Érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés


A kiegészítő emelés mértéke 3,1 százalék január 1-jei visszamenőleges hatállyal; a kifizetésre novemberben kerül sor. Elmondjuk a részleteket.

Releváns jogszabályok:

1997. évi LXXXI. Törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

A Magyar Közlöny 2023. október 6-i, 143. számában kihirdetésre került a 463/2023. (X.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. november havi kiegészítő emeléséről.

A jogszabály 2023. november 1-jén lép hatályba, az emelt összegű ellátások és a januárig visszamenőleg járó összeg kifizetése november hónapban történik.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62.§-a szerint ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább egy százalékponttal meghaladja a tervezett fogyasztói ár növekedésnek az éves januári nyugdíjemelésnél figyelembe vett mértékét., akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

A kiegészítő emelés mértéke 3,1 százalék január 1-jei visszamenőleges hatállyal.

A kiegészítő emelés azokat illeti meg, akik jogosultak voltak a 2023. januári nyugdíj emelésre.

Emlékeztetőül: az éves januári nyugdíjemelésben azok részesülhetnek, akik az előző év legalább egy napján már nyugellátásban részesültek. A 2023-tól nyugdíjba vonulók ebben az évben még nem, majd csak 2024-ben részesülnek az emelésben.

Ha a jogosult több nyugdíjemelésre jogosító nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a kiegészítő nyugdíjemelést ezen ellátásokra külön-külön kell kiszámítani.

Az özvegyi nyugdíj, illetve a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

Nemzetközi vonatkozású nyugdíjaknál (szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, a Kormányrendelet alapján emelendő ellátás esetén) a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

A kiegészítő nyugdíjemelésre jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a kiegészítő emelésben fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is.

A Kormányrendelet alapján emelendő, 2023. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a 2023. évi folyósítási naptárban meghatározott időpontban.

A 2023. január-október hónapokra járó kiegészítő emelés összegét, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét a novemberre járó ellátással egyidejűleg egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

A Kormányrendelet rendelkezik néhány további ellátás emelendő összegéről is. Így például a rokkantsági járadék havi összege az eddigi 53.830 forintról 55.500 forintra emelkedik.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 26.

Jön a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás

Egyszerűsítheti a jogviszonyok mindennapi ügyintézését az adóhatóság vezetésével működő konzorcium uniós támogatással létrejövő fejlesztése, a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás (KJNY) – közölte a NAV.

2024. június 24.

Mit jelent a nyugdíjelőleg?

Sokaknak nyugdíj-igényük benyújtása után először nyugdíjelőleget állapítanak meg. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) tartalmazza.