Az özvegyi nyugdíj feléledése

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2013. augusztus 26.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugellátások körében több helyen találkozhatunk az ún. feléledéssel. Ez a kifejezés, és a kapcsolódó szabály nem minden esetben azonos, most az özvegyi nyugdíj feléledését vizsgáljuk meg.


A jogosultság

A hozzátartozói nyugellátásokhoz, így az özvegyi nyugdíjhoz is jogosultsági előfeltétel, hogy az elhunyt jogszerző nyugdíjasként haljon meg, vagy a jogszabályban meghatározott mértékű szolgálati idővel rendelkezzen.

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs (a továbbiakban együtt: házastárs) kaphat.

Özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is, aki élettársával annak haláláig

 • egy év óta megszakítás nélkül együtt él, és gyermekük született, vagy
 • megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.

Elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje különélő házastárs akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

A halált közvetlenül követő egy éven át ideiglenes özvegyi nyugdíj, ennek megszűnését követően özvegyi nyugdíj jár.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj tizennyolc hónaposnál fiatalabb árva esetén folyósítható egy éven túl is, az árva tizennyolc hónapos koráig, tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek három éves koráig.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az az özvegy jogosult, aki házastársa (élettársa) halálakor

 • a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy
 • megváltozott munkaképességű, vagy
 • házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Az özvegyi nyugdíj jogosultsághoz az özvegy megváltozott munkaképességét (legalább 50 százalékos egészségkárosodás) a rehabilitációs szakértői szerv igazolja.

Időtartam

Az egészségi állapoton alapuló özvegyi nyugdíj addig jár, ameddig a megváltozott munkaképességet a rehabilitációs szakértői szerv igazolja. A házastárs jogán árvaellátásra jogosult gyermek jogcímén fennálló jogosultság addig tart, amíg legalább egy gyermek árvaellátást kap.

Az özvegyi nyugdíj mértéke

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj hatvan, az özvegyi nyugdíj harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat megillette, vagy megillette volna.

Továbbra is hatvan százalék az özvegyi nyugdíj annak, aki nyugdíjkorú, vagy megváltozott munkaképességű, de saját jogon ellátással nem rendelkezik.

Feléledés 1.

Özvegyi nyugdíjra jogosult az is, akinek esetében az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike

 • a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,
 • a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belül bekövetkezik.

(A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 47. § (3) bekezdés.)

Feléledésnek nevezik a szaknyelvben ezt az esetet, de ez a helyzet különbözik attól, a szintén feléledésnek nevezett, a későbbiekben bemutatásra kerülő esettől, amikor egy özvegyi nyugdíj megszüntetésre került, de utóbb ismét folyósíthatóvá válik.

(A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 53. § (1) bekezdés.)
Jelen esetben inkább a jogosultág későbbi, a feléledési időtartamon belüli bekövetkezésről beszélünk.

Feléledés 2.

Előfordul az az eset is, amikor az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik, majd a jogosító feltételek valamelyike ismét bekövetkezik, például az özvegy ismét megváltozott munkaképességűvé válik, vagy korábban árvaellátásra jogosult gyermek nevelése címén kapta az özvegyi nyugdíjat, amely megszűnt az árvaellátás megszűnése miatt, de később egy másik jogosító feltétel, a nyugdíjkorhatár betöltése bekövetkezett.

Az özvegyi nyugdíj akkor éled fel, ha az nem házasságkötés címén szűnt meg és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike:

 • a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tizenöt éven belül,
 • a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tíz éven belül bekövetkezik.

Az érintett özvegyek az özvegyi nyugdíj feléledésével kapcsolatos kérelmet időbeli korlátozás nélkül, bármikor előterjeszthetik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál.

A feléledés esetén a jogosultat minden esetben megilletik az özvegyi nyugdíj megszűnését követő emelések, kiegészítések is.

Az özvegyi nyugdíj feléledése során az özvegyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a jogszerző halálakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani.

A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra jogosultság a házasság megszűnése után akkor éled fel, ha az igénylő a házasságkötéskor az 1998. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján végkielégítést nem vett fel és az igénylőt a házasság létrejötte nélkül az özvegyi nyugdíj egyébként megilletné.

(Korábban ha az özvegy házasságot kötött, özvegyi nyugdíját elveszítette ugyan, de tizenkét havi özvegyi nyugdíj összegének megfelelő végkielégítésre volt jogosult. A végkielégítést viszont nem kellett felvenni, azt vissza is utasíthatta az özvegy.)

Jó tudni

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

Egyidejűleg mellékelni kell

 • a házassági anyakönyvi kivonatot,
 • a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot,
 • a halotti anyakönyvi kivonatot,
 • az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt,
 • az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat.

Ha a jogszerző nem nyugdíjasként halt meg, célszerű az eljárás egyszerűsítése, gyorsítása érdekében az elhunyt szolgálati idejére vonatkozó dokumentumokat (pl. munkakönyvet, katonakönyvet, egyetemi, főiskolai leckekönyvet) is benyújtani. Ezzel a jogszerző szolgálati idejének megállapítását segítjük.


Kapcsolódó cikkek:


Van már magyar szabályozás hard Brexit esetére
2019. március 19.

Van már magyar szabályozás hard Brexit esetére

Az Országgyűlés egyhangúlag, 168 igen szavazattal elfogadta egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosítását.

 Januártól nyugdíjelőleg, áprilisban végleges határozat
2019. március 19.

 Januártól nyugdíjelőleg, áprilisban végleges határozat

Minden év elején, így a 2019. január 1. és a márciusi valorizációs szorzószámok közötti időszakban benyújtott nyugdíjigények esetén is nyugdíjelőleg megállapítása történik a nyugdíj összegének végleges kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámok megjelenéséig.

A társas vállalkozók biztosítási jogviszonyáról dióhéjban
2019. március 19.

A társas vállalkozó biztosítási jogviszonya nagy érdeklődéssel övezett és szinte kimeríthetetlen téma, amely akár napokig tartó vitákra is lehetőséget ad. Első lépésben talán azt érdemes tisztázni, hogy ki-kicsoda a rendszerben.

Márciusban kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése
2019. március 13.

Mint ismeretes, minden év márciusában kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendeletében előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal.