Ezt kell tudni a megemelt rokkantsági járadékról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A rokkantsági járadék összege 2022-ben a júliusi kiegészítő emeléssel már 44.785 forint. Ismertetjük a rokkantsági járadék szabályozását.

A jelentős mértékű egészségromlás miatt igénybe vehető pénzbeli társadalombiztosítási ellátások az egészségromlás mértéke függvényében különbözőek lehetnek.

Több hasonló elnevezésű, így könnyen összetéveszthető pénzbeli ellátással is találkozhatunk ezen a területen.

Közülük kevésbé ismert, de igen fontos ellátás a rokkantsági járadék, amely különbözik a hasonló nevű rokkantsági ellátástól.

A rokkantsági ellátás egy olyan speciális élethelyzettel kapcsolatos, amikor igen nagymértékű az egészségromlás, és az olyan korai életkorban keletkezett, hogy a társadalombiztosítási ellátásokhoz szükséges minimális mértékű biztosítási idő, szolgálati idő sem kerülhetett megszerzésre.

Ez a járadék olyan személyeknek ad rendszeres pénzbeli ellátásként segítséget, akik igen fiatalon, esetleg születésüktől kezdve kerültek nagyon súlyos egészségi állapotba, sokszor életük során végig viselve az egészségi probléma, betegség, fogyatékosság terhét. Az ellátásra való jogosultság szabályait a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII.27.) MT rendelet tartalmazza.

Rokkantsági járadékra az jogosult, akinek huszonötödik életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 %-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.

A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.

A rokkantsági járadék megállapítható akkor is, ha az érintett személy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy ha családi pótlékot folyósítanak utána. Megállapítható továbbá az ellátás abban az esetben is, ha nevezett munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A rokkantsági járadék összege 2022-ben a júliusi kiegészítő emeléssel már 44.785 forint.

Az ellátás összege a nyugdíjak emelésekor, kiegészítő emelésekor növekszik. Ez történik a nyugellátások és más ellátások 2022. július havi kiegészítő emelésekor is. Erről rendelkezik a rokkantsági járadékról szóló 83/1987.(XII. 27.) MT rendelet 2022. július 1-jétől hatályos 2.§ (3) bekezdése, és 7.§-a.

Igy 2022. július 1-jétől az ellátás összege a korábbi havi 43.100 forintról 44.785 forintra emelkedik január 1-jére visszamenőleges hatállyal.

A visszamenőleges emelésre tekintettel járó különbözet is júliusban kerül kifizetésre hivatalból, kérelem nélkül.

A rokkantsági járadékot az érintett személy tizennyolcadik életévének betöltésétől lehet megállapítani.

Ha a jogosultsági feltételek fennállnak, az igény – azonosan a nyugellátási igényekkel – hat hónapra visszamenőleg is érvényesíthető.

A rokkantsági járadék megállapításának nem előfeltétele szolgálati idő megléte.

Ezzel a rendelkezéssel válik lehetővé ellátás megállapítása azon fiatalok számára, akik egészségi állapotuk miatt az esetek túlnyomó részében nem tudnak munkát vállalni, és így szolgálati időt szerezni.

A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője terjesztheti elő az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó igazgatási szervénél formanyomtatványon, mellékelve az egészségi állapottal kapcsolatos előírt dokumentumokat. A kérelem elektronikus úton is benyújtható.

Abban az esetben, ha a rokkantsági járadékot igénylő személyt nagykorúsága elérésekor egészségi állapota (szellemi képességei) miatt gondnokság alá kell helyezni, előbb a gondokság alá helyezési eljárást kell lefolytatni, hogy gondnoka nyújthassa be, mint törvényes képviselő a járadék iránti igényt.

Megszűnik a rokkantsági járadékra való jogosultság, ha a jogosult részére nyugellátást állapítanak meg, vagy egészségi állapotában javulás következik be, és az egészségkárosodás már nem éri el a 70 %-ot.

A rokkantsági járadékban részesülő személy utazási kedvezményre és adókedvezményre is jogosult.

Ha a rokkantsági járadékban részesülő személynek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége van az ellátás melletti keresőtevékenysége folytán, az összevont adóalapot csökkentheti személyi kedvezménnyel. A kedvezmény mértéke jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve. 2022-ben a kedvezmény összege 10.005 forint havonta, éves szinten 120.060 forint.

A minimálbér emelkedésekor a kedvezmény összege is emelkedik.

A rokkantsági járadék mellett korlátozás nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni. Munkaviszonyban a rokkantsági járadékban részesülő munkavállaló megváltozott munkaképességű személynek minősül a Munka Törvénykönyve 294. § (1) bekezdés l) pont lb) alpontja alapján (lásd itt: megváltozott munkaképességű személy, aki legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkezik), így egészségi állapota miatt évi öt munkanap pótszabadságra is jogosult.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 26.

Jön a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás

Egyszerűsítheti a jogviszonyok mindennapi ügyintézését az adóhatóság vezetésével működő konzorcium uniós támogatással létrejövő fejlesztése, a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás (KJNY) – közölte a NAV.

2024. június 24.

Mit jelent a nyugdíjelőleg?

Sokaknak nyugdíj-igényük benyújtása után először nyugdíjelőleget állapítanak meg. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) tartalmazza.