Jövőre elektronikus beszámolóküldés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A TEÁOR egyszerűsítéseket tartalmazó törvénycsomagban – 2008. évi XCVI. törvény – fogadta el a parlament a cégtörvény módosítását is, amelynek az egyik legfontosabb eleme, hogy a cégeljáráshoz hasonlóan elektronikus útra tereli a beszámolók közzétételét is. A beszámoló benyújtásának az elmaradása akár a cég törlésével is járhat.

A 2008-as évről szóló beszámolót 2009. május 1-jétől már csak elektronikus úton, a kormányzati portálon keresztül kell megküldeni a Céginformációs Szolgálat részére. Megszűnik az eddig előírt párhuzamos eljárás, amikor is a cégbírósághoz és a cégszolgálathoz is kellett beszámolót küldeni. Az elektronikus benyújtással ugyanis a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség együttesen teljesíthető, amiről az adóhatóság is azonnal értesülhet.

A törvény záró rendelkezései között találjuk, hogy 2009. április 30-áig a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek papír alapon és elektronikusan egyaránt eleget lehet tenni, azzal, hogy a közzétételi kötelezettséget a beszámoló céginformációs szolgálatnak való megküldése útján kell teljesíteni . A céginformációs szolgálat a beszámolókat – azok feldolgozását és elektronikus okirattá történő alakítását követően – közzéteszi honlapján.

A digitalizálás során nem lehet a papír alapú beszámolót képi formátumú okirattá átalakítani, hanem a hagyományos módon készült beszámoló adatait kell elektronikus formába önteni. Ennek során ellenben az eredeti tagolástól, szerkezettől nem szabad eltérni. A beszámolót a cég adójogi képviselője küldi meg a Céginformációs Szolgálat számára, aki nem csak a törvényes képviselő, hanem akár az alkalmazott, a jogtanácsos, ügyvéd, adószakértő, adótanácsadó, vagy a cég könyvelője is lehet. A beküldő személyének az azonosítása és a képviseleti jog igazolása érdekében a beszámolóhoz egy úgynevezett elektronikus űrlapot is kell mellékelni. Fontos szabály ezzel összefüggésben, hogy a papíron elfogadott és az elektronikusan beküldött beszámoló adatainak az egyezőségéért a beküldőt terheli a felelősség, ezért a papír alapú okirat eredeti példányát tíz évig ő maga is köteles megőrizni.

A beszámolók közzétételére a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor a jövőben, így az abban szereplő adatok a lehető legrövidebb időn belül bárki számára megismerhetővé válnak és a piaci szereplők számára értékelhető és naprakész információt jelentenek majd.

Az APEH feladata lesz a jövőben, hogy ellenőrizze a benyújtásnak a tényét, illetőleg azt is, hogy a beszámolót vajon az arra jogosult személy küldte meg. Így könnyen kiszűrhetők lesznek a mulasztók, akiket első körben csak arra hívnak fel, hogy a kötelezettségüknek 15 napon belül tegyenek eleget. A felhívás sikertelensége esetén az adóhatóság szankciókat alkalmazhat. Ha pedig ez sem vezet eredményre, akkor köteles a cégbírósághoz fordulni. A cégbíróság pedig legkésőbb a bejelentéstől számított tizenöt munkanapon belül – ha a hiányt még e határidő alatt sem pótolják – törli a céget a cégnyilvántartásból.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.