Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Ügyfelem egy gyáregység működését kívánja tovább folytatni akként, hogy bérbe veszi a gyár épületét, annak berendezéseit, és az eddig ott dolgozó munkavállalókat foglalkoztatja tovább.
A fenti konstrukciót akként kívánja megvalósítani, hogy a gyárépületet határozott időtartamra bérbe veszi annak tulajdonosától („A” cég), a működtetéshez szükséges berendezéseket, gépsorokat – amelyek egyébként eddig is a gyárban üzemeltek – egy másik cégtől („B” cég), akinek a munkavállalóit is tovább foglalkoztatná.
Ügyfelem a „B” cégben tulajdonos is, így az Mt 106. §-a alapján kirendelés útján foglalkoztatná tovább a „B” cég munkavállalóit akként, hogy az Mt 106. § (3) bekezdése alapján biztosított eltérés lehetőségével élve (A kirendelés során – eltérő megállapodás hiányában – a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettséget azt a munkáltatót illetik meg, illetve terhelik, amelyhez a munkavállalót kirendelték.) a kirendelő munkavállalónál maradnak a munkavállalók állományban, és a munkáltatói jogok és kötelezettségek is a kirendelő munkáltatót illetik, illetve terhelik.
A fenti tényállás ismeretében tisztelettel kérem a T. Címzettet, szíveskedjék állásfoglalását megadni a tekintetben, hogy a fent ismertetett konstrukció az Mt. 85/A § (1) bekezdése alapján a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlásnak minősül-e?