Nagypapák gyesen és a nyugdíj

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2019. január 10.
Címkék: , , ,
Rovat:
A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásának lehetőségével kapcsolatban sok kérdés merül fel a jogosultsági feltételek összetettsége miatt, érdeklődnek többek között a nagymama gyesről is. Az a kérdés is fölmerül olykor, hogy a nagypapa mehet-e gyesre, és ha igen, nyugdíjába beszámít-e ez az időszak.

Nézzük meg először, hogy a nagymama által igénybe vett gyermekgondozási segély, jelenlegi elnevezésével a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) folyósításának időtartama beszámítható-e ehhez a kedvezményes nyugellátáshoz való jogosultságba.

Nem ritka esetet érint a kérdés, mivel az „aktív” nagymamák segítségének igénybevételénél a még nem nyugdíjas személy jövőbeli helyzetét, a gyermekgondozási segély munkaviszonyra és a későbbi nyugdíjra való hatását is számításba kell venni.

A kérdést az is indokolja, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szükséges jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel, annál szűkebb fogalom.

Ezért fontos annak pontos ismerete, hogy a szolgálati időnek minősülő időszakok közül mely idők vehetők figyelembe jogosultsági időként is.

Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Fenti gyermekgondozási, gyermeknevelési ellátások bizonyos kivételektől eltekintve (pl. a főszabályként csak a szülő anya által igénybe vehető terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj) más személy által is igénybe vehetők.

Gyermekgondozási díjra például a szülő (apa is) jogosult.

Gyermeknevelési támogatás is a szülő által igényelhető, a gyes pedig a szülők mellett a nagyszülők részére is megállapítható meghatározott feltételek mellett.

A szolgálati időként történő elismerés szempontjából nincs jelentősége fenti gyermekellátásoknál az igénybevevő nemének, mind női, mind férfi jogosult szolgálati időt fog szerezni az ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék alapján.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása szempontjából viszont már csak az anyák és nagymamák által igénybe vett ellátásoknak van jelentősége.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20/A §-a szerint a jogosultakon kívül (szülők), de az ott meghatározott feltételek mellett a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa
(a továbbiakban együtt: nagyszülő) is jogosult a gyesre, ha

  • a gyermek az első életévét betöltötte,
  • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyesről lemondanak, és egyetértenek a gyesnek nagyszülő részéről történő igénylésével, és
  • a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel gyest folyósítanak.

A nagyszülő részére a gyesre való jogosultság fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha

  • ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és
  • a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

Három éves kor felett is sokszor előfordul olyan élethelyzet, hogy a kisgyermek három éves kora után betegsége miatt igényel otthoni felügyeletet, gyakran kell orvoshoz, vagy fejlesztő foglalkozásokra vinni, és ezt az időszakot a szülő már nem tudja munkájától távol tölteni, más családi segítséget, munkamegosztást kell megszervezni. A nagyszülő itt is segítség lehet.

A „nagyszülő gyes” szempontjából ebben az esetben is az általános szabályok érvényesülnek, azaz a gyermek tíz éves koráig tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén van lehetőség gyes igénybevételére. Hasonló az ikergyermekek esete, amikor a gyes szintén nem csak három éves korig, hanem a tankötelessé válás évének végéig folyósítható. Ha az ikrek esetén a tankötelessé válás éve nem azonos, a gyes jogosultság a legkésőbb tankötelessé váló gyermekhez igazodik.

Összegezve fentieket a jogszabályi lehetőség szerint tehát a „nagymama gyes” is beszámít a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához.

A nagypapa pedig az általános szabályok szerint szolgálati időt szerez a gyes ideje alatt.

A nagyszülő a gyermek három éves korától keresőtevékenységet is folytathat a gyes mellett, legfeljebb heti harminc óra időtartamban, vagy időbeli korlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

A nyugdíj összegének kiszámításánál a „nagyszülő gyes” esete nem tér el az általános szabályoktól.


Kapcsolódó cikkek:


Márciusban kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése
2019. március 13.

Mint ismeretes, minden év márciusában kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendeletében előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal.

Az özvegyi nyugdíj legfontosabb szabályai
2019. március 12.

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság – akárcsak a többi hozzátartozói nyugellátásra való jog – az elhunyt jogszerző által megszerzett szolgálati idő alapján keletkezik. A jogszerzés akkor állapítható meg, ha az elhunyt nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett az elhalálozási életkorára előírt szolgálati idővel.

Hasznos tudnivalók a társadalombiztosítási egyéni számláról
2019. március 7.

Gyakran felmerülhet a kérdés, különösen év elején az adóigazolások kézhezvételekor, hogyan lehetne megtudni, vajon rendben van-e társadalombiztosítási jogviszonyunk, a kifizetett munkabér, illetmény után mennyi nyugdíjjárulékot fizettünk.