A szabadságról történő visszahívás

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Itt a nyár, a nyaralások és a szabadságolás időszaka. A szabadság intézményének célja, hogy a munkavállaló regenerálódjon, kipihenje magát, ennek köszönhetően a munkába való visszatérést követően teljesítménye javuljon, motivációja megújuljon. A szabadság tehát nem csupán a munkavállaló, de a munkáltató érdekeit is szolgálja, a törvényi kötelezettség teljesítésén túl a szabadság kiadása számára is előnyös lehet. Előállhatnak azonban a munkáltató oldalán olyan körülmények, melyek az említett előnyök ellenére is a tervezett vagy már megkezdett szabadság átszervezését, megszakítását indokolják.

A szabadság kiadásáért a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 122. § (1) bekezdése szerint a munkáltató felelős, ezért annak kiadása főszabály szerint a számára megfelelő időpontban kerül sor. A munkavállalót szabadságának ideje alatt nem terheli munkavégzési illetve rendelkezésre állási kötelezettség, tartózkodási helyének megválasztásakor a munkavállaló nem köteles figyelembe venni a munkáltató esetleges igényeit, kéréseit.

Ahhoz, hogy a munkáltató a munkavállaló szabadságának már közölt időpontját megváltoztassa vagy az általa foglalkoztatott megkezdett szabadságát megszakítsa, az Mt. 123. § (5) bekezdése szerint az szükséges, hogy a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok ezt indokolja. A megszakításnak nem lehet tehát oka pl. egy másik munkavállaló méltányolható magánérdeke, a munkáltatónál fellépő üzemzavar azonban igen. Kétség esetén e körülmények fennállását a munkáltatónak kell bizonyítania. A foglalkoztatónak tehát a munkavállaló felmerült költségei és teljes kára megtérítésének vállalása mellett sincs lehetősége önkényesen megszakítani a dolgozó szabadságát, kell, hogy a változtatást valamivel alá tudja támasztani. Betegszabadság megszakítására a munkáltatónak a két jogintézmény névbéli hasonlósága ellenére sincs lehetősége.

Az Mt. 122. § (4) bekezdése alapján a munkáltatónak legkésőbb a szabadság kezdetét 15 nappal megelőzően közölnie kell a kiadott szabadság időpontját, azonban ez nem jelenti azt, hogy a már közölt időpontot az azt megelőző 15. napig szabadon módosíthatná. Ha a munkáltató tegyük fel fél évvel előre közli a nyári szabadságok kiadásának rendjét és a munkavállaló erre alapozva előleget fizet ki egy utazási irodának, a munkáltató megváltoztathatja ugyan a szabadság kiadásának időpontját akár egy hónappal a tervezett szabadság előtt is, köteles azonban megtéríteni a munkavállaló keletkezett kárát (lásd még alább).

A munkavállaló szabadsága megszakításának elrendelése tipikusan telefon vagy szöveges üzenet/levél útján történik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a rendelkezésre állási kötelezettség hiányára tekintettel a munkavállaló nem köteles a munkáltató hívását fogadni, levelét megnyitni stb. A munkáltatónak később nem áll jogában a munkavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezményt alkalmazni amiatt, hogy szabadságának megszakítását nem tette lehetővé, hiszen a munkáltatót nem terhelte olyan kötelezettség, melyet a munkáltatóval való kapcsolatfelvétel meghiúsításával megszegett volna. Ha azonban a hívás fogadására, levél elolvasására bizonyítottan sor kerül, a munkavállaló együttműködési kötelezettsége miatt köteles a munkáltató utasítása szerint munkát végezni és ellenkező rendelkezéséig a munkáltató rendelkezésére állni.

Az Mt. 123. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a munkáltató a munkavállaló szabadságának módosítása vagy megszakítása esetén az alkalmazott ezzel kapcsolatban felmerült és igazolt valamennyi költségét, kárát köteles megtéríteni. E szabály a munkavállaló magánélete szabad szervezhetőségének biztosítását szolgálja, a jogalkotó ezzel garantálja, hogy a munkavállaló aránytalan kárt ne szenvedjen.

Amennyiben a munkáltató sikerrel hívja vissza foglalkoztatottját dolgozni, az Mt. 123. § (7) bekezdése szerint annak tartózkodási helyéről a munkahelyére történő utazása a szabadság idejébe már nem számít bele. Ez a szabály különösen külföldi tartózkodás esetén lehet jelentős, hiszen ilyenkor az út akár napokat is igénybe vehet. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalónak kiadandó szabadság adott évre vonatkozó száma az út napjaival már nem csökken, a kérdéses napokat a munkavállalónak később ismét ki kell adni. Az út ideje ugyanakkor munkaidőnek sem minősül, tehát annak idejére a munkáltató munkabért fizetni nem köteles, dogmatikailag a visszaút munkavégzés alóli felmentésnek minősíthető.

Ha a munkavállaló az elrendelt munkavégzést követően úgy dönt, hogy a megszakítást megelőző tartózkodási helyére utazik vissza, a fenn említett szabály a visszaútra is vonatkozik, a tartózkodási helyre történő visszautazás sem számít bele a szabadság időtartamába.
 

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • munkavállaló

  Az amerikaiaknak kevés, a skandinávoknak sok, a magyaroknak átlagos mennyiségű szabadnap jár.

 • munkavállaló

  A szabadság felhasználásáról részben a munkáltató, részben a munkavállaló jogosult dönteni a Munka törvénykönyve szerint. A szabadnapok számát is az Mt. határozza meg, amely egyrészt életkor, másrészt gyermekek, illetve egyes munkakörök után jár.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • cégbíróság

  Az üzletrész végrehajtási árverésen való értékesítésének a Gt.-ben és a Ptk.-ban írt szabályai lényegesen eltérőek, a Ptk. ugyanis az üzletrész ily módon történő megszerzésénél a társaság beleegyezésének jogintézményét alkalmazhatóvá teszi. Annak eldöntésénél, hogy a kft. jogszerűen tagadta-e meg beleegyezését az árverési vevő üzletrész-szerzéséhez, és ezért alappal mellőzte a tagváltozással kapcsolatos változásbejegyzési kérelem előterjesztését, elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy a társaság e határozat meghozatalánál a Gt. vagy a Ptk. hatálya alá tartozott vagy sem.

 • Fotó: shutterstock

  A gyakran változó jogszabályok követése jelentős kihívás elé állíthatja a cégeket, ezért a Grant Thornton idén is megrendezte az ügyfélnapot, aminek témája a 2018-as változások és aktualitások voltak. A meghívott szakemberek kiemelten tájékoztatták az ügyfeleket az online számlázás bevezetését és az új adóeljárási törvényeket érintő változásokról - olvasható az újságunkhoz eljuttatott közleményében, amely röviden összefoglalja a változásokat.

 • japán

  Tíz év elteltével Magyarország újra japán jenben bocsátott ki devizakötvényt, a 30 milliárd jen összegű 3 éves futamidejű kötvény kamata 0,37 százalék - közölte az Államadóság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán.

 • laptop

  Várhatóan új szintet lép az adóhatóság és a cégek kapcsolatának digitalizációja az online számlaadat-jelentések elindulásával. A valós idejű számlaadatok alapján a NAV a vállalatok adókötelezettségeire és adóköveteléseire is jobban ráláthat majd.

 • gyár, robot

  Januárban az ipari termelés 6,9 százalékkal nőtt tavaly januárral összevetve, a munkanaphatástól megtisztított adatok szeriont 6,7 százalékkal emelkedett a termelés - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).