Visszavásárolt saját üzletrész


Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

A Kft. tagja kilépett, üzletrészét a Kft. vásárolta meg, amely így visszavásárolt saját üzletrésznek minősül.

A megvásárolt üzletrész maradhat-e éveken keresztül ebben a formában a Kft. tulajdonában, vagy egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, vagy azt a tagoknak – törzsbetétük arányában – térítés nélkül
átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

Milyen szankcióval jár, ha az üzletrész már 2 éve a társaság tulajdonában van?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy kft. adatai 2003.12.31.
Alapító okirat szerinti törzstőke: 3.000.000 Ft
Saját tőke: 2003.12.31. 59.941.000 Ft
A tulajdonos három magánszemély egyenlő tulajdoni aránnyal. (33,33%)
2004. évben az egyik tulajdonos kilépett és a kft. visszavásárolta az üzletrészt.
Visszavásárolt üzletrész névértéke : 1.000.000 Ft
Visszavásárlási értéke: 14.000.000 Ft
A társasági szerződés módosítása megtörtént, az üzletrész értéke átutalásra került.
2004. évben a kft. megemeli a jegyzett tőke értékét 1.000.000 Ft-tal. A visszavásárolt üzletrészt nem értékesíti és nem adja át a tagoknak.
A visszavásárolt üzletrész bevonásra kerül a vásárlástól számított egy év elteltével.
A törzstőke-leszállításakor – az üzletrész bevonása miatt -a jegyzett tőke 1.000.000 Ft-tal csökken, melynek az szja-vonzata a következő:
– ha a tőkeemelés a magánszemélyek (tulajdonosok) készpénz-befizetéséből történik, akkor nulla.
– ha a tőkeemelés az eredménytartalékból történik, akkor 25%
A visszavásárolt saját üzletrész kivezetésekor a könyv szerinti értéket (14 MFt) lekönyvelem rendkívüli ráfordításként, a névértéket (1 MFt) pedig rendkívüli bevételként.

Kérdéseim a következők:
Az üzletrész-bevonásnak csak az egy év eltelte a kritériuma, vagy a bevonást a taggyűlési határozaton kívül más egyéb dokumentumokkal is alá kell támasztani?
Az szja-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos megállapításom a törvényi előírásnak megfelelő?
Az elszámolt ráfordítás az adóalap-növelő tételek között nem szerepel, vagyis a fenti gazdasági eseménynek nincs társasági adó fizetési kötelezettsége?
A saját tőke könyv szerinti értéke és a visszavásárolt saját üzletrész nyilvántartási értéke (visszavásárlási érték) közötti különbség kezelendő-e mint gazdasági esemény? Ha igen, hogyan könyvelendő, és van-e szja vagy társasági adó vonzata?