Osztalék

EHO 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Magánszemély az általa 10 MFt-ért megvásárolt (a mögötte lévő fedezetre tekintettel 40 MFt-ot érő) követelést ázsiós tőkeemelésként beapportálja egy kft-be akképpen, hogy 10 MFt a jegyzett tőkébe kerül, 30 MFt pedig tőketartalékba. SZJA fizetési kötelezettség nem keletkezik.
A társaság a követelés behajtása során 40 MFt bevételhez jut, s egyébként is rentábilisan gazdálkodik, negatív eredménytartalék nincs a könyveiben.
A társaság leszállítja a jegyzett tőkét, mondjuk 8 MFt-tal.
Jól gondolom-e, hogy az arányos tőketartalék csökkentés, kivét után van osztalék adófizetési kötelezettség és 14%, max. 450 eFt EHO.

SZJA 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Egy társaság tagjai 2003-ban a társasági szerződést úgy módosították, hogy a tagok tulajdoni hányaduktól eltérő osztalék illeti meg őket, a taggyűlés által az adott üzleti évre megállapított arányban.
Ebben az esetben az osztalék adózása megegyezik a törzsbetét arányos kifizetés esetén levont szja és eho mértékével?

EVA 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Korábban kettős könyvviteli nyilvántartást vezető kft áttért 2004-ben az eva hatálya alá. 2004. évben az eva és egyéb kötelezettségeinek kiegyenlítése után maradó adózott jövedelmét a társaság tagjai részbben osztalékelőlegként kiveszik. Ugyanakkor felmerült, hogy a nem evás időszakban keletkezett eredménytartalék egy részét is igénybe kivánják venni. A tagok azonban nem tudják eldönteni, hogy a korábbi évek osztalékát az evás időszakban milyen adózási szabályok szerint vehetik ki.
Van-e az evás osztalék és az eredménytartalékból kivett osztalék tekintetében összevonási szabály, saját tőke korlát, vagy a két osztalékformára külön-külön adózási szabályok vonatkoznak?

SZJA 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

Egy kft. 2001. évi mérleg szerinti eredménye – osztalék jóváhagyás előtt – 5000 EFt, jóváhagyott osztalék 2000 EFt. Ezt kötelezettségként szerepeltetik. 2001.12.31-én a saját tőke összege a jóváhagyott osztalék képzése után 10.000 EFt.
2002. 12.31-én az adózott eredmény 8000 EFt, jóváhagyott osztalék 3000 EFt. 2002.12.31-én a saját tőke összege mérleg szerint 18.000 EFt.

2004 évben fizetik ki mindkét jóváhagyott osztalékot.
Véleményem szerint az adózás a következőképpen alakul a 2004 évi szabályok alapján:
2001. évi mérleg szerinti saját tőke 13.000 EFt, ennek 30%-a 3900 EFt, a 2001. év után képzett 2000 EFt 20%-kal adózik, kifizetése 2004. február hónapban megtörtént.
2004. év végén decemberben kifizeti a 2002. év után képzett osztalékot, az adó kiszámítása:
2002. évi mérlegben a saját tőke összege: 18.000 EFt, ennek 30%-a 540 EFt, tehát a 2002. év urán megállapított osztalék szintén 20%-kal adózik.
Helyes-e az elgondolásom? Ez a hézag bennragadt az szja-törvényben, úgy érzem, s ez alkalmazható 2005.12.31-éig, ezt követően ezt lezárták.
Jól gondolom?

Társasági adó 

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

0 hozzászólások

X Kft. Y Kft-nek eladja egy romániai cégben lévő üzletrészét. Romániában ez nem kerül átvezetésre, mert az ügyvezető erre nem hajlandó (egyéb peres ügyek miatt). A román cég osztalékot fizet, de mivel a tulajdonosaként X Kft. szerepel, így az utalást is neki teljesíti. X Kft. átadhatja-e a kapott osztalékot úgy az Y Kft-nek, hogy az ott is osztalék legyen? Vagy ha nem, akkor hogyan könyvelendő a tétel az X Kft-nél?