Pályázat nagycsaládosoknak házépítésre

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatán 5-6 millió forint nyerhető.

 

A WIENERBERGER Téglaipari Zrt., a TONDACH MAGYARORSZÁG Zrt., a SCHIEDEL Kéménygyár Kft., a POLI-FARBE Vegyipari Kft., mint támogatók, és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a továbbiakban: NOE) olyan közös pályázatot írtak ki, amelyben nagycsaládosok lakáskörülményeinek javítását szeretnék elősegíteni.

A NOE, mint közhasznú civil szervezet célja a családsegítés és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése, a család és a gyermek kiemelkedő szerepének és jelentőségének elismertetése a társadalom egészében, ezért a pályázat legfőbb célja is az, hogy az általuk nyújtott természetbeni juttatás valódi segítséget jelentsen a NOE tagsággal rendelkező nagycsaládosok számára.

A pályázat keretében kettő nagycsalád egyedi építésű családi házához nyújtanak építőanyag támogatást a támogatók 2016- ban.

Milyen összegben, kik kaphatnak támogatást?

Támogatásban részesülhetnek azok a családok, amelyek

a.) a saját háztartásukban három vagy több gyermeket nevelnek, s akik közül három gyermek még nem töltötte be a 21. életévét és legalább két gyermek 14 év alatti;

b.) 2015. január 31-én már tagjai voltak a Nagycsaládosok Országos Egyesületének és tagdíjukat 2015 és 2016 évekre is rendezték legkésőbb a pályázat beadásának határidejéig.

A pályázatból vannak azonban kizárt családok is, ugyanis nem pályázhatnak azok, akik a NOE bármely szervezetével, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban állnak. Ez alól csak az önkéntes szerződés alapján tevékenységet végző NOE tagok jelentenek kivételt, akik részt vehetnek a pályázatban, mivel jövedelmet a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől semmilyen formában nem szereznek.

Fontos tudni, hogy a pályázaton nem kizárólag házasságban élők indulhatnak, ugyanis ezen kívül részt vehetnek a regisztrált élettársi kapcsolatban vagy élettársi kapcsolatban élők is, amennyiben megfelelnek a feltételeknek.

A megnyerhető pályázati pénz nem csekély, ugyanis 5-6 millió forint összeget kaphatnak a pályázó nagycsaládosok a támogatók jóvoltából, amelyet ház építésére költhetnek el.

Navigátor Adózás modul

Az Art. Navigátor és az Áfa Navigátor csomagban, 10% kedvezménnyel.

A navigátorok a jogi eljárásokat a kezdeményezéstől a lezárásig folyamatábrákkal követik végig, a kapcsolódó anyagok (jogszabályok, Nav-állásfoglalások, nyomtatványok) egy kattintással elérhetőek.

Megrendelés >>

A pályázat feltételei

A Pályázaton az itt letölthető adatlap pontos kitöltésével lehet indulni, melyet 2016. január 15- ig lehet benyújtani.

Az eredményes pályázathoz az alábbi feltételek együttes teljesülését hitelt érdemlően kell igazolni:

a.) a család legalább 1 tagja rendelkezik saját tulajdonú építési telekkel, és az arra tervezett házhoz tartozó jogerős építési engedéllyel;

b.) építtetők vállalják, hogy az építendő lakóház lakrészének nettó alapterülete nem nagyobb, mint 140 m2, vagy az egy főre eső négyzetméter nem haladja meg a 30 m2-t;

c.) amennyiben az építkezést a család bankkölcsönből kívánja finanszírozni, úgy rendelkezésre áll a finanszírozó hitelintézet által elfogadott tételes költségvetés;

d.) a család kötelezettséget vállal arra, hogy az új lakóház jogerős használatba vételi engedélyének kibocsátásig a jelenlegi lakóhelyül szolgáló ingatlantulajdont értékesíti;

e.) a család nem rendelkezik egyéb, – özvegyi v. más haszonélvezettel nem terhelt – lakás céljára is alkalmas beköltözhető, lakóingatlannal;

f.) az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat arra, hogy 2016. május 31-ig az alapozási munkálatokat, a pince építése esetén a pincefal- és födém építését befejezik és 2016. december 20-ig a használatbavételi eljárást megindítják;

g.) vállalják és tudomásul veszik, hogy nyertes pályázat esetén az építtetőnek kötelessége az építkezés menetéről rendszeres időközönként – minimum kéthavonta – beszámolni;

h.) az építkezés befejezéséhez szükséges saját erőt – amely a kivitelezés bruttó bekerülési értékének 60 %-a – érdemlegesen igazolni tudják a következők valamelyikével:

- saját folyószámlán legalább 3 hónapja lekötött összeg

- pozitívan elbírált banki kölcsönszerződés

- befektetési számlán az építkezés céljára hozzáférhető összeg

- munkáltatói lakáscélú hozzájárulás illetve kölcsön

- saját kisebb, eladásra szánt, meghirdetett kisebb ingatlan

Lehetőség van arra is, hogy a támogatók nyilatkozatba foglalják a meghatározott értékű építőanyag biztosítását sikeres pályázat esetén, amennyiben a család nem rendelkezik a szükséges önerővel és ez akadályozza a hitel engedélyezését.

Továbbá saját erőnek számít az építkezésen végzett saját munka is, azonban ennek értéke nem lehet több, mint a kivitelezés bruttó bekerülési értékének 15%- a.

i.) Az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat, hogy a támogatók által szervezett médiaszereplésen – a támogatók által meghatározott alkalommal, egyeztetett időpontban, de legfeljebb 4 alkalommal – részt vesznek (ilyen alkalom pl.: a pályázat eredményhirdetése, építkezés menete, új ház átadása);

j.) Az építtetők vállalják, hogy a támogató cégekkel Referenciaház – szerződést kötnek.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Megrendelés >>

Pályázat tartalma

A pályázathoz az alábbi mellékleteket szükséges csatolni:

a.) jogerős építési engedély és az építési hatóság által jóváhagyott tervdokumentáció másolata, amennyiben van, elektronikus formában;

b.) engedélyezési tervhez igazodó tételes költségvetés, melyet a tervező vagy a kivitelező igazolt;

c.) tulajdoni lap másolata;

d.) aláírt vagy előkészített banki kölcsönszerződés másolata- hitelből történő finanszírozás esetén;

e.) bankszámlakivonat az önerő igazolásához;

f.) házassági anyakönyvi kivonat másolata – amennyiben van;

g.) gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata.;

h.) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

i.) előző évi jövedelemigazolás mindkét szülőtől;

j.) igazolás a helyi jegyzőtől, hogy a gyermekek az elmúlt két évben nem voltak a családból kiemelve és/vagy a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálat ajánlása;

k.) amennyiben NOE egyesülethez, csoporthoz tartozik, ajánlás a szervezet vezetőjétől;

l.) kísérőlevél.

Előnyt jelent

A pályázóknak érdemes figyelembe venniük bizonyos szempontokat, amelyek előnyt jelentenek a pályázat elbírálásánál.

Ezek a családok helyzeti előnnyel indulnak a pályázaton:

- a családban fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, amely gyermek nem állami intézményben van elhelyezve

- a család valamely tagja a NOE bármely szervezetének munkájában önkéntesként hosszabb ideje tevékenykedik,

- a szülők házasságban élnek,

- a család első lakástulajdonát szerzi meg a pályázat során

- az építés során energiatakarékos megoldások kerülnek alkalmazásra,

- a családban élő gyermekek oktatási intézményben tanulnak,

- a családban a szülők rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,

- a család a környezettanulmány alapján megállapíthatóan, és/vagy a helyi jegyző nyilatkozata szerint általánosan jó életvitelnek megfelelő, rendezett körülmények között él, a gyermekek legalább 2 éve nem voltak kiemelve a családból.

A pályázatnál előnyt jelent továbbá egy olyan kísérőlevél (legfeljebb kettő A4 oldalon) melléklete is, amelyben a család bemutatja elképzeléseit arról, hogy az új lakóházban melyik szobát mire fogják használni, ki hol fog aludni, továbbá leírják a fűtés módját, szilárd fűtés esetén a tüzelő tárolását, ismertetik a közlekedési eszközeikre vonatkozó terveiket (gépkocsi, kerékpárok tárolása), továbbá felsorolják az építésnél vállalt saját munka esetén a személyeket és az általuk vállalt tevékenységeket.

Nyilatkozat

A pályázat kiírása során a NOE kizárja a biztatási kárra történő hivatkozás lehetőségét és mindennemű kárfelelősségét, ugyanis úgy nyilatkozik, hogy a pályázat eredményes megvalósításának feltétele a támogatók tényleges támogatása, ennek elmaradása vagy részleges megvalósulása esetén a NOE a pályázat önerős megvalósítására kötelezettséget vállalni nem tud.

 • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • online vásárlás

  Már csak kevesebb, mint fél év felkészülési idő maradt az online számla-adatszolgáltatás bevezetésére. „A felkészülés pedig nemcsak a számlázó szoftverfejlesztő cégeket érinti” – figyelmeztet Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető adótanácsadója – „hanem minden vállalkozást. Legsúlyosabban talán azokat, melyek saját számlázási, ügyviteli rendszert használnak. Ők jellemzően nagyobb, sokszor nemzetközi hátterű vállalatcsoportok.” Ha valaki csúszik a rendszer elindításával, vagy nem megfelelően küldi át az adatokat, akár 1 millió Ft-os bírságot kockáztat, a számla befogadója pedig elvesztheti áfa-levonási jogát. A hatóság minden hibáért a kibocsátó adózót fogja felelőssé tenni, még ha a szoftverfejlesztő vagy a számlázással megbízott alvállalkozó okozta is a mulasztást.

 • pénz

  Idén hat százalék felett alakulhat a reálkeresetek emelkedése a tárca számításai szerint - mondta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfőn.

 • panellakás

  A vállalkozások 5 millió forintig adómentesen támogathatják dolgozóik lakáshitel törlesztését, lakás vásárlását, építését, bővítését, korszerűsítését vagy akadálymentesítését. Az akár havi 83 ezer forintos juttatás cafeteria elemként is választható - tájékoztatta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t. 

 • nav_logo

  Ismét számos fontos dologról tájékoztatott a NAV: feltárultak az áfacsökkentés részletei, frissült számos információs füzet, és bemutatták az ellenőrzési eljárás digitalizációjához szükséges ELLUGY nyomtatványt.

 • vonat

  Év elején többször is kapnak levelet a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Januárban kapják meg a tájékoztató levelet az előző évben folyósított ellátás összesített összegéről és az ellátás 2018. évi emelésének mértékéről és az emelt összegről. Az ellátottak utazási utalványát legkésőbb március 31-ig adják postára.