A „diplomás gyed” 2015. évi szabályai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2014. január 1-jétől a gyermekgondozási díjra jogosultak köre bővült a felsőoktatási intézmény hallgatóival, akik az ún. „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak. A nappali tagozatos hallgatók korábban is jogosultak voltak terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, ha a megfelelő jogosultsági feltételekkel rendelkeztek, de a „diplomás gyed” jogosultságának egyik feltétele éppen  az, hogy az az igénylő jogosult rá, aki az általános szabályok szerint nem jogosult gyed-re. Ez az ellátás a 2014-ben bevezetett gyed extra csomag egyik pillére. A „diplomás gyed” igénybevételének feltételei, szabályai 2015-ben is alapvetően azonosak a 2014. évivel, a módosítás csak egy kedvező irányú változást jelent.


„Diplomás gyed”

Egyre több pályakezdő fiatal gondolja úgy, hogy tanulmányaik alatt szülnek gyermeket, vagy tanulmányaik befejezése után életpályájukat gyermekvállalással folytatják, majd csak ezt követően állnak munkába. Számukra nyújthat segítséget a „diplomás gyed”.

A „diplomás gyed” köznyelvben elterjedt elnevezése elég félrevezető, mivel nem a diploma meglétéhez kötődik, hanem a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulók aktív hallgatói jogviszonyához.

A „diplomás gyedet” vagy más néven „hallgatói gyedet” a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény új 42/E §-sa vezette be 2014. január 1-jétől. Ezzel bővült a gyermekgondozási díjra jogosultak köre. „Diplomás gyedre” jogosultság esetén a biztosítottakra vonatkozó szabályoktól eltérően a gyermek születésekor nem terhességi-gyermekágyi segély illetve 2015. január 1-jétől csecsemőgondozási díj kerül folyósításra, hanem már a gyermek születése napjától „diplomás gyed” jár a gyermek egyéves korának betöltéséig. A „diplomás gyed” igénylése kizárólag kérelemre történhet az OEP által rendszeresített kötelező formanyomtatványon, melynek címe: Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra.

Kismamáknak járó ellátások a „diplomás gyed” nélkül

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. (Eb.) törvény előírásai szerint a terhességi gyermekágyi segélyre csecsemőgondozási díjra, illetve az ezt követő gyedre való jogosultsághoz a szülést megelőző 2 évben legalább 365 napnyi biztosítási időre van szükség, amibe a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejéből 180 napot be lehet számítani illetve a szülésnek legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül kell bekövetkeznie.

Ha a kismama nem rendelkezik ezekkel a feltételekkel, várandósságára és szülésére tekintettel terhességi gyermekágyi segély csecsemőgondozási díj helyett csak táppénzt igényelhet. A folyamatos biztosítási időre tekintet nélkül annak jár a táppénz, aki a tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül vált keresőképtelenné és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított. A keresőképtelen állomány megszűnése után viszont folytatásként csak a gyes következhetett a ”diplomás gyed” nélkül. Azért fontos tisztában lenni a gyermekgondozási díjra jogosultság általános szabályaival, mert csak az általános gyedre nem jogosult nő kaphat „diplomás gyedet”.

Ki igényelheti a „diplomás gyedet”?

A „diplomás gyedet” az a kismama igényelhet, aki biztosítottként gyedre nem jogosult, és megfelel az előírt további feltételeknek. A nappali tagozatos hallgató akkor lesz a terhesség-gyermekágyi segély csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj szempontjából biztosított, ha a hallgatói jogviszony mellett vagy után van munkaviszonya, vállalkozása vagy esetleg megbízási jogviszonya. Azok a szülő nők, akik nem dolgoznak, és ezért a szülést megelőző két éven belül nem is tudtak 365 nap biztosítási időt szerezni, nem kaphatnak gyedet az általános szabályok szerint, viszont jogosultak lehetnek „diplomás gyedre”.

A „diplomás gyed” tehát nem választási lehetőségként adódik, hanem egy ellátás azoknak, akik egyébként nem lennének gyedre jogosultak az általános szabályok szerint.

Munkajogi továbbképzés

Négy alkalom alatt áttekintjük a munka törvénykönyve fontos részeit:

A munkaviszony megszüntetése – Dr. Lőrincz György
A munkaviszony létesítése – Dr. Berke Gyula
Az atipikus munkaviszony kérdései – dr. Bankó Zoltán
A munka- és pihenőidő szabályai – dr. Pál Lajos

Bővebb információ és jelentkezés >>

„Diplomás gyedet” az a szülő nő igényelhet, aki biztosítottként gyermekgondozási díjra nem jogosult, és

–         a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal és

–         a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony és szünetelését, illetve megszűnését követő egy éven belül születik és

  • a gyermekét saját háztartásban neveli és
  • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
  • a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

    A gyed jogosultsághoz valamennyi feltételnek együttesen kell fennállnia.

Aktív félévnek az a félév minősül, amely alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. §-a szerint a hallgatói jogviszony nem szünetel. Egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe párhuzamosan végzett képzéseknél is.

A két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 26/D. § (1)). Az aktív félévként figyelembe vehető hallgatói jogviszony hossza 2015. január 1-jétől változott, a korábbi 300 naptári napról 260 naptári napra csökkent. Ez kedvező irányú változás, hiszen kevesebb időtartam is biztosítja a két aktív félév meglétét.

Járhat-e „diplomás gyed” az apának?

Nemcsak a szülő nő jogosult diplomás gyed igénybevételére, hanem a jogosultsági feltételek mindegyikének megfelelő vér szerinti apa is akkor, ha:

–         a szülő nő meghal,

–         a szülő nő nem felel meg a jogosultsági feltételek valamelyikének, és az általános szabályok szerinti gyedre sem jogosult.

Tipikus példa a külföldi diák esete. Ha a szülő nő nem rendelkezik Magyarországon állandó lakóhellyel, akkor ő nem jogosult az ellátásra, de lehetséges, hogy az apa igen.

A „diplomás gyed” mértéke és időtartama

A „diplomás gyed” a gyermek születésének napjától a gyermek egy éves koráig jár, azt követően az anya további két évig gyesre jogosult.

„Diplomás gyedként” fix összeg jár, melynek mértéke a kötelező legkisebb munkabér, illetve a garantált bérminimum összegétől és attól függ, hogy a jogosult milyen képzésben vett részt.  Összege az alábbi:

–         felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 70 százaléka, 2015-ben 73 500 Ft;

–         mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka, 85 400 Ft.

Ha „diplomás gyedre” jogosult alap-, illetve mesterképzésben is részt vesz, azt a képzést kell figyelembe venni a gyed összegének megállapításánál, amelyben az igénybevevő a gyedre való jogosultság kezdő napján részt vesz. Amennyiben a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényeli a „diplomás gyedet”, azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a diplomás gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett (Ebtv. Vhr. 26/D. § (3) bekezdés)

Ha a korábban tanulmányokat folytató a szülés időpontjában biztosítási jogviszonyban áll, és rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét ezen jövedelem alapján kell meghatározni, de a gyed összege ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint a minimálbér vagy garantált bérminimum alapján számított összeg.

A hallgatói gyed összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni és a tárgyévre érvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

A 2015. évi „diplomás gyed”

–         felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a minimálbér alapján 105 000*70%= 73 500 Ft;

  • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a garantált bérminimum alapján 122 000*70%=85 400 Ft.

Kapcsolódó cikkek

2024. július 16.

Munkáltatói fizetési felszólítás szabályai

A munkaviszonyból fakadó igények érvényesítésének elsődleges módja a peres eljárás, vagyis a bíróság előtti igényérvényesítés, azonban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) lehetőséget teremt a munkáltatóknak arra, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén – fizetési felszólítással érvényesítsék igényüket a munkavállalókkal szemben.

2024. július 12.

Nyáron célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadni

A vállalatoknak már most célszerű részletesen felmérniük, melyik munkavállalójuk hol tart az idei szabadságkeretének felhasználásában, és nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk. Különösen azokban a szektorokban érdemes erre nagy figyelmet fordítani, ahol a munkaerőhiány miatt fel nem töltött létszámkeretek mellett kell megoldani a működést – figyelmeztet a Trenkwalder.