A haszonélvező és a tulajdonos viszonya


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tulajdonos csak akkor és annyiban birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja a tulajdonát, amennyiben a haszonélvező e jogaival nem él. Mindez azt jelenti, hogy a haszonélvező ebben az értelemben a tulajdonosnál is erősebb jogosultságokkal rendelkezik.

A haszonélvezeti jogot személyhez kötött használati jog, amelynek alapján a haszonélvező a más személy tulajdonában lévő dolgot birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja. A haszonélvezetet a jogirodalom abszolút szerkezetű dologi jognak tekinti. Ez azt jelenti, hogy a haszonélvezővel szemben mindenki mást tartózkodási kötelezettség terhel, azaz mindenkinek, köztük a tulajdonosnak is, tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amellyel a haszonélvezet gyakorlását akadályozzák vagy veszélyeztetik – derül ki a Polgári Törvénykönyvhöz fűzött indokolásból.

A haszonélvezeti jog fennállása alatt tehát a tulajdonost csak a rendelkezési jog, továbbá a dolognak a haszonélvezeti jog sérelme nélküli megterhelésének joga illeti meg, azaz a tulajdonát a haszonélvezettel terhelten ugyan, de elidegenítheti (eladhatja, elajándékozhatja), illetve tovább terhelheti (pl. ingatlan esetén jelzálogjogot jegyeztethet be rá). Amennyiben a haszonélvező úgy dönt, hogy a jogosítványait nem gyakorolja, úgy időlegesen ugyan, de a tulajdonos is jogosult a használatra és a hasznosításra.

A haszonélvezeti jog legfeljebb a haszonélvező haláláig állhat fenn. Ezen belül azonban – szerződéses haszonélvezet esetén – annak időtartama korlátozható. A haszonélvezeti jog sem élők között, sem halál esetére nem ruházható át, így sem a haszonélvezet eladására, sem annak öröklésére nincs jogi lehetőség. Fontos tudni továbbá azt is, hogy a szerződésen alapuló haszonélvezeti jog bírósági úton sem módosítható. A kialakult gyakorlat szerint ugyanis a szerződés egyszeri szolgáltatásra irányul, a haszonélvezet létrejöttével a teljesítés megtörténik, így nincs lehetőség a haszonélvezet, mint jog tartalmának vagy időtartamának megváltoztatására, de annak megszüntetésére sem.

A törvényen alapuló, közismert nevén ún. özvegyi haszonélvezeti jog az özvegy halála mellett újabb házasságkötéssel is megszűnik. Megszűnik továbbá a haszonélvezeti jog az ingatlan kisajátításával, illetve a haszonélvező kifejezett lemondó nyilatkozatával és végezetül akkor, ha a haszonélvezet tárgya elpusztul. A közös tulajdon megszüntetése ugyanakkor nem terjedhet ki a haszonélvezeti jog megszüntetésére vagy annak korlátozására.

A haszonélvezeti jog ugyanazon a dolgon (pl. ingatlan) több személyt is megillethet. Ilyenkor a haszonélvezetet vagy egymás mellett egy időben, vagy sorrendben egymás után gyakorolják (pl. haszonélvezettel terhelt ingatlanra az özvegy öröklés útján haszonélvezetet szerez).

A tulajdonossal szemben a haszonélvező helyzete is korlátozott annyiban, hogy nincs lehetősége arra, hogy a haszonélvezeti jogát átruházza (eladja), annak gyakorlását azonban bizonyos keretek között átengedheti. Ez azt jelenti, hogy ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor lehet átengedni (pl. ingatlant bérbe adni), ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára nem tart igényt. A haszonélvezeti jog gyakorlásának ingyenes átengedése esetén viszont semmiféle kötöttség nem érvényesül. Szívességből tehát a haszonélvező bármikor, bárkinek lehetővé teheti a dolog használatát, akár a tulajdonos tudta és belegyezése nélkül is. (A haszonélvezet további szabályait, a joggyakorlás kereteit cikkünk második részében ismertetjük.)


Kapcsolódó cikkek

2024. április 19.

Az idén sem fizet osztalékot a Rába

A Rába Járműipari Holding Nyrt. csütörtöki közgyűlése, az igazgatóság javaslatának megfelelően úgy határozott, hogy a járműgyártó vállalat idén sem fizet osztalékot – közölte a győri székhelyű cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön.

2024. április 19.

Tudjuk, hogy kritikus a jelszavak cseréje, de mégsem tesszük meg

Egy friss felmérés szerint bár a lakosság háromnegyede gondolja úgy, hogy meg kell változtatni bizonyos időközönként az online felületeken használt jelszavakat, egyharmaduk nem teszi ezt meg. Sőt, az internetes vásárlók ötöde minden felületen ugyanazt a belépési azonosítót használja. A biztonságos internethasználathoz azonban elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az ilyen alapvető adatvédelmi beállításokkal. Éppen ezért az OTP Mobil egy edukatív, online információs kampányt indított, melyben gyakorlati, egyszerűen alkalmazható tanácsokkal, tippekkel látja el az internetezőket.