Így él egy román és egy spanyol nyugdíjas


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az európai uniós tagállamok nyugdíjbiztosítási rendszereinek összehasonlítását a román és a spanyol szabályozás bemutatásával folytatjuk. Ennek során a nyugdíjkorhatárra, az ellátás összegének kiszámítására vonatkozó rendelkezések, valamint a nyugdíj melletti munkavállalás lehetőségeinek áttekintésére fókuszálunk.


A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról és az uniós nyugdíjbiztosításról szóló bevezető cikkhez kapcsolódva most a kiválasztott országok állami öregségi nyugdíjbiztosítási rendszereinek bemutatásával foglalkozunk abc sorrendben haladva, így Ausztria, Belgium, Csehország, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország és Olaszország után most Románia valamint Spanyolország ismertetése következik.

A leírások a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, azonban mivel a társadalombiztosítás egy igen gyorsan változó és összetett terület, konkrét jogosultsági kérdés esetén mindig az adott nemzeti nyugdíjbiztosítási szervhez érdemes fordulni – ezek nevét és elérhetőségét a leírásokban minden esetben közzétesszük.

Románia

Alkalmazandó jogszabály(ok):  Az általános nyugdíjak egységes rendszeréről szóló 263. törvény (Legea privind sistemul unitar de pensii publice) –  2010. december 16.

A román nyugdíjrendszer általános, kötelező társadalombiztosítási rendszer, amelyet járulékokból finanszíroznak, és pénzbeli valamint természetbeni ellátásokat nyújt. Az ellátás alapját a megszerzett jövedelem és a biztosítási idő hossza adja.

Ez a nyugdíjrendszer különböző szabályokat alkalmaz bizonyos személyi csoportokra, például a köztisztviselőkre, mi itt azonban az általános rendelkezéseket vesszük most sorra.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt ebben a tagállamban

 • férfiakra nézve 64 év és 7 hónapban állapította meg a jogalkotó (2013. július 1-jei állapot szerint), amely 65 évre növekszik 2015. január 1-jére.
 • nők esetén 59 év és 7 hónap (2013. július 1-jei állapot szerint), amely 63 évre növekszik 2030. január 1-jére.

A jogosultsághoz szükséges minimum időszak az öregségi nyugdíjhoz 14 év 2 hónap 2013. július 1-jén, amely fokozatosan 15 évre növekszik 2015. január 1-re.

Korhatár előtti nyugdíjazás:

Öregségi nyugdíj csökkentett korhatárral (pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor std. de pensionare):

 • különleges vagy nehéz munkafeltételek között dolgozók,
 • olyan személyek, akik azelőtt rokkanttá váltak, hogy elérték a biztosítotti státuszt,
 • politikai okokból fogvatartottak az 1945. március 6. utáni rendszerben, külföldre deportáltak vagy hadifoglyok,
 • vakok,
 • egyéb, jogszabályokban meghatározott személyek.

Korhatár előtti nyugdíj (pensie anticipata): az általános korhatár előtt 5 évvel lehetséges, ha a személy a teljes járulékidőszak követelményét legalább 8 évvel meghaladja.

Ha legfeljebb 8 évvel haladja meg ezt meg, Korhatár előtti résznyugdíjban (pensie anticipata partiala) részesülhet. Ebben az esetben ideiglenesen csökkentik az ellátás összegét (0,75% minden hónapra, amellyel előbb veszi a személy igénybe).

A korhatár előtti (rész)nyugdíjak ex officio változnak a korhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá újraszámítással.

A teljes nyugdíjra jogosultságra Öregségi nyugdíj teljes járulékidőszakkal (pensie pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare):

 • férfiakra nézve 34 év 2 hónap (2013. július 1-jei állapot szerint), amely követelmény 35 évre növekszik 2015. január 1-re.
 • nők esetén 29 év 2 hónap (2013. július 1-jei állapot szerint), 35 évre növekszik 2030. január 1-jére.

Az ellátást meghatározó elemek: megszerzett jövedelem és a járulékfizetési idő hossza.

Minimum összeg: Indemnizatie sociala pentru pensionari: RON 350.

Maximum összeg nincs a román nyugdíjrendszerben.

Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok):

 • hosszútávú ellátás: rokkantsági nyugdíj (pensie de invaliditate),
 • rövidtávú ellátás 2005. január 1-től: pl. Ideiglenes Munkaképtelenségi Ellátás (indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca) munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén, stb.
 • diplomával zárt nappali tagozatos egyetemi tanulmányok,
 • védelmi, közszolgálati és nemzetbiztonsági tanulmányok,
 • sorozás, mozgósítás ideje, hadifogság
 • egyéb külön jogszabály alapján. 

A korhatár előtti ellátások esetén ezeket az időszakokat nem veszik figyelembe, azonban a korhatár elérésekor a hivatalbóli újraszámítás során már igen.

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett?

Foglalkoztatásból származó jövedelem:

Öregségi nyugdíj (pensie pentru limita de varsta), öregségi nyugdíj csökkentett korhatárral (pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare): főszabály: lehetséges (Kivételek: nem lehetséges a munkavégzés a közszférában, ha a nyugdíj nettó összege meghaladja a havi bruttó átlagkeresetet (ennek összegét az Éves Állami Társadalombiztosítási Költségvetés határozza meg), azaz RON 2.223.)
Korhatár előtti (rész)nyugdíj (pensie anticipata/partiala): főszabály: nem lehetséges (Kivéve: lehetséges a munkavégzés helyi vagy megyei tanácsosként.)

Egyéni vállalkozásból származó jövedelem:
Öregségi nyugdíj, öregségi nyugdíj csökkentett korhatárral: lehetséges (nincs kivétel)
Korhatár előtti (rész)nyugdíj: nem lehetséges (nincs kivétel)
Szankció: a nyugdíj felfüggesztése

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? A nyugdíj adózik, 5,5%-os természetbeni egészségbiztosítási és anyasági ellátásra szolgáló járuléklevonás, ha az ellátás bruttó összege eléri a RON 740 összeget. A járulék levonása nem okozhatja az ellátás RON 740 alá csökkenését.
További információk a román nyugdíjbiztosítási szerv honlapján találhatóak:

Casa Nationala de Pensii si Alte Crepturi de Asigurâri Sociale (CNPAS)

                Munkajogi szabályok bérszámfejtőknek

Bizonytalan a munkabér-szabályok alkalmazásában? Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadónknak, dr. Pál Lajos ügyvédnek – jöjjön el 2014. május 15-én szakmai konferenciánkra!                  
Ízelítő a tematikából:

 • A munkabér elemei (alapbér, bérpótlék, teljesítménybér, ösztönzés)
 • Díjazás munkavégzés hiányában (állásidő, a távolléti díj számítása)
 • Rendkívüli munkaidő díjazása
 • Munkaszüneti nap és díjazás              

   

                    Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

                    Bővebb információk és jelentkezés itt.

           

Spanyolország

Alkalmazandó jogszabály(ok):
Általános társadalombiztosítási törvény (Ley General de la Seguridad Social) – 1994. július 20.
Miniszteri rendelet – 1967. január 18.
1647/97 számú Királyi rendelet – 1997. október 31.
35/2002 számú törvény – 2002. július 12.
27/2011 számú törvény – 2011. augusztus 1.
5/2013 számú Királyi rendelet – 2013. március 15.

Kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer működik ebben a tagállamban az alkalmazottakra és ezekhez hasonló csoportokra nézve, amelyet járulékokból finanszíroznak, és keresetalapú öregségi nyugdíjakat (pensión de jubilación) szolgáltat a járulékok, valamint a biztosítási idő hosszának függvényében. Speciális nyugdíjrendszer vonatkozik az önálló vállalkozókra.

Mi itt most az általános, az alkalmazottakra és ehhez hasonló csoportokra vonatkozó nyugdíjrendszer szabályait tekintjük át.
Az öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg 65 év (35 év 6 hónap járulékfizetési idővel), vagy 65 év 2 hónap ennél kevesebb járulékfizetési idővel. Fokozatosan, 2027-ig tartó progresszív emeléssel érik majd el a következő célt: 65 év (38 év és 6 hónap járulékfizetési idővel), vagy 67 év (ennél kevesebbel).

Jogosultsághoz szükséges minimum időszak teljesítéséhez minimum 15 évnyi járulékfizetés szükséges, amelyből legalább 2 évnyinek a nyugdíjazást közvetlenül megelőző 15 évben kell megtörténnie.

Korhatár előtti nyugdíjazás: – Lehetséges 60 éves korban bizonyos személyeknek, akik az 1967. január 1-jén megszüntetett rendszerben voltak biztosítottak.

Csökkentés jár az igénybevételéért.

 • Két évvel a korhatár előtt (önkéntes nyugdíjba vonulás, 35 évnyi járulékfizetés és a nyugdíj összege eléri a minimum nyugdíjat). Csökkentés jár az igénybevételéért.
 • Négy évvel a korhatár előtt (akaraton kívüli nyugdíjba vonulás, regisztrált álláskeresők legalább 6 hónapig és 33 évnyi járulékfizetéssel rendelkeznek). Csökkentés jár az igénybevételéért.
 • A 65 éves korhatár alacsonyabb lehet bizonyos személyi csoportoknak, akik foglalkozása veszélyes, mérgező vagy egészségtelen.
 • Lehetséges továbbá 56 évesen, 45% vagy 52 évesen, 65% rokkantsággal nyugdíjba vonulni bizonyos esetekben.

A teljes nyugdíjra jogosultságot jelenleg 35 év 6 hónapnyi járulékfizetéssel lehet megszerezni.

Az ellátás összegét meghatározó elemek keresetektől függő járulékok és a járulékfizetési évek száma.

A nyugdíj minimum összege: Havi összegek (14 kifizetés/év):

 • 65 év feletti életkor esetén: EUR 631,30 egyedülállónak, EUR 778,90 vagy EUR 598,80 házas személy részére attól függően, hogy a házastársa eltartott-e.
 • 65 év alatti életkor esetén: EUR 590,50 egyedülállónak; EUR 730 vagy EUR 558 házas személy részére attól függően, hogy a házastársa eltartott-e.

Az ellátások maximum összege EUR 2.548,12 havonta.

Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok): Többek között a szülői szabadság első három éve (excedencia por cuidado de hijo) és hozzátartozó ápolásának első éve (Excedencia para el cuidado de familiares) aki, kora, betegsége vagy rokkantsága miatt állandó segítségre szorul a legalapvetőbb napi tevékenységekben.

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett? Teljes nyugdíj mellett: ha a szakmai tevékenység jövedelme alapot ad a társadalombiztosítási rendszerbe való bekerülésre, a nyugdíjat felfüggesztik.

Résznyugdíj mellett: a nyugdíjat a részmunka jövedelemével össze lehet vonni.

Egyéni vállalkozói jövedelem lehetséges, ha az éves kereset alacsonyabb az éves minimálbér összegénél. Nincs járuléklevonás és új ellátásra jogosultság nem keletkezik.

A nyugdíj melletti munkavégzés lehetséges abban az esetben, ha a személy elérte a nyugdíjkorhatárt, és a nyugdíj összegének 100%-ára jogosultságot szerzett. Ekkor a nyugdíj összegét a felére csökkentik, és bizonyos járulékfizetés történik, de új nyugdíjjogosultság ez alapján nem keletkezik.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? A spanyol nyugdíjrendszerben az ellátás adózik, azonban járulékfizetés nem terheli.

További tájékoztatás a spanyol társadalombiztosítás honlapján található:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Adó-kódex Számvitel 2014

A márciusban megjelenő kiadvány a számviteli változások gyakorlatias, példákkal illusztrált magyarázatait és a hatályos számviteli számviteli törvényt is tartalmazza. Megrendelés itt

Rendelje meg a TB és a Számviteli kódexet együtt, egy kiadvány áráért!

 


Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Nyáron célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadni

A vállalatoknak már most célszerű részletesen felmérniük, melyik munkavállalójuk hol tart az idei szabadságkeretének felhasználásában, és nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk. Különösen azokban a szektorokban érdemes erre nagy figyelmet fordítani, ahol a munkaerőhiány miatt fel nem töltött létszámkeretek mellett kell megoldani a működést – figyelmeztet a Trenkwalder.

2024. július 9.

Előkészítő és befejező cselekmény a munkaidő tekintetében

A munkaidő fogalma kulcsfontosságú a munka világában, mivel meghatározza a munkavállaló által elvégzendő munka idejét és ezzel összefüggésben a munkáltató kötelességeit és jogait. A munkajog részletesen szabályozza ezt a kérdést, beleértve az előkészítő és befejező cselekmények munkaidőként való elismerését is.