Miért kell írásos tájékoztató a munkaszerződés mellett?

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A Munka Törvénykönyve szerint a munkaszerződés mellé a munkavállalót kötelező ellátni egy írásos tájékoztatóval is, amelyben a munkáltató információkat ad a legalapvetőbb munkafeltételekről. Első látásra felesleges adminisztrációnak tűnhet ez a kísérő dokumentum, aminek azonban fontos szerepe lehet.

A magyar munkajogban a munkaszerződést kötelező írásba foglalni (ez alól csak az egyszerűsített foglalkoztatás körében van kivétel), ám annak tartalma meglehetősen szegényes lehet. A munkaszerződésnek ugyanis csak két kötelező tartalmi eleme van: a munkakör és az alapbér. Ezért a munkaszerződés a legtöbb esetben nem tér ki egy sor fontos gyakorlati körülményre, így például az alapbéren túli egyéb bérelemekre, a szabadság mértékére, a bérfizetés körülményeire, a felmondási idő hosszára, vagy arra, ki jogosult a munkavállaló felett munkáltatói jogkört gyakorolni. A munkaszerződés mellé adandó írásos munkáltatói tájékoztató célja éppen az, hogy ezekről az alapvető kérdésekről, ha azok a munkaszerződésben nem szerepeltek, a munkavállaló hiteles információkat kapjon. Az írásbeli forma révén pedig a munkavállaló egy fontos okirati bizonyítékhoz jut, amellyel később – vita esetén – igazolni tudja, hogy a munkáltató milyen munkafeltételekkel alkalmazta. A tájékoztatót a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül kell kiadni.

Az írásos tájékoztatónak tehát fontos szerepe van, ráadásul elkészítése is meglehetősen egyszerű. Ha ugyanis a tájékoztatóba foglalandó munkafeltételeket a munkáltató a törvényben előírtak szerint biztosítja (pl. éppen annyi szabadságot ad, amit a jogszabály előír), akkor a tájékoztatás megadható a jogszabályra (vagy kollektív szerződésre) utalással is. Nem szükséges tehát a Munka Törvénykönyve vonatkozó összes szabályát bemásolni a tájékoztatóba, hanem elegendő arra hivatkozni, hogy a szabadság mértékével és kiadásával kapcsolatban a munkáltató a Munka Törvénykönyve 115-125. §-ai szerint fog eljárni. Innen már a munkavállaló egy egyszerű internetes kereséssel megtalálhatja a pontos szabályokat, ha utána akar nézni.

 

Összesen három olyan pontja van a kötelező tájékoztatásnak, amelyet nem lehet egyszerű hivatkozással megoldani, mégpedig az arról való tájékoztatás, hogy a munkáltató tartozik-e valamely kollektív szerződés hatálya alá, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megadása és a munkakörbe tartozó feladatoknak az ismertetése. Ez utóbbi jellemzően az írásos tájékoztató leghosszabb része, amelyben mindenképpen célszerű a munkavállaló legfontosabb feladatait pontosan meghatározni, hogy számára is világos legyen, mi tartozik a felelősségi körébe.

Jóval nagyobb jelentősége lesz az írásos tájékoztatónak akkor, ha a munkáltatónál sok belső szabályzat, utasítás van hatályban, amelyek eltérnek a törvényben foglaltaktól. Például, ha egy juttatási szabályzat részletesen rendelkezik a munkavállalót megillető prémium, bónusz stb. feltételeiről, akkor különösen fontos, hogy a tájékoztatóban erre felhívja a munkáltató a figyelmet. Ebben az esetben sem kötelező szóról szóra megismételni a szabályzatban foglaltakat, hanem elegendő hivatkozni a külön dokumentumra, feltéve, hogy az a munkavállaló számára elérhető (pl. elektronikus úton).

Változásfigyeltetés

Ne maradjon le!

Használja Változásfigyeltetés szolgáltatásunkat az Önt érdeklő jogszabályok, jogterületek és tárgyszavak figyeltetésére! Változáskor a Jogtár felületén vagy egyéni beállítás esetén e-mail útján értesítést kap.

További információ >>

 

A tájékoztatás ugyan teljesíthető úgy is, hogy az egyes elemeket maga a munkaszerződés tartalmazza, azonban nem javasolt, hogy a munkáltató összeolvassza a két dokumentumot. Míg ugyanis a munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható, addig az írásos tájékoztatót egyoldalúan jogosult megváltoztatni (pl. a munkavállaló munkaköri leírását kibővítheti, átalakíthatja, természetesen csak a munkaszerződés szerinti munkakör keretei között). Ha a tájékoztatóba foglalt munkakörülményekben változás van, akkor kötelező a munkáltatónak megismételnie az írásos tájékoztatást, amelyben már az aktuális feltételek szerepelnek.

A fentiek szerinti írásos tájékoztató ugyanakkor nem kötelező akkor, ha a munkaviszony legfeljebb egy hónapra jött létre (pl. alkalmi munka esetén), vagy olyan részmunkaidőre, amelyben legfeljebb heti nyolc órát dolgozik a munkavállaló. Természetesen ezekben a jogviszonyokban is fontos, hogy a munkavállaló ismerje a munkáltatói jogkör gyakorlás rendjét, vagy a díjazás pontos szabályait, így – noha a törvény nem követeli meg – valamilyen maradandó formában adott tájékoztatás ekkor is indokolt lehet.

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • írás, aláírás, jegyzet

  Mi a teendő, ha a munkavállaló – akár évek múltával – észleli, hogy a munkaszerződését valójában senki nem írta alá a munkáltató részéről? Összefoglaljuk, milyen kockázatai és orvoslási módjai vannak, ha ez a hiba kiderül.

 • aláírás

  A munkaviszony során a munkaszerződés megkötése az első és egyik legjelentősebb lépés, hiszen a munkaszerződéssel jön létre maga a jogviszony, valamint az abban foglaltak szerint érvényesíthetőek a jogok, és kényszeríthetőek ki a követelések. A munkaszerződés tartalmazza a foglalkoztatás alapvető feltételeit, így alapjául szolgál a hosszú távú együttműködésnek. Ebből eredően, amennyiben a jogviszonyban lévő felek közül bármelyik változtatni szeretne a szerződés tartalmán, fontos, hogy a szerződés módosítása megfeleljen azon garanciális szabályoknak, amelyeket a munka törvénykönyve támaszt annak jogszerűségéhez.

 • munkahely

  A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. Ezért ha a munkáltató a határozott időre kötött munkaszerződés jó erkölcsbe ütközését állítva azt a határozatlan időre szóló jogviszony indokával számolja fel és alkalmazza annak jogkövetkezményeit, a jogviszony jogellenes megszüntetésének kimondása iránt indított perben bizonyíthatja azon körülményeket, amelyet a semmisség megállapítására indították – a Kúria eseti döntése.

 • nő, állás, munka

  Az állás meghirdetése és a kiválasztott munkavállaló első munkanapja közötti egyes fázisok során a munkáltatónak számos dologra kell odafigyelnie. Mik ezek és milyen esetleges buktatói lehetnek egy munkaerő-felvételi eljárásnak?

 • aláírás

  A felek számára nem mindig egyértelmű, mikor lehet szükség a munkaszerződés módosítására, és milyen formában lehet ezt megtenni. A nemrég közzétett jövő évi minimálbér- és garantáltbérminimum-változások kapcsán érdemes áttekinteni a munkaszerződés módosításra vonatkozó szabályokat - írja az RSM blogja.

 • pénz

  Mi a teendő, ha a munkavállaló állítása szerint magasabb bérben állapodtak meg a munkáltatóval, mint amennyit végül is megkapott? A pontos elszámolás nem csak a hosszú barátságnak, de a tartós munkaviszonynak is alapfeltétele.

 • aláírás

  A Munka Törvénykönyve a munkaszerződés módosítására csak akkor ad lehetőséget, ha azzal mind a munkavállaló, mind a munkáltató egyetért, azaz a felek közös megegyezésre jutottak. Az persze nem tilos, hogy a munkáltató szerződésmódosítási ajánlatot tegyen munkavállalója irányába, azonban az ajánlat el nem fogadása nem szolgálhat indokul felmondásra. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a Munka Törvénykönyve kifejezetten előírja a munkáltató számára a munkaszerződés módosításának kezdeményezését, valamint kötelezővé teszi a munkavállaló módosításra vonatkozó ajánlatának elfogadását.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • tárgyalóterem, új polgári perrendtartás

  Az esetek nagy részében a munkavállaló akkor indít pert a munkáltatójával szemben, ha a munkaviszony már véget ért. Nincs azonban akadálya, hogy a munkavállaló egy fennálló munkaviszony mellett vitassa a foglalkoztatása jogszerűségét. Ez önmagában semmilyen kötelezettségszegést nem jelent a munkavállaló részéről, noha kétségkívül kényes helyzetet eredményez.

 • Fotó: shutterstock

  Megszűnik a pénzügyi szervezetek különadója, még vonzóbb lesz a kiva, és emelkedik a cigaretta jövedéki adója – mindez az adócsomag parlamenti vitáján hangzott el.

 • parlament

  Nem kell szochót fizetni a tb-törvény szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett vállalkozásból kivont jövedelem után – derült ki a törvényjavaslat parlamenti vitáján.

 • nav_logo

  Az elmúlt két évben több mint huszonhétezer magánszemély és vállalkozás élt a lehetőséggel, és kérte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba - közölte a NAV. Az adatbázisban már 164 828 adózó szerepel.
   

 • GDPR, EU

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását, működését szabályozó törvénymódosítást fogadott el az Országgyűlés.