Új méltányossági lehetőség árvaellátásnál


Rendkívül indokolt esetben kivételes méltányosságból akkor is megállapítható az árvaellátás, ha az elhunyt nem szerezte meg a szükséges szolgálati időt, az árva alapvető szükségleteinek biztosítása veszélyben van, és a baleseti árvaellátásra való jogosultság a baleset üzemiségének, illetve a megbetegedés foglalkozási jellegének megállapításáig nem állapítható meg.

Releváns jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

A társadalombiztosítási ellátások területén szükségessé válhat a kivételes méltánylást érdemlő személyes körülményekre tekintettel kedvezmény biztosítása a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az ellátásokra való jogosultságnál.

Ez az élethelyzet az árvaellátás esetében is előfordul, a segítség többféleképpen lehetséges, augusztustól új lehetőséggel kibővítve.

Árvaellátás megállapítása kivételes méltányosságból – ha kevés a szolgálati idő

Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a halála időpontjában betöltött életkorra előírt mértékű szolgálati idővel. Egyedül a baleseti árvaellátás esetén nem jogosultsági előfeltétel a szolgálati idő.

Ha a kellő hosszúságú szolgálati idővel a szülő nem rendelkezett, kivételes méltányosságból állapítható meg az árvaellátás. Rendkívül indokolt esetben kivételes méltányosságból akkor is megállapítható az árvaellátás, ha az elhunyt szülő a szükséges mértékű szolgálati idő felével sem rendelkezett.

Új lehetőség

A baleseti árvaellátás megállapításának előfeltétele a baleset üzemiségének határozattal történő elismerése. Az elismerhetőség vizsgálatával kapcsolatos eljárás bonyolult esetekben hosszabb időt vehet igénybe. Ilyen helyzetben a döntés megszületéséig az általános szabályok szerinti árvaellátás lehet az árva megélhetésének forrása, ha az elhunyt szülő rendelkezett az ehhez megkívánt hosszúságú szolgálati idővel. Ha ez a szolgálati idő nem került megszerzésre, az komoly problémát jelent.

Itt nyújt segítséget 2023. augusztus 1-jétől az árvaellátás kivételes méltányosságból történő megállapításának új lehetősége.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 72/B§ (5) bekezdése új f) ponttal bővült 2023. augusztus 1-jétől.

A rendelkezés szerint rendkívül indokolt esetben kivételes méltányosságból akkor is megállapítható az árvaellátás, ha az elhunyt nem szerezte meg a szükséges szolgálati időt, az árva alapvető szükségleteinek biztosítása veszélyben van, és a baleseti árvaellátásra való jogosultság a baleset üzemiségének, illetve a megbetegedés foglalkozási jellegének megállapításáig nem állapítható meg.

Ebben az esetben ha a baleseti árvaellátás megállapításra kerül, az a kivételes árvaellátás helyébe lép, és az addig folyósított összeg előlegnek minősül.

Időtartam

Az árvaellátás tizenhat éves korig alanyi jogon jár, azaz függetlenül attól, hogy az árva folytat-e tanulmányokat.

A tizenhatodik életév betöltését követően az árvaellátás akkor folyósítható, ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban, szakképző intézményben, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt.

Ez esetben az árvaellátás a tanulmányok időtartamára, legfeljebb azonban a huszonötödik életév betöltéséig jár.

Iskolai tanulmányok folytatása címén az árvaellátás a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, a nyári tanulmányi szünet időtartamára is jár.

Abban az esetben, ha az árva folyamatosan tanul, de tanulmányi szint váltása történik, azaz a középiskolai tanulmányok befejezését követően azonnal felsőfokú képzés kezdődik, a tanulmányok folytatása folyamatosnak tekintendő.

A felsőfokú tanulmányok megkezdéséről szóló, az oktatási intézmény által kiadott igazolás benyújtásakor az árvaellátás visszamenőlegesen a nyári szünet időtartamára is kifizetésre kerül.

Felsőfokú nappali képzés formájában folytatott tanulmányok esetén az ellátás a tanulmányok idejére jár, azaz az utolsó évfolyam sikeres befejezését követő első záróvizsga időszak utolsó napjáig.

Ha az árva betegsége, testi vagy értelmi fogyatékossága, vagy várandóssága, gyermekszülés, vagy három évesnél fiatalabb gyermekének gondozása miatt tanulmányait egyéni munkarenddel vagy egyéni tanulmányi renddel rendelkező tanulóként végzi, e tanulói jogviszony alapján is jogosult az árvaellátásra.

Akkor is jogosult a gyermek az árvaellátásra, ha huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, ha a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.

Az árvaellátás külföldön folytatott tanulmányok esetén is megilleti az árvát, ha a jogosultsági feltételek fennállnak.

A külföldön folytatott tanulmányokat a külföldi oktatási intézmény által kiállított igazolással középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente kell igazolni.

A folyósítás meghosszabbítása kivételes méltányosságból

Előfordul, hogy a huszonötödik életév betöltésekor az árva még nem fejezte be az ellátásra jogosultságot adó tanulmányait.

Erre a helyzetre nyújt segítséget az árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítási lehetősége.

Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítása huszonötödik életévét betöltött, felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató árva részére engedélyezhető.

A meghosszabbításra az első alap, mester vagy osztatlan képzésben résztvevő személy számára van lehetőség a képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatásának időtartamára, legfeljebb azonban a huszonhetedik életév betöltéséig.

A méltányosságból történő meghosszabbítás kérelemre történhet, melyet az árva nyújthat be az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy elektronikus úton.

A méltányosságból történő engedélyezésnél a méltányosságot megalapozó személyes körülmények ismerete, figyelembe vétele is szükséges, ezért ezeket, a különös méltányolást érdemlő körülményeket a kérelem adatlapon fel kell tüntetni.

Ha rendelkezésre állnak, a körülményeket alátámasztó iratokat, igazolásokat is mellékelni kell.

Az ellátás megállapítása kivételes méltányosságból huszonöt éves kor felett

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha az árva huszonöt évesnél idősebb, de huszonhét évesnél fiatalabb és felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat.

További segítség – méltányossági emelés, egyszeri segély

Azt is jó tudni, hogy árvaellátás esetén is van lehetőség meghatározott feltételek fennállása esetén az ellátás összegének kivételes méltányosságból történő emelésére, illetve egyszeri segély megállapítására.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 26.

Jön a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás

Egyszerűsítheti a jogviszonyok mindennapi ügyintézését az adóhatóság vezetésével működő konzorcium uniós támogatással létrejövő fejlesztése, a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás (KJNY) – közölte a NAV.

2024. június 24.

Mit jelent a nyugdíjelőleg?

Sokaknak nyugdíj-igényük benyújtása után először nyugdíjelőleget állapítanak meg. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) tartalmazza.