Hibákat ejtett az értékvesztésnél és az ügyfélcsoport-képzésnél az MFB Bank


Az MNB vizsgálata nyomán összesen 28,5 millió forint bírságot szabott ki az MFB Bankra a vállalatirányítás, hitelkockázat, modell alapú értékvesztés módszertana, tőkemegfelelés, illetve az IT-biztonság terén megállapított hiányosságok miatt. A feltárt problémák mielőbbi kiküszöbölésére van szükség – jelentette be kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A pénzügyi felügyelet – helyszíni ellenőrzést is magában foglaló – vizsgálatot folytatott az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nél (MFB Bank) és áttekintette a 2020. március 31-től a határozat meghozatalának időpontjáig terjedő működését.

Az MNB elismerte, hogy rendkívül szűkre szabottak a pénzügyi felügyelet felügyeleti jogosítványai az MFB Bankkal szemben az utóbbira vonatkozó törvény hatályos szövege miatt. Ez ugyanis kimondja, hogy a bank által végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenység kapcsán az uniós tőkekövetelmény-rendelet (CRR) rendelkezéseit az MFB törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

Az MNB megállapította, hogy a bank nem megfelelően alakította ki a kiszervezett tevékenységekkel foglalkozó szervezetét, és annak feladatait helytelenül rögzítette a szervezeti és működési szabályzatában. Tartalmi kiegészítésre szorul a kiszervezési tevékenységre vonatkozó szabályozás, és ki kell egészíteni az arra vonatkozó nyilvántartást is. A belső ellenőrzés szükségesnél alacsonyabb létszáma nem tette lehetővé az előírt munkaterv teljeskörű végrehajtását. Az általuk tett megállapításokhoz kapcsolódó intézkedéseket nem minden esetben hajtották végre határidőben, és ennek kikényszerítésére a terület nem kapta meg a szükséges segítséget a bank felügyelő bizottságától – ismertette az MNB.

Az MFB Bank nem az előírások szerint végezte az ügyfélcsoport-összerendeléseket, nem volt önálló ügyfélcsoport-képzési szabályzata, vállalati (ügyfél)minősítő rendszerében pedig módszertani hibákat követett el. Mint hozzáfűzték, a fedezetnyilvántartó alaprendszer pontatlan képet adott a zálogjoggal terhelt fedezetek értékéről, valamint az ingóságok fedezeti allokálása sem működött megfelelően.

A monitoring tevékenységet érintő éves felülvizsgálatok határidőben történő elvégzésére a hitelintézet nem fektetett kellő hangsúlyt. Nem volt teljeskörű a problémás ügyletek kezelését meghatározó szabályozás, mivel egyes ágazati hiteleknél nem rögzítették az ellenőrzési folyamat feladatait, gyakoriságát és módszertanát – sorolta a felügyelet közleménye.

A bank által a hitelek teljes futamidejére alkalmazott, a nemteljesítés valószínűségére vonatkozó adatsorok nem voltak reprezentatívak a vizsgált időpontban aktuális kedvezőtlen gazdasági körülményekre. Az IFRS 9 csoportos értékvesztés-képzés során nem valósult meg a különböző lehetséges kimenetelek értékelése, s az értékvesztés összegét nem az egyes kimenetelek menti várható hitelezési veszteségek súlyozott összegeként számolták ki. A tőkemegfelelés kapcsán a bank helytelen kockázati súlyokat alkalmazott a vállalati kitettségeknél, jelzáloglevél-állományát pedig hibás kitettségi osztályba sorolta. Az informatika (IT) területén naplózási hiányosságot állapított meg az MNB, illetve azt, hogy a bank nem végzett teljes körű sérülékenységi vizsgálatot IT-eszközei teljes palettáján – folytatta a sort az MNB.

A jogsértések miatt az MNB 28,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az MFB Bankra, és előírta, hogy határidőre szüntesse meg a feltárt hiányosságokat. A feltárt problémák nem hatottak negatívan a pénzpiac egyéb szereplőire, illetve az ügyfelekre – jegyezték meg.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

Sok céget érhet kellemetlen meglepetés, mert hamarosan lejár a NIS2 regisztráció határideje

Már csak pár napja maradt belépni a nyilvántartásba azoknak a hazai vállalatoknak, amelyekre kiterjed a NIS2, vagyis a felülvizsgált uniós kibervédelmi irányelv – hívja fel a figyelmet az EY. Résen kell lenniük a konszolidált beszámolót készítő társaságok tagvállalatainak is, hiszen elég cégcsoport szinten elérni a meghatározott minimum bevételt és létszámot, hogy rájuk is vonatkozzanak a kötelezettségek. Az óvatlan szervezetek számára a mulasztás súlyos bírsággal, sőt a vezető eltiltásával is járhat.  

2024. június 21.

Tagok védelme a létesítő okirat módosítása során

A Ptk. helyes értelmezése szerint akkor is valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség a létesítő okirat módosításához, ha a módosítás valamennyi tag jogait azonos módon hátrányosan érintené, vagy valamennyi tag helyzetét azonos módon hátrányosabbá tenné. Az „egyes tagok” kifejezés alatt egy, több, de akár valamennyi tag is értendő – a Kúria eseti döntése.