Platformalapú munkavégzés: tilos lesz a kirúgás automatizált döntés alapján


Az új irányelv arra kötelezi az uniós országokat, hogy nemzeti szinten vezessék be a munkaviszonyra vonatkozó tényleges megdönthető jogi vélelmet, amelynek célja a digitális munkaplatform és a platformalapú munkát végző személy közötti hatalmi egyensúlyhiány megszüntetése.

A Parlament és a Tanács által februárban kialkudott, és szerdán 554 szavazattal, 56 ellenében és 24 tartózkodással elfogadott új szabályok célja, hogy biztosítsák a platform-munkavállalók foglalkoztatási státuszának helyes besorolását, valamint hogy korrigálják a színlelt önfoglalkoztatást. Emellett – az Európai Unióban először – szabályozzák az algoritmusok munkahelyi használatát.

Foglalkoztatási viszony

Az új jogszabály bevezeti a munkaviszony vélelmét (szemben az önfoglalkoztatással), amely akkor lép életbe, ha a nemzeti jog és a kollektív szerződések alapján, valamint az uniós ítélkezési gyakorlat figyelembevételével ellenőrzésre és irányításra utaló tények állnak fenn a munkaviszonyban.

Az irányelv arra kötelezi az uniós országokat, hogy nemzeti szinten vezessék be a munkaviszonyra vonatkozó tényleges megdönthető jogi vélelmet, amelynek célja a digitális munkaplatform és a platformalapú munkát végző személy közötti hatalmi egyensúlyhiány megszüntetése. A bizonyítási teher a platformot terheli, vagyis a platformnak kell bizonyítania, hogy nem áll fenn munkaviszony.

Az algoritmikus irányításra vonatkozó új szabályok

Az új szabályok biztosítják, hogy a platformalapú munkát végző személyt nem lehet elbocsátani vagy kirúgni egy algoritmus vagy egy automatizált döntéshozatali rendszer által hozott döntés alapján. Ehelyett a digitális munkaplatformoknak emberi felügyeletet kell biztosítaniuk a platformalapú munkát végző személyeket közvetlenül érintő fontos döntések tekintetében.

Átláthatóság és adatvédelem

Az irányelv olyan szabályokat vezet be, amelyek erőteljesebben védik a platformalapú munkát végző személy adatait. A digitális munkaplatformok nem dolgozhatnak fel bizonyos típusú személyes adatokat, például valakinek az érzelmi vagy pszichológiai állapotára és személyes meggyőződésére vonatkozó adatokat.

A jelentéstevő szerint

A témában illetékes EP-képviselő, Elisabetta Gualmini (S&D, Olaszország) elmondta: „Ezzel az irányelvvel az EU-ban akár 40 millió platformalapú munkát végző munkavállaló is tisztességes munkafeltételekhez juthat. Ez a történelmi jelentőségű megállapodás méltóságot, védelmet és jogokat biztosít számukra. Helyre fogja hozni a színlelt önfoglalkoztatást, megakadályozza a tisztességtelen versenyt, védi a valódi önfoglalkoztatást, és úttörő szabályokat vezet be az algoritmusok kezelésére vonatkozóan. Ez globális szinten valódi mércévé válik. Büszkén mondhatom: Európa megvédi a munkavállalóit, a szociális modelljét és a gazdaságát.”

A következő lépések

Az elfogadott szöveget most a tagállami kormányokból álló Tanácsnak is hivatalosan el kell fogadnia. Ezután kihirdetik az EU Hivatalos Lapjában, majd a tagállamoknak két évük lesz arra, hogy az irányelv rendelkezéseit beépítsék nemzeti jogszabályaikba.

Háttér

Az Európai Bizottság 2021-es elemzése szerint több mint 500 digitális munkaplatform működik, és az ágazat több mint 28 millió embert foglalkoztat – ez a szám 2025-re várhatóan eléri a 43 milliót. A digitális munkaplatformok számos gazdasági ágazatban jelen vannak, legyen szó „helyi”, például fuvarmegosztó és ételkiszállító sofőrökről, vagy online, például adatkódolással és fordítással kapcsolatos szolgáltatásokról.

Míg a platformokon dolgozók többsége hivatalosan önálló vállalkozó, körülbelül 5,5 millió ember tévesen minősülhet önálló vállalkozónak.
E jogszabály elfogadásával a Parlament a polgárok elvárásainak tesz eleget a befogadó munkaerőpiacokkal és a digitális innovációval kapcsolatban a szociális és fenntartható gazdaság megerősítése érdekében, amint azt az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseinek 13. javaslata, 13. cikkének (5) bekezdése és 35. cikke (1) bekezdésének (3) bekezdése is kifejezi.

(https://www.europarl.europa.eu/)


Kapcsolódó cikkek

2024. január 24.

Nem minősítette munkaviszonnyá a platformalapú ételfutárkodást a Kúria

Nem minősítette munkaviszonnyá a platformalapú, egyéni vállalkozóként végzett ételfutárkodást a Kúria egy a közvéleményt is foglalkoztató ügyben, így Magyarországon ma az úgynevezett platformmunkát végzők kiesnek a munkajog által biztosított védelemből. A Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője szerint indokolt, hogy nem feltétlenül minden foglalkoztatási forma munkaviszony, ugyanakkor szükség volna az erőfölényben lévő nagyvállalatok és az egyéni vállalkozók közötti egyenlőtlenséget kezelő köztes kategória kialakítására, vagy jogi védőhálóra.