Bejegyzések aránytalan sérelemokozás tilalma címkével


2022. május 31. Munkaügyek

Méltányosság elve és aránytalan sérelemokozás tilalma

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 6. § (3) bekezdése általános magatartási követelményként határozza meg, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.