Fogászati ügyletek adómentessége


A Pénzügyminisztérium és az NAV kiadta az idei év első adózási kérdésére közös válaszát, amely a fogászati ügyletek adómentességéhez kapcsolódik.

Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontjának 2024. január 1-jétől hatályos szövege alapján mentes az adó alól a humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző által – ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtás és fogászati protézis értékesítése.

A közlemény kiemeli, hogy a módosításra jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése miatt volt szükség, azonban a PM és a NAV kiemeli, hogy a magyar gyakorlatra nézve e módosítástól nem várható érdemi, nagy volumenű változás, tekintettel arra, hogy a gyakorlat az uniós jogot az eddigiekben is figyelembe vette, ahogyan azt a 2021.03.24-én közzétett 2021/2. Adózási kérdés is tükrözi.

A módosítás alapján azonban egyértelművé válik, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő termék értékesítése önálló ügyletként is adómentesség alá tartozik, tehát nem pusztán abban az esetben, ha adómentes szolgáltatáshoz járulékosan kapcsolódó ügyletnek tekintendő. Továbbá a módosítás alapján az értékesített termékkör megnevezése is igazodik az irányelvi megnevezéshez. A fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző által nyújtott szolgáltatás tekintetében nem módosult a jogszabályszöveg.

A közlemény az alábbiakat emeli ki a termékekre vonatkozó adómentesség kapcsán.

a, Termékértékesítés

A fent idézett szövegben a fogtechnikusi, fogorvosi minőségben kitétel változatlanul arra utal, hogy az adott ügyletet annak adómentességéhez a fogtechnikus, fogorvos hivatása gyakorlása körében kell, hogy teljesítse.

Az adómentesség tehát a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelelő fogtechnikusok, fogorvosok (ideértve a legalább egy fogtechnikus, illetve fogorvos képzettséggel rendelkező természetes személy alkalmazottat foglalkoztató gazdasági társaságokat is) által ilyen minőségükben teljesített

  • szolgáltatásnyújtásokra,
  • fogászati protézis értékesítésekre,
  • valamint értelemszerűen a fenti ügyletekhez az áfa szabályai szerint járulékosan kapcsolódó ügyletekre

terjed ki.

Az Áfa tv. a „fogászati protézis” kifejezést használja az érintett termékkör megnevezésére, amely összhangban áll a HÉA-irányelv angol nyelvű szövegváltozatával is.

Az értelmezési szabályokkal összhangban az adómenetesség alá tartoznak különösen:

  • fogsorok, kivehető és rögzített fogpótlások: hidak, körhidak,
  • koronák saját fogra és implantátumra,
  • implantátumok, implantátum fejek, közti elemek (implantátumhoz kapcsolódó protetikai elemek),
  • implantációhoz szükséges csontpótlók (mesterséges és állati eredetű), humán szövetből álló csontpótlók (granulátumok, a páciens anatómiai adottságainak megfelelő egyedi csontblokkok és előre gyártott gyűrűk),
  • membránok (felszívódó és nem felszívódó),
  • a csontpótlók, csontblokkok és membránok rögzítésére szolgáló sebészi termékek,
  • fogszabályozók.

A fentieket nem befolyásolja, hogy egyedi vagy standardizált termékekről van szó.

Azonban továbbra sem tartoznak az adómentes termékkörbe például azok az alapanyagok, nyersanyagok, tömbök, amelyek a felhasználáshoz további megmunkálást igényelnek, amelyek új termék létrehozására szolgálnak, vagy amelyekből ilyen termékek alkotórészei készíthetők el, valamint a fogászati gépek, berendezések, kezelőeszközök, szoftverek sem.

Az adómentesség alkalmazhatósága nem függ attól, hogy a fogorvos, fogtechnikus adóalany a terméket (például az implantátumot) közvetlenül a páciensnek értékesíti-e. Ennek megfelelően az adómentesség e körülménytől függetlenül alkalmazható abban az esetben, ha az adómentesség egyéb jogszabályi feltételei teljesülnek.

b, Termékbeszerzés

Az Áfa tv. értelmében mentes az adó alól a termék Közösségen belüli beszerzése, illetve a termék importja, ha a termék 2. § a) pontja szerinti értékesítése szintén mentes az adó alól.

A fentiek tükrében, az Áfa tv.-ben foglalt feltételeknek egyébként megfelelő, önmagában álló (vagyis az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja szerint adómentes szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódó) protézis (mint termék) beszerzése vonatkozásában mind a Közösségen belüli beszerzés, mind az import esetében az adómentesség fennállásának vizsgálata során azt szükséges tisztázni, hogy teljesül-e az, hogy a beszerzett termékekkel megegyező termék 2. § a) pontja szerinti értékesítése (tehát nem az adott beszerzett termék belföldi tovább értékesítése, hanem egy ugyanolyan termék azonos feltételek melletti belföldi értékesítése) mentes az adó alól.

E vonatkozásban a tájékoztató előző, termékértékesítésre vonatkozó pontjában kifejtettekre szükséges tekintettel lenni, különös figyelemmel arra, hogy a Közösségen belülről vagy import útján beszerzett termékek értékesítői vonatkozásában teljesülnek-e az áfaszabályozás által előírt személyi feltételek is.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.

A NAV-figyelőben a fentieken túl IDE kattintva olvashatnak a megújuló NAV füzetekről, a legfrissebb adótraffipax-információkról és SZJA változásokról.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 28.

A magyar adórendszer modernizációja: az eÁFA-bevallás

Az eÁFA-rendszer 2024-es magyarországi bevezetése új korszakot nyitott az adóbevallások terén. Ez az innovatív, digitális megoldás jelentős változást hozott az ÁFA-bevallás folyamatában, amely megkönnyítheti a vállalkozások és könyvelők munkáját. S bár az új lehetőségek használata még önkéntes, várható, hogy hamarosan felváltja a hagyományos ÁNYK nyomtatványokat. Ennek ismeretében pedig minden vállalkozásnál érdemes elkezdeni a felkészülést az eÁFA-„konform” ügyviteli folyamatok és nyilvántartások kialakítására.

2024. február 27.

Karbonvám kötelezettség – még pár nap és lejár a határidő

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) egy olyan rendszer, amelyet az Európai Unió hozott létre a kibocsátási kockázat csökkentése érdekében. A CBAM célja, hogy az uniós országokba behozott termékek szén-dioxid-kibocsátását megfelelően számontartsa és ellensúlyozza. Az első CBAM adatszolgáltatási kötelezettség határideje eredetileg január 31. volt, de ezt végül kitolták 30 nappal, így van még pár nap felkészülni – foglalja össze az Adó Online-nak eljuttatott közleményében a Niveus Consulting Group.

2024. február 27.

Cafeteriával kapcsolatos 2024-es változások

A SZÉP-kártya két speciális szabálya már nem hatályos az év elejével; a 2024-es módosítások inkább a könyvelői, bérszámfejtői oldalt érintik. A részletekről friss videónkban dr. Kovács Ferenc okleveles adószakértő, az Adó szaklap főszerkesztője beszél.