Minden a foglalkoztatási támogatásokról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Csaknem 300 milliárd forintot hagyott az állam azon munkáltatók zsebében, akik munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztattak. A jelentős összeg jó apropó arra, hogy a munkajog.hu összegyűjtse, konkrétan milyen támogatási formákról is van szó.


Júniusi adatok szerint több mint 850 ezer munkavállaló után vették igénybe a munkahelyvédelmi akcióterv által biztosított kedvezményeket; az elmúlt két és fél év alatt 290 milliárd forint maradt a munkáltatóknál – közölte a kormányzati portálon a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Czomba Sándor illetékes államtitkár szerint az akcióterv nemcsak védi a munkahelyeket, hanem csaknem 80 ezer új munkahelyet teremtett.

Az akcióterv 319 ezer 55 év feletti és 293 ezer szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkáját segítette. A 25 év alatti fiatalok közül 160 ezren kaptak segítséget munkahelyük megőrzéséhez, emellett 34 ezer tartósan álláskereső és csaknem 40 ezer gyes, egyed és gyet után visszatérő munkavállaló foglalkoztatását segítette a program – közölte a minisztérium.

A Munkahelyvédelmi Akcióterv kedvezményei

A Munkahelyvédelmi Akcióterv szociális hozzájárulási adókedvezményt és szakképzési hozzájárulási kedvezményt nyújt a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak.

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények az alábbiak:

 • 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény

 • 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény

 • a szakképzetlen munkavállalók utáni kedvezmény

 • tartósan álláskeresők utáni kedvezmény

 • kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény

 • mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 és 55 év közötti munkavállalók foglalkoztatása.

Az akcióterv az új alkalmazottakra és a jelenleg foglalkoztatottakra is érvényes.

Az egyes kedvezmények mértéke az alábbi:
25 év alatti természetes személyt munkaviszonyban foglalkoztató adókedvezménye

25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező pályakezdő munkavállaló után a kedvezmény egyenlő foglalkoztatás első két évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 000 Ft 27 %-val, (igazolás: A kedvezmény érvényesítésének a feltétele, hogy a munkavállaló az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással a munkáltató részére igazolja, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. Az igazolás kiadására irányuló kérelmet a munkavállaló kötetlen formában, vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatán térítésmentesen beszerezhető nyomtatványon, személyesen vagy postai úton terjesztheti elő a lakóhelye szerinti illetékes adóigazgatóságon.)

25 év alatti személy foglalkoztatása esetén a részkedvezmény egyenlő a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5 %-val (azaz 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó).

55 év feletti természetes személy foglalkoztatása esetén a kedvezmény egyenlő a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5%-val (azaz 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó).

Tartósan álláskereső személy foglalkoztatása esetén (akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként tartottak nyilván; a kötzfoglalkoztatásban eltöltött időt figyelmen kívül kell hagyni a számoláskor) a kedvezmény mértéke a foglalkoztatás első két évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 000 Ft 27%-a, a harmadik évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5%-a.

Gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban (együtt: anyasági ellátás) részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény:

 • gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély folyósítás alatt vagy folyósításának megszűnését követően, a kedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 000 Ft 27%-a, a foglalkoztatás harmadik évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5%-a. A kedvezményt a folyósítás megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig lehet érvényesíteni.

 • legalább három gyermeknél a családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül; aki gyermeknevelési támogatásban részesül vagy részesült, annál a kedvezmény egyenlő foglalkoztatás első három évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 000 Ft 27%-val, a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5%-val. A kedvezményt a folyósítás megszűnését követő hónaptól számított 69. hónap végéig, de legfeljebb 5 évig lehet érvényesíteni.

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén a Foglalkoztatási Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben alkalmazottnál a kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5 %-a (azaz 27% helyett 12,5% lesz a szociális hozzájárulási adó)

A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 és 55 év közötti munkavállalók foglalkoztatása esetén a munkáltató 14,5 százalékos kedvezményt érvényesíthet az őt terhelő szociális hozzájárulási adóból 2015 júliusa óta; a kedvezmény szintén a bruttó munkabér után jár és legfeljebb 100 ezer forintig érvényesíthető. A kedvezmény akkor jár egész hónapra, ha a munkavállalót mindvégig mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatják. Abban a hónapban, amelyben a munkavállaló betölti a 25. vagy az 55. életévét, a kedvezmény nem jár, mert helyébe lép a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti munkavállalók után járó kedvezmény. A kedvezménnyel érintett munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása esetén a munkáltató által igénybe vehető kedvezmény összegét a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkenteni kell.

Kedvezmény a szakképzési hozzájárulásból

A szakképzési hozzájárulás mértéke a bruttó bér 1,5%-a. Amennyiben a munkáltató a munkavállalója után 27%-os szociális hozzájárulási adókedvezményre jogosult és azt érvényesíti is 100 000 Ft bruttó bérig, a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetnie, de szintén csak 100 000 Ft-os bruttó bérig.

Léteznek még a Munkahelyvédelmi Akciótervhez nem tartozó, de azokhoz hasonlóan működő foglalkoztatási támogatások.
 

Navigátor Adózás modul

Az Art. Navigátor és az Áfa Navigátor csomagban, 10% kedvezménnyel.

A navigátorok a jogi eljárásokat a kezdeményezéstől a lezárásig folyamatábrákkal követik végig, a kapcsolódó anyagok (jogszabályok, Nav-állásfoglalások, nyomtatványok) egy kattintással elérhetőek.

Megrendelés >>

Első munkahely garancia

A fenti elnevezésű program a 25 évnél fiatalabb pályakezdők elhelyezkedését hivatott támogatni.

Keretei között bérköltség-támogatás állapítható meg a 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára.

A támogatás legfeljebb 6 hónapig jár. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalt szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a lehet; részmunkaidős foglalkoztatás során ennek a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe.

Munkatapasztalat-szerzés támogatása

A teljes nevén „A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatásáról” nevet viselő programban a támogatás mértéke a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső bruttó munkabére és a ténylegesen átutalt szociális hozzájárulási adónak 50-100%-ig terjedhet. A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, de legfeljebb 365 napra lehet megállapítani.

A támogatás összege – a bérköltség 100 százalékának megfelelő támogatása esetén – havonta nem haladhatja meg

a) az alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak összegét,

b) a középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét,

c) az emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

Ha a pályakezdő támogatott munkaviszonya 365 napnál rövidebb idő után megszűnik, újbóli foglalkoztatása esetén a 365 napból fennmaradó időtartamra nyújtható támogatás.

A támogatásra való jogosultság, illetve a támogatás mértékének megállapításánál a pályakezdő álláskereső a munkakör betöltéséhez szükséges legmagasabb szakképesítését, illetve iskolai végzettségét kell figyelembe venni. A támogatás igénybevételével együtt a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

Példák az áfatörvény alkalmazásához

Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.

Megrendelés >>

Hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetú és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásnak támogatása

A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatásához:

 1. Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra, súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső esetén legfeljebb kétévi időtartamra.

 2. Megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzáárulási adónak legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra, súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső esetén legfeljebb kétévi időtartamra.

 3. A szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet munkaadó esetében a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-nak megfelelő összeg.

A támogatás igénybevétele mellett további adókedvezmények, például a Rehabilitációs kártya valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is igénybe vezetőek ugyanarra az alkalmazottra.

A fent említett támogatásokra vonatkozó igényt a foglalkoztatni kívánt álláskeresőt nyilvántartó járási hivatalhoz kell benyújtani.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Budapesten elindult a fiatalokat a munkaerőpiacon segítő Ifjúsági Garancia Plusz program

Budapesten elindult az Ifjúsági Garancia Plusz program, amelynek célja, hogy a fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala csütörtökön.

2024. július 16.

Munkáltatói fizetési felszólítás szabályai

A munkaviszonyból fakadó igények érvényesítésének elsődleges módja a peres eljárás, vagyis a bíróság előtti igényérvényesítés, azonban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) lehetőséget teremt a munkáltatóknak arra, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén – fizetési felszólítással érvényesítsék igényüket a munkavállalókkal szemben.