Mit kapnak az egyetemisták a tb-től?

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2014. február 24.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Járulékot nem fizetnek, de sokféle ellátásra jogosultak. Cikkünkben ezeket vesszük sorra, kiemelve a diplomás gyermekgondozási díj és nyugdíjba beszámító szolgálati idő megszerzésének lehetőségét.


A társadalombiztosítás ellátórendszere főszabályként keresőtevékenységgel elért jövedelem után fizetett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetéséhez köti a természetbeni és pénzbeli ellátásokra való jogosultságot.

Bizonyos élethelyzetek azonban kivételt képeznek ezen általános szabály alól valamilyen kedvezményezést igénylő ok miatt.

Az életkoruk szerint már felnőtt, de tanulmányaik miatt nem, vagy csak kiegészítő jelleggel munkát végző fiatalok társadalombiztosítási helyzete ebben a sajátos megoldásban szerepel.

A következőkben a felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytatókra vonatkozó sajátos társadalombiztosítási szabályokat tekintjük át.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Egészségügyi szolgáltatásra (orvosi ellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz) jogosult a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató magyar állampolgár (az azonos helyzetben lévő menekült, oltalmazott, és meghatározott feltételek szerint tanuló külföldi hallgatókra vonatkozó jogosultsági szabályok itt nem kerülnek részletezésre).

Ha a hallgató külföldön tanul felsőoktatási intézményben, ott lesz jogosult hallgatói jogviszonya alapján az egészségügyi szolgáltatásra, melyet szükség esetén Magyarországon a külföldi jogosultság alapján ott kiállított európai egészségbiztosítási kártyával vehet igénybe.

Számviteli változások 2014
 • Először alkalmazzuk a mikrogazdálkodói beszámolót
 • A hibajavításokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
 • Milyen változásokat kell figyelembe vennünk a 2014-es üzleti évben?
 • Milyen hatása van  az új Ptk. hatályba lépésének  a számvitelre?

Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak dr. Andor Ágnesnek és Tomcsányi Erzsébetnek, jöjjön el 2014. február 25-én szakmai konferenciánkra!

A továbbképzésen való részvétel mérlegképes könyvelőknek, vállalkozási szakterületen, számviteli témakörben 8 kreditpontot ér.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

Tanulás melletti munkavégzés

A hallgatói jogviszonyban álló felsőfokú tanulmányokat folytató személy kedvezményes szabályok szerint fizetheti vállalkozói jogviszonyában a társadalombiztosítás számára a járulékot.

Az egyéni vagy társas vállalkozóktól eltérően, akik legalább egy meghatározott összeg, az ún. járulékminimum alapján kötelesek járulékaikat megfizetni, a felsőfokú tanulmányokat folytató, vállalkozói jogviszonyban tevékenykedő személy a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem, illetve a személyes közreműködés alapján kiosztott jövedelem alapján fizeti a járulékot, részükre nincs kötelező járulékminimum.

Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások – gyed extra

A 2014-es gyermeknevelési kedvezmények közül a felsőfokú tanulmányokat folytatók ún. diplomás gyermekgondozási díjra (gyed-re) való jogosultsága igen jelentős kedvezmény.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultsághoz (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) a biztosítási esemény bekövetkeztét megelőzően szerzett meghatározott mértékű biztosítási idő szükséges.

Az általános szabályok szerint a szülést megelőző két éven belül kell legalább háromszázhatvanöt nap biztosítási idővel rendelkezni a szülő anyának. Ha az apa kívánja az ellátást igénybe venni, a két évet nem a szülést, hanem a gyed-et megelőzően kell számítani.

Kedvezmény, hogy az ellátásra való jogosultság időtartamába be kell számítani a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből száznyolcvan napot.

A jövőben azonban a felsőfokú nappali tagozatos tanulmányokat folytató szülő nő különleges szabályok szerint jogosult lesz gyermekgondozási díjra.

Megnyílik az ellátásra való jogosultság, ha a szülő nő legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt szül, és gyermekét saját háztartásában neveli.

A hallgatói jogviszony magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzések, mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán fennálló jogviszony esetén ad jogosultságot az ellátásra.

A hallgatói gyermekgondozási díj abból a szempontból is különleges, hogy az általános szabályoktól eltérően az apa csak meghatározott feltételek esetén veheti igénybe ezt az ellátást az anya helyett.

A vér szerinti apa erre az ellátásra csak akkor jogosult, ha a szülő anya meghal, vagy nem felel meg a gyermekgondozási díjra való jogosultság számára előírt feltételeinek.

További kedvezmény, hogy a szülő nő akkor is jogosult lesz az ellátásra, ha hallgatói jogviszonya szüneteltetését, illetve megszűnését követő egy éven belül szül.

                Munkaügyi és tb-nyilvántartás, adatszolgáltatás 2014
               

                    Bizonytalan az új szabályok alkalmazásában? Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak Farkasné Gondos Krisztina OEP osztályvezetőnek, dr. Kártyás Gábor munkajogásznak és dr. Kovács Ferenc adószakértőnek – jöjjön el 2014. március 20-án szakmai konferenciánkra

               

                    Ízelítő a tematikából:

               

 •                    
 •                         A bejelentési szabályok módosulásai
 •                    
 •                         A bevallások változásai, különös tekintettel a járulékbevallásokra
 •                    
 •                         Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
 •                    
 •                         A munkaidő-nyilvántartás törvényi követelményei
 •                    
 •                         A szabadság és egyéb távollétek kezelése a nyilvántartásban
 •                

               

                    Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

               

                    Bővebb információk és jelentkezés itt

           

Nyugellátások – szolgálati idő a tanulmányok idejére

Az öregségi nyugellátásra jogosító szolgálati időnél 1998. január 1-jét megelőzően folytatott nappali tagozatos tanulmányok ideje szolgálati időnek minősül, bármikor is kerül majd a nyugellátás igénybevételre.

E szabály alapján a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzésekor a tanulmányok folytatása idején szükséges – képzés ideje minősül szolgálati időnek.

Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok esetén legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges időszak ismerhető el szolgálati időnek.

Külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán teljesített tanulmányi idő a magyar szolgálati időhöz akkor számítható hozzá, ha a képzésről kiállított bizonyítvány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a magyar képesítéssel, vagy a külföldi résztanulmányok idejét hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi időbe beszámították.

1998. január 1-je óta a felsőfokú tanulmányok ideje az öregségi nyugdíjhoz nem, a hozzátartozói nyugellátás megállapításához azonban időpontra tekintet nélkül szolgálati időként figyelembe vehető.

Jelenleg a nappali tagozatos tanulmányok öregségi nyugdíjhoz történő szolgálati időkénti elismeréséhez az ún. megállapodáskötési lehetőség áll rendelkezésre. Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet az a nagykorú személy, aki felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányai idejét, ideértve a doktoranduszképzést is, kívánja szolgálati időként elismertetni. A megállapodás alapján fizetendő összeg havonta a minimálbér harmincnégy százalékának megfelelő nyugdíjjárulék.

Nyugellátások – árvaellátás

Az árvaellátás a tizenhatodik életévét betöltött árva esetén nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a tanulmányok idejére, legfeljebb azonban a huszonötödik életév betöltéséig jár.

Huszonöt év felett, legfeljebb huszonhét éves korig méltányosságból hosszabbítható meg a képzésben részt vevő árva számára az ellátás.
A felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányokat – beleértve a külföldi képzést is – félévenként kell igazolni.

Fentieket összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy az egyetemi tanulmányok alatt sok kedvező rendelkezés segíti a társadalombiztosítási ellátórendszerben az érintett hallgatókat.


Kapcsolódó cikkek:


Haladékot adott a NAV a járuléktartozóknak
2021. február 22.

Március 10-ig még rendezhető az elmaradás, így több mint három hét haladékot nyernek járulékügyük intézésére azok, akiknek a törvény alapján érvénytelenné válna a taj-száma.

Így számíthat a nyugdíjnál a megbízási szerződés
2021. február 22.

Elmondjuk, mikor és hogyan számít bele a megbízási díj a nyugdíj összegébe, mi történhet a megbízási jogviszonnyal a nyugdíj megállapításakor, és miként lehet nyugdíj melletti keresőtevékenységet végezni megbízási jogviszony keretében.