Változtak a jövedelemigazolás szabályai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Új munkaviszony létesítésekor a munkavállalónak át kell adnia a foglalkoztató részére a TB kiskönyv elnevezésű nyomtatványt! Július 15-től hatályos új rendelkezések hatására módosultak a jövedelemigazolás kiállításának szabályai is.


Az egészségbiztosítást érintő július 15-től hatályos új rendelkezések hatására módosultak a jövedelemigazolás kiállításának szabályai is.

Korábban a jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató köteles volt jövedelemigazolást kiállítani. A legutóbbi módosítások értelmében a munkáltatónak ezentúl csak akkor kell kiállítania a jövedelemigazolást, ha a biztosított a jogviszony megszűnésekor ezt írásban kéri. Ez esetben a biztosított jövedelemigazolás kiadása iránti írásbeli kérelmének átvételéről a foglalkoztatónak kötelessége igazolást kiállítania.

Azonban ha a biztosított a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat igényel, az ellátás alapját képező jövedelmet jövedelemigazolással kell igazolnia. Ebből következően az igény bejelentésével egyidejűleg a foglalkoztatónak át kell adnia az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más foglalkoztató által kibocsátott jövedelemigazolást.

Ez azért lényeges, mivel a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegének kiszámítására vonatkozó szabályok változásából adódó átmeneti rendelkezés értelmében azok esetében, akiknek gyermeke 2014. május 11-e előtt születik meg, még a régi és az új szabályok szerint is ki kell számítani az ellátások összegét és a magasabb összegű ellátást kell folyósítani részükre.

Fontos továbbá, hogy amennyiben a jövedelemigazolással kapcsolatban hiánypótlás szükséges, de a hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj összegének megállapítása érdekében a szükséges jövedelem-adatokat a NAV-tól kell beszerezni.
Fentiek értelmében tehát felértékelődik a TB igazolványok szerepe, emiatt szeretnénk felhívni a figyelmüket a TB kiskönyv/ igazolvány használatának szabályaira is.

TB kiskönyvre vonatkozó szabályok

Új munkaviszony létesítésekor a munkavállalónak át kell adnia a foglalkoztató részére az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” (TB kiskönyv) elnevezésű nyomtatványt!

Ha az új belépő nem adja át foglalkoztatójának a jogviszony kezdetekor a nyomtatványt, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felkérni – és erről írásos feljegyzést is készíteni – hogy a TB igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be. Amennyiben nem szerzi be, akkor erről a munkavállalónak nyilatkoznia kell a munkaadója felé. Az írásbeli felhívást és a nyilatkozatot a foglalkoztató öt évig köteles megőrizni! Ez esetben a foglalkoztatónak új TB igazolványt kell kiállítania.

Az Art. 16. § (8) szerinti megbízási jogviszonyt nem kell a fentiekhez hasonlóan bejegyezni.

A munkaviszony megszűnésekor a TB igazolványban a munkáltató bejegyzi a jogviszony megszűnését, és bejegyzésre kerül, hogy a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kiadásra került – „kérésére kiadva” – vagy a jövedelemigazolás kiadását a munkavállaló „nem kérte”.
Fontos azonban tudni, hogy a pénzbeli ellátások – táppénz, tgys, gyed – iránti igény elbírálásakor a biztosítási időt az igazolvány adatai alapján veszik figyelembe a hatóságok!

Ha a TB kiskönyv betelik, újat kell kiállítani és csatolni kell hozzá a visszamenőleg két éven belüli biztosítási időket tartalmazó igazolványokat.

A TB kiskönyv/ Igazolvány nem csak a pénzbeli ellátások kapcsán fontos dokumentum a biztosítási jogviszonyok igazolására. Nyugdíjigénylés esetében a szolgálati idő összeszámításánál is figyelembe veszi a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a biztosítási jogviszonyok igazolására, tisztázására. Érdemes tehát odafigyelni ezekre az „apróságokra”.

A bejegyzés szerzője Pentz Edina, az RSM DTM Hungary Zrt. bérszámfejtési vezetője. Az RSM DTM blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 18.

Mit jelent az egyetemi felvétel az árvaellátásnál?

Gyakori kérdés, hogy a felsőfokú tanulmányok folytatása milyen hatással van az árvaellátásra való jogosultságra. Írásunk mind a frissen felvett elsőéves egyetemi hallgatók, mind a már korábban felsőfokú tanulmányaikat megkezdők számára hasznos információkat mutat be.