Bejegyzések jogosulatlan személy címkével

2021. július 6. Munkaügyek

A jogosulatlan személy által tett jognyilatkozat érvénytelenségének kiküszöbölése

A munkáltató képviseletében a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a jognyilatkozatok megtételére. Így, amikor a munkáltató megszünteti a munkavállaló munkaviszonyát, az erre vonatkozó jognyilatkozatot a munkáltató nevében a munkavállaló vonatkozásában munkáltatói jogkört gyakorló személy írhatja alá. Kérdésként merül fel azonban, hogy mikor, illetve mit tehet a munkáltató, ha nem a megfelelő személy írta alá a jognyilatkozatot.