Fogászati ügyletek adómentessége


A Pénzügyminisztérium és az NAV kiadta az idei év első adózási kérdésére közös válaszát, amely a fogászati ügyletek adómentességéhez kapcsolódik.

Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontjának 2024. január 1-jétől hatályos szövege alapján mentes az adó alól a humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző által – ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtás és fogászati protézis értékesítése.

A közlemény kiemeli, hogy a módosításra jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése miatt volt szükség, azonban a PM és a NAV kiemeli, hogy a magyar gyakorlatra nézve e módosítástól nem várható érdemi, nagy volumenű változás, tekintettel arra, hogy a gyakorlat az uniós jogot az eddigiekben is figyelembe vette, ahogyan azt a 2021.03.24-én közzétett 2021/2. Adózási kérdés is tükrözi.

A módosítás alapján azonban egyértelművé válik, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő termék értékesítése önálló ügyletként is adómentesség alá tartozik, tehát nem pusztán abban az esetben, ha adómentes szolgáltatáshoz járulékosan kapcsolódó ügyletnek tekintendő. Továbbá a módosítás alapján az értékesített termékkör megnevezése is igazodik az irányelvi megnevezéshez. A fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző által nyújtott szolgáltatás tekintetében nem módosult a jogszabályszöveg.

A közlemény az alábbiakat emeli ki a termékekre vonatkozó adómentesség kapcsán.

a, Termékértékesítés

A fent idézett szövegben a fogtechnikusi, fogorvosi minőségben kitétel változatlanul arra utal, hogy az adott ügyletet annak adómentességéhez a fogtechnikus, fogorvos hivatása gyakorlása körében kell, hogy teljesítse.

Az adómentesség tehát a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelelő fogtechnikusok, fogorvosok (ideértve a legalább egy fogtechnikus, illetve fogorvos képzettséggel rendelkező természetes személy alkalmazottat foglalkoztató gazdasági társaságokat is) által ilyen minőségükben teljesített

  • szolgáltatásnyújtásokra,
  • fogászati protézis értékesítésekre,
  • valamint értelemszerűen a fenti ügyletekhez az áfa szabályai szerint járulékosan kapcsolódó ügyletekre

terjed ki.

Az Áfa tv. a „fogászati protézis” kifejezést használja az érintett termékkör megnevezésére, amely összhangban áll a HÉA-irányelv angol nyelvű szövegváltozatával is.

Az értelmezési szabályokkal összhangban az adómenetesség alá tartoznak különösen:

  • fogsorok, kivehető és rögzített fogpótlások: hidak, körhidak,
  • koronák saját fogra és implantátumra,
  • implantátumok, implantátum fejek, közti elemek (implantátumhoz kapcsolódó protetikai elemek),
  • implantációhoz szükséges csontpótlók (mesterséges és állati eredetű), humán szövetből álló csontpótlók (granulátumok, a páciens anatómiai adottságainak megfelelő egyedi csontblokkok és előre gyártott gyűrűk),
  • membránok (felszívódó és nem felszívódó),
  • a csontpótlók, csontblokkok és membránok rögzítésére szolgáló sebészi termékek,
  • fogszabályozók.

A fentieket nem befolyásolja, hogy egyedi vagy standardizált termékekről van szó.

Azonban továbbra sem tartoznak az adómentes termékkörbe például azok az alapanyagok, nyersanyagok, tömbök, amelyek a felhasználáshoz további megmunkálást igényelnek, amelyek új termék létrehozására szolgálnak, vagy amelyekből ilyen termékek alkotórészei készíthetők el, valamint a fogászati gépek, berendezések, kezelőeszközök, szoftverek sem.

Az adómentesség alkalmazhatósága nem függ attól, hogy a fogorvos, fogtechnikus adóalany a terméket (például az implantátumot) közvetlenül a páciensnek értékesíti-e. Ennek megfelelően az adómentesség e körülménytől függetlenül alkalmazható abban az esetben, ha az adómentesség egyéb jogszabályi feltételei teljesülnek.

b, Termékbeszerzés

Az Áfa tv. értelmében mentes az adó alól a termék Közösségen belüli beszerzése, illetve a termék importja, ha a termék 2. § a) pontja szerinti értékesítése szintén mentes az adó alól.

A fentiek tükrében, az Áfa tv.-ben foglalt feltételeknek egyébként megfelelő, önmagában álló (vagyis az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja szerint adómentes szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódó) protézis (mint termék) beszerzése vonatkozásában mind a Közösségen belüli beszerzés, mind az import esetében az adómentesség fennállásának vizsgálata során azt szükséges tisztázni, hogy teljesül-e az, hogy a beszerzett termékekkel megegyező termék 2. § a) pontja szerinti értékesítése (tehát nem az adott beszerzett termék belföldi tovább értékesítése, hanem egy ugyanolyan termék azonos feltételek melletti belföldi értékesítése) mentes az adó alól.

E vonatkozásban a tájékoztató előző, termékértékesítésre vonatkozó pontjában kifejtettekre szükséges tekintettel lenni, különös figyelemmel arra, hogy a Közösségen belülről vagy import útján beszerzett termékek értékesítői vonatkozásában teljesülnek-e az áfaszabályozás által előírt személyi feltételek is.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.

A NAV-figyelőben a fentieken túl IDE kattintva olvashatnak a megújuló NAV füzetekről, a legfrissebb adótraffipax-információkról és SZJA változásokról.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.

2024. július 22.

Ezért nem adómentes a borravaló

Az adómentes borravaló gyakorlati megvalósulásának jelenleg két alapvető akadálya van – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Jelenleg csak a felszolgálónak készpénzben adott borravaló adómentes.