NAV-figyelő, 4. hét: használjon ügykatalógust!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos hírrel, tájékoztatással szolgált a NAV az elmúlt héten is az ügykatalógustól az szja bevalláson át az adótraffipaxig, s még sorolhatnák tovább – s soroljuk is a cikkünkben.

 1. Használjon ügykatalógust a NAV segítségével!

A NAV az elektronikus küldemények könnyű és átlátható kezeléséhez új szolgáltatást vezetett be, ügyfelei számára kialakította a dokumentumokat rendszerező ügykatalógust. Az ügykatalógus létrehozásának kiindulópontja az volt, hogy a NAV számos ügytípushoz kapcsolódóan, sokféle iratot küld ügyfeleinek. Azért, hogy a küldeményeket a címzettek gyorsan, már a címük alapján átláthassák, katalogizálhassák, a NAV elektronikus küldeményei már megnevezésükben is tartalmazzák, hogy mely ügycsoporthoz (például bevallás, ellenőrzés, végrehajtás stb.) kapcsolódnak. A NAV által kiadott tájékoztatóban további hasznos részletek olvashatók, valamint a honlapról letölthető az ügyfelek részére kiadott ügykatalógus is.

Érkező küldemények címkézése

Az ügykatalógusban feltüntetett dokumentumtípusok alapján aztán a cégkapu tárhelyre érkező küldemények címkézhetőek, vagyis megfelelő beállításokkal az ügyfelek a küldeményeket azok megnyitása, letöltése nélkül kategorizálhatják, és ügyelosztási szabályokat rendelhetnek az egyes címkékhez. A cégkapu tárhelyen végezhető címkézés szabályai innen is elérhetőek.

 1. január 1-jétől 100 ezer forintról 200 ezer forintra emelkedett a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök egyedi értékhatára, írja a NAV tájékoztatója.

Ez alapján az önálló tevékenységet folytató magánszemély és a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó is egy összegben, költségként számolhatja el a 200 ezer forintnál kisebb értékű, kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz, nem anyagi jószág beszerzésére, előállítására fordított kiadást.

 1. Még több adózónak készít szja-bevallási tervezetet a NAV

Idén a NAV már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik.  A tervezetek március 15-étől elérhetőek a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról (magyarorszag.hu) egyaránt, további részletekről itt olvashat.

 1. Január negyedik hetében megjelenő információs füzetek
 • Személyi jövedelemadó és járulékok témájában:

Amennyiben Ön a 2019. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot kíván átruházni, vagy ilyen jogügyletből már bevételhez jutott, akkor kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi:

Az egyéni vállalkozó az Szja tv. rendelkezései szerint a jövedelmét – a törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével – kétféle módszer szerint állapíthatja meg. Az első módszer a költségek tételes elszámolása alapján a vállalkozói jövedelem szerinti adózás, a második pedig az átalányadózás.

Fontos változás 2019.évtől, hogy a számlával igazolt költségek mellett például az egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel kifizetett összeg is figyelembe vehető költségként.  A kezdőnek nem minősülő mezőgazdasági kistermelőnek az adóévről a NAV felé benyújtott – a 2019. év vonatkozásában a 18SZJA – személyi jövedelemadó bevallásban, vagy az adóbevallási tervezete kiegészítésével kell nyilatkoznia arról, ha a következő adóévre átalányadózást kíván választani, vagy a tárgyévre választott átalányadózást a következő adóévre már nem kívánja alkalmazni.

Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.

A kedvezményezettek:

 • egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet ténylegesen folytató egyesületek, alapítványok és közalapítványok, amelyeket a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel (2016. évben) a bíróság nyilvántartásba vett.
 • másik csoportjába az egyházi kedvezményezettek tartoznak. Ebbe a csoportba tartoznak Ehtv. szerinti bevett egyházak feltéve, hogy az adóhatóságtól technikai számot kaptak, továbbá az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzat, amely 2019-ben a Nemzeti Tehetség Program (1823).

 

A 2019. évben civil és egyházi kedvezményezettként megjelölhető szervezetek listái a www.nav.gov.hu internetes honlapon is megtalálhatóak az Szja 1+1 % menüponton belül, amelyet közvetlenül itt érhet el.

A civil kedvezményezettek részére a felajánlott összeget 2019. szeptember 30-áig utalja át az adóhatóság. Az egyházak részére felajánlott összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma a rendelkező nyilatkozatok évét követő év január 31-éig – azaz idei felajánlások alapján 2020. január 31-éig – utalja át, feltéve hogy a kedvezményezett az átutalás időpontjában is egyházként van nyilvántartva.

A társasház fogalmát 2014. március 15-ei hatállyal az új Ptk. határozza meg. Ennek megfelelően társasház jön létre, ha az ingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagy legalább egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épületberendezés, helyiség, illetve lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül. A társasháznak a 19T201 számú nyomtatvány kitöltésével kell adószámot kérnie, a nyomtatvány elektronikus úton vagy papír alapon juttatható el az adóhatósághoz.

Lényeges változás , hogy január 1-től két eltartott esetén az egy fő kedvezményezett eltartott után érvényesíthető családi kedvezmény havi összege 133 330 forintra emelkedett, ennek következtében már 40 000 forint összeg marad a két gyermekes munkavállalóknál havonta.

 • Általános forgalmi adót érintően:

Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség (továbbiakban: Közösség) egyik tagállamából a másik tagállamába történő olyan értékesítése esetén, melynek eredményeként az új közlekedési eszköz az egyik tagállamból a másik tagállamba kerül, a célország szerinti adózás érvényesül.  Ebből következik, hogy új közlekedési eszköznek a Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén minden beszerzőt áfa kötelezettség terhel.

Az új közlekedési eszköz esetenkénti (például egyszeri) értékesítése is megteremti az értékesítő áfa alanyiságát, ha belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott új közlekedési eszközt értékesít belföldről a Közösség területére. Ez utóbbi egy olyan eset tehát, amely során adóalannyá válhat például egy magánszemély is, akinek így bejelentkezési, adószám igénylési, bevallási és egyéb kötelezettségei keletkeznek.

Új szárazföldi közlekedési eszköz fogalma:

– az a beépített erőgéppel hajtott szárazföldi közlekedési eszköz, amelynek hengerűrtartalma meghaladja a 48 cm³-t, vagy teljesítménye meghaladja a 7,2 kW-ot és amely – az értékesítés teljesítésekor – legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől legfeljebb 6 hónap telt el.

 • Egyéb adónemek, kötelezettségek tárgyában:

Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: EVA) szerinti adózás utoljára 2018. december 20-ig volt választható. Ezt követően már nem lehet áttérni erre az adónemre, de az EVA szerint adózók fenntarthatják adóalanyiságukat, ha annak törvényi feltételei teljesülnek.

A társasági adóról szóló törvény (Tao tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás az EVA szerinti adózásra való áttérésekor a Tao. tv. jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit alkalmazza. A 2018. évi társasági adókötelezettségéről az EVÁ-t választó adózónak 2019. május 31-éig a 1871 számú bevallást kell benyújtania.

A cégautóadó bevallására a 2019. évben – minden adóalany, tehát a magánszemélyek és a kifizetők vonatkozásában is – a 1901-es bevallás szolgál.   A cégautóadó szempontjából személygépkocsinak minősül az Szja tv.szerinti személygépkocsi, ide nem értve a környezetkímélő gépkocsit.

A népegészségügyi termékadó vonatkozásában az alábbiak a jelentősebb változások január 1-jétől:

 • emelkedtek a tételes adómértékek,
 • változott az alkoholos italok adóztatása
 • az egészségmegőrző programok adókedvezménye megszűnt

Január 1-jétől az adó mértéke az adóköteles termékek többségénél átlagosan 20 %-kal  emelkedett. Az üdítőitaloknál az adótétel növekedés jelentősebb, a korábbi 7 forint/liter adómérték alá tartozó termékek esetén literenként 15 forintra nő, míg a 200 forint/liter adómérték alá esőknél (a szörpöknél) pedig 240 forintra emelkedik.

Az alkoholos italok újragondolt adóztatása révén a jövedéki adótörvény szerinti alkoholtermékek teljeskörűen a NETA hatálya alá kerültek, köztük a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is.

Az egészségmegőrző programokhoz kapcsolódó módosítás, hogy megszűnik az egészségmegőrző program költségével való adócsökkentés lehetősége. 2019-től kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv (OGYÉI) egészséges étkezés, életmód, sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló tevékenysége, akciója, programja minősülhet egészségmegőrző programnak.

Az adófelajánlás lehetőségével ugyanakkor változatlanul lehet élni; az adóbevallásban tett rendelkező nyilatkozatukkal az adóalanyok felajánlhatják a fizetendő adó maximum 10%-át az egészségügyi államigazgatási szerv által szervezett egészségmegőrző programhoz való hozzájárulásként.

 1. Feketelistások

Adótartozással rendelkező magánszemélyek

Adótartozással rendelkező (nem magánszemély) adózók

 1. Hatályba lép az EU és Japán közötti partnerségi megállapodás

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent tájékoztatás szerint az Európai Unió és Japán közötti, 2018. július 17-én, Tokióban aláírt gazdasági partnerségi megállapodás 2019. február 1-jén lép hatályba. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy a két fél ezentúl vámmentesen kereskedhessen egymással. A hatályba lépő szabadkereskedelmi egyezmény szinte minden vámterhet megszüntet. A két legfontosabb, érintett termékcsoport a japán autók behozatala Európába, illetve az európai mezőgazdasági javak, úgymint a hús, a sajt vagy a bor kivitele Japánba.

 1. Korlátozó intézkedések

Az elmúlt héten frissítésre került az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések listája; a bővített lista letölthető.

 1. Egy kis vám

Megjelent a NAV által kiadott 4001/2019. számú tájékoztatás a származási szabályok kapcsán alkalmazandó euróban meghatározott értékhatárok nemzeti valutában kifejezett egyenértékeiről.

A NAV kiadta a 3001/2019.számú útmutatóját az egységes vámokmány kitöltéséről szóló 3008/2016. útmutató módosításáról.

 1. ADÓtraffipax

Kiemelt ellenőrzési témakörök közé került az online számla adatszolgáltatás

 A NAV megyei és fővárosi igazgatóságai január 21-től kockázatelemzés alapján ellenőriznek olyan, online számlaadat-szolgáltatásra kötelezett adózókat, akik a kontrolladatok szerint nem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket a 100 ezer forint feletti áfatartalmú értékesítésekről.

Első körben azok számíthatnak biztosan a revizorok fokozott érdeklődésére, akiknél a tételesáfa-kontrolladatok szerint 1 millió forint feletti az áfaeltérés vagy belföldi beszerzéseik jelentős részét kényszertörlés alatt álló adózókkal bonyolították.

Operatív terület ellenőrzései

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai fokozottan ellenőrzik a rendezvényszervezőket, és kiemelten a farsangi bálok szervezőit februárban.

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a télisport-felszerelések értékesítésével-, kölcsönzésével- és szervizelésével foglalkozó vállalkozásokat ellenőrzik Budapesten.

Kelet-Budapesten kiemelten a belvárosi vendéglátóhelyeket, a kiskereskedőket és a taxisokat ellenőrzik majd.

Bács-Kiskun megyében kiemelten ellenőrzik a megye oktatási- és egészségügyi intézményeinek területén lévő büféket és vendéglátóegységeket, majd a Valentin napot megelőző napokon a megye virág- és ajándéktárgyárusait.

Baranyában a farsangi időszakra való tekintettel, a hivatal munkatársai kiemelten ellenőrzik a jelmezkölcsönzőket, a használtruha-kereskedőket, valamint az egyéb farsangi termékeket értékesítőket.

Békés megye revizorai az éttermekben, gyorséttermekben, pizzériákban próbavásárlásokkal vizsgálják az 5 százalékos kedvezményes áfakulcs alkalmazásának jogszerűségét.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azokat az adózókat ellenőrzik kiemelten, akik elmulasztották az online pénztárgép éves felülvizsgálatát elvégeztetni a pénztárgépszervizzel.

A fentieken túl Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében is számíthatnak a gazdálkodók a revizorok látogatására. Az ellenőrzéssel érintett települések pontos listája és további ellenőrzési témakörök a NAV honlapján olvashatók.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.