Intézkedések a pénzügyi rendszer rugalmas működésének biztosítására Koronavírus

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2020. április 27.
Címkék: , , , ,
Rovat:
Fontos adatszolgáltatási, bejelentési, tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettségére vonatkozó határidők változnak a veszélyhelyzet miatt.

A pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseket tartalmaz az alábbi törvények hatálya alá tartozó szervezetek, személyek vonatkozásában:

– az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény,

– a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvény,

– a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény,

– a lakástakarékpénztárakról szóló törvény,

– a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény,

– a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény,

– a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény,

– a tőkepiacról szóló törvény,

– a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény,

– a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény,

– a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvény,

– a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény,

– a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény,

– a viszontbiztosítókról szóló törvény,

– a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény,

– a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény,

– a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény,

– a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény,

– az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvény.

A veszélyhelyzet megszűnéséig a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank különösen indokolt esetben, végzésben engedélyezheti, hogy ezen szervezetek, személyek jogszabályban vagy hatósági döntésben meghatározott, az MNB részére teljesítendő adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségére vonatkozó határideje az MNB haladéktalan tájékoztatását követő naptól kezdődően a különösen indokolt esetet megalapozó akadályozatás fennállásig megszakadjon.

Különösen indokolt esetnek minősül, ha az érintett szervezet, személy (a jóhiszeműség elvére is figyelemmel) az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettsége teljesítésében a veszélyhelyzet okán akadályoztatva van. Az akadályoztatás megszűnését követő munkanappal a határidő számítása folytatódik. Ez a lehetőség nem alkalmazható a szervezet, személy tevékenysége, működése folyamatosságának súlyos veszélyével vagy a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásával összefüggő adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítése esetén.

A felsorolt személyek és szervezetek ügyfelei felé fennálló tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó, a veszélyhelyzet alatt lejáró határideje 30 nappal meghosszabbodik. Panaszkezelésük a veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag írásban (elektronikus út is) vagy telefonon történik.

Ha az általuk megkötött szerződések vonatkozásában az ügyfelek nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és bejelentési kötelezettségének teljesítése a veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzet okán nem volt lehetséges, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül teljesített nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és bejelentési kötelezettség határidőben teljesítettnek minősül.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon. Minden,  a veszélyhelyzetben érvényesülő jogalkotással és jogalkalmazással kapcsolatos információt egy helyen megtalál a jogaszvilag.hu Koronavírus-info rovatában.


Kapcsolódó cikkek:


KSH: 2,2 százalékkal nőtt a GDP az első negyedévben
2020. május 29.

A szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 2,0 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez viszonyítva 0,4 százalékkal csökkent.

ITM: péntektől lehet pályázni az új kkv-konstrukcióra
2020. május 29.

Péntektől lehet beadni a pályázatokat a gazdaságvédelmi akcióterv keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) támogatására indított 50 milliárd forint keretösszegű konstrukcióra, az első kifizetésekre már június első felében sor kerülhet - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára.

PwC: A vállalatok közel fele tapasztalt csalást az elmúlt két évben
2020. május 28.

A vállalatok által tapasztalt bűncselekmények toplistájának élén az ügyfelek által elkövetett csalás szerepel 35 százalékos aránnyal, ami növekedést jelent a 2018-ban mért 29 százalékhoz képest a PwC globális gazdasági bűnözésről készített felmérése szerint.

Felpörög a lazítás
2020. május 28.

Különböző óvintézkedések betartása mellett újra lehet a stadionokban szurkolni, a fővárosban szombattól pedig be lehet ülni az éttermek belső részébe.