Milyen hitelprogramokra számíthatok?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Többek között az MFB  hitelprogramjait ismerteti a Cégvezetők ABC-je 2014 című kiadvány.


1. A Magyar Fejlesztési Bank hitelprogramjai vállalkozások részére

1.1. MFB Kisvállalkozói Hitel

A hitelprogram célja, hogy a magyarországi székhelyű mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson.

Ez a kedvezményes forráslehetőség a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő mikro- és kisvállalkozások (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások) beruházási és fejlesztési céljaihoz nyújt forrást. Ennek megfelelően olyan vállalkozások igényelhetik, ahol a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és amelyek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A hitel az alábbi célokra használható fel:
– a vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás),
– a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,
– a vállalkozás tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához.
A hitel feltételei:
– A saját erő minimálisan elvárt mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 10 százaléka, amely a kockázatok (ügyfélminősítés) függvényében 15 százalékra emelkedhet. Amennyiben a vállalkozás az Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (a továbbiakban: MV Zrt.) kezességvállalását választja, az elvárt saját erő a beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 20 százalékának kell lennie. A saját erő saját forrásból, az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból, továbbá alárendelt tulajdonosi hitelből állhat.
– A saját forrás mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 5 százaléka kell, hogy legyen. Az MV Zrt. kezességvállalása esetén, illetve 15 százalékos elvárt saját erő mellett a saját forrás mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 10 százalékának kell lennie.
– Kizárólag ingatlanépítés és -vásárlás hitelcél esetén finanszírozható a hitelből megkezdett beruházás is, ebben az esetben kizárólag a saját erő részeként elszámolhatók a hitelkérelem benyújtását megelőző legfeljebb 12 hónapon belül keletkezett számlák, vagy más számviteli bizonylatok, amelyeket hitelfelvevő saját forrásából vagy alárendelt tulajdonosi hitelből egyenlített ki.
– Ingatlanon végzett beruházás esetén az ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell rendelkezni a hitelkérelem befogadásakor.
– Ingatlanépítés, -átalakítás esetén az építési engedélynek legalább a rendelkezésre tartási időszak végéig érvényesnek kell lennie.
– Idegen ingatlanon történő tárgyieszköz-aktiválás esetén be kell mutatni az ingatlanra vonatkozó, legalább a hitel futamidejével megegyező időtartamra szóló bérleti szerződést, valamint a bérbeadó beruházáshoz történő hozzájáruló nyilatkozatot.
– A biztosítékok fedezeti értéke – az adósminősítés függvényében – legalább a hitelösszeg és 1 éves kamatának a 100 százalékának kell lennie.
– Biztosítékként ingatlan és ingó jelzálogjog, készpénzóvadék, a tulajdonos készfizető kezességvállalása fogadható el. Továbbá minden esetben szükséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által, vagy az MV Zrt. által az „Új Széchenyi Hitelgarancia Program” keretében nyújtott, a hitel tőkeösszegére és kamataira, járulékaira kiterjedő 80 százalékos mértékű készfizető kezességvállalás (intézményi készfizető kezességvállalás). Az intézményi készfizető kezességvállalási díj az ügyfél részére nem kerül felszámításra.
A hitelösszeg és a lejárat:
1–50 millió forint, de kezdő vállalkozások esetében legfeljebb 1–25 millió forint.
A lejárat legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel, maximum 2 év rendelkezésre tartási idővel.
A saját erő mértéke:
A beruházás nettó bekerülési értékének legalább 10 százaléka, amely a kockázatok (ügyfélminősítés) függvényében 15 százalékra emelkedhet. Amennyiben a vállalkozás az MV Zrt. kezességvállalását választja, az elvárt saját erő a beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 20 százaléka kell, hogy legyen.
Fizetendő kamat:
3 havi EURIBOR+5százalék/év.
Egyéb fizetendő díjak, jutalékok:
– Szerződéskötési díj: Egyszeri 1 százalék, amelyet a szerződéskötéskor számítanak fel, a teljes hitelösszegre vetítve.
– Folyósítási jutalék: Egyszeri 1 százalék, amelyet az első folyósításkor számítanak fel, a teljes hitelösszegre vetítve.
– Projektvizsgálati díj: Egyszeri díj: 25 ezer forint+a hitelösszeg 0,1 százaléka.
– Rendelkezésre tartási díj: 0,25 százalék/év
– Módosítási díj: Mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1 százaléka, de legalább 10 ezer forint.
– Kezességvállalási díj: Az ügyfél részére nem számítják fel.

   

       

1.2. Start hitelprogram

A Start Hitelprogram fő célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése. Ennek megfelelően a hitelprogram ajánlható a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyeknek fő foglalkozásuk (tartós létalapjuk) biztosítása céljából. Kedvezményezettek lehetnek továbbá belföldi gazdasági társaságok és termelő típusú szövetkezetek.
A Start Hitelprogram által finanszírozható területek:
– piac- és versenyképes termékek, szolgáltatások fejlesztése,
– korszerű technológiai eljárások adaptálása,
– beszállítói kapcsolatok erősítése,
– munkahelyteremtés ösztönzése,
– ipari parkokba betelepülő vállalkozások ösztönzése,
– regionális fejlesztési programokban való részvétel,
– egészségügyi fejlesztési hitelek kkv-k részére,
– Strukturális Alapok és Kohéziós Alap pályázataihoz kiegészítő hitel nyújtása,
– oktatási intézmények fejlesztéseinek finanszírozása.

A Start Hitelprogram főbb jellemzői:

– Forgóeszköz-finanszírozás (járulékos) maximum a szükséges hitel 30 százalékáig. Az igényelhető hitel nem haladhatja meg a fejlesztési ráfordítások 70 százalékát, maximális összege 127 823 EUR forintértékét.
– Saját erő mértéke: szükséges saját erő a fejlesztési költségek 30 százaléka, melyből 20 százaléknyi rész lehet külső forrás.
– Kamata változó, a mindenkori jegybanki alapkamat 75 százaléka, ehhez járul a bankok által felszámított kamatrés, amely a Start Garancia Zrt., vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által szavatolt hitelrész után 1 százalék, míg a nem szavatolt rész után maximum 2 százalék.

A Start-hitel meghirdetésekor a maximálisan kihasználható futamidő – beleértve a maximum 2 éves türelmi időt – beruházási célonként külön-külön lett meghatározva: építkezéseknél legfeljebb 15 év, gépek berendezések beruházásánál 10 év, induló árukészlet beszerzésénél 8 év, pénz közvetlen szolgáltatása útján történő részesedésszerzés esetén 5 év. A konstrukció 2020. december 31-i véglejáratára tekintettel a benyújtandó refinanszírozási kölcsönkérelmeknél a hivatkozott véglejárattal összhangban kell elkészíteni a törlesztési ütemezést.

1.3. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram célja forrás biztosítása a mezőgazdasági termeléshez, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, jó minőségű termékek előállításához. A hitelt mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással, illetve baromfi, nyúl-, szarvasmarha- (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) és sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalatok vehetik igénybe. 
Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram azért előnyös, mert:
– kedvezményes kamatozással igényelhető,
– a hitel felhasználható beruházásnak minősülő tenyészállat vásárlásra is,
– nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb Európai Uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik,
– mezőgazdasági őstermelő is felveheti,
– kezdő vállalkozások is finanszírozhatók.

A hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt:
– az egyéni vállalkozás,
– a gazdasági társaság,
– a szövetkezet,
– az európai részvénytársaság, vagy
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő,
akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, aki/amely mezőgazdasági-, halgazdálkodási- , illetve baromfi, nyúl, szarvasmarha és sertés állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat.

Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram jellemzői:
– Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKF+legfeljebb 3,5 százalék.
– Kamattámogatás: A hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére a vidékfejlesztési miniszter az esedékes kamatfizetéshez a hitelkamat 50 százalékáig – de legfeljebb évi 4 százalékos mértékű – kamattámogatást biztosít.
– Futamidő: legfeljebb 6 év.
– Hitelösszeg: A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió forint, és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió forintot, termeltetők esetében az 500 millió forintot.
– Saját erő mértéke: saját erő nem szükséges.
– Devizanem: a hitel forintban igényelhető.

 Kreditpontos rendezvények, kiadványok

Szerezze meg Ön is kötelező kreditpontjait Kiadónk minőségi képzésein! További részletekért kattintson ide!

A Wolters Kluwer Kiadó kreditpontot érő kiadványai

1.4. Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

Az Agrárfejlesztési Hitelprogram célja a mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása. Továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen a Darányi Ignác Terv (korábban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – ÚMVP) pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, 3. hitelcél esetén már nagyvállalatok részére is.

Az Agrárfejlesztési Hitelprogram az alábbiak miatt előnyös:
– rendkívül kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető,
– forrás-kiegészítőként a Termékleírásban megadott jogcímen elnyert támogatáshoz felhasználható,
– kezdő vállalkozások is finanszírozhatók,
– vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedő őstermelők is igénybe vehetik.

Olyan, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (kkv), és a 3. hitelcél esetén kkv-nak nem minősülő vállalkozásoknak is ajánlható amelyek:
– egyéni vállalkozás,
– gazdasági társaság,
– szövetkezet,
– európai részvénytársaság
formában működnek.

Az agrárfejlesztési hitelprogramból finanszírozható beruházások:
a) Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházás esetén
– termelési költségek csökkentése,
– a termelés javítása és átcsoportosítása,
– minőségfejlesztés,
– természeti környezet megóvása és minőségének javítása,
– higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása.
b) Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének segítése esetén
ba) fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges költségek intézményi kezességvállalással biztosított finanszírozása (alapítási támogatás),
bb) fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás elősegítése (mezőgazdasági üzem korszerűsítésére irányuló támogatás).
c) Projektkiegészítő hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítő finanszírozására – az ÚMVP-ben meghirdetett, a következő jogszabályokban szabályozott támogatási jogcímek keretében finanszírozott beruházásokhoz igényelhető:
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet;
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet.
d) Agrárforrás hitel
A verseny- és növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és technológiafejlesztésre.
e) Intézményi kezességvállalással biztosított termőföld vásárlás finanszírozása.
Az agrárfejlesztési hitelprogram jellemzői:
– Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKA+legfeljebb 3,5 százalék/év.
– Futamidő: legfeljebb 15 év.
– Hitelösszeg: a minimális hitelösszeg a), bb), c) és d) hitelcél esetén 5 millió forint, ba) és e) hitelcél esetén 1 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg a), bb), c) és d) hitelcél esetén 1000 millió forint, ba) és e) hitelcél esetén 50 millió forint.
– Saját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó – költségének legalább a 15 százaléka. A saját erő állhat teljes egészében saját forrásból, vagy saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat.
– Devizanem: a hitel forintban igényelhető.

Kiskönyvtár az áfáról 3. rész: Áfalevonás és áfa-visszaigénylés

Gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk az adólevonási jog természetét, szabályait, az adólevonás általános és különös feltételeit, kitérve a speciális termék- és szolgáltatáskörökre. Ismertetjük az adólevonás tárgyi feltételeit, valamint az áfa-visszaigénylés jelenleg hatályos rendszerét.

Rendelje meg most! Ára mindössze 2990 Ft+ 5% áfa

1.5. Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram

Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram célja, hogy kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitelt biztosítson az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások folyamatos termelésének biztosításához, versenyképességük fenntartásához, minőségi termékek előállításához.
Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram a következők miatt előnyös:
– Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető.
– A futamidő alatt többszöri forgóeszköz állomány feltöltést is lehetővé tesz.
– Nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb Európai Uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik.
– Mezőgazdasági őstermelő is felveheti.
– Kezdő vállalkozások is finanszírozhatók.
– Akár saját erő nélkül is igényelhető.
Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitel olyan, magyarországi székhelyű, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (kkv) ajánlható, amelyek
– egyéni vállalkozás,
– gazdasági társaság, vagy
– szövetkezet,
formában működnek, valamint a mezőgazdasági őstermelőknek, akiknek/amelyeknek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, mezőgazdasági termelőtevékenységet folytatnak, és a katasztrófa- és elemi kár miatti vis maior esemény bekövetkeztével, vagy az agárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentést megtették, amelynek alapján a Nemzeti Élelmiszer-lánc biztonsági Hivatal a szakhatósági állásfoglalást megadta, illetőleg pozitív záradékolást tett.
Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram jellemzői:
– Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+legfeljebb 2,5 százalék RKF+legfeljebb 2,5 százalék a hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfelár.
– Futamidő: legfeljebb 5 év.
– Hitelösszeg: A program keretében a károsodással arányos mértékben nyújtható hitel. A vis maior vagy agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentéssel érintett szántó és legelő után legfeljebb 200 ezer forint hektáronként, ültetvény után legfeljebb 500 ezer forint hektáronként, egy állategység után legfeljebb 200 ezer forint, de a hitel összege egyik esetben sem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
– Saját erő mértéke: saját erő nem szükséges.
– Devizanem: a hitel forintban igényelhető.

Az RKF az MFB kamatfelár mértéke, ami a program meghirdetésekor 2,5 százalék, a kamatfelár mértéke évente változó, a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértéket.

Az MFB-hitelekkel kapcsolatos bővebb információt talál az érdeklődő olvasó az MFB Zrt. honlapján, ahol megtalálhatóak az egyes konstrukciókhoz kapcsolódó hitelkérelmek, illetve a benyújtás módja is.

A Cégvezetők ABC-je 2014 című kiadványunk cikkében a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. hitelprogramjairól és egyéb uniós pályázati forrásokról is hasonló részletességgel olvashat. Az Adó kódex 2014/5. számát a Wolters Kluwer webáruházában is megvásárolhatja.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 25.

A Lego lemondott az újrahasznosított műanyagból készített építőkockák gyártásáról

A Lego csoport leállította az újrahasznosított műanyagból készült építőkockák fejlesztésére irányuló egyik kiemelt projektjét, miután kiderült, hogy az eldobható PET-palackokból kinyert új anyag gyártási folyamata magasabb szén-dioxid-kibocsátással járna az eddiginél – jelentette a Financial Times című londoni üzleti napilap hétfőn.

2023. szeptember 25.

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz, csaknem egyharmaduk fél évente, 17 százalékuk havonta egyszer jótékonykodik – mondta a Visa Magyarországért felelős területi vezetője hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.