: Elektronikus ügyintézés adóügyekben 2019-től

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Tőkekivonás és osztalék adóinak a megállapítása és könyvelése

Álláspont

 • Badak Zsuzsanna – Badak Béla: Startup adóalap-kedvezmény a társasági-adóban

Kontrolling

 • Krénusz Lilla: A hazai felsőoktatás és a digitalizáció – I. rész

Nemzetközi számvitel

 • Filyó Janka – László Norbert: Ingatlanok nemzetközi számviteli értékelése bekerülési érték modellben

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: Bérbevett eszközök elszámolásának problémái

Álláspont

 • Badak Béla – Badak Zsuzsanna: Szociális hozzájárulási kedvezmények K+F tevékenységekhez

A hónap témája

 • Így változik a számviteli törvény 2019-ben

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Salamon Péter: Néhány, a belső ellenőrzést érintő vitatott kérdés

Jogi kitekintő

 • Dr. Andor Ágnes: Fellélegezhetnek a vezető tisztségviselők

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Példák megőrzési időkre

Kontrolling

 • Báthor László: A Balanced ScoreCard alapértékei menedzsment szemmel – III. rész

Példák, esettanulmányok

 • Tomcsányi Erzsébet: Jelentős összegű hiba megállapítása

A hónap témája

 • Szűcs Judit: Skontó, rabatt, árengedmények

Könyvvizsgálat, ellenőrzés

 • Halmosi Gábor: Könyvvizsgálat a digitalizáció korában?

Nemzetközi számvitel

 • Filyó Janka – László Norbert: Ingatlanok nemzetközi számviteli besorolása

Jogi kitekintő

 • Kovács Dániel Máté: Az egyéni vállalkozókról szóló törvény főbb rendelkezései

Havi bürokrata

 • Zatykó Zsuzsanna: A hibák és hibahatások tartalma és könyvviteli elszámolásai

Álláspont

 • Kardos Péter: Utalványok számvitele 2019-től az áfamódosítások tükrében

Kontrolling

 • Báthor László: A Balanced ScoreCard alapértékei menedzsment szemmel – II. rész

A szerkesztőbizottság a rovatvezetőkből áll, akiknek a munkáját támogatja:

 • Tóth Mihály – a Pénzügy Minisztériumban, majd Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban főosztályvezető, jelenleg az MB tax Kft. vezető könyvvizsgálója
 • Kardos Péter – Pénzügy Minisztérium, majd ABT Treuhand csoport adótanácsadási üzletágvezetője, jelenleg az Ecovis Tax Solution Kft. partnere
 • Kántor Béla – egyetemi docens, Miskolci Egyetem Számvitel Intézeti Tanszék

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2021

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: Kézdi Katalin

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Gábor Zsolt

Felelős szerkesztő: Dr. Antal Ildikó

ISSN 2060-4076